Goigs a la Mare de Déu de la Soledat. Selvanera (La Segarra, Lleida)

Mare de Déu de la Soledat

Sola Vos Deu concebereu,
essent sola sens pecát,
socorréu vóstres devots,
Verge de la Soledát.

En soledát retirada,
estabeu Verge María,
quant del alta Gerarquía,
Langel portá la Embaixada,
y sola quant Vos volguereu
fonch en Vos Deu Encarnat.
...
Socorréunos puix que vereu
á Jesus resuscitát,
socorréu vostres devots,
Verge de la Soledát.


Ermita de la Mare de Déu de la Soledat
Selvanera (Torrefeta i Florejacs)
S'hi fa un aplec cada quart diumenge de Quaresma, en el que després de la funció religiosa i benedicció del terme, es reparteix coca i mistela.

Interior de l'ermita
Foto: Bloc "Tot són punts de vista"


Comentaris