Goigs a les Santes Espines de Tàrrega (Urgell, Lleida).

GOIGS A LLAOR DE LES SANTES ESPINES QUE ES VENEREN A LA CIUTAT DE TARREGA. LA SEVA FESTA EL DIA 13 DE MAIG.


Per vostra llum immortal,
goigs de les llars targarines,
guieu-nos, Santes Espines,
cap a la Pàtria eternal!

Un matí un àngel de Déu,
pelegrí per la figura,
us deixà en la falda pura
de l'altar, blanc com la neu,
de la Verge maternal
que ens lliurà d'hosts sarraïnes.
...
Ara i sempre us guardarem,
o mirífiques Patrones!
puix ni totes les corones
de la terra no estimem
com la glòria perennal
de les vostres punxes fines.El reliquiari amb les Santes Espines. Aquestes relíquies hi van arribar en data no precisada; ja hi eren, però, el 1551. Es tracta de dues espines, una de 8 centímetres i l'altre de 6. La tradició, molt possiblement sorgida durant el segle XVIII, explica que un àngel vestit de pelegrí les va dipositar a l'altar major de l'església parroquial de Santa Maria.
Més informació de les Santes Espines de Tàrrega i de la devoció catalana a la Santa Espina, a la web de Joan Arimany i Juventeny. Foto: Bisbat de Solsona.
L'acte més solemne de la Festa Major de Tàrrega se celebra amb la Processó de les Santes Espines que aplega les autoritats i un ampli seguici festiu. Considerada la festa patronal de la capital de l'Urgell serveix per treure les relíquies i invocar la pluja tot submergint-les a l'aigua al peu de la Creu Gòtica. Un costum que data del 1551. Foto: guixanet.cat de l'any 2017.

Església de Santa Maria de l'Alba de Tàrrega.
Foto: Enfo.


Comentaris