Goigs de Setmana Santa

Jesús portant la Creu. Rosari Monumental de Montserrat. Foto: Josep Maria.
La Setmana Santa és el moment més important de l'any litúrgic cristià. Són uns dies per a pregar i reflexionar especialment en la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist. Amb aquests fets el Fill de Déu va alliberar la humanitat dels seus pecats i la va rescatar per la vida eterna. Aquests dies acaben amb la Resurrecció, que és la veritat fonamental de la nostra fe..

Comentaris