dimecres, 28 de febrer de 2018

Cant a la Passió de Nostre Senyor Jesucrist, per Mn. Cinto Verdaguer

Escena del Viacrucis al Temple del Tibidabo (Barcelona)

Jesucrist, la Passió vostra,
ajudeu-me-la a cantar;
mes morint per culpa nostra,
què faré sinó plorar?
Si plorant pujo al Calvari,
Vós al Cel em pujareu,
puix l'escala per pujar-hi
és l'escala de la Creu.

Cristians, per a dar-nos vida
vol morir el Salvador,
dant-se a tots per despedida:
dolç senyal de son amor!
Sos deixebles són a taula
fent amb Ell l'últim sopar,
quan els pasma sa paraula
de que els vulgui els peus rentar.

Pere diu, tot fent-se enrera:
-Vós a mí no em rentareu,
-Si Jo els peus no et rento, Pere,
no entraràs al Regne meu.
-Doncs, renteu-m'els, -responia-,
peus i mans, ànima i tot:
quan per Vós rentat jo sia
res del món tacar-me pot.

Amb ses llàgrimes els renta,
cada peu un bes o dos;
els eixuga, i quan s'assenta
té el parlar més amorós:
-Jo só Mestre de vosaltres;
mes, sabeu per què us rentí?
perquè ameu els uns als altres
com Jo a tots vos estimí.

Beneeix el pa: -Preneu-ne,
que és món Cos sagramentat.
Beneeix el vi: -Beveu-ne,
és la Sang que Jo he vessat.
El meu Cor a tots convida:
qui amb fervor combregarà,
si és mort, cobrarà vida;
si és viu, no morirà.

Ja amb sa dolça companyia
Jesucrist se'n baixa a l'Hort,
on els diu en s'agonia
que està trist fins a la mort:
-Orem tots, que al veure'm prendre
mon ramat s'escamparà;
si està prop qui m'ha de vendre,
no està lluny qui em negarà.

S'agenolla, i mentre ora
rep el calze de dolor,
primer glop que n'assabora,
no pot més el Redemptor.
-Del meu llavi apartat sia,
Pare, eix calze de pecat,
mes, no es faci, no, la mia,
sinó vostra voluntat.

Jesús diu: -A qui cercau?
-A Jesús de Natzaret.
-Doncs, Jo só! -i la turba cau
vora els peus del que escomet.
Dues voltes els aterra;
dues voltes que ha parlat,
quan -Alceu-vos -diu- de terra:
hora és ja de ser lligat.

Arribant Judes el besa;
-Amic meu, què vens a fer?
D'un bes fals amb la finesa
tu m'entregues presoner?
A sant Pere que feria:
Embeina el coltell -ha dit-,
qui de coltell feriria,
de coltell serà ferit.

A l'entrada trist es queda
de la sala del Consell,
a escalfar-se en nit tan freda.
-També aqueix anava amb Ell,-
prompte diuen les criades
de la casa de Caifàs.
Pere diu per tres vegades:
-A Jesús no el conec pas.

El gall canta, i ell sospira,
ell sospira de dolor,
i veient que Crist el mira,
són sos ulls un mar de plor;
puix li apar que encara escolta
el que deia ahir a sopar.
-Ans que el gall canti una volta,
tres, perjur, m'has de negar.

Ja en la creu la mà li claven
que al malalt dava salut;
ja els seus peus, que sempre anàven
on patia un desvalgut.
Si s'escruixen les muntanyes,
Maria, als cops de martell,
què faran vostres entranyes
d'on nasqué tan ros i bell?

-Perdoneu-los tots, mon Pare,
que no saben el que fan,
i girant-se envers sa Mare,
li encomana sant Joan:
-Ací tens la Mare meva;
i aquí, Vós, el fill amat.
Pecador, sa Mare és teva;
vine, vine al seu costat.

El mal lladre renegava,
mes respon el lladre bo:
-A mi i tu el delicte ens clava,
mes Jesús no ho mereix, no:
Al tornar Vós a la Glòria
recordeu's de mi, infeliç!
-Doncs, amb Mi a cantar victòria
avui seràs al Paradís.

Mira a dreta, mira a esquerra,
sos deixebles ja no hi són;
veu al Cel càstig, i a terra
improperis, creus i afront.
Com ses mans son Cor s'esqueixa,
nu, morint i en soledat:
-Pare meu, quan tot em deixa,
per què m'heu desemparat?

Sols després de tal batalla
s'hi pogué acostar la mort;
mes la mort rompé la dalla
al donar-li un cop tan fort:
sos portals obrí la Glòria,
i la raça d'Israel,
cantant himnes de victòria
se'n pujà dels llimbs al Cel.

De la creu el devallaren
Nicodemus i Josep,
i en els braços que el bressaren
quan mudat sa Mare el rep!
embalsamant-li a besades
ulls i galtes, mans i Cor
la fereixen, ai!, plegades
set espases de dolor.

Tot complint les profecies,
es desvetlla gloriós,
i al Sepulcre les Maries
ja no hi troben el seu cos:
troben sols Àngels que els diuen:
-No el cerqueu aquí enterrat!
mes cerqueu-lo entre els que viuen
a Jesús ressuscitat.

A sa Mare es deixa veure,
que es comença d'enyorar,
i a Tomàs que no hi vol creure
les cinc llagues fa tocar.
Després puja a l'alta Glòria,
que algun dia Déu ens dó,
per haver cantat la història
de la santa Passió.


Goigs a sant Mateu. Sant Mateu de Bages (Bages, Barcelona).

GOIGS A LLOANÇA DE L'APÒSTOL I EVANGELISTA SANT MATEU QUE ES VENERA A LA SEVA PARRÒQUIA DE SANT MATEU DE BAGES (BISBAT DE VIC).

Sant Mateu apòstol i evangelista

Puix el poble en Vós confia
i acudiu a favor seu:
Cap al cel feu-nos de guia
Patró nostre, Sant Mateu.

Amb la veu enfervorida
vostres goigs volem cantar,
repassant la vostra vida
que volem tots imitar.
Seguirem la vostra via
per ser dignes del bon Déu.
...
Vetlleu vinyes i oliveres;
d'oli i vi, si a Vós us plau,
empleneu les llars feineres
com un do d'amor i pau.
Feu que el pa de cada dia
l'agraïm sempre al bon Déu.


Església parroquial de Sant Mateu de Bages
Foto: La_Martona
Campanar de l'església. Foto: Jordi Doménech.dimarts, 27 de febrer de 2018

Goigs a sant Feliu. Sant Feliu de Terrassola, a Santa Maria d'Oló (Moianès, Barcelona).

GOIGS EN ALABANÇA DE ST. FELIU, L'AFRICÀ QUE ES CANTEN A TERRASSOLA, BISBAT DE VICH.


Puix que vostre nom ditxós
declara el goig que teniu:
pregueu sempre a Déu per nós,
gloriós màrtir Sant Feliu.

Essent Vós estudiant
i fill de molt noble gent,
vinguéreu des de Llevant
a Catalunya, amb intent
d'aconseguir amb esforç
la corona que teniu.

Predicant a Barcelona
i sabent que Dacià
partia per a Girona,
al punt marxàreu allà
per poder donar socors
als qui creuen en Déu viu.
...
Puix que sou de Terrassola
Patró i ens afavoriu:
deu-nos pau, salut i joia,
gloriós màrtir Sant Feliu.


Sant Feliu de Terrassola a Santa Maria d'Oló.
Foto: PMRMaeyaert.


dilluns, 26 de febrer de 2018

Goigs a sant Andreu. Aguilar de Segarra (Bages, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE SANT ANDREU APÒSTOL, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA D'AGUILAR DE SEGARRA (BISBAT DE VIC). LLETRA I MÚSICA DE MN. ANTONI MALATS.

Sant Andreu apòstol.
La seva festa és el 30 de novembre.

Puix el poble us escollia
per patró davant de Déu,
Aguilar en vós confia,
patró nostre, sant Andreu.

Vora el mar de Palestina
es gronxà vostre bressol;
de Betsaida sou gavina
que a la pesca emprèn el vol.
Vostre pa de cada dia
mar endins us el guanyeu.
...
En tot temps de cor implora
aquest poble d'Aguilar
que s'estengui protectora
damunt ell la vostra mà.
Beneïu cada masia,
protegiu cada conreu.

Puix sentíreu la follia
que us portà a morir en creu:
Aguilar en vós confia,
patró nostre, sant Andreu.


Església parroquial de Sant Andreu d'Aguilar.
Foto: Araceli Merino.


diumenge, 25 de febrer de 2018

Oració dels esposos a la Verge Santíssima

Immaculada Verge, Mare de l'Església i Reina de les nostres llars,

Vós que un dia, a Canà de Galilea, segellàreu, amb la vostra presència, l'amor d'uns esposos.

Acolliu favorablement els qui venim a demanar-vos, amb humilitat, que ens vulgueu beneir també a nosaltres, esposos cristians, que, units pel mateix ideal, busquem vostre Fill, Jesucrist, per la gràcia que Ell mateix volgué vincular al Sagrament del Matrimoni.

Conscients dels deures, que tenim com a cristians casats, enmig d'un món que hem de redimir perpetuant l'obra del vostre Fill; comptant amb el nostre no-res i amb la vostra omnipotència suplicant, ens dirigim a Vós amb tota confiança.

Concediu-nos el do de la santedat, Vós que sou més santa que tots els Sants.
Feu que la nostra unió com a esposos, consagrada pel Sagrament, sigui amb tota veritat unió d'ànimes i de vides, de pensaments i de propòsits al servei de Crist, per tal que sapiguem ser instrument apte de l'Església per a l'extensió del Regne de Déu en les ànimes, i responguem sempre a la darrera finalitat del matrimoni, que no és altra que la glòria de Déu.

Poseu, Mare de Misericòrdia, la vostra puríssima mirada sobre les nostres llars, els nostres fills i les nostres empreses.

Vetlleu perquè no s'apagui mai en nosaltres, la flama de l'amor que ens va ajuntar.

Finalment, amadíssima Mare nostra, escolteu el prec fervorós de tots els qui avui us lloem, perquè poguem un dia, en l'eternitat, fruir, juntament amb els nostres fills, de l'esperada visió de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, al qual sigui donada glòria per tots els segles dels segles. Així sigui.


PREGÀRIA DIALOGADA DELS ESPOSOS

(Espòs i esposa)
- Senyor, per haver-nos creat home i dona per a la propagació del gènere humà i per a la vostra glòria...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Espòs)
- Per haver fet, amb la vostra Providència, que ens trobéssim en la vida...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Esposa)
- Pel nostre mutu amor, irradiació del vostre amor etern...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Espòs)
- Pel dia feliç del nostre matrimoni...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Esposa)
- Pels fills amb què heu volgut alegrar la nostra unió...
(Tots) - Us donem gràcies, Senyor.

(Espòs i esposa)
- Perquè la nostra llar sigui un temple pel vostre amor...
- Augmenteu-nos la fe, Senyor.

- Perquè sapiguem suportar junts els sofriments d'aquesta vida...
- Augmenteu-nos l'esperança, Senyor.

- Perquès sapiguem perdonar-nos mútuament...
- Augmenteu-nos l'amor, Senyor.

- Perquè sapiguem educar cristianament els nostres fills...
- Ensenyeu-nos com a Mestre, Senyor.

- Els matrimonis que no coneixen els vostres designis sobre ells...
- Il·lumineu-los, Senyor.

- Els matrimonis desavinguts i desgraciats...
- Ajudeu-los, Senyor.

- Els matrimonis mancats del necessari...
- Ajudeu-los, Senyor.

- Als pares i mares malalts...
- Doneu-los salut, Senyor.

- Els que han quedat víduus o vídues...
- Conforteu-los, Senyor.

- Els fills que han quedat en orfanesa...
- No els abandoneu, Senyor.

(Espòs)
- Preguem perquè comprenguem cada dia millor els nostres deures d'esposos...
(Tots) - Ajudeu-nos i il·lumineu-nos, Senyor.

(Espòs)
- Perquè tinguem sempre present que heu assenyalat al matrimoni un primer fi santíssim, que ens cal tothora respectar...
(Tots) - Doneu-nos la vostra gràcia, Senyor.

(Espòs)
- Perquè no oblidem mai que li heu donat unes lleis, que ens cal tothora complir...
(Tots) - Doneu-nos la vostra gràcia, Senyor.

(Espòs)
- Perquè acceptem generosament les nostres responsabilitats  en la sustentació i govern de la família...
(Tots) - Doneu-nos fortalesa, Senyor.

(Espòs)
- Perquè no abusem mai en l'exercici de la nostra autoritat...
(Tots) - Doneu-nos prudència, Senyor.

(Esposa)
- Perquè siguem en tot companys fidels ens ajudem sempre...
(Tots) - Ajudeu-nos en la nostra feblesa, Senyor.

(Esposa)
- Perquè sapiguem ser sempre amants...
(Tots) - Augmenteu-nos la fidelitat, Senyor.

(Esposa)
- Perquè sapiguem ser afectuosos amb els nostres fills...
(Tots) - Augmenteu-nos l'amor, Senyor.

(Esposa)
- Perquè amb la nostra dolcesa i santedat, siguem una font de felicitat en la nostra llar...
(Tots) - Doneu-nos el somriure enfront del sofriment, Senyor.

(Tots)
- Perquè la vostra Santa Llei sigui en tot la norma del nostre obrar...
- Fortifiqueu la nostra voluntat, Senyor.

- Perquè posem sempre en Vós una confiança il·limitada...
- Aviveu la nostra fe, Senyor.

- Perquè no pensem mai que de servir-vos fidelment pot venir-nos-en algun veritable mal...
- Lleveu-nos tota temença, Senyor.

- Perquè per damunt de tot cerquem d'estimar-vos i de viure sempre en estat de gràcia...
- Doneu-nos un cor ben ample, Senyor.

(Tots) PREGUEM:

Feu, Senyor, que el Sagrament del Matrimoni, per mitjà del vincle sagrat que ens uneix, sigui per a nosaltres, durant tota la vida, un senyal eficient d'aquelles gràcies que ens són necessàries per a complir amb les obligacions de la vida matrimonial. Per Jesucrist, autor i conservador del nostre matrimoni. Així sigui.


.

Goigs a santa Mònica

GOIGS EN LLOANÇA DE SANTA MONICA, VIDUA.

Santa Mònica,
mare de sant Agustí

Puix que sou santa advocada
de la mare que us implora:
Empareu-nos en tothora,
Santa Mònica estimada.

La virtut i la puresa,
ja molt jove us són blasó
sempre i en tota ocasió,
enaltint vostra noblesa.
Per això, vostra enteresa,
per les gents era lloada.
...
Mare excelsa que al món dàreu
el preclar Sant Agustí;
sant que el cristià destí,
seguí com li ensenyàreu.
Fou el premi que abastàreu,
per vostra amor abnegada.
...
Les mares i les esposes
implorem el vostre ajut,
quan amb l'ànim abatut
somniem hores joioses.
Vulgueu fer enllà les noses
que enfosqueixen la jornada.dissabte, 24 de febrer de 2018

Goigs a la Mare de Déu dels Dolors. Vic (Osona, Barcelona).

GOIGS A LA MARE DE DÉU DELS DOLORS QUE ES CANTEN A LA SEVA ESGLÉSIA DE VICH.

Mare de Déu dels Dolors a la seva església de Vic. Foto: Enric.

Puix per Vós, Verge transida,
se'ns ha obert el cel perdut:
En les penes de la vida
sigueu bàlsam i salut.

Feu-nos purs el cor i els llavis
per cantar els vostres dolors,
amb la fe dels nostres avis
en les seves amargors.
Cant de l'ànima agraïda
que té un sò de servitud.
...
Quan tot Vich fa olor de palma
i el perfumen els llorers,
Vós sortiu en nit de calma
per les places i carrers.
La gent prega enfervorida,
no trobeu ni un cor eixut.
...


Façana de l'església dels Dolors de Vic.
Foto: amadalvarez.


divendres, 23 de febrer de 2018

Pregària dels casats

PREGÀRIA DELS CASATS PER AGRAIR EL SANT MATRIMONI. DEMANANT AL SENYOR LA FIDELITAT PER MEDIACIÓ DE MARIA.

Tapís de la Sagrada Família.
Can Caballé de Sant Julià de Ramis (Gironès).

- Tots dos en veu alta:

Gràcies, Senyor, per haver-nos cridat al Sagrament del matrimoni en aquesta hora de la Història de l'Església. Les circumstàncies actuals ens exigeixen, més que mai, la santedat.

Concediu-nos, Senyor, Instituïdor del Sagrament del Matrimoni, que, com diu el Concili Vaticà II formem una Comunitat de Fe, d'Amor i de Vida.

Comptem amb la vostra gràcia que esperem obtenir per mitjà de la pregària familiar i amb la recepció de la Divina Eucaristia —que significa i construeix la unitat— i amb la pràctica de les virtuts domèstiques que volem exercitar constantment.

Us demanem que ens ajudeu a ser FIDELS l'un a l'altre en aquesta Hora perillosa de la nostra existència. La fidelitat que Vós Jesús teniu constantment a la Vostra esposa —l'Església—, feu que sigui la nostra!

Beneïu-nos, Senyor! Ajudeu-nos a pujar cristianament els nostres fills. Tant de bo que algun d'ell sentís la vostra veu per a consagrar-se al servei de l'Església!

Feu que la nostra Casa sigui una casa oberta, cristiana, fecunda, educadora i santa!!!

Us ho demanem per mediació de Maria, la vostra i nostra Mare, Reina del matrimoni i de la Família cristiana. Amén.


.

Goigs a l'apòstol Sant Jaume. Fadrell, a Castelló de la Plana.

GOIGS EN HONOR DE SANT JAUME DE FADRELL. PROTECTOR DE L'ENCOMANDA I TITOLAR DE L'ERMITA A ELL DEDICADA AL TERME DE CASTELLÓ.

Sant Jaume apòstol
Foto: mariocalvo
Puix que Vós sou el model
on es mira el nostre amor:
Sigueu, Jaume, des del Cel,
nostre sagrat protector.

Quan Déu busca entre la gent
aquells qui el vullguen seguir,
Vós no dubteu d'oferir
vostre treball al moment,
i ho feu amorosament,
sense buscar cap favor.
...
Vostra ermita és hui dins l'horta
la que toca cada dia
quan ens arriba el migdia
un so de Déu, que ens conhorta.
Sempre sou oberta porta
pel qui té vida interior.
...Ermita de Sant Jaume de Fadrell.
Foto extreta de la web elcami.cat


Celebració de Sant Jaume a l'ermita. Any 2014.
Foto: castellonenfiestas.com.
Retaule de Sant Jaume.
Foto i més informació: Emitas y Santuarios de la C. Valenciana.
Interior de l'ermita. Foto: Jesus Hermo.


dijous, 22 de febrer de 2018

Pregària per les vocacions. Oració de sant Joan Pau II.

El Papa sant Joan Pau II ordenant un nou sacerdot.

Senyor Jesús!,
Pastor de les nostres ànimes,
que continues cridant amb la teva mirada d'amor a tantes i tants joves que viuen enmig de les dificultats del món d'avui, obre les seves ments per escoltar entre tantes veus que ressonen al voltant, la teva veu inconfusible, suau i potent, que també avui repeteix: "Vine i segueix-me".

Mou el cor de la nostra joventut a la generositat i fes-la sensible a les esperances dels germans que demanen solidaritat i pau, veritat i amor.
Orienta el cor dels joves vers la radicalitat evangèlica capaç de revelar a l'home modern les immenses riqueses de la teva caritat.

Crida'ls amb la teva bondat, per atreure'ls cap a Tu!
Pren-los amb la teva dolçor, per acollir-los en Tu!
Envia'ls amb la teva veritat, per conservar-los en Tu!
Amén.

.

Goigs a sant Hermenegild, rei i màrtir.

GOIGS EN LLAHOR DEL GLORIÓS ESPANYOL S HERMENEGILDO REY Y MÁRTIR. SE CELEBRA SA FESTA Á 13 DE ABRIL.

Sant Hermenegild
Ja que un trono desprecieu
Per gosar de millor vida:
La nostra oració rendida,
Hermenegildo, escolteu.

En molt rich palau nasquereu
De gran fausto rodejat,
Y de solio ja assegurat
Desde aquell moment tinguereu;
No obstant del tot l'oblideu
Veyent que 'l Senyor vos crida.
...
Així per vos l'heretjia
Rebé un cop lo mes formal,
Quant atacareu lo mal
Qu' en Espanya introduhía;
Y ab vostre zel ja deixeu
L'arrianisme sens eixida.


dimecres, 21 de febrer de 2018

Oració dels pares i mestres pels alumnes a l'escola.

Jesús i els nens. Passió de Cervera.
Foto: Carme Bonet.

Diví Salvador,
que us asseguéreu
amb els Mestres de la Llei,
us confiem els nostres fills
mentre estan a l'escola.

Infoneu en ells l'esperit de saviesa,
obriu la seva intel·ligència
a fi que us coneguin cada dia més
i aprenguin els coneixements que necessiten
per a la vida terrena i eterna.

Atorgueu-los les virtuts
de l'obediència i diligència.
Que apreciïn i estimin
els seus mestres i companys,
i que dia rere dia, creixin com Vós,
en edat, saviesa i gràcia,
davant de Déu i davant dels homes.
Amén.


.

Goigs a Jesús Natzarè (en castellà). València.

GOZOS A JESUS NAZARENO, REY DE LA PAZ, QUE SE VENERA EN EL CONVENTO DE SANTA URSOLA, RELIGIOSAS AGUSTINAS DE LA CIUDAD DE VALENCIA.

Jesús Natzarè portant la Creu.
Catedral de Còrdova.
Si eclipsó el furor humano
de ese rostro el son sereno:
Piedad, Jesus Nazareno,
Rey de la Paz, soberano.

Por restaurar del pecado
la pérdida lamentable,
y hacernos comunicable
la gloria de vuestro estado,
siendo inmortal è increado,
os vestisteis velo humano.
...
Vuestra Imagen ultrajada
la recogió piedad fina,
y à este Convento se inclina
el dexarla colocada:
donde se mira obsequiada
con zelo y fervor christiano.
...


Església del Convent de Santa Úrsula a València.
Foto i més informació: jdiezarnal.com


dimarts, 20 de febrer de 2018

Goigs al Sant Drap. Sant Mateu de Montnegre a Quart (Gironès, Girona).

COBLAS EN HONOR DEL SANT DRAP, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DE S. MATHEU DE MONT-NEGRE DEL BISBAT DE GIRONA.

El Sant Drap correspon a una relíquia del Llençol que van fer servir per a baixar Jesús de la Creu i per a cobrir-lo després.
També és venerat a Tossa de Mar.

De la Sacra Humanitat
Lo Sant Drap tocá el tresor
Fruits de tanta Pietat
Logria lo pecador.

En lo Ventre de María
La Redempsió comensá;
Mes aqui se consumá,
Donant de aquella Alba el día,
Salut de aquella alegria,
En la mort del Redemptor.
...
Esta Reliquia Sagrada
Se guarda en un reliquiari
Com en un suntuos Sacrari,
Per ser de molts venerada,
Y frequentment visitada,
En honor del Salvador.
...
Puig la Divina Bondat
Nos dispensa tal honor,
Fruits de tanta Pietat
Logria lo pecador.


Església de Sant Mateu de Montnegre.
Foto: EstudiFGH.
Foto: Josep Maria.


dilluns, 19 de febrer de 2018

Poema de les Hores de la Passió del Senyor

RELLOTJE DE HORAS MENTALS EN LAS QUALS POT LO CRISTIÁ MEDITAR EN CADA HORA UN PAS DE LA MORT Y PASSIÓ DE CRISTO SENYOR NOSTRE.

Quadre de la XII estació del Via Crucis
Despedintvos de la Mare
Vos contemplo, gran Senyor,
Y luego vaitj á esplicar
Lo que en Vos se va obrar
En la mort y passió.

A les SIS, lo Salvador,
Del Dijous Sant a la tarde,
Per mostrarnos son amor
Ordena lo Redemptor
La Cena santa y sagrada.

Lo gran amor que'ns portaba
Ab obras lo ha mostrat:
A las SET los peus rentaba
Als Deixebles y ensenyaba
Exemples de humilitat.

A les VUIT nos ha deixat
La prenda mes estimada,
Lo seu Cos sagramentat,
Per sempre sia alabat
A milions de vegadas.

Ab molt gran humilitat
A les NOU Jesus predicaba
Als seus Deixebles amats,
Que'ls tenia alli juntats
Tots assentats á la taula.

Jesús trist y adolorit
A les DEU al Hort entraba,
Ab lo cor tant afligit;
Tant va patí aquella nit
Que sanch y aygua suaba.

A las ONZE ab gran amor,
Un Angel del Cel devalla
Portantli per son favor,
Lo Calzer de passió
Y la Creu santa y sagrada.

A las DOTZE de la nit
Judas ab Vos se abrassaba;
Ab senyal de bon amich
Us va véndrer y trahir
Com als Jueus vos entregaba.

A casa 'l Pontificat
A la UNA vos portaren,
Ahont aquell mal criat
Que Vos habiau curat,
Vos doná una bofetada.

No mereixent tal rigor
Sent vos l'Autor de la vida,
Dos falsos acusadors
Arribaren á las DOS
Per fervos pérdrer la vida.

O que grandíssim rigor,
Jesús, á las TRES passareu
En mitg de aquells malfactors
Que feyan burla de Vos,
Donantvos fortas punyadas.

A las QUATRE vos va negar
Pere, que tant estimaveu:
Quan lo Gall hagué cantat
Vehentlo de Vos apartat,
Senyor, molt prest lo mirareu.

Vostres oidos sagrats
A las CINCH varen oir,
Quan aquells Jueus malvats
Cridaban tots ajuntats;
Prest habíau de morir.

A las SIS á Pons Pilat
Cruelment vos aportaren;
Alli foreu preguntat
Ahont habíau ensenyat
La lley que Vos predicaveu.

A las SET ab crueltat
A Herodes vos portaren,
Ahont foreu interrogat:
Paraula no habéu tornat
De lo que éll vos preguntaba.

A las VUIT ab crit alsat
Altre vegada os lligaren
Tornantvos á Pons Pilat,
Habentvos tant maltractat
Pel camí la vil canalla.

A las NOU molt fort é ingrat
Cinch mil assots vos donaren,
En la columna lligat
Per pagar nostres pecats,
Senyor, la sanch derramareu,

Lo vostre santissim Cap
A las DEU lo coronaren,
Ecce Homo os han mostrat,
Escarnit, bofetejat,
Sentencia de mort vos daren.

A las ONZE os carregaren
Lo sant Arbre de la Creu,
Per los carrers lo portareu
Y vostre Mare encontrareu,
Que fou un dolor cruel.

Los dolors molt redoblats
A les DOTZE vos donaren;
Quan las mans y peus sagrats
En la Creu foren clavats
Vostre cos enarbolaren.

A  la UNA vos donaren
La veguda mes cruel
Donantvos fel y vinagre;
Com es cosas tant amarga,
Non voleu vos, Rey del cel.

A les DOS habéu parlat
Ab la dolorosa Mare
Quan per Fill li habéu dat
A San Joan molt estimat,
Que al peu de la Creu estaba.

Estant en la Creu estés
A las TRES horas finareu
Dient: Consummatum est,
Se acabaren molt prest,
Lo esperit á Deu donareu.

A las QUATRE Jesús clavat
Pendent en la Creu estaba,
Quan arribant un soldat,
Sens amor ni pietat
Vos doná una llansada.

Lo vostre santissim Cos
A las CINCH de la Creu baixar
Sent un cos tant maltractat,
Als brassos lo han posat
De la dolorosa Mare.

A las SIS varen portar
Ab gran amor y ternura,
Lo cos de Cristo sagrat,
Posantlo depositat
A dintre la sepultura.

O Mare de pietat!
O gran dolor de Maria!
O Mare de soledat!
En totas necessitats
Socorréu á aquell que os crida.


diumenge, 18 de febrer de 2018

Goigs a sant Josep, patró del Gremi d'Importadors i Magatzemistes de Fustes de Barcelona.

Sant Josep

Puix l'Etern us escollia
de Maria per Espòs,
Oh Sant Josep gloriós,
empareu-nos cada dia.

De la Casa de David
vostra il·lustre sang brollava
i en vostres ulls fulgurava
la visió de l'infinit.
De l'eterna profecia
acompliment fóreu Vós.
...
Del taller de Natzaret
féreu de virtuts un temple,
donant cada dia exemple
d'obrer humil i perfet
des de vostra fusteria
sou llum dels treballadors.
...


Detall del retaule de Sant Josep al Claustre de la Catedral de Barcelona
Imatge de sant Josep, al Claustre de la Catedral.
Foto: Núria Viñolas Esteva.

dissabte, 17 de febrer de 2018

Goigs a la Mare de Déu dels Dolors. Manresa (Bages, Barcelona).

COBLES PIADOSES A NTRA. SRA. DELS DOLORS QUE ES CANTEN A LA COL·LEGIATA BASÍLICA DE LA SEU DE MANRESA.


De set espases ferida,
us mirem trista i plorosa.
Verge i Mare Dolorosa,
socorreu aquell que us crida.

El primer dolor sentíreu
quan, per donar-nos exemple,
oferíreu en el Temple
vostre Fill; i allà oíreu
la sentència tan sentida
que Simeó us proposa.

El segon dolor sentíreu
quan, per l'Àngel avisada
i ser d'Herodes lliurada,
amb pena a Egipte fugíreu;
treballs passàreu sens mida
per via tan escabrosa.
...Imatge de la Mare de Déu dels Dolors que surt en processó el Divendres Sant.
Imatge de la Congregació de la Mare de Déu dels Dolors.
Imatge de la Congregació dels Dolors el Divendres Sant amb la Seu de Manresa al fons.
Foto: Ajuntament de Manresa.