Goigs a la relíquia del Sant Drap. Tossa de Mar (La Selva, Girona)

GOIGS A LA RELÍQUIA DEL SANT DRAP*, QUE SE VENERA DE TEMPS IMMEMORIAL EN LA ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT VICENTS DE LA VILA DE TOSSA.

* El Sant Drap es refereix al llençol que va servir per a baixar a Jesús de la Creu i que va cobrir-lo després.Puix que en Tossa disfrutèm
del Sant Drap del Redemptor:
Anèm tots mentres poguèm
a adorarlo de bon cor.

Un bon frare lo portava
de la gran Jerusalèm,
y quan per mar lo passava,
trobàrense en gran estrém,
que cessà ells prometent
entregarlo al primer port.

Nostra platja per encant
fou la tan afortunada
que dà port a aquest Drap Sant
que'ns fou prenda senyalada
y ab prodigis consagrada
sa grandesa y son valor.

Relíquia santa y perfecta,
molt gran es lo poder séu,
pot dirse que es cosa certa
que ha tocat lo Fill de Déu
quan baxantlo de la Creu
va cubrir lo Redemptor.
...
¿Qui de Tossa dur serà
que no'l vulga venerar?
¿quan tants de miracles fà
als qui'l venen a adorar
en la Pasqua del Senyor
o en sa Transfiguració?


Font: Associació d'Estudis Torellonencs

La Casa del Sant Drap, dins el recinte murallat de Tossa. Una antiga tradició tossenca, que es remunta a final de l'època medieval, diu que en aquesta casa es guardava un fragment del sant sudari, conegut a la vila com el Sant Drap.
Foto: Josep Maria.

Jesús baixat de la Creu i en braços de la seva Mare
Catedral de Còrdova

Interior de l'església de sant Vicenç de Tossa de Mar
Foto: Slegnasa

Comentaris