Goigs del Ram o Cobles del Ram


(S'ha respectat l'escriptura antiga dels Goigs)

Dolors patiro Verge
Dolors patiro gran
de veurer los martiris
del vostre cor infant,
Jesús, María,
del vostre cor infant.

Ja ve un sant diumenje
un sant diumenje del Ram
se pararán las taulas
de palmas y de rams,
de llor y de olivera
y un ciri molt galan,
Jesús, Maria,
y un ciri molt galan.
...
Ja ve Pasqua florida
que tots combregarán
en comprarán rosaris
sobint los passarán,
Jesús, Maria,
sabint los passarán.


Festa de Rams a Cassà de la Selva
amb la que comença la Setmana Santa

Comentaris