dimarts, 30 d’abril de 2013

Pregària per a les vocacions sacerdotals

Pregària del Papa Benet XVI

Dia del Seminari 2013
Sé de qui m'he fiat!
Pare, feu que sorgeixin entre els cristians nombroses i santes vocacions al sacerdoci, que mantinguin viva la fe i conservin l'estimada memòria del vostre Fill Jesús a través de la predicació de la seva Paraula i l'administració dels sagraments, amb els quals renoveu contínuament els vostres fidels.
Doneu-nos sants ministres de l'altar, que siguin sol·lícits i fervorosos custodis de l'Eucaristia, sagrament del do suprem de Crist per a la redempció del món.
Crideu ministres de la vostra misericòrdia que, a través del sagrament de la Reconciliació, vessin el goig del vostre perdó.
Pare, feu que l'Església aculli amb alegria les nombroses inspiracions de l'Esperit del vostre Fill i, dòcil als seus ensenyaments, fomenti vocacions al ministeri sacerdotal i a la vida consagrada.
Enfortiu els bisbes, preveres, diaques, els consagrats i tots els batejats en Crist per tal que portin a terme fidelment la seva missió al servei de l'Evangeli.
Us ho demanem per Crist, Senyor nostre. Amén.
Maria Reina dels Apòstols, pregueu per nosaltres.

dilluns, 29 d’abril de 2013

Goigs a la Mare de Déu del Remei. Miànigues (Pla de l'Estany, Girona)

Puix regnáu sobre los Sants
Excelent, y Vencedora:
per los vostres Goigs tan grans
daunos prest Remey Senyora.
...
Remediáu per ser Assumpta
en lo Cel ab gran honor,
Remediáu puix tant conjunta
sou ab Deu nostre Senyor:
Remediáu los nostres danys
que tenim de cada hora,
per los vostres Goigs tant grans
daunos prest Remey Senyora.

Remediáu, y dau descans
als Devots que vos adoran,
per los Vostres Goigs tant grans
daunos prest Remey Senyora.


Esglèsia del Remei de Guèmol,
sufragània de Miànigues.

divendres, 26 d’abril de 2013

Goigs a sant Antoni Abat. Miànigues (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Antoni Abat
Del Dimoni vencedór,
Sant Antoni sou estát,
pregáu á nostre Senyor
per quius te per Advocát.
...
En vostra protecció
teniu tots los animáls,
tant los qui tenen rahó,
com los irracionals:
cridantvos ab gran fervór,
vehentse en necessitat.
...
Ó Gloriós Sant Antoni,
á Vos vením á suplicár,
que dels enganys del Dimoni
nos vullau sempre guardar:
y siaunos defensór
contra lo Esperít malvát.

Puix sou estát vencedór
del gran Dimoni malvát:
pregáu á Nostre Senyor
per quius te per Advocát.


Campanar de l'església de sant Esteve de Guèmol o del Remei,
sufragània de Miànigues.

dijous, 25 d’abril de 2013

Oració a la Mare de Déu, Mare dels sacerdots

Mare de Déu, Hostal Rialb
(Queralbs, Girona)
Mare de l'Església,
nosaltres, sacerdots,
volem ser pastors
que no es pasturin a si mateixos,
sinó que es lliurin a Déu pels germans,
trobant la felicitat en això.
Volem cada dia repetir humilment
no només de paraula sinó amb la vida,
el nostre "sóc aquí".
Guiats per Vós,
volem ser Apòstols
de la Divina Misericòrdia,
plens de goig per poder celebrar diàriament
el Sant Sacrifici de l'Altar
i oferir a tothom qui ens ho demani
el sagrament de la Reconciliació.
Advocada i Mitjancera de la gràcia,
Vós que us trobeu unida
a l'única mediació universal de Crist,
demaneu a Déu, per a nosaltres,
un cor completament renovat,
que estimi a Déu amb totes les seves forces
i serveixi a la humanitat com Vós ho vau fer.
Repetiu al Senyor
aquesta eficaç paraula vostra: “no tenen vi” (Jn 2,3),
perquè el Pare i el Fill vessin sobre nosaltres,
com una nova efusió,
l'Esperit Sant.


Acte de Consagració dels sacerdots al Cor Immaculat de Maria. Pregària del sant pare Benet XVI. Església de la Santíssima Trinitat – Fàtima, 12 maig 2010.

Oració inclosa en el Directori per al ministeri i la vida dels preveres. Congregació per al clergat. Nova edició del 11 de febrer de 2013.

dimecres, 24 d’abril de 2013

Goigs als màrtirs sant Fèlix i sant Just. Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

Sants Fèlix i Just, màrtirs, venerats a
Santa Maria dels Turers de Banyoles
Puig de Deu sou tan amats
Y Martyrs tan poderosos,
Felix y Just gloriosos,
Siau nostres advocats.

Lo Tirá ab gran fieresa
Intenta lo nom borrar
De Christo, y fer adorar
Los idols vans; ¡loca empresa!
Per assó son decretats
Los torments mes horrorosos.
...
La Vila pues agraida
A tan felís protecció
Sempre á major devoció
A sos habitants convida;
Ells en sas necessitats
Os invocan fervorosos.
...
Si la invasió enemiga
Amenasa á esta terra,
Si Deu ab lo assot de guerra
Del mon los pecats castiga;
Sian pues ells preservats
De castichs tan rigorosos.

Puig sou Sants tan venerats
Dels Bañolins piadosos,
Felix y Just gloriosos,
Siau nostres advocats.


dimarts, 23 d’abril de 2013

Goigs als sants màrtirs Generós i Il·luminada. Sant Vicenç de Camós (Pla de l'Estany, Girona)

Sants Generós i Il·luminada

Cantém tots á nostres Sants,
Generós é Il·luminada.
Deunos Mártirs del Senyor
Fé y Caritat inflamada.

Vostra generositat
Tíboli presenciá,
De Italia noble ciutat,
Generós, quant admirá:
Que per defensar la Fé
Vostra sanch fou derramada.

Proba de Fé la major
Doneu vos, Il·luminada,
Aceptant ab gran valor
Los torments y mort firmada
Pel' tirá, que ab gran furor
Mana siga executada.
...
Desde tant felís morada
Dirigiu atentament
Vostra benigna mirada
A Camós, que ab cel ardent
Venera y té conservada
Vostra reliquia sagrada.

May Camós olvidará
Al bon Sacristá Gordó,
Que de Roma ns' procurá
Dels dos tant preciós dó
Com es lo fernos á mans
Vostra Reliquia sagrada.


Sant Vicenç de Camós. Foto: Josep Maria.

diumenge, 21 d’abril de 2013

Goigs a sants Abdón i Sennén. Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS EN ALABANÇA DELS GLORIOSOS MÀRTIRS SANT ABDON I SANT SENNÉN, PATRONS DEL TERME DE BANYOLES, QUE ES CANTEN EN L'ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DELS TURERS DE BANYOLES.

Sants Abdon i Sennen
Germans Abdon i Senén,
màrtirs sants de Déu amats,
suplicam-vos humilment
nos guardeu de tempestats.

Vós, Abdon, que sou major,
de l'edat de setze anys,
fonc tant lo vostre amor
que patíreu tants afanys,
tenint en si los pocs anys
i les altes dignitats.

En los quinze anys corria
sant Senén, germà menor;
en la mateixa companyia
donà l'ànima al Senyor.
Oh germans de gran amor
igualment martiritzats!
...
Los del Terme vos veneren
essent-ne grans protectors;
obtingam salut i gràcia
per vostra intercessió,
socorreu-nos en eix do,
i en totes necessitats.

Puig en lo cel estau regnant,
i en Banyoles venerats,
humilment vos suplicam
siau nostres advocats.Imatges de Sant Abdón i Sennén a Santa Maria de Banyoles
Foto: ZaratemanSants Abdón i Sennén
Retaule de Sants Abdon i Sennen (Jaume Huguet, 1460)
Església de sant Pere de Terrassa
Imatge amb més resolució

dissabte, 20 d’abril de 2013

Goigs a santa Maria, patrona del poble de Camós (Pla de l'Estany, Girona)

Cantarém ab alegria,
Mare nostra, als Goigs de Vos;
Ajudaunos ó Maria,
Verge y Santa de Camós.
Cantarém ab alegria
vostres goigs suplicantvos:
Ajudaunos Reina pia
Verge Santa de Camós.
...
Lo major goigs, gran Senyora,
fou quant per la Trinitat
de Reyna y Emperadora
se os ha en lo cel coronat,
hont de angels ab melodia
entráreu triunfant vos.

Ab la vostra protecció
á tot Camós amparau,
fruits de benedicció
desdel cel li enviau;
puig pot tant Verge Maria
vostre favor poderós.

Te pots tenir per ditxosa
ó Parroquia de Camós
de tenir per ta patrona
la Mare del Poderós;
puig que sou nostra alegria
doleuvos de nostres plós.


Podem veure lleugeres diferències entre els dos goigs, fruits de l'intent d'arreglar el text. Hi ha unes estrofes finals que no s'inclouen en una de les versions:

Joseph Dalmau y Padrés,
vostra Imatge fabricá,
Sacerdot que ab son progrés,
estos goigs vos dedicá:
amparaunos Mare mia,
ab vostre amor piadós.

Puig que sou nostra alegría,
doleuvos de nostres plors:
alegraunos vida mia,
pregau per los pecadors.

Església de Santa Maria de Camós. Foto: Josep Maria.

Creu de Crist, creu de tots (Mn. Pere Ribot)

Creu de Crist i creu de tots
que siguin válids els mots
el Cel és del bon hereu
que es fa creu de Crist en Creu.

(Mn. Pere Ribot)

Placa amb aquesta estrofa al Santuari de
la Mare de Déu de Subirats (Alt Penedès)
Creu en el Santuari de la Fontsanta o de Subirats (Alt Penedès)
Fotos de Ma. Àfrica

divendres, 19 d’abril de 2013

Goigs a sant Bernat de Menthon (o d'Aosta), patró dels excursionistes

Sant Bernat d'Aosta o de Menthon

Per Nicolau que us obria
la vida de santedat:
Deu força a l'ànima pia
per volâ a l'eternitat.

A Menthon, formosa vila
obrireu els ulls al món:
allí la vida és tranquila
amb el llac d'Annecy enfront.
Vostre cor de Déu sentia
l'eternal immensitat.
...
Aosta està consternada
que un fals déu és venerat,
i als Alps penins hi fa estada
omplint-los de malvestat.
Amb serena gosadia
vos prepareu pel combat.
...
Tot el poble us hi acompanya
amb el cor a Déu pregant;
quan sou dalt de la muntanya
el miracle es va apropant.
L'estola en ferro és canvia
i al drac infernal abat.
...
Per afraus i serralades
sigueu nostre guiador,
que cerquin nostres mirades
la vostra eternal claror.
I a la darrera agonia,
o gloriós Sant Bernat.La festa de sant Bernat Menthon és el 15 de juny. Se'l representa amb hàbit, bàcul o creu de bisbe, acompanyat d'un gos i un monstre o dimoni encadenat als peus.
Representació del sant al Pic de Finestrelles
Església de Novara (Nord d'Itàlia), on hi ha les restes del sant
Més informació d'aquest sant
Sant Bernat d'Aosta a l'església del Santuari de Núria

dijous, 18 d’abril de 2013

Goigs a santa Teresa de Jesús. Santa Maria de Camós (Pla de l'Estany, Girona)

Santa Teresa de Jesús

Teresa, Fénix gloriosa,
de Jesús esposa amada;
siau la nostra advocada
puig sou de Jesús esposa.

És tanta vostra grandesa
que no pot llengua mortal
y sola la angelical
la pot cantar ab destresa;
per ser vos tan graciosa
sou de Cristo enarmorada.
...
Tots los que devotament
Teresa reclamarán
y estos goigs vos cantarán
donaulos coneixement;
y veurán cuant escarosa
es una ánima culpada.Església de Santa Maria de Camós, que té de patrona a Santa Maria, però com es manifesta al dintell de la porta i en la campana, hi ha una arrelada devoció a santa Teresa i a vegades a l'església se l'anomena de Santa Teresa. Foto: Josep Maria.

Santa Teresa de Jesús

dimecres, 17 d’abril de 2013

Goigs a la Mare de Déu del Remei. Oroners, a la Vall d'Àger, municipi de Fontllonga (La Noguera, Lleida)

SANTA MARIA DEL REMEY. VENERADA A LA VALL D'AGER A LA SEVA MIL·LENARIA ESGLÉSIA DEL MONESTIR DE TRINITARIS MONUMENTS PENJATS SOTA UNA PENYA A EXTRA-MURS DE LA VILA D'ORONÉS.

Sobre els angels exaltada,
y en lo cel com mereixeu:
Siau la nostra advocada
del Remey Mare de Deu.

Lo primer gois de alegría
vingut del real concell,
es com diu la Ave Maria
lo anchangel Sant Gabriel:
humilment Reina del cel
molt serventa sou de Deu.
...
Lo seté gois de alegría,
en la gloria celestial
allí us ha Deu exaltada
més que als ángels y als sants,
allí us ha Deu coronada,
que molt be ho mereixeu.


Església de la Mare de Déu del Remei d'Oroners
Foto de Roman Borras
Restes del castell d'Oroners, sobre el pantà de Camarasa
Foto del Centre Excursionista Àliga
Més informacions d'aquest indret i més fotos
El poble d'Oroners va quedar parcialment negat per l'embassament de Camarasa. Aquest santuari de la Mare de Déu del Remei havia estat la capella castellera de la fortalesa d'Oroners. Va dependre de Sant Pere d'Àger, com també en depenia l'església parroquial de Sant Salvador d'Oroners.
L'església presenta característiques i formes de l'arquitectura llombarda i es pot datar de cap al segle XI.
La Mare de Déu del Remei d'Oroners es troba resguardada a la parròquia de l'Ametlla de Montsec, qui fa anys acudien en aplec a aquesta ermita el darrer diumenge de maig.

.