Cançó del Diumenge de Rams

CANSÓ PER A CANTAR EN LA CUARESMA.

Estació del Via-Crucis. Davallament de la Creu.

Ara ve un Sant Diumenje
un Diumenje de Rams,
las taulas son paradas
de palmas y de rams,
Jesus y Maria
de palmas y de rams.

Tambe de oliveras
y un siri molt galan,
á dalt del paradís
está un Deu tant gran,
Jesus y Maria
está un Deu tan gran.

En un cap sèu Sant Pere
y laltre Sant Joan,
en mitx dels dos deixebles
sèu un Deu molt gran,
Jesus y Maria
sèu un Deu molt gran.

Ni ha tres baratayras
sempre estant baratan,
se han venut á Jesus
per trenta diners de arjant,
Jesus y Maria
per trenta diners de arjant.

tota la nit lo jugan,
la nit del Dijous Sant
sa Mare piadosa
plora al vell devan,
Jesus y Maria
plora al vell devant.

De que ploreu vos Mare
De que ploreu vos tant
Ay Fill, lo meu car Fill
be tinch que plorá tant
si un de la companyia
la mort li ba cercant,
Jesus y Maria
la mort li ba cercant.

Divendres al mitx dia
á la Creu lo ban clavant,
Jesus demana beura,
beura li van donant,
sutja, fel y vinagre,
beguda molt amargant,
Jesus y Maria
beguda molt amargant.

Ja se eclipsa lo Sol,
la terra tremolant,
las pedras preciosas
pel mitx se van trencant,
Jesus y Maria
pel mitx se van trencant.

Los molins no molinan,
la gent se mort de fam,
ploran las criaturas
ab sentiment molt gran.
Jesus y Maria
ab sentiment molt gran.

Ay Fill, lo meu car Fill
no permeteu tal dany,
que ve Pascua florida
que tots confesarán,
y també Pascua granada
que tots combregarán,
Jesus y Maria
que tots combregaran.


Comentaris