Goigs a la Santa i Sagrada Espina. Cassà de la Selva (Gironès, Girona)


Digna sou de tal Iglesia
joya bella,
y de tot mal medicina
de Jesus Sagrada Espina.
...
Puig ornau aquesta Iglesia
joya bella,
siau dels mals medicina
de Jesus Sagrada Espina.Devot càntic en veneració d'una de les setanta dues espines
de la corona de Crist Senyor nostre, que el divendres
abans del diumenge de Pentecosta, es canta a la església
parroquial de Sant Martí de la Vila de Cassà de la Selva, bisbat de Girona.

Puix lo Cel nos ha donát
de Gracias tant rica Mina:
Adorem la Santa Espina
que Christo fou coronat.
...
Ab gran Fé la venerám
per ser Reliquia tant bella,
y també perque per ella
del Cel clemencia alcansám:
pedragadas apartant
del terme y terra vehina.
...
Poble ditxos de Cassá
si en ton Cor tens esta Espina;
not danyará la ruina
quel' Dimoni intentará:
ella es Imán Estrellát,
que dret al Cel encamina.

Tenint nort, llum, santedat,
favor, salut, Medicina:
Adorem la Santa Espina
que Christo fou coronat.

.

Comentaris