dimecres, 31 de juliol de 2013

Goigs a santa Dorotea. Capellades (Anoia, Barcelona)

Santa Dorotea

Puix sou de Jesus Esposa
graciosa
oyiu al Devót que os canta
Doroteya Verge y Santa.

En Cesarea nasquereu
y aprenguereu
ser Donsella molt perfeta,
humil modesta y discreta
emprenguereu
la Virtut mes fina y neta,
ab que foreu del Cel Rosa
olorosa.
...
Capellades se gloria
vuy en dia
en un bras, que vostre adora,
en tempestats, gran Patrona,
nit y dia
vos mostrau ser protectora;
ab Joya tant preciosa
es ditxosa.Església de Capellades, on en honor de santa Dorotea es celebra la Festa Major d'hivern el primer cap de setmana de febrer.
Santa Dorotea
Santa Dorotea, verge i màrtir

Poema a sant Jordi, de mossèn Ramon Muntanyola

Sant Jordi
Basílica de Santa Maria
Vilafranca del Penedès
Excelsitud de la cavalleria,
seny que culmines en la santedat,
sal i arquimesa de la cortesia
esgrimint llança de fidelitat.

Tu qui cavalques en corser daurat,
tu qui vencies, somrient, un dia,
el Drac i el regne de la ferotgia,
no t'escauria decidir el combat?

Plora la Noia. Sostenim encesa
la lluita contra el Monstre. La vilesa
de sollar-li l'honor de cristiana
és, dels captenys sacrílegs, el més trist.

Conserva l'honorança catalana!
No ens desemparis, Cavaller del Crist!

.

dimarts, 30 de juliol de 2013

Goigs a santa Anna. Montfullà (Gironès, Girona)

GOIGS EN LLOANÇA DE LA DITXOSA AVIA DE CRISTO NOSTRA SENYORA SANTA ANNA, QUE ES CANTAN EN LA SUA CAPELLA HEREMITICA DEL TERME DE MONTFULLÀ DEL BISBAT DE GERONA.

Sants Joaquim i Anna, amb la seva filla,
la Mare de Déu.

Anna Mare de María,
Avia del Salvador,
Suplicaunos nit y dia
per lo Poble pecador.
...
Visquereu molts anys casada
ab Joaquim vostre Marit,
del temple foreu llansada
perque no habiau parit:
despues en gran alegria
seus va mudar la tristor.
...
Pregau á la filla vostra
que es molt net y clar espill
que sia Advocada nostra
devant del seu únich fill:
y si lo enemich volia
causarnos dany, ni temor.
...
Montfullá rendidament
á vostres plantas postrat,
ab gran multitut de gent
de tot lo circumbeinat;
alaban tots vostra gloria
y os serveixen de bon cor.

Puig que Deu vos ha elegida
en la esfera superior
feu que alli tingam posada,
Avia del Redemptor.
Entorn de l'ermita de santa Anna, amb les Guilleries i la muntanya del Far al fons.
Foto: Josep Maria.

Ermita de santa Anna de Montfullà, al municipi de Bescanó. Foto: Josep Maria.

El porxo d'entrada a l'ermita. Foto: Josep Maria. 
Sobre la porta: Santa Anna de Montfullà, pregueu per nosaltres. Foto: Josep Maria.

Interior de l'ermita de santa Anna de Montfullà. Foto: Josep Maria.

Detall del mosaic en la porta d'entrada

dilluns, 29 de juliol de 2013

Goigs a sant Esteve. Vilademí (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Esteve, diaca i màrtir
Puig tant vos exalta Deu,
Que en Vos sos dons atesora:
Sant Esteva socorreu
Al devot que vos implora.

De Grecia los pares teniu,
Gamaliel vos adoctrina,
Y ple de la llum divina
De la Fé sou volcá viu:
Vostre emblema es lley de Deu,
De aquell Deu queus enamora.
...
Vos com á deixeble fiel
De Jesús crucificat,
Per los butxins heu clamat
Que perdó los done l' Cel:
¡O mon Jesús! perdoneu,
Aquesta gent pecadora.
...
Salut, salut Sant invicte,
Que en lo Cel cantan victoria,
Desde aquell trono de gloria
Lliureunos de tot conflicte:
Als vostres devots salveu
Ab vostre ma protectora.
...


Sant Esteve de Vilademí
Façana de l'església, amb una Mare de Déu sobre la porta
Més fotos de l'església i amb més resolució

diumenge, 28 de juliol de 2013

Goigs a sant Roc. Cabacés (Priorat, Tarragona)

Sant Roc
Pues poder vos ha donat
la Divina Providencia
siau lo nostre advocat
san Roch contra pestilencia.

Noble foreu de llinatje
y de Montpeller, Señor:
mes deixareu tan honor
pera fer al Cel viatje,
haben per so á Deu amat
y fer molta penitencia.
...
Sou tingut per protector
en molts pobles com se veu
y entre ells com mereixeu
Cabacés ab molt amor
una hermita os ha donat
y os venera ab reverencia.

Si en tota necesitat
val la vostra providencia
siau lo nostre advocat
san Roch contra pestilencia.


Ermita de sant Roc, a Cabacés (Cabassers)
repenjada sota una balma i una mica amagada.
Sant Roc


Comunió espiritual. Poema del P. Jaume Garcia i Estragués

Bon Jesús Eucaristia,
quina fam que tinc de Vós!
Si pogués, ara us rebria
al meu cor tot ardorós.
Ai, almenys veniu a dar-vos
a mi espiritualment...
Bon Jesús, vull estimar-vos
ara i sempre, i molt. Amén.

Visita a Jesús al Sagrari
Dibuix de Pau Morales

Com si ja us donés estada
el meu cor petit, obscur,
ara us faig una abraçada
amb l'amor més gran i pur.
Mai terrena criatura
no rompés lligam tan fort:
ni folgança ni fretura,
ni conhort ni desconhort.

De la mort duc la ferida
que als seus fills llegava Adam;
si Vós sou el Pa de Vida,
com de Vós no tindré fam?
Vós dels cors sou medicina,
Bon Jesús fet Sagrament,
i a cercar-vos s'encamina,
en desig, mon cor sofrent.

En el llarg pelegrinatge
de la vida —trist desert—
revifeu el meu coratge,
oh Mannà pel Cel ofert.
En l'ermot d'aqueix exili,
on em sento, ai, tan sol,
com freturo el vostre auxili,
únic Bàlsam de consol!

Oh la dolça saboria
d'aqueix Pa baixat del Cel!
Bon Jesús, mon cor voldria
rabejar-se en vostra mel.
Els llamins que el Món em dóna
massa enganyen el meu gust:
de dolcesa breu estona,
mes després amarg regust.

Si en mon cor és nit obscura,
Vós sou Sol de l'esperit:
on la vostra llum fulgura
fuig tota ombra de neguit.
Oh Jesús, claror del Pare,
que amagueu el vostre esclat,
esbandiu en mi des d'ara
la tenebra del pecat.

Sol-Solet, veniu-me a veure:
sense Vós em mor de fred.
Vostre escalf jo pugui heure,
Bon Jesús, mon Sol-Solet.
La gelor del Món em glaça
—egoisme, fingiment...—
mes la fon, Senyor, quan passa
l'escalfor del Sagrament.

Oh Senyor, no sóc pas digne
d'albergar-vos en mon pit;
sols dieu un mot, benigne,
i el meu cor serà guarit.
Mes si em veig molt miserable,
vostre amor, Jesús, em val:
el meu cor és un estable
perquè hi feu un nou Nadal!

La meva ànima tan pobra
us demana caritat,
oh Tresor que a tothom s'obre,
Bon Jesús Sagramentat.
Dels tresors que el Món festeja
no vull pas saber el camí:
de cap bé no tinc enveja,
si Vós sou, Jesús, en mi.

Submergiu-me en el desvari
que us fa amar fins a l'excés;
feu del cor un nou sagrari
per no moure-us-en mai més.
Oh Jesús Eucaristia,
aquest món tan infeliç,
amb la vostra companyia
se'm fa tast del Paradís.

Pel camí sembrat d'espines
cap al cèlic Emmaús
amb delit, cor meu, camines
de company si tens Jesús...
Vostra fèrvida paraula,
oh Senyor, m'enardirà;
mes pareu la vostra Taula
i vulgueu-m'hi convidar.

Compadiu el qui s'enyora
en aquesta vall de plors...
—Quan la Mort llibertadora
em romprà el lligam del cos?—
Mes vingut l'instant dramàtic,
oh Jesús, de Pa amb el vel,
sigueu Vós el meu Viàtic
en mon trànsit cap al Cel.
(Any 1938)
.

dissabte, 27 de juliol de 2013

Goigs dels escolans a la Mare de Déu de Montserrat

GOIGS PUERILS QUE EN ALEGRÍA DE LA RESURRECCIÓ DE NOSTRE SENYOR DEDICAN LOS NOYS ESCOLANS Á SA MARE LA VERGE DE MONTSERRAT

Patges som de casa vostra,
molta ditxa avem lograt:
Ajudaunos, Mare nostra,
puig aquí nos heu portat.

Ab permís de Vos, Senyora,
aquí tots humils, rendits,
cantarém ab veu sonora
tan los grans com los petits.
Cor y cant en competencia
vaja tot ben afinat.
...
Ja veyeu ab qué alegría
refilám los escolans,
suplicantvos, ¡oh Maria!,
nos logreu etern descans,
y tot quant en nostra vida
ne tinguém necessitat.

Llesta está la cansó vostra
que ab tan gust tots hem cantat:
Ajudaunos, Mare nostra,
puig aquí nos heu portat.Escolania de Montserrat
Clica aquí per accedir als vídeos de Youtube de l'Escolania
La Mare de Déu de Montserrat
i l'Escolania

Poema a sant Josep, del P. Jaume Garcia i Estragués

A JOSEP, L'HUMIL

Sant Josep i Jesús
Capella de l'Obra Social
Benèfica de Castellar
del Vallès
Fuster natzaretà, que heu fet de pare
al Fill de Déu fet home moridor,
diu l'Evangeli la lloança clara
de vostra santedat sens parió.

Sou l'home just. Oh voluntat avara
de plaure en tot moment Nostre Senyor!
El serviu fidelment adés i ara,
tant en la joia com en la dolor.

Cada any veniu al mig de la Quaresma
vestint color morat com la viola,
com ella benolent d'humilitat...

L'home, que l'urc tan fàcilment desesma,
si es fa deixeble de la vostra escola,
és dut a la més alta santedat.

(Març del 1935)

.

divendres, 26 de juliol de 2013

Goigs a sant Gil. Santuari de Núria (Ripollès, Girona)

GOIGS DEL GLORIÓS SANT GIL ABAT

Sant Gil, abat

Plè de Celestials favors,
y de santedat espill,
Advocat sou dels Pastors,
glorios Abat sant Gil.

De llinatge principal,
morts los pares, y parents
repartireu lo caudal
ab los pobres famulenchs,
no fent cabal de tals bens
per poder ser mes humil.

Per fugir del mon la furia
desde Atenas en Espanya,
jove vinguereu à Nuria,
per fer penitencia estranya,
elegint esta Montanya
per burlarvos del mon vil.

Diuse, que quant habitareu
en aquest aspre desert,
de la Verge fabricareu
la Imatge ab tan gran concert,
que mostrareu ser expert,
puix la fereu tan gentil.
...
Puix Deu vos fa tants favors
guardaunos de tot perill
a vostres devots Pastors
glorios Abat sant Gil.


Ermita de sant Gil a l'esquerra i santuari de Núria a la dreta
L'ermita de sant Gil, al costat del Santuari de Núria
Foto: Vulcano
Interior de l'ermita de sant Gil, a Núria
Foto: Jmarchn
Festes de sant Gil, el dia 1 de setembre, a Núria
Foto: Analogía comunicación
Sant Gil, abat
Imatge de sant Gil a l'església del Santuari de Núria

dijous, 25 de juliol de 2013

Goigs a santa Exuperància, màrtir. Sant Salvador de Bianya (Garrotxa, Girona)

GOIGS EN HONOR DE LA GLORIOSA SANTA EXUPERANCIA MÀRTIR, QUALS RELIQUIES SE VENEREN EN LA IGLESIA DE SANT SALVADOR DE VIANYA, BISBAT DE GIRONA

Santa Exuperància, màrtir
Puig Màrtir de gran valor
sou de Cristo Exuperancia:
Alcansaunos del Senyor
fruyt de gracia en abundancia.

Vostre nom, Santa Gloriosa,
clarament ens manifesta
que sou perla preciosa
y una hermosa floresta,
que de les virtuts la olor
difundiu ab gran fragancia.
...
De tempestats ni de llamps
sent vos la nostre Advocada
de neula ni pedregada
per els Boscos y els Camps;
tots els de Sant Salvador
no tenim de tenir ansia.


Sant Salvador de Bianya, on es venera aquesta santa
Foto: Albert Llort
Església romànica de Sant Salvador de Bianya
Foto: Wamito

Poema a sant Jaume, del P. Jaume Garcia Estragués

AL MEU SANT JAUME

El nom de "Fill del Tro" ja no us escau,
que Jesús us frenava l'escomesa.
Herald del Rei que al món portà la pau,
voleu tota la terra ben encesa
d'un foc d'amor, que plogui del cel blau.

Sant Jaume, apòstol
No us sé veure muntant un blanc corser,
disfressat de cabdill d'host homeiera.
Els infidels us són germans també:
vessaríeu llur sang en lluita fera,
si la vostra escampàreu per llur bé?

Vostra figura em plau de pelegrí
—carabasseta, bordó, dues petxines—,
l'amor fent-vos de guia en tot el camí,
empès per unes ànsies divines,
sota el sol ardorós o el serení.

I admiro el triomf vostre que més val,
oferint al botxí, manyac, la testa,
que del glavi rodola al cop brutal.
Fèieu així vostra major conquesta:
morint esdeveníeu immortal!

(juliol de 1943)

.

Himne de la Coronació de la Mare de Déu de Núria, de mn. Camil Geis.

La Mare de Déu de Núria va ser declarada el 1956
Patrona del Bisbat d'Urgell. A l'any 1967 va rebre
la Coronació Canònica

HIMNE A LA MARE DE DÉU DE NÚRIA:

El pas ardit i al llavi la cantúria,
cap a Vós, Mare, confiats venim.
Camí del Cel, és un saplà aquest cim,
on Vós regneu, Mare de Déu de Núria.

Us hem ofert una corona,
més que d'argent i més que d'or,
car hi posàrem tots el cor,
i el nostre amor ara pregona.

Davalla l'aigua, fresca i pura,
cantant per cingles i turons.
Com en cascada, els vostres dons
també davallen de l'Altura.

L'ermita, l'olla i la campana
i les petjades de Sant Gil
ens ofereixen pau i asil
lluny de la febre ciutadana.