dijous, 30 d’abril de 2015

Goigs a sant Pelegrí. Igualada (Anoia, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIOS SAN PEREGRI QUE SE VENERA EN LA ANTIGUA PARROQUIAL IGLESIA DE SAN BARTOMEU DE LA VILA DE IGUALADA.

Sant Pelegrí
Sou perfectament ditxos
ab Divino resplandor;
Sant Peregri glorios
asistiu al pecador.

Vostra vida peregrina
admirable, portentosa,
en tot sempre preciosa
á la Magestat Divina;
Declaránt ab sa doctrina
fer de Deu nostre Senyor.
...
Miránt Christo la dolencia
de la Creu se desclavá,
y lo remey aplicá,
ab pietat, y clemencia;
Ab la sua asistencia
desterrá tot lo dolor.
...
Ja que sou tant Peregrí
en Miracles, y favors:
Feu, que tots logrem assí
lo premi de pretensors.


L'antiga església de Sant Bartomeu, desapareguda el 1935, estava situada prop de l'actual plaça del Rei, darrera de l'antic hospital.

dimecres, 29 d’abril de 2015

Goigs a sant Calixte. Viladesens (Gironès, Girona)

GOIGS EN HONOR DEL GLORIOS SNT. CALIXTE, PAPA I MÀRTIR, QUE ES VENERA A L'ESGLÉSIA DEL POBLE DE VILADESENS.

Sant Calixte, Papa i màrtir

Papa i màrtir gloriós
de Roma llum distingida:
Oïu nostra veu que us crida,
Sant Calixte piadós.

Sobre lo lloc elevat
De la càtedra romana
Amb activitat cristiana
Exerciu l'Apostolat
i d'un modo prodigiós
Revivau la fe aflaquida.
...
Lo lloc de Viladesens
Posseït d'esta esperança,
Vos invoca amb confiança
Amb gran fe i amor intens.
Implorant molt fervorós
Vostre auxili i acollida.
...
Des d'eix tron deliciós
En el qual gosau sens mida
Oïu nostra veu que us crida
Sant Calixte piadós.
Església parroquial de Sant Vicenç de Viladasens
Foto: Josep Maria
Més informació: rostoll.cat


dimarts, 28 d’abril de 2015

Goigs a sant Maure. Santa Margarida de Montbui (Anoia, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIOS ST. MAURO, QUE SE VENERA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANTA MARGARIDA DE MONBUY.

Sant Maur, Maure o Mur

Puig que Deu tant vos amá,
hius donà tal preheminencia;
Mauro Sant molt singular
curaunos tota dolencia.

En vostra infancia mostrareu
gran amor à la virtut,
y en vostra solicitut,
vostres Pares obligareu;
buscarvos Mestre perfet,
en vida costums y siencia.
...
Sant Benet ab gran amor,
de vos se encarregá,
y prompte experimentà
los ardors de vostre Cor;
y ab lo contento major
vos adorná ab preheminencia.
...
Es per Montbuy gran favor
tenirvos per Advocat,
concediunos vostre amor
Glorios Sant Mauro Abat.


Edició amb el text antic revisat

Església parroquial de Santa Margarida de Montbui
Foto: Pedro Salcedo i Vaz

dilluns, 27 d’abril de 2015

Goigs a la Mare de Déu de l'Esperança. Masricart a La Canonja (Tarragonès, Tarragona)

GOIGS A LA MARE DE DÉU DE L'ESPERANÇA, QUE ES VENERA A LA SEVA CAPELLA DE MASRICART, DE LA PARRÒQUIA DE LA CANONJA

Mare de Déu de l'Esperança
Capella de Masricart (La Canonja)
Foto: tarragones.org

Sou un ordit de records,
de Masricart la talaia;
sou nial de bells amors,
oh Verge de l'Esperança.

Escantellant les altures
l'espadanya al cel aguaita,
és la pubilla del terme,
és un joiell d'enyorances,
i en els dies del Senyor
hi canta amors la campana.

Del nostre poble és l'hereva
vostra formosa façana,
i al tombant de cada segle
ens apar més abillada;
viver de dolços records
i pels àngels bressolada.

És un esqueix de la glòria
vostre estatge, Verge Santa,
és l'estel de nostra història,
és arxiu de vostres gràcies,
és nimbe i entreclaror
de glòries que al cel us canten.

El deler ens acreix, Senyora,
de contemplar vostra imatge,
que desenfloca bondats
amb un esguard que ens encanta.
N'hem tastat ja tants amors
del vostre cor, Mare santa!

Sou un enginy de tendresa,
amb les mans i el cor enlaire,
i ens inviteu a la glòria,
on vós sou entronitzada.
Quan l'haurem aquest tresor,
Mare nostra immaculada?

La cançó dels vostres fills,
que cents anys ja fa que us canten,
a Masricart cantarem
amb més joia sempre, Mare,
us cantarem cada jorn
novells cants a nostres cases.

— lletra: Manuel Esqué Montseny, C.M.F. —

Església -o capella- de Masricart a La Canonja
Foto: lacanonja.cat
Foto: Bloc de l'Arquebisbe Jaume Pujol


diumenge, 26 d’abril de 2015

Goigs a la Mare de Déu de Montserrat. Manlleu (Osona, Barcelona)

GOIGS EN LLOANÇA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, VENERADA A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE MANLLEU.

Puix ací la vostra imatge
nostres cors ha il·luminat,
siau-nos cèlic guiatge,
Oh Verge de Montserrat!

Un jorn la Santa Muntanya
va embellir-se amb resplendors,
astorant humils pastors
que cerquen la causa estranya.
Catalunya us és peanya
ben de grat.
Oh Verge de Montserrat!
...
Vostra mà tots beneeixi,
puix amb fe el poble fidel
vostres goigs canta amb anhel
que tot jorn sembla que acreixi.
Vostra amor tots redimeixi
del pecat.
Oh Verge de Montserrat!


Església parroquial de Santa Maria de Manlleu
Foto: Francesc Ojeda

dissabte, 25 d’abril de 2015

Goigs a sant Iscle i santa Victòria. Breda (La Selva, Girona)

GOIGS QUE EN ALABANSA DE LOS GLORIOSOS MARTYRS SANT ASCISCLE, Y SANTA VICTORIA, GERMANS: LOS QUALS SON VENERATS EN LO INSIGNE MONESTIR DE SANT SALVADOR DE BREDA, DEL ORDRE DEL PARE SANT BENET.

Sants Aciscle (Iscle) i Victòria, màrtirs

Martyrs de Cristo estimats,
que gozau de eterna Gloria,
Gloriòs Asciscle, y Victoria,
siàu nostres advocats.

De Espanya sou Naturals,
y en Cordova vos criareu,
la Fè santa profesareu,
fugint la secta dels mals;
puix en los bens eternals,
estau solament posats.
...
Als devots que ab fé, y fervor
vos reclamen, socorreu;
y los alcançau de Deu,
de la Pluja lo favor;
y al oyr nostre clamor.
feu fugir las tempestats.

Lliris ab sanch esmaltada
flors del verger de la Gloria,
Gloriós Aciscle, y Victoria,
siàu nostres advocats.Monestir de Sant Salvador de Breda, anomenat "la Catedral de la Selva".
Foto: Carlos Pino Andújar
Busts de sant Iscle i santa Victòria a Breda. S. XVII.

divendres, 24 d’abril de 2015

Goigs a les Advocacions de la Mare de Déu del Camí dels Degotalls de Montserrat (Bages, Barcelona)

GOIGS EN LLOANÇA DE LES ADVOCACIONS DE LA VERGE MARIA, QUE HI HA EXPOSADES EN BELLS QUADRES DE RAJOLES AL CAMÍ DELS DEGOTALLS O DEL MAGNÍFICAT, A LA MUNTANYA SANTA DE MONTSERRAT.

Mare de Déu de Joncadella al
Camí dels Degotalls de Montserrat.

Del Pla de Bages, Patrona
sou Maria, que amb esplet
ens doneu el goig complet
que vostra fama pregona.
Perquè nostres precs oïu,
tants favors ens concediu.
Joiell sant de Juncadella.
Dolça font de la salut.
En la nit del món, estrella...
Vetlleu pel trist desvalgut.
Fent vostre elogi Maria,
són tants els noms que us daria
com batecs ens compta el cor.
Als Degotalls, dia a dia,
nostra terra que en Vós fia
amb vostres noms fa un tresor.

Reina dels àngels us diuen;
reina dels qui vora el tron
de l'Etern, missatgers són
que en l'excelsa glòria us miren.

Estel pur sou nomenada
i és així que com farell
en la mar, sou del vaixell
guia vers segura rada.

Del món les ànimes pures,
us veuen Lliri escollit,
blanc com cap en tot sentit,
i sens ombra de sutzures.

Sou del Líban aquell Cedre
que en sa admirable verdor
enarbora sa ufanor
digna de qui vau concebre.

Excelsa Arca salvadora
en diluvi de pecats;
quins us preguen són salvats
per Vós, o benefactora!

Torre de David segura
que guarda Jerusalem;
en Vós la virtut veiem
excel·lir, o Verge pura.

Flama sou de santa vida
com l'Esbarzer de Moisés,
puix com ell es veu palès
que jamai sou consumida.

Judit, Raquel, Ester, Sara...
del nom vostre són espills,
reflexant els cèlics brills
que embelleixen vostra cara.

Mare de Déu de Joncadella

Mare de Déu de NúriaCamí dels Degotalls de Montserrat, amb moltes advocacions de la Mare de Déu.
Foto: encos.cat

dijous, 23 d’abril de 2015

Goigs a santa Teresa de Jesús

GOIGS DE LA GRAN DOCTORA MÍSTICA SANTA TERESA DE JESÚS, VERGE Y FUNDADORA, COMPATRONA D'ESPANYA. SA FESTA SE CELEBRA EN LO DIA 15 DE OCTUBRE.

Santa Teresa de Jesús

Víctima del diví amor
del Cárme reformadora:
Teresa insigne doctora
inflaméu lo nostre cor.

Ávila noble bressol,
al náixer, vos oferí,
y per l'Iglesia surtí
un nou y lluminós sol,
sol que ab mirífich ardor
á terra y cel enamora.
...
De las duras afeccions
de cor als devots curáu
de malaltias guardáu
y peste á las poblacions;
contra l'astut tentador
siáu nostra protectora.

D'Espanya gloria y honor
de la Iglesia defensora:
Teresa, insigne doctora
avivéu nostre fervor.


Santa Teresa de Jesús
Quadre de José de Ribera

dimecres, 22 d’abril de 2015

Goigs a la Mare de Déu del Remei. Castellvell a Olius (Solsonès, Lleida)

Puig de Déu obteniu gràcies
i favors de tota llei.
Als devots, que a Vós reclamen
en sos mals, doneu remei.

¡Quina ditxa, Verge santa,
quan l'Angel, de part de Déu,
vos digué que us escollia
per ser Mare del Fill seu!
"Soc sa esclava, responiau
que en m'is faci'l que vol Ell"
...
El varal de Castellvell
amb Solsona i son veïnat
en els seus treballs i penes
a Vós clama confiat:
a l'ampar d'una tal Mare
de cap mal tem el flagell.

Puig vos disposeu sens mida
dels tresors del diví Rei.
Als devots, que a Vós reclamen
en sos mals, doneu remei.


Imatge antiga de la Mare de Déu de Castellvell.
Extret del bloc d'Antoni Sàbat Aguilera

Castellvell de Solsona
Foto: Isidre Blanc
Foto i més informació: Conèixer Catalunya
Foto: Jordi Contijoch Boada


dimarts, 21 d’abril de 2015

Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu. Parròquia de Santa Maria de Maldà (Urgell, Lleida)

Per la fe que us ennoblia
i pel Cel que us coronà:
Valgueu-nos, Verge Maria,
i acolliu els de Maldà.

Maldà canta i en Vós planta
l'alegria de la fe.
Oh Maria!, el cor bé canta
perquè sou de Déu mercè
en salut i malaltia
i ens doneu sempre la mà.
...
Sou, del Verb, la divina Arca
entre vinyes i olivers.
Presidiu nostra comarca
des de Bellpuig i Terrés.
Rocallaura, amb alegria,
també acut a vostre altar.

Vetlleu Maldà i rodalia
i la fe del cristià:
Valgueu-nos, Verge Maria,
i acolliu els de Maldà.Uns altres goigs, escrits per Manuel Esqué Montseny, C.M.F.:

L'Assumpció de la Mare de Déu
La vostra Assumpció és victòria,
de Maldà el millor trofeu;
vós, Maria, sou la glòria,
la joia i l'honor de Déu.

Un esclat de joia immensa
s'abranda als confins del cel,
flamejants himnes de glòria
ressonen per tot arreu;
es branzoleja el sepulcre,
s'estremeix el firmament,
i els ocells canten joiosos
cants de triomf a l'Etern.

Canta, tòrtora, a la Reina,
canteu-li flors més i més,
quan del sepulcre gloriosa
surt Maria resplendent.
El seu Estimat la crida,
—és dolça la seva veu—
i amb or d'Ofir la corona
el seu Fill que és Rei de Reis.

Esbadellant-se pels aires,
ja s'enlairen davanters
rengles d'àngels que festegen
a la Mare de son Déu;
els raigs de sol l'emmantellen,
la lluna es posa als seus peus,
i a son voltant les estrelles
li ofrenen els seus joiells.

Animalets de les comes,
herbetes de tots conreus,
no sentiu també vosaltres
la joia del firmament?
floretes de nostres prades,
heura humil de les parets,
enfileu-vos a la gloria,
alceu els cors també al cel!

Les voltes del cel s'eixamplen,
ja s'albira el cel etern,
i es commouen les altures,
i donen pas al seu Déu;
la Trinitat inefable,
que l'aimà abans que el món fés,
li ofrena una corona
d'Amor, Saviesa i Poder.

Sou rosa fragant, Maria,
sou l'heretatge de Déu,
sou el perfum de la Glòria
l'estrella més resplendent;
beneïda en tots els segles,
el millor tany de Jessè,
li canten les jerarquies,
corejant un himne etern.

El nostre temple, Senyora,
us cantarà eternament;
serà un floró i una fita
en son altar i son cloquer;
polifonia admirable,
de tantes glòries hereu,
un bastió de nostra terra,
una guspira de cel.

Els maldanencs, dolça Mare,
vostres llaors cantarem,
des del llindar d'aquest temple,
que del cel és senyaler;
ens fareu de sobrellinda
per escalar el cel de dret,
com un fillet que s'enfila,
i troba amb vós, el seu Déu.

Església parroquial de Santa Maria de Maldà
Foto: Ajuntament de Maldà

dilluns, 20 d’abril de 2015

Goigs a sant Simeó Estilita. Can Ollé de Sant Pau de la Guàrdia. Municipi d'El Bruc (Anoia, Barcelona)

Sant Simeó Estilita

Vostra casa és restaurada
accepteu-la Sant Patró.
Protegiu nostra contrada
gloriós Sant Simeó.

Entre el mar i les estrelles
de Sicília us féu bressol
l'illa santa; i per consol
pastoreu ramats d'ovelles.
Pastoreu-nos en la prada
d'allà el cel prop del Senyor.
...
La gentada us visitava
impedint-vos el resar,
i en "columna" heu de pujar
on el zel us enlairava.
Estilita amb fe provada,
puix goseu la fruïció.
...
De "La Guardia" la comarca
al bell peu del Montserrat
us ha sempre venerat
per Patró, Sant Patriarca,
i una església assoleiada
us alçà amb veneració.
...


Exemplar gentilesa de l'Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona


Sant Simeó Estilita
Can Ollé de La Guardia amb la seva capella de sant Simeó.
Actualment és un complex turístic i de convencions.
Foto: buscatoo.com
Interior de la capella de can Ollé
Foto: bodas.net

diumenge, 19 d’abril de 2015

Goigs a la Mare de Déu d'Avellana. Vallmanya de Pinós (Solsonès, Lleida)

GOIGS A LA MARE DE DÉU D'AVELLANA, SUFRAGÀNIA DE VALLMANYA, MUNICIPI DE PINÓS.

Mare de Déu d'Avellana
Mare de Déu singular,
puix que sou nostra advocada,
d'Avellana intitulada
vulgueu-nos sempre ajudar.

Molt gran goig us va causar,
aquella santa ambaixada,
que Gabriel va portar,
dient-vos agraciada:
i Vós restàreu prenyada
del Senyor que us va criar.
...
Humilment us supliquem
sobirana Emperadora,
feu-nos gràcia en ser hora,
que la glòria alcansem:
nasquéreu Immaculada,
i visquéreu sens pecar.

Puix que sempre haveu estat
el nostre empar, nord i guia,
empareu-nos, oh Maria
d'Avellana intitulada.
Església de la Mare de Déu d'Avellana, a Vallmanya
Dibuix de Jordi Goicoechea
Església de la Mare de Déu d'Avellana
Foto i més informació: rostoll.cat