divendres, 31 d’agost de 2012

Goigs a Sant Pau

Sant Pau

Puix que en alta Hierarquía
sou dignament exalsát:
siáu nostre amparo, y guia
Sant Pau, Apostol sagrát.

Quant Vos à Damasco anáreu
à Christians conquistar,
per lo camí encontráreu
als quins te tots de salvar:
Vehent vostra valentía
del cavall vos ha llansát;
siáu nostre amparo, y guia
Sant Pau, Apostol sagrát.
...
A Jesus vau invocar,
sent ja lo cap separát,
per hont restá molt clar
ser lo Cel collocát:
Y puix al qui en Vos confia
sempre havéu remediát;
siáu nostre amparo, y guia
Sant Pau, Apostol sagrát.

Puix contra tot mal de Espalma
sou singular advocat;
siáu nostre amparo, y guia
Sant Pau, Apostol sagrát.


Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.Quadre de sant Pau a Castelldaura (Premià de Dalt)

Sant Pau a la façana de la Catedral de Girona
Foto: Narcís Viñolas Puig

dijous, 30 d’agost de 2012

Goigs a la Mare de Déu dels Dolors. Tossa de Mar (La Selva, Girona)

Mare de Déu dels Dolors
Puig sou Mare dolorosa
dolça Esposa,
pregau per los pecadors
Verge i Mare dels Dolors.
...
En est poble se esmera
y prospera
vostra Congregació
mostrant la devoció
ab que espera
en vostra protecció
baix vostre amparo reposa
dolça Esposa,
Pregau...

Puig vostres dolors son cosa
molt Llustrosa,
Pregau...
dimecres, 29 d’agost de 2012

Goigs a la Mare de Déu de Barrulles. Capafonts (Baix Camp, Tarragona)

Cantarem Verge Maria
amb sonora veu i clara
vostres goigs, oh Verge pura
de Barrulles nomenada.
...
El poble de Capafonts
amb gran culte us venera,
doncs sou la missatgera
en totes llurs afliccions
oïu llurs deprecacions
en tot temps, Vós, Verge amada.

TORNADA
Doncs teniu tant gran poder
en la celestial morada;
ajudeu-nos, Verge pura,
de Barrulles nomenada.


Ermita de la Mare de Déu de Barrulles, a uns dos quilòmetres de Capafonts

Beneït sigui el nou dia

Himne de Laudes, de la Litúrgia de les Hores

Beneït sigui el nou dia
i el Senyor que ens l'envia.


El primer raig de sol ens treu del llit,
quan Déu recrea el món en l'alegria.
Fills de la Llum, la Llum ens revestia
als renascuts de l'aigua i l'Esperit.
Alcem-nos del pecat i de la nit
amb l'alba del somriure de Maria.

Hem travessat el mar a peu eixut,
poble de Déu que el desert fa via.
Salvàvem l'esperança que es perdia
hissant la creu, bandera de salut.
Déu amb nosaltres, l'enemic vençut,
cal ara celebrar l'Eucaristia.

Que n'era, de frisós, el cant del gall!
Al seu pregó, es desperta la masia;
si la campana ens crida a l'abadia,
ens criden les sirenes al treball;
tot de formigues van amunt i avall
per a guanyar-se el pa de cada dia.

Lloem el Pare, font de tota llum,
que en l'Esperit, que tan a dojo envia,
per Jesucrist el Fill ens redimia
de tot pecat, el nostre antic costum.
Si el món ja és ple de gràcia i de perfum,
quin paradís el cel que ens prometia!.
Amén.

dilluns, 27 d’agost de 2012

Goigs a sant Bartomeu apòstol

Puix que sou tant estimat
Sant Bartomeu
en lo Cel devant de Deu:
Siau de tots advocat
gloriós Sant Bartomeu.

De nació Galilea
de molt noble sanch real,
y de Jesus Nasareno
un deixeble molt lleal:
foreu vos Apostol Sant
estimat del Fill de Deu.

A las Indias per cert
vos tocá de caminar,
y allí ab gran concert
comensau de predicar
la vinguda del Senyor
segons la escriu Sant Mateu.
...
De febras y altres mals
als quius reclaman curau,
y las furias infernals
ab cadenas las lligau:
restant sempre venerat
lo santíssim nom de Deu.

Puix de gloria coronat
y gosant estau de Deu:
Siau de tots advocat
glorios Sant Bartomeu.


Sant Bartomeu a la basílica de Sant Joan del Laterà, a Roma
.

diumenge, 26 d’agost de 2012

Goigs a la Mare de Déu del Claustre. Vallbona de les Monges (L'Urgell, Lleida)

Mare de Déu del Claustre
Vallbona de les Monges.
De pedra policromada i del
segle XIII. Tan antiga com
el mateix monestir.
Foto: 11299883
Verge i mare del Senyor
d'aquest Claustre intitulada,
mostrau que sou l'advocada
del qui us demana favor.

Déu vos salve Reina i Mare
del Senyor que us beneeix;
bell camí que condueix
al Palau de Déu, mon Pare.
Llum d'excelsa resplendor
dels cimals del Cel baixada.
Mostrau que sou l'advocada
del qui us demana favor.
...
Vós del Claustre titulada
sou la Reina del país;
gaia flor del Paradís
flairejant ma terra aimada;
segarrencs cantem a chor
adreçant-li la mirada.
Mostrau que sou l'advocada
del qui us demana favor.
...
Vostra Imatge moreneta
em recorda Montserrat,
que és hermós vostre posat
Oh! què hermosa sou! Mareta,
qui tingués una arpa d'or
gran, més gran que l'estelada!
Mostrau que sou l'advocada
del qui us demana favor.

Bonicoia, la capella
que us consagra'l Monestir
n'és un hort a bell florir
ple de lliris en poncella.
Puix aquí hi teniu el cor
manteniu-hi la mirada.
Mostrau que sou l'advocada
del qui us demana favor.

Claustre del monestir de Vallbona de les Monges
La Mare de Déu i el Nen coronats i  vestits
abans de la restauració del 1927. Amb aquesta
restauració la imatge va ser despintada d'un probable intent
d'imitació de marededéu negra del segle XIV.
La seva festa és el 26 de juliol
És una Mare de Déu molt invocada per les embarassades urgelleses. Moltes duen o duien durant tota la gestació cintes de la Mare de Déu cenyides al cos. Les parteres portaven un mantell de la Mare de Déu a casa d'on hi havia un part, per a protegir-les en aquest moment difícil.

Quan la partera el fruit espera
i ha d'infantar entre vida i mort,
vós que de Déu sou mitjancera
no li negueu el sant conhort.
No la deixeu en tals instants,
els més sublims de tota dona:
Santa Maria de Vallbona,
deu-nos pluja i bons infants!

A més d'encomanar-se les parteres, també portaven a la Mare de Déu els infants per a calçar-los per primera vegada, perquè la Mare de Déu els guiés per bons camins en aquest món.

També és molt invocada per a obtenir la pluja en moments de sequera.

Joan Bellmunt, en el seu llibre Devocions Marianes Populars: L'Urgell, explica un fet que va passar el 1945:
L'Ajuntament de Vallbona, davant la gran secada que hi havia, van demanar a la comunitat que deixessin la porta oberta per tal de fer una novena demanant el do de la pluja.
Durant les vint-i-quatre hores del dia, dels nou dies que va durar la novena, sempre hi va haver alguna família del poble resant el rosari, els quals acudien per torn rotatiu i a l'hora que els toqués.
Arribat el novè dia era el moment que s'havia de treure la imatge en processó per tot el poble. Van entrar els 8 homes permesos, per tal de baixar la imatge del pedestal on era. Llavors les monges la van revestir, i van ser elles, a pesar dels 160 quilos de pes de la imatge, les que van dur-la fins a la reixa del cor de la capella. Un cop a la reixa, la mare abadessa, amb el bàcul a la mà, va lliurar la imatge a l'alcalde.
A partir d'aquell moment totes les monges entraren en profunda pregària, en clausura és clar, ja que no se'ls permetia anar a la processó. Mentrestant, el poble transportava la imatge per tots els carrers de la població, amb la companyia de cants i súpliques d'un poble enfervoritzat.
Quan la processó començà el seu recorregut el cel era ben blau. Quan arribà a la meitat del seu recorregut el cel començà a ennuvolar-se. Quan aquesta arribava a la plaça començà a caure alguna gota. Quan l'alcalde va tornar la imatge a l'abadessa, començà una pluja intensa, davant l'emoció de tothom. La pluja va durar vuit dies i la secada s'acabà.
La gent gran d'avui encara ho recorda i diuen que tothom plorà d'emoció. Les monges, silenciosament, continuaven pregant, ara en acció de gràcies per aquell fet inequívoc d'intercessió de la Mare de Déu del Claustre.

El cabell de la Mare de Déu: Hi ha un reliquiari on s'hi guarda, segons la tradició, un cabell de la Mare de Déu, i diu la tradició que qui mira aquest cabell no perdrà mai la vista.

Extret del llibre Devocions Marianes Populars, de Joan Bellmunt i Figueres. Pagès editors, 1999.

.

Alma Redemptóris Mater. Mare Santa del Redemptor

Mare de Déu de la Font de
Manlleu, a la façana de la
Catedral de Vic
Alma Redemptóris Mater,
quæ pérvia cæli porta manes,
et stella maris,
succúrre cadénti,
súrgere qui curat, pópulo;

tu quæ genuísti, natúra miránte,
tuum sanctum Genitórem,
Virgo prius ac postérius,
Gabriélis ab ore
sumens illud Ave,
peccatórum miserére.

---

Mare Santa del Redemptor,
porta del cel sempre oberta,
estrella del mar,
socorreu el poble caigut,
que vol aixecar-se de les seves culpes.

Vós, que rebéreu la salutació de Gabriel,
i, Verge sempre, infantàreu
el vostre Creador,
per un miracle que tota la naturalesa admira,
tingueu pietat de nosaltres.


dissabte, 25 d’agost de 2012

Goigs a la Mare de Déu del Bon Viatge. Sant Joan Despí (Baix Llobregat, Barcelona)

Mare de Déu del Bon Viatge
Sant Joan Despí
(S'ha respectat l'escriptura antiga dels goigs que s'inclouen)

Puig que sóu, ó Verge pia,
Del bon viatge Senyora:
Ara y en qualsevol hora
Siau nostre amparo y guia.
...
Quant haurém de viatjar,
Aquí també acudirém,
Y á las horas clamarém:
¡Ay! vullaunos ajudar;
Tant per terra com per mar
Protegiunos, Verge pia:
Ara y en...
...
Molt terrible y furiós vent
Son per cert las tentacions,
Que per tots quatre cantons
Nos combaten fortament;
Mes en tot crítich moment
Vos dirém amb energia:
Ara y en...
...
De esta vida en lo camí
Tres piratas cruels son,
La carn, lo dimoni y mon,
Que volen darnos mal fi;
Mes no l's tem, Senyora, qui
A Vos ama, y en Vos fia:
Ara y en...
...
Per molts anys havia estat
Esta capella tancada,
Y per tant abandonada
En tristesa y soledat;
Peró tot ho ha realsat
Un bon devot de Maria:
Ara y en...

Goigs de l'any 1852

L'ermita a l'any 1961
Ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge

Mare de Déu del Bon Viatge.

Nuvolet suau d'un celatge,
estel que neix per lluir:
Oh Mare del Bon Viatge,
ompliu de pau el camí!
Mare de Déu del Bon Viatge de Sant Joan Despí
al Camí dels Degotalls de Montserrat. Foto: Josep Maria.

Puig que sou, Oh Verge pia,
Del bon viatge Senyora;
Ara i en qualsevol hora
Sigueu nostre empar i guia.

Salve, Reina del cel. Ave Regina caelorum

Mare de Déu
a la sala d'estudi
d'Iturgoyen (Pamplona)
Ave, Regína cælórum,
ave, Dómina angelórum,
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.

Gaude, Virgo gloriósa,
super omnes speciósa;
vale, o valde decóra,
et pro nobis Christum exóra.

---

Salve, Reina del cel,
salve, Senyora dels àngels,
salve, arrel sagrada, salve, porta santa,
d'on va sortir la llum del món.

Gaudiu, Verge Maria,
la més bella de totes,
i pregueu el Crist
per nosaltres.

Aquest himne a la Mare de Déu és una de les possibilitats a resar al final de les Completes, en la Litúrgia de les Hores.

divendres, 24 d’agost de 2012

Goigs als Sants Innocents. Ferran (La Segarra, Lleida)

Els Sants Innocents

Flors dels Martyrs exellents,
y de Christo defensors:
siáu nostres Protectors
gloriosos Sants Innocents.

Sou la Victima primera
per Christo sacrificada;
y vostra sanch derramada
fóu de la Fe primavera:
de Deu gustosos presents,
fruyts madurs, y encara flors.

Lo Rey Herodes malvat
ventse burlat dels tres Reys,
traspassa totas las lleys
per matar al Rey, que ha nat:
pensa lograr sos intents
ab mil morts plenas de horrórs.
...
Ditxos Poble de Ferrán,
que una Reliquia sagrada
de estos Infants tens guardada,
y li donas culto gran:
per ella dels Elements,
y del Cel haurás favors.
...
Als Sants Martyrs Innocents
quen's afavoreixen tant:
venerem devots, y atents
ab un cor pur, net, y Sant.


El poble de Ferran, al municipi d'Estaràs (La Segarra)
Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera amb lletra molt semblant, però no estan dedicats al poble de Ferran.

dijous, 23 d’agost de 2012

Virolai a la Mare de Déu de la Candela, patrona de la ciutat de Valls (Alt Camp, Tarragona)

Mare de Déu de la Candela

Flor de febrer, que el nostre cor anhela,
de la ciutat Estel,
il·luminats per la vostra Candela
guieu-nos cap al Cel.

En lloc humil, la vostra bella imatge
des l'antigor restava en greu oblit:
un jorn fatal, el llamp del mal oratge,
despietat, la població ha ferit.
...
Valls per a Vós, lloança vol perenne
instituïnt les Festes desenals,
En Pau Baldrich segella el vot solemne
amb resplendors d'afectes filials.
...
Clarors de seny doneu-nos, gran Senyora,
ales al cor, a l'esperit encís,
i en arribar la nostra darrera hora
el goig etern de Vós al Paradís.


Informació a wikipedia de la devoció a la Mare de Déu de la Candela i les Festes Decennals a la Mare de Déu
Església de sant Joan de Valls, on està la Mare de Déu de la Candela

Goigs als Quatre Sants Màrtirs de Girona: Germà, Just, Paulí i Sici. La Pera (Baix Empordà, Girona)

Germà, Just, Paulí y Cici,
Mártirs Benaventurats,
en la Cort del Rey de gloria,
siau nostres Advocats.


Vostre ditxós naixament
fou en lo Lloch de La Pera,
y vostre convertiment
á nostra Lley verdadera:
De la qual en gran manera
restareu enamorats.

Fustérs y Mestres de Casas
foreu en vostres Oficis,
obras de talla y rasas
eran vostres exercicis:
Apartantvos de tots vicis
vivieu molt recatats.
...
De La Pera aquet poblet,
y altres de son rededor,
Sant Martí, Flassá, Mollet,
Corsá, Monells y Ultramort
Ab humilitat de cor;
Sent de ells sempre venerats.Martyrs, puix vostra virtut
Tant pot ab Deu soberá,
Pregau per nostra salutJust, Paulí, Assici y Germá.
...
Foreu iguals en la fé,
Bè, com fills de dos germans
Y per ser grans cristians
Sempre en vosaltres cresqué;
En la Pera y Corsá
Resplandi llur gran virtut.
...
Gerona será ditxosa
Y per lo mon celebrada
Sols perqué va ser regada
Ab vostra sanch preciosa:
La Bisbal també ho será
Puix que tal part l'hi ha cabut.

Puix lo Rey del cel vos fá
Participants de la gloria
Teniunos en la memoria
Just, Pauli, Assici y Germá.


Relleu del segle XV, a la Plaça del Vi de Girona,
amb els Quatre Sants Màrtirs de Girona.
Abans eren celebrats el 31 de maig i actualment el 2 de juny.
Arqueta del s. XIV a la Catedral de Girona
dels Quatres Sants Màrtirs de Girona
Parròquia de sant Isidor de La Pera, on es veneren aquests sants.
Segons la tradició aquests màrtirs van néixer a La Pera i
van morir a Girona (Gironès, Girona)

.