Goigs del Sant Sopar. Any 1869.

COBLES EN LLAHOR DEL DIVÍ SOPAR, Ó SIA Á LA INSTITUCIÓ DEL SANTISSIM SAGRAMENT DE LA EUCARISTÍA, DE LA QUAL FA MEMORIA LA ESGLESIA EN LO DIA DIT, DIJOUS SANT.


Puix que haveu volgut Senyor
Entre 'ls homes habitar;
Adorem de Deu l'amor
En aquest Diví Sopar.

S' acostava l'hora greu
Que 'l Anyell immaculat
Devia esser immolat
Pels pecats del poble seu:
Veniu angels, y admireu
Ternura tant singular.

Dels seus dexebles seguit
A Jerusalem fa via
Ahont celebrar volia
Lo mes delitós convit:
Per dexans instituhit
Lo Sagrament del Altar.
...


Sant Sopar. Catedral de Còrdova.
Foto: Josep Maria.

Comentaris