diumenge, 31 de març de 2013

Goigs a santa Mansueta, màrtir. Pujarnol (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS EN ALABANÇA DE SANTA MANSUETA MÀRTIR, QUE ES CELEBRA A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE PUJARNOL EL DIMARTS DESPRÉS DE PENTECOSTA

Santa Mansueta, màrtir
Mansueta volcá de amor,
Y de gloria cumulada:
Descansa en Vos nostre cor,
Siaunos fina advocada.

Per formar á la virtut
Als demés lo nom se dona,
Vos de virtuts per corona
Mansueta heu obtingut:
Del Vicari del Senyor
Entre los mártirs trobada.
...
Pujarnol que ab fe sincéra,
Posseheix de vostre cos
La reliquia de un gran os,
Tot remey de Vos espera:
Prometentvos son fervor
Per tenirvos obligada.

Malalts y necessitats,
Units ab vostres devots
Vos ofereixen sos vots,
Per ser de Vos amparats:
Protegiu, pues, ab valor
Als de qui sou invocada.

Reclamam vostre favor,
Mártir Santa coronada:
Mansueta volcá de amor
Siaunos fina advocada.


Església de sant Cebrià de Pujarnol
Foto de Lluís Canyet


divendres, 29 de març de 2013

Improperis. Litúrgia del Divendres Sant en la Veneració de la Santa Creu

Poble meu, ¿què t'he fet? ¿en què t'he entristit?
Respon-me!

Jo et vaig treure de la terra d'Egipte,
i tu has preparat una creu
al teu salvador.

Poble meu...

Sant Déu!
Sant Déu!

Sant Fort!
Sant Fort!

Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres!
Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres!

Jo et vaig conduir quaranta anys pel desert,
et vaig nodrir amb mannà
i et vaig introduir en una terra excel·lent,
i tu has preparat una creu al teu Salvador.

Sant Déu!
Sant Déu!

Sant Fort!
Sant Fort!

Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres!
Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres!

¿Què més havia de fer per tu,
que no hagi fet?
Et vaig plantar com vinya escollida, bellíssima,
i tu te m'has tornat del tot amarga;
m'has donat a beure vinagre en la meva set,
i amb la llança
has obert el costat del teu Salvador.

Sant Déu!
Sant Déu!

Sant Fort!
Sant Fort!

Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres!
Sant Immortal, tingueu pietat de nosaltres!

Jo per tu vaig assotar l'Egipte,
fent morir els seus primogènits;
i tu m'has lliurat després d'assotar-me.

Poble meu, ¿què t'he fet? ¿en què t'he entristit?
Respon-me!

Jo et vaig treure d'Egipte
i vaig enfonsar el Faraó en el Mar Roig,
i tu m'has lliurat als grans sacerdots.

Poble meu...

Jo vaig obrir davant teu el mar,
i tu amb la llança has obert el meu costat.

Poble meu...

Jo vaig caminar davant teu
en una columna de núvol,
i tu m'has conduït al pretori de Pilat.

Poble meu...

Jo al desert et vaig nodrir amb mannà,
i tu m'has pegat bufetades i assots.

Poble meu...

Jo et vaig donar per beure
aigua saludable d'una roca
i tu m'has donat fel i vinagre.

Poble meu...

Jo per tu vaig ferir els reis cananeus
i tu has ferit el meu cap amb una canya.

Poble meu...

Jo et vaig donar ceptre reial,
i tu has cenyit el meu cap
amb corona d'espines.

Poble meu...

Jo et vaig elevar amb tot el meu poder,
i tu m'has suspès al patíbul de la creu.

Poble meu...

Estampa de Jesús Camí del Calvari, on troba la seva Mare, Verge dels Dolors, a qui una espasa li traspassa l'ànima

dijous, 28 de març de 2013

Cobles a lloança del Santíssim Sagrament. Confraria del Santíssim Sagrament del Monestir de Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

Christians tots de bon grat,
cantem molt devotament:
per sempre sia lloát
lo Santíssim Sagrament.

Est es lo Pa Divinal
que baixá de allá del Cel,
en lo ventre Virginal,
per medi de Gabriel;
en lo cual se es encarnat
nostre Deu Omnipotent.
...
Las terceras Dominicas,
exposat en Sacras Aras,
las personas grans, y xicas,
juntament ab los Confrares
diuhen ab cor afectat,
totas ab molt rendiment.

Tots ab lo cap inclinat
digam molt devotament:
per sempre sia lloát
lo Santissim Sagrament.dimecres, 27 de març de 2013

Goigs a sant Andreu, patró de Mata (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Andreu
Andreu, Apòstol fidel
i del Crist màrtir ardent.
Protegiu-nos amatent
i guieu-nos cap el cel.

És Mata un poble petit
solcat pel Terri mandrós
que de l'Església al redós
s'escorre tot arraulit.
Més el buf del creixement
cada vegada més fort,
fa de Mata un noble port
on arriba molta gent.

Vós que sou tant benvolent
i brilleu com un estel,
Protegiu-nos...
...
Gran és vostra Santedat
davant Déu, Nostre Senyor
d'aquest poble, amb gran bondat
feu-ne el vostre seguidor.
Sou de Mata Guia i Nord.
i excels i estimat Patró.
Conduïu-nos a bon Port
deu-nos la salvació.

d'Aquest poble penitent
vulgueu-ne ser car model.
Protegiu-nos...

Vós que sou tan bell estel
davant Déu Omnipotent.
Protegiu-nos amatent
i guieu-nos cap el cel.


Església de sant Andreu de Mata. Foto: Josep Maria.

dimarts, 26 de març de 2013

Goigs a sant Cugat, màrtir, antic patró de Ravós de Terri (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Cugat
Per Jesucrist y Maria
en lo Cel sou exaltat:
Ajudáunos nit y dia
Patró mártir S. Cugat.

Cugat noble Scillitá
en Africa Vos nasquéreu,
dels pares esser cristiá
y la fé santa aprenguéreu
de Feliu en companyia
á Cesarea havent anat...
...
Mort Galeri, Maximiá
són successor, féu armar
foch ab grahellas allá
vostre cos per a cremar
ab tot ell servir devia
contra la inhumanitat...
...
Se veu Barcelona honrada
ab martiri tant ruidós,
y Gerona sublimada
per Feliu company gloriós;
en vostre amparo confia
sempre una y altra ciutat...

Guardáunos de llams y trons,
de pedra, fam y pecats,
de pesta y desunions,
de mals y calamitats;
feu que tots ab alegría
servim á Cristo clavat...


Església i castell de sant Cugat a Ravós de Terri

Les fotos anteriors són extretes de la web del Col·lectiu Obaga
Detall de la porta de l'església de Ravós de Terri

dilluns, 25 de març de 2013

Goigs a sant Martí. Riudellots de la Creu i Sant Martí de la Mota (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Martí

En tota tribulaciò
á vos venim à pregár,
vullaunos sempre ajudár
Sant Marti nostre Patrò.

En lo Regne de Ungria
nasquereu de Pares nobles,
que apàr estaben inmobles,
en mitg de la Idolatria;
pero á vos lo Cel vos guia
per altre cami millor.
...
Aquell que os visitarà
en vostre altàr sagrát,
sen tornarà aconsolát
en lo que demanarà;
en vos remei trobará
per tota tribulaciò.

Del Poble de Riudellóts
y tambe del de La Mota
venen à vos molt devots
la gent à oferir sos vots;
(oïulos)? quant claman tots
ab molta devoció.

Puix que sou nostre Patrò
vos venim à suplicàr
quens vullau sempre ajudar
ab la vostra intercesió.


Parròquia de sant Martí de Riudellots de la Creu

Església de sant Martí de la Mota

dissabte, 23 de març de 2013

Goigs a santa Magdalena, penitent. Camós (Pla de l'Estany, Girona)

Puig que fóreu meravella
de penitència i amor:
Feu-nos Santa Magdalena
aimants, com Vós, del Senyor.

A Betània, la vostra pàtria,
hi vivien apenats
vostres germans Marta i Llàtzer
per les vostres vanitats,
suplicant amb fe sincera
que Déu vos toqués el cor.
...
Deixant resolta Magdala,
en oïnt aquella veu,
a Jesús sou presentada
a casa del Faritzeu,
derramant un vas d'essències
a llurs peus, amb un greu plor.

De Jesús ja perdonada
feu la vida penitent
i'l seguiu enamorada,
amb cor ple de sentiment,
predicant per la Judea
el sant regne de l'amor.
...
Gent de terra empordanesa
mira en Vós un clar espill;
i Camós amb joia immensa
us festeja amb sumptuós brill;
per això de Vós espera
vostra protecció i favor.

Vostra imatge la capella
guarda amb vera devoció,
i esdevé la gran diada
de l'aplec, que gernació
que Camòs i sa contrada
us endreça precs d'amor.

Puig que fóreu meravella
de penitència i amor:
Pregueu Santa Magdalena
per nosaltres al Senyor.


Parròquia de sant Vicenç de Camós. Fotos: Josep Maria.


divendres, 22 de març de 2013

Goigs a sant Antoni Abat -genèrics-. Edició de Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Antoni Abat
Del dimoni vencedor,
Sant Antoni sou estat,
pregau á nostre Senyor,
per quius tè per Advocat.

Pregau á Dèu Eternal,
puig li sou estat sirvent,
quens deslliure de aquell mal,
que per nos es tant urgent:
mostrant sempre vostre amor,
al malalt, ques tormentat.
...
O Gloriós Sant Antoni,
á Vos venim á suplicar;
que dels enganys del dimoni
nos vullau sempre guardar:
y siaunos defensor
contra lo esperit malvat.

Puig sou estat vencedor
del gran dimoni malvat:
pregau á nostre Senyor
per quius tè per Advocat.


Monestir de sant Esteve de Banyoles, d'on són aquests goigs a sant Antoni abat

dijous, 21 de març de 2013

Goigs a sant Grau. Crespià (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Grau, abat

Entre els àngels honorat
vostres fills fidels guardau:
Als devots d'aqueix poblat
afavoriu-los Sant Grau.
...
Com un favor sens igual
nostra terra catalana
reb del bon Déu Eternal
vostra vinguda galana
que mercès heu dispensat!
oh Sant, beneït siau!
...
De Beget, Begudà i Pera
ne rebeu culte formal
pro el del veïnat d'Entreperas
és el més solemnial
Crespià ben animat
avui entra en vostra nau.

Feliç lloc de Crespià
per ditxós te pots tenir,
per poguer-te auxiliar
Sant Grau ha volgut venir;
si amb Ell sempre has confiat
t'ajudarà, si a Déu plau.
...
De Crist Confessor sagrat
vostres devots amparau:
Als veïns d'aqueix poblat
afavoriu-los Sant Grau.


Església de santa Eulàlia de Crespià.
Foto: Josep Maria.


dimarts, 19 de març de 2013

Goigs a la Santa i Sagrada Espina. Vilavenut (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS A UNA DE LES VENERADES ESPINES DE LA CORONA DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST VENERADA EN LA PARRÒQUIA DE VILAVENUT

Puig el cel'ns ha donat
aquesta joya divina,
adorém la santa espina
ab que Crist fou coronat.
...
Qui cercará rams de roses
per engarlandar son front,
quan d'espinas afrontoses
s'enjoya l'Autor del mon?
Ell la válua gegantina
del dolor 'ns ha mostrát.
...
Ditxós el poble que porta
divina espina a n' el cor!
puig ella en la lluyta forta
li don coratje y dolsor,
la gropada ponentina
vencent de l'impietat.

Per exa espina punxanta
qu' ab gran fervor venerém,
oíu, Senyor, la complanta
que cap al cel aixequém;
feu qu' eix poble s'encamine
al cel perque fou creat.
...
Que ta fé ferma s'aguante
poble de Vilavenut,
puig exa reliquia santa
Deu t'ha donat per escut.
Del Rey que suau domina
sias vassall benhaurát.

Puig que Deu nos ha llegat
penyora d'amor tant fina,
adorém la santa espina
ab que Crist fou coronat.


DEVOT CANTICH EN VENERACIÓ DE UNA DE LAS SETANTA Y DOS ESPINAS DE LA CORONA DE CRISTO SENYOR NOSTRE, QUAL LO DIVENDRES ANTES DEL DIUMENGE DE PENTECOSTÉS SE CANTAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT SADURNÍ: DEL LLOCH DE VILAVENUT. BISBAT DE GERONA.

Puix lo Cel nos ha donat
de Gracias tant Rica Mina:
Adorém la Santa Espina
que Cristo fou coronat.

Contemplém devots Cristians,
aquell Martiri y Dolor,
que causaren al Senyor
los Jueus vils inhumans:
assotantlo y coronantlo
ab rábia Luciferina.
...
Ab molt devotas ternuras
lo Poble de Vilavenut
memoria sempre ha tingut
de vostres grans amarguras:
perque lo Cel li ha donat
una Joya tant Divina.

Es maravellosa Espina
de aquellas setanta dos,
que sent torment pera Vos,
foren nostra medicina:
per tota necessitat
de remeis es oficina.
...
No es Espina sino Rosa;
no es torment, sino consol:
es mes hermosa quel Sol,
es del Cel mina preciosa:
es celestial claredat
que á tot ciego ilumina.
...
Poble ditxós de Vilavenut
si en ton cor tens esta Espina;
not danyará la ruina
quel Dimoni intentará:
ella es Iman Estrellat,
que dret al Cel encamina.

Tenint nort, Llum, Santedat,
favor, Salut Medicina:
Adorém la Santa Espina
que Cristo fou coronat.


Església de sant Sadurní de Vilavenut. Foto: Josep Maria.dilluns, 18 de març de 2013

Goigs al Pas del Sant Enterrament. Setmana Santa de Tarragona (Tarragonès, Tarragona)

GOIGS AL PAS DEL SANT ENTERRAMENT, DEL GREMI DELS MAREJANTS DEL SERRALLO DE TARRAGONA

Per l'eterna Primavera
de la Vida ressorgent,
El Serrallo ardit venera
de Jesús l'Enterrament.

El Sant Enterrament de Jesús

Clama absorta la Natura:
"L'Infinit ha mort en Creu.
La rocosa Sepultura
li farà de Cirineu".
Una fi que el Just vulnera
com si fos un delinqüent.
...
Encatifa Tarragona,
resplendent la Processó.
Calla, pia, la Capona
al Sepeli del Senyor.
Sols murmuri de preguera
hom albira encontinent.

En Divendres Sant, la pinya
porta, a coll, el Pas formós,
i la Història escodrinya
un bell temps que el ret famós.
Els timbals menant carrera,
branda el Pas, solemnement.

És el Pas del noble Gremi,
Gremi viu dels Marejants.
Que l'amor els socis cremi
i no manquin mal portants.
Els amara la fal·lera
de bogar contracorrent...
...
En lluir la llum darrera,
Crist rebeu-nos amatent!
El Serrallo ardit venera
de Jesús l'Enterrament.


Nota històrica del Pas del Sant Enterrament de Tarragona

El Pas del Sant Enterrament. Setmana Santa de Tarragona


Església de Sant Pere del Serrallo

diumenge, 17 de març de 2013

Goigs a la Verge del Pas del Retorn del Calvari. Setmana Santa de Tarragona (Tarragonès, Tarragona)

GOIGS A LLAOR DE LA VERGE DEL PAS DEL RETORN DEL CALVARI, DE LA CONFRARIA DE SANT MAGÍ, MÀRTIR, DE BARCELONA.

Mare de Déu del Retorn del Calvari
Puix amant vau retornar
després de l'enterrament,
ensenyeu-nos a estimar
el Bon Crist en tot moment.

Sosteniu amb vostres mans
la corona del Sant Fill,
feta d'espines punxants
essent del dolor l'espill.
Humils preguem en resar
lleveu-nos aquest turment.
...
Confrares de Sant Magí
porten el pas amb fervor,
recordant el dur camí
per Jesús fet tot amor.
La Passió hem d'evocar
per concebre el salvament.

Pels carrers de Tarragona
va passant la processó,
tothom sa pena condona
freturant el seu perdó.
La creu que ens toca portar
és la senyal resplendent.

Dolça Verge del Retorn
de semblant ben llastimós,
el dolor és submís adorn
que ens atansa sant repòs.
Junt a Vós hem d'arribar
us preguem devotament.Nota històrica i característiques d'aquest Pas de la Processó de Setmana Santa de Tarragona
El Pas de la Verge del Retorn del Calvari
Foto de Juan Luis Nogués Sánchez
Detall del Pas de la Verge del Retorn
Foto de Juan Luis Nogués Sánchez

dissabte, 16 de març de 2013

Goigs a sant Martirià, bisbe i màrtir. Patró de Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Martirià, bisbe i màrtir

Puix en Bañolas está
de vostre Cos lo Tresor:
Gloriós Sant Martiriá
siáu nostre Protector.

De molt xich seguiu lo bé,
cenyint un aspre Cilici,
y à nou anys donáu indici,
que res de nou vos vingué:
de un Jardí noble, y ufá
fou en Florencia la Flor.
...
De Bañolas las tristesas
consolant, y los gemechs
una Professó de prechs
feu Professó de finesas:
Poble mes ditxós no hi há
tenint tal Intercessor.

Benet, y Esteve al costát
felicitats afiança,
y tot quant se vol se alcança
ab tan noble Trinitat;
la Corda, ab tres fils fa
de imponderable valor.

Bañolas, y no se enganya
à ningú te igual en gloria,
pues luego canta victoria
aixis que veu la Campanya:
Trons, Llams, Pedra, vencerá
tan excellent Valedor.

Pues ha estát, es, y será
de Vos tot lo nostre cor:
Gloriós Sant Martiriá
siáu nostre Protector.


Monestir de sant Esteve de Banyoles on es venera a sant Martirià
L'arqueta de sant Martirià