dimarts, 31 de març de 2020

Goigs a la Mare de Déu del Carme. Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL MONT DEL CARME QUES VENERA EN SA CAPELLA* DEL IMPERIAL MONASTIR DE SANT CUGAT DEL VALLÉS.
*Crec que actualment aquesta Capella no hi és. Si vaig errat demano que algú em corregeixi.

Mare de Déu del Carme

Els favors, Reina sagrada,
Que hem rebut de vostres mans,
Cantam els Carmelitans
Que sou la nostra advocada.

Lo primer per consolar-nos
Al Mont del Carme en figura
D'un núvol fou, per mostrar-nos
A Elíes, oh gran ventura,
Antes que Vos fossiu nada
Nou cents anys i més avans.
...
Mirau-nos, Reina sagrada,
Desplegau les vostres mans,
Cumpliu les vostres promeses
A tots els Carmelitans,
I sereu sempre alabada,
Com sou ara i des de avans.

Confiam, Reina sagrada,
Del favor de vostres mans:
Cantam els Carmelitans,
Que sou la nostra advocada.


Monestir de Sant Cugat del Vallès. Foto: Josep Renalias.


Goigs al Santíssim Sagrament. Catedral de Girona (Gironès, Girona).

GOIGS AL SANTISSIM SAGRAMENT QUE ES CANTEN A LA CATEDRAL BASILICA DE GIRONA TOTS ELS TERCERS DIUMENGES, PELS CONFRARES DE LA MINERVA. Fundada el 2 d'abril de l'any 1557.


Cristians, tots de bon grat,
cantem molt devotament:
per sempre sia lloat
el Santíssim Sagrament.

Es aquell Pa divinal
que va devallar del Cel,
al sant ventre Virginal
per medi de Gabriel;
en el qual fou encarnat
nostre Déu Omnipotent.
...
Les terceres Dominiques
exposat en Sacres Ares,
les persones grans i xiques,
juntament amb els Confrares,
diuen amb cor afectat
d'eucarístic sentiment.

Tots amb el cap inclinat,
diguem molt devotament:
Per sempre sia lloat
el Santíssim Sagrament.


Processó amb el Santíssim Sagrament el dia de Corpus a Girona sortint de la Catedral fins a la Basílica de Sant Feliu. Any 2018.

.

Goigs a sant Pere i sant Pau. Capella del Castell de Bell-lloc a la Roca del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DELS GLORIOSOS APOSTOLS SANT PERE Y SANT PAU QUE VENERAN EN LA IGLESIA DEL CASTELL DE BELLOCH.

Sant Pere i sant Pau apòstols

Puig que sóu, perque á Deu plau,
dels cristians célich foch:
Siau, sant Pere y sant Pau,
los protectors de Belloch.

Desde remotas edats
sóu de Belloch amadors,
amparant en sos dolors
á tots sos antepassats:
Que aqueixos contorns amau,
ho diuhen per tot lo lloch.

En Gibert, soldat lleal,
De Belloch antecessor,
prová vostre gran amor,
quant matá á lo Cardenal:
Aquí lo cos fret ne jau
del que fou en vida foch.
...


El comte Ramon de Bell-lloc convertí l'antiga torre del castell de Bell-lloc en capella dedicada a sant Pere i sant Pau. Foto: Jordi Xicola.


dilluns, 30 de març de 2020

Cobles a les Set Paraules de Jesús a la Creu

LETRILLA SOBRE LAS SET PARAULAS, QUE DIGUE NOSTRE REDEMPTOR CHRISTO SENYOR NOSTRE, CLAVAT DE PEUS Y MANS EN LA SANTA CREU, EN LAS TRES HORAS DE AGONIA, FINS Á MORIR EN ELLA PER NOSTRE AMOR. Any 1847.

Sant Crist "Cristo de la Redención"
Processó de Setmana Santa de Granada. Foto: Josep Maria.

Al Calvari hem de pujar
que nostre dols Redemptór
en la Creu, ple de dolor,
ara á tots nos vol parlar.

PRIMERA PARAULA.
Ja que he estat vostre enemich,
mon Jesus, com ho publico,
perdoneume, vos suplico,
que repenedit estich.

Locament vos ofenguí,
lo que feya, no sabía,
Jesus de la Anima mia,
pregueu al Pare per mi.

SEGONA PARAULA.
Lo bon Lladre, mon Senyór,
vos demaná pietat;
jo també de ma maldat,
perdó demano de cor.

Pues que al Lladre arrepentit,
dáreu lloch allá en lo Cel;
ja jo també sens recel,
me prometo ser ohit.

TERCERA PARAULA.
Jesus en la creu clavat
no olvida no al Pecador
y en prenda de son amor
á sa Mare l'ha entregat.

Vostre fill vull sempre ser,
sieu ma Mare, Senyora,
vos prometo en tota hora,
fer sempre vostre voler.

CUARTA PARAULA.
Desamparát, ara s' veu
de son Pare el Fill amat:
ah! maleit mon pecat
que tant, y tant grant mal feu.

Qui pogués aconsolar
á Jesus en son dolor!
dich de tot mon cor, Senyor,
me pesa: no mes pecar.

QUINTA PARAULA.
Set, diu mon Jesus que te,
pero si vols mitigar
la set, quel ha de ofegar
darli llágrimas convé.

Lo fel, quel brínda un soldat
sil gusta, no vol passar:
¿com vols que puga aguantar
l'amarch fel del teu pecat?

SEXTA PARAULA.
Ab veu moribunda ton Deu
párla ja molt desmayát,
y diu: que del pecat teu,
la Redempció ha consumát.

Jesus, se veu espirar;
ja Jesus, se veu morir:
¿qui pues no arriba á rendir
fins la vida ab lo pesar?

SEPTIMA PARAULA.
A son etern Pare ja,
son esperit encomána:
¿si ta vida no se allána,
en quinas mans parará?

En las vostras ara entrego,
ma Anima, Jesus meu;
los ulls de mi no aparteu
en ma fi, de cor vos prego.

Ja ha mort mon Redemptor
ja ha mort mon Pare amat:
ja ha mort en Creu clavat,
mon Deu, mon Pare, y amor.

Ay! ay! ay! pobre de mi!
ay! ay! ay! trist de mon cor!
parteixte de viu dolor,
habent per tu, mort així.

Mort es ja lo Redemptor;
Trista cosa... mes cumplida:
Estar ja Jesus sens vida,
Quedant viu lo pecador.

Font: Antoni Prat i Puig

Goigs a sant Pere. Vacarissa (Occitània, França).

GOIGS A LLAOR DE SANT PERE, TITULAR DE LA PARRÒQUIA DE BACCARISSE. BISBAT D'HAUCH (OCCITÀNIA).
Edició commemorativa de la visita d'un grup de gent de Vacarisses (Catalunya) al poble de Baccarisse (Vacarissa) d'Occitània.

Sant Pere apòstol

Puix que des del segle dotze
has tingut aquí un altar:
Que la fe dels fills d'Europa
torni arreu a rebrotar!

Ran del llac, sargint les xarxes,
has sentit del Crist la veu
que et proposa l'aventura
d'escampar per tot arreu
la sement de l'Evangeli
que comença a grifollar.
...
Fes ben teves les trifulgues
dels que et preguen sanglotant;
dels fidels que a tu s'atansen
amb el seny espurnejant.
Vetlla sempre les anyades
i els herbatges del replà.

Salvaguarda Baccarisse,
els veïns i el bestiar:
Que la fe dels fills d'Europa
torni arreu a rebrotar!
Església de Sant Pere de Vacarissa a l'Occitània.
Foto: Fondation du Patrimoine.


Goigs al Santíssim Salvador. Escorca (Mallorca).

GOIGS A SANT SALVADOR DEL PUIG D'ALMELUG. TERME D'ESCORCA (MALLORCA).


Benamat Sant Salvador,
Veritat, Camí, Llum, Vida,
cap al cel, una embranzida
dau-nos, des del Puig Major.

L'arxipèlag Balear,
quasi dos mil anys enrera,
fou ardenta fogatera
de Fe, encesa sobre el mar
que expandia, sense brida,
sa calor i sa claror.
...
A mitjan segle tretzè
el puig més alt de nostra Illa
—que amb sa calba, com far brilla—
marcat fou també amb la Fe.
Va esser el nom d'aquella ungida
El Puig de Sant Salvador.
...
Jo endevín, foscor endins,
el perfil de l'Ermitatge.
Jo entrelluc l'etèria imatge
de Jesús —per entre els pins—
transmutat en nova vida,
com un jorn en el Tabor.Font de s'Ermita a 800 msnm., propera del lloc on hauria estat l'ermita. Prop de la Penya de Migdia del Puig Major. 
Runes del que podria haver estat l'ermita de Sant Salvador.
Fotos extretes de la publicació "Rutes amagades de Mallorca" de l'any 1977.

Lloc on segons els mapes topogràfics està situada la Font de s'Ermita.

diumenge, 29 de març de 2020

Goigs de sant Jordi, patró de Catalunya. Capella del Palau de la Generalitat. Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

Sant Jordi a la façana del Palau de la Generalitat
Foto: Oscar Valencoso

Puix la nit es torna dia
quan vencem les nostres pors:
Catalunya en vós confia,
oh Sant Jordi gloriós!

Fos on fos on vàreu néixer,
heu sortit de l'orient,
sol d'amor que els ulls ens deixa
encegats de tan roent.
Si el soldat per Crist moria,
és amb Crist victoriós.

Des d'antic que vostra imatge
la tenim gravada al cor,
més que en pedra, com a gatge,
en brodats i peces d'or.
La llegenda us investia
i el cavall fa més veloç.

En  honor ningú no us guanya,
cavaller de cavallers.
Ah, si havent matat l'aranya,
ja mai més no s'aixequés!
No serem, si ens feu de guia,
no covards ni traïdors.

Nostra pàtria és la donzella
que de sempre heu defensat
escoltant-la quan tota ella
és un clam de llibertat.
Des dels cims Santa Maria
també en sent les gemegors.

Feu-nos vós d'escut i llança
en la guerra i en la pau,
i salveu-nos l'esperança,
la més alta i fràgil nau.
Joves sempre en gosadia
vers el somni venturós.

Sigui noble nostra lluita
no donant llonguets al drac,
mentre vós poseu en fuita
l'enemic a cada atac.
Seny i rauxa en harmonia
siguin nostres valedors.

Ens abriga una bandera
emporprada amb molta sang
com la creu que reverbera
sobre el vostre vestit blanc.
Ja la llança es convertia
en la falç dels segadors.

Amb un llibre i una rosa
ramblegem amunt i avall
quan l'abril és flor desclosa
i de llum un devessall.
El país es deixondia
i esdevé més amorós.

La sardana ens agermana
i agermani tot el món.
És, la parla catalana,
nostre emblema més pregon;
si "Sant Jordi!" és crit que unia,
que n'uneixi els defensors.

És molt bella la capella
que us acull com un estoig
dins l'augusta meravella
del Palau que fa tant goig.
Quan hi fem l'Eucaristia,
quin esclat de resplendors!

De la vostra confraria
volem ser germans majors:
Catalunya en vós confia,
oh Sant Jordi gloriós!

- lletra de mn. Climent Forner - Frontal d'altar a la capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat (1450).
Foto: Enfo.

GOIGS DE SANT JORDI DE LA CAPELLA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA*.
*La Diputació de Barcelona havia tingut la seva seu en l'actual Palau de la Generalitat.


Combatent de Crist, imatge
de l'amor, amb el cor ple:
Sant Jordi, deu-nos coratge
i enfortiu-nos en la fe.

Ferm en vostra minyonia,
Lydda fou vostre bressol,
però us desvetlleu un dia
a l'escalf d'un millor sol.
Deixeble de Crist, paisatge
que respira un nou voler.
...
La capella, amb llum de vida,
fou pujada, com dolç pont,
amb amor i feta a mida
pel geni d'En Marc Safont.
Joia i testimoniatge,
gòtic pur, florit i ple.
...
Sou Patró de Catalunya.
Retorneu-li el nou esclat.
El cor que no se n'allunya
troba en Vós la llibertat.
Cavaller de l'alt llinatge,
llei de sang, el front serè.
...
Sigueu Vós nostre guiatge
contra el món rebel i obscè.
Sant Jordi, deu-nos coratge
i enfortiu-nos en la fe.


Clau de volta amb sant Jordi
a la Capella del Palau de la Generalitat.

Goigs al Santíssim Salvador. Mediona (Alt Penedès, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANT SALVADOR QUE ES VENERA EN LA SEVA ERMITA DE PERERES DEL TERME DE MEDIONA.

Sant Salvador a l'ermita de Pereres. Foto: Ajuntament de Font-rubí.

Damunt els camps i les eres
les collites i els sembrats,
Sant Salvador de Pereres
guardeu-nos de malvestats.

Amb tres apòstols pujareu
al Tabor un bell matí,
en ser-hi us transfiguràreu
i tot Vos vau resplendir;
guieu-nos per les dreceres
als cims benaventurats.

Pans i peixos Vos un dia
vulguereu multiplicar
perquè la gent que us seguia
se'n pogués ben sedollar;
feu que els grans que hi ha a les eres
els veiem multiplicats.

A una dona pecadora
volien apedregar,
vostra Bondat salvadora
va voler-la perdonar;
feu que les pedres certeres
no toquin els ceps granats.

Que en totes nostres quimeres
siguem sempre ben guiats;
Sant Salvador de Pereres
guardeu-nos de malvestats.


Ermita de Sant Salvador de Pereres, al municipi de Mediona, però molt vinculada al terme de Font-rubí per estar prop del barri de l'Alzinar. Foto: Mª África.
Interior de l'ermita. Foto i més informació: Ajuntament de Font-rubí.


Goigs a la Santíssima Trinitat. Bellpuig (Urgell, Lleida).

GOIGS DE LA SANTISSIMA TRINITAT DE BELLPUIG

La Santíssima Trinitat

En lo Cel sou assentada,
Amb immensa magestat,
Ajudau els qui us reclamen,
Santíssima Trinitat.

Vostre Ser és infinit,
L'existència sens fi;
Lo voler és tot diví,
I lo poder sens límit
En tres persones constituït
Sense cap diversitat.
...
En la iglésia de Bellpuig
Vostre altar és situat;
En vostra festivitat,
Molt gran poble allí acut:
Molts hi han trobat salut
En la llur enfermetat.
...
Puix per tot, vostra bondat
Experimenta qui us ama,
Ajudau als qui us reclamen,
Santíssima Trinitat.


Església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig
Foto: Enfo

dissabte, 28 de març de 2020

Goigs al Santíssim Salvador. Súria (Bages, Barcelona).

GOIGS DE SAN SALVADOR QUE ES VENERA EN LA PARRÒQUIA DE SÚRIA.

Sant Salvador, el Sant Crist que es venera a la capella de Sant Salvador Nou del Quer.
La imatge va ser traslladada el 16 de gener del 2011 a l'església de Sant Cristòfol i la processó de retorn a l'ermita es va fer el 24 del mateix mes des de l'església del Roser. D'aquesta manera es va commemorar el 125è aniversari dels fets del còlera. El trasllat del Sant Crist fins a l'església parroquial recordava la processó que durant l'epidèmia de còlera de 1885 va donar origen al Vot de Poble i a la festa de Sant Sebastià. Foto i més informació: naciodigital.cat.

La vostra sang pura
Es, mon Redemptor,
Ditxosa ventura
Per el pecador.

Vostra sang sagrada
Dins de l'hort suàreu
Aquella vegada
Que a l'Etern pregàreu;
Calzer d'Amargura
Beguéreu Senyor.
...
En eixa capella
Cercada de camins
Velen com ovella
Els pobles veïns,
En tan bella imatge
Troben son pastor.
...
En treballs, paciéncia,
Supliquem de cor,
De fam, pesta i cólera,
De sentir dolor;
I eterna tortura
Lliureu-nos, Senyor.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.
Capella de Sant Salvador Nou del Quer, al costat de l'ermita romànica de Sant Salvador Vell.
Foto: Mcresp.
Ermita de Sant Salvador Vell. Foto: Manuel Crespillo.
Aplec a l'ermita de Sant Salvador (any 2019). Foto: Bisbat de Solsona.


Himne a la Mare de Déu de la Mercè (en castellà). Basílica del Pi de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

HIMNO A LA VIRGEN SANTISIMA BAJO EL TÍTULO DE NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES QUE SE VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANTA MARIA DEL PINO.

Altar de la Mare de Déu de la Mercè a la Basílica del Pi de Barcelona
Foto: Carlos Soria

O Madre que alientas al triste cautivo,
Y el grillo quebrantas de dura opresión,
Socorre á tu pueblo que humilde y festivo
Por tantas mercedes te dá el corazon.

Gemia agobiado de largo quebranto
Al yugo sujeto de vil invasor
El fiel, renovando recuerdos de llanto,
Y el pecho oprimido de fiero dolor.
No siente un consuelo, ni espera dichoso
Ver hijos ni esposa ni patria jamás:
En sola la muerte le aguarda el reposo,
La tumba es tan solo su triste solaz.
...
Brillante aparece la estrella del dia,
Las sombras de muerte rasgando veloz,
Y desde su trono la excelsa Maria
Derrama potente los dones de Dios.
¡Maria! no olvides tu pueblo escogido,
Inflame los pechos tu llama de amor;
Y en pos del destierro de llanto y gemido
Dichosos cantemos tu eterno loor.


Mare de Déu de la Mercè
Basílica de Santa Maria del PiGoigs a la Mare de Déu del Remei. Manresa (Bages, Barcelona).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL REMEI.

Mare de Déu del Remei

Puix regneu per sobre els Sants
excel·lent i vencedora:
Per aquest vostres goigs tan grans
deu-nos prest Remei, Senyora.

Remeieu pel goig, princesa,
de l'Arcangel Gabriel,
remeieu el dol que ens pesa
mireu el nostre mal cruel:
Remeieu amb vostres mans
puix que el Fill tant us honora.
...
Remeieu per ser assumpta
en els Cels amb gran honor,
remeieu puix tan adjunta
sou de Déu Nostre Senyor:
Remeieu els nostres mals
que en tenim a tota hora.

Remeieu i deu la pau
en guerra desoladora:
per aquests vostres goigs tan grans
deu-nos prest Remei, Senyora.
Capella de la Mare de Déu del Remei a Manresa
Foto: Enric


divendres, 27 de març de 2020

Goigs al Santíssim Salvador (en castellà). Esparreguera (Baix Llobregat, Barcelona).

GOZOS EN ALABANZA DEL SOBERANO SALVADOR QUE SE VENERA EN SU ERMITA DE "SANT SALVADOR DE LES ESPASES" DEL TÉRMINO DE ESPARRAGUERA, PARROQUIA DE OLESA DE MONTSERRAT, ARCIPRESTAZGO DE TARRASA Y OBISPADO DE BARCELONA*. Año 1939.
*Actualment del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
Pues nacisteis de María
por salvar al pecador,
oíd al que en Vos confía,
Soberano Salvador.

Salvador os declarasteis
cuando en el mundo carnal,
para reparar su mal
en María os encarnasteis.
Acortasteis vuestra vía
muriendo por nuestro amor.
...
Salvador de estos vecinos
nuevamente os declarais,
pues con la espada librais
del moro los desatinos.
Sobre el Pueblo, renacía
el bien por vuestro favor.
...
Pues escoge buena vía
quien visita este Tabor,
oíd al que en Vos confía,
Soberano Salvador.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.
Ermita de Sant Salvador de les Espases.
Foto: corremonts.cat.
Interior de l'ermita. Foto i més informació: Jordi i Ferran Avellaneda.
Espectacular cim amb l'ermita-refugi amb vistes a Montserrat. La capella de Sant Salvador de les Espases es troba situada dalt d'un espadat aïllat, entre els termes municipals d'Esparreguera, Olesa de Montserrat i Vacarisses. Documentada a partir el segle XIV, era l'antiga capella del Castell de les Espases, documentat des de l'any 985, i del qual només en resta el basament d'una torre circular. Foto: Toni Planas.


Goigs a l'apòstol sant Pere

GOIGS DEL GLORIOS SANT PERE.

Imatge de sant Pere apòstol a l'església de Sant Pere de Montgrony.
Foto: Maria Viñolas Puig.

Puix gosau de eterna Gloria,
bella flor de dotza flors:
Teniunos en la memoria
Sant Pere als pecadors.

Sou Sant Pere Galileo,
y de Betzayda natural,
elegit per lo empleo
de Pastor universal:
vist lo amor cordial
que ab lo proxim teniu vos.
...
Vos teniu las claus del Cel
per obrir als Christians,
que en la Terra com à tals
hauràn merescut aquell:
concediunos Deu per ell
del Cel lo etern repòs.
...