Entrades

Oració a Sant Miquel

Sota el vostre mantell

Goigs a santa Maria de la Cabeza (beata Maria Toríbia), esposa de sant Isidre.

Goigs a l'Arcàngel sant Gabriel

Cobles en honor de l'Arcàngel Sant Rafael

Himne a Sant Miquel Arcàngel (mn. Cinto Verdaguer)

Goigs a santa Margarida d'Escòcia (en castellà).

Goigs del beat Francesc Castelló Aleu. Església de Sant Pere de Lleida (Segrià, Lleida)

Devoció als sants Àngels

Goigs a la venerable Margalida Armengual (Na Cativa). Costitx (Mallorca).

Goigs a santa Marciana