Goigs al Sant Enterrament i Sepulcre de Nostre Senyor Jesucrist

ESTAMPATS EN RECORDANÇA DEL VIATGE QUE FÉU AL ROSSELLÓ LA PARRÒQUIA DE SANT FELIU DE BARCELONA, PER ASSISTIR ALS SOLEMNES ACTES DE SETMANA SANTA, I EN HOMENATGE A L'IL·LUSTRE ARXICONFRARIA DE LA SANG DE PERPINYÀ. ANY DEL SENYOR 1960.


En vostra amor confiant
per salvar-nos de l'error:
Pietat tingueu Senyor,
pel vostre enterrament sant.

Llavors que vau expirar,
clavat de la Creu al cim,
la vostra ànima a l'abim
tenebrós es va mostrar.
Mentres, al fust sanguejant,
restava el cos, oh dolor!
...
Mes quan s'escaigué el moment
pels Sants Llibres ja predit,
el sepulcre amb inoït 
esclat obre el Déu vivent.
Crist es mostra triomfant,
entre místic resplendor.
...
Comentaris