dissabte, 31 de desembre de 2016

La barretina. Poema de mn. Cinto Verdaguer.

Só barretinayre
de Prats de Molló;
me diuen cantayre,
mes no canto gayre,
mes no canto, no.

Quan á Olot jo l'aprenía
mon ofici dava pler
cada poble ahont floría
me semblava un claveller.
Mos clavells y roses veres
jo plantí en eixes riberes,
eran ¡ay! jardins les eres
y jo n'era 'l jardiner.
...
Catalunya, pátria dolça,
còm se perden tes costums!
lo de casa se t'empolsa
y ab lo d'altres te presums:
tes cançons les oblidares,
tos castells los aterrares,
¡en les flors del hort dels pares
ja no troba 'l fill perfums!
...
Fuy barretinayre,
mes ¡ay! ja no 'n só;
me diuen cantayre,
mes no canto gayre,
mes no canto, nó.Imatge del poeta Jacint Verdaguer amb barretina

divendres, 30 de desembre de 2016

Goigs a sant Ramon Nonat (en castellà).

GOZOS DEL GLORIOSO SAN RAMON NONAT. Año 1863.

Sant Ramon Nonat

Sol de Cataluña hermoso,
fino amante de Maria:
sednos protector y guia,
san Ramon Nonat glorioso.

Vuestra madre ya preñada,
al octavo mes murió
y al tercer dia la abrió
un lado punta acerada;
por la herida ensangrentada
os sacaron prodigioso.

Su dulce nombre grabó
en vuestras manos un dia
Jesus, y tambien Maria,
y á su tierno Niño os dió;
y que fuerais os mandó
de la Merced religioso.
...

Agraeixo a Joan B. Tarrés l'aportació d'aquests Goigs


dijous, 29 de desembre de 2016

Goigs al beat Ramon Llull


Amb vostra veu encesa
de divina veritat,
dau amor, dau saviesa,
oh sant amic de l'Amat.

Convertit de vida impura,
preniu bon començament
per seguir la via dura
de Jesús en creu sofrent:
Déu vos dóna fortalesa
pel futur apostolat.
...
De la llengua catalana
sou espill i forjador;
de la fe ben cristiana
Mestre sou i defensor.
Siau sempre la grandesa
del poble per vós honrat.

Des de la Terra Promesa
siau força en el combat.
Dau amor, dau saviesa,
oh sant amic de l'Amat.

PREGUEM: Jesucrist, ver Déu i ver home, per qui tant treballà el vostre amic, el Beat Ramon Llull, perquè per tot el món fóssiu conegut i amat, feis que tot allò que ell començà per l'Església arribi a bona fi, i que tots els qui volem esser amadors vostres quan vulguem foc, anem al seu cor per encendre les llànties, quan vulguem aigua, anem als seus ulls que decorren de llàgrimes i, si volem pensaments d'amor, prenguem-los en les cogitacions dels seus llibres, puix els escriví per a glòria i coneixement de Vós, el seu Amat, que viviu i regnau pels segles dels segles. Amén.Imatge de Ramon Lull a la Universitat de Barcelona.
Popularment, no oficialment, se'l considera beat i inclús màrtir.
Foto: Dr. Manuel


dimecres, 28 de desembre de 2016

Goigs a la verge i màrtir santa Martina.

Santa Martina, verge i màrtir.

Puig al cel los bells tresors
gosau de glória divina:
Feu brollar fé en nostres cors
Oh santa verge Martina!

Baix lo cel hermos d'Italia
descloses vostres parpelles,
en Vos, veuen maravelles
los de Roma moradors,
Puig virtuts com gayes flors
vostra puritat germina.
...
De sos deus al temple us portan
per rendirlos sacrifici.
mes com por no us fa el suplici
no caureu en tals errors,
Dalt el cel veyeu ja les flors
i les palmes d'heroina.
...
Puig vencereu los errors
ab constància d'heroina:
Feu brollar fé en nostres cors
Oh santa verge Martina!Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera


dimarts, 27 de desembre de 2016

Goigs a la Mare de Déu del Miracle. Riner (Solsonès, Lleida)

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL MIRACLE PER LA ESCASÉS DE AYGUA.

Mare de Déu del Miracle

Dels afligits alegria,
y cami dels desviats:
del Miracle Verge pia
donaunos pluja als sembrats.

En vostra Imatge Sagrada
te lo Poble de Rine,
y comarca collocada
la esperansa de son bé;
Ni es vana, pues cada dia
per vos quedan consolats.

Cuant estaba inficionat
aquest Pais de la pesta,
vostre Retrato Sagrat
á dos Noys se manifesta,
y que lo mal cessaria,
los diu, cessant las maldats.
...
Ja que tan poder teniu
ab Jesus Omnipotent,
donaunos pluja, y veniu
á amparar la pobre Gent:
Aixis est Terme ho confia
mogut dels favors pasats.

Ja que lo nom de Maria
vol dir Cofre de pietats:
Del Miracle Verge pia
donaunos pluja als sembrats.Agraeixo a Joan B. Tarrés l'aportació d'aquests Goigs.

Altar del Miracle de Riner
Foto: Panisa


Goigs a sant Ramón Nonat. Portell (La Segarra, Lleida)

Sant Ramón Nonat

Puig que tanta gran virtut
Déu del cel vos ha donat:
vullaunos donar salut,
Pare sant Ramon Nonat.

Vostre neixement benigne
fou en lo lloch nomenat
de Portell, en la Sagarra,
que us tenen per advocat:
alcansaunos, puig sóu digne
de gosar qui us ha creat,
que ens dóna salut y vida,
Pare sant Ramon Nonat.
...
Sempre lo darrer diumenge,
que d'Agost és nomenat,
vostra festa és celebrada
ab molt gran solemnitat:
de gent d'Urgell y Sagarra,
y de tot lo arquebisbat,
venen ab grans prometenses
a Vos, sant Ramon Nonat.
...
Suplicamvos, gloriós
Pare sant Ramon Nonat,
que de tot mal perillós
guardéu, quan seréu cridat.


Agraeixo a Joan B. Tarrés l'aportació d'aquests Goigs.

Sant Ramón Nonat
capella de sant Sever de Barcelona
Convent de sant Ramón
Ermita de sant Ramón a Portell
Foto de Julio M. Merino
Interior de l'ermita
Foto i més informació: Conèixer Catalunya

Goigs a la Mare de Déu de la Serra de Pinós. Pinós (Solsonès, Lleida)


Puix Reyna os ha coronada
vostre Fill tant generós:
Siau la nostra advocada
Verge y Santa de Pinós.
...
Puix Deu vos ha col·locada
per Patrona en esta Serra,
preservau la nostra terra
de tempestats, y secada;
dau la salut desitjada
als que recorren á Vos.

Antigua sou protectora
en tota necesitat;
Siaunos intercesora
no mireu nostre pecat;
Puix estau tant inclinada
á darnos sempre favors,
siaunos intercesora.

En treballs consoladora,
y Mare de Pecadors,
ohiunos Emperadora.Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Pinós

Goigs a la Mare de Déu del Claustre. Solsona (Solsonès, Lleida)

GOIGS, QUE SE CANTAN A NOSTRA SENYORA DELS CLAUSTROS DE SOLSONA, PERA REMEY DE NOSTRAS NECESSITATS. (Any 1696)


Maria Reyna sagrada,
de vostres devots Patrona
remediaunos advocada
de les Claustres de Solsona.

Remediau à nostres danys,
y treballs Verge sagrada,
y à nostres mals, y afanys
per la santa Embaxada,
que de Deu fonch enviada
en vostra santa persona.
...
Remediau Reyna dels Angels
per la Assumpciò sagrada,
sobre los Sants, y Arcangels
sou en los Cels exalçada,
y de Deu sou coronada
de la Imperial Corona.

Pus sou de virtuts dotada,
remediaunos prest Senyora,
Patrona intitulada
de la Ciutat de Solsona.Goigs al beat Pere Tarrés. Sarrià, a Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN HONOR DEL BEAT PERE TARRÉS I CLARET.

Beat Pere Tarrés i Claret

La faç de Déu en ell descansa
i la irradia pels carrers.
Agermanats, donem lloança
al benaurat Pere Tarrés.

Quan al començ Santa Maria
el salvaguarda de perills,
Manresa encara no sabia
que un sant creixia entre els seus fills.
Si el cobrí amb mots de benaurança
l'amor de Mare féu molt més.

Metge abnegat, a cada espona
pressent el Crist crucificat.
El cos sofrent mai no abandona,
i l'enardeix al seu costat.
Muda els sanglots en confiança.
Infon silencis riallers.
...
Home de creu i pa eucarístic,
no té repòs de cara a Déu.
Després de tot, en ple vol místic,
clama: Senyor, ja sóc ben teu.
La seva mort porta exultança
i omple de goig el nostre rés.


Església parroquial de Sant Vicenç de Sarrià.
Foto: Ludvig14
Sepultura del beat Pere Tarrés a l'església de Sant Vicenç de Sarrià.
Foto: amadalvarez

dilluns, 26 de desembre de 2016

La freda nit. Poema de Nadal de Xavier Huguet.

Els pastors en el Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat.

La freda nit regala estels
als pastors mig adormits
que han escoltat la veu alegre
de l'àngel enviat.

Delerosos, enfilen el camí
per entre la muntanya serena
i plena de neu.
Sense farcells,
però carregats d'il·lusió,
volen arribar a Betlem
i adorar al Salvador
de galtes rosades
que somriu al món
des del bressol de la cova.

Com els pastors,
enfilem el camí del portal
per trobar l'alegria nova
que fa que llueixi com mai el Nadal.


—Xavier Huguet. Nadal 2003—

.

diumenge, 25 de desembre de 2016

Goigs al Naixement del Senyor. Goigs de Nadal.

En aquesta Nit Divina
ha florit l'Estel d'argent.
Bell Amor que s'endevina
al coval del Naixement!

Tots els homes senten joia
i s'alegren els camins.
Cada marge és una toia
de flairosos llessamins.
Tot aquell qui avui camina
veu la Llum més resplendent.
...
Dolçament canta Maria
i somriu el bon Josep:
quan la nit s'ha tornat dia
un Tresor tot el món rep.
Un Tresor de pedra fina,
que fulgura i és vivent.
...
Ai, aquesta Nit Divina
de l'Estel més refulgent!
Bell Amor que s'endevina
al coval del Naixement!Pessebre de la Col·lecció de mn. Camprubí.
Temple del Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo. Barcelona.

Goigs a sant Lluc, patró dels artistes.


De l'art flama que aconhorta
i obre ruta al infinit,
serveu-nos l'ànima encesa,
Sant Lluc beneït.

Vós pintàreu el retaule
de la vida de l'infant,
cada escena un pou de roses
que la Verge us va esgranant.
La Verge és capsa de música
Del ressó del vostre escrit
en servem l'ànima encesa
Sant Lluc beneït.
...
Manteniu la flama encesa
que agallona l'esperit
Vic serà vostra arquimesa
Sant Lluc beneït.

dissabte, 24 de desembre de 2016

Goigs del Pessebre


Al Pessebre agermanats,
cantem tots amb alegria.
Per sempre siguin lloats
Jesús, Josep i Maria.

La Diada de Nadal,
ens trobem a l'hora dolça
de cantar vora el portal,
entre suro, guix i molsa.
Xics i grans, meravellats,
hi fem llarga companyia.

Qui podia imaginar
Déu Infant en una cova!
Però un àngel ennova
als pastors la Bona Nova.
Els pastors, ben informats,
van, contents a l'establia.

Sant Josep, dret al seu lloc,
vetlla amb l'ànima commosa.
Duu un vestit morat i groc
de viola i de mimosa.
S'estentola, amb peus cansats,
a una vara que floria.

A Maria prou li escau,
puix és Reina de l'Empiri,
el vestit en blanc i blau,
blau de cel i blanc de lliri.
Té en el Fill els ulls clavats.
Déu Infant i qui ho diria!

Sant Josep, fidel espòs
de Maria, Mare Verge,
fa la vetlla al pobre clos,
com d'un ric palau, conserge.
Es desviu pels invitats
i els fa honors, amb cortesia.

Invitats, primer de tots,
uns pastors de la comarca.
Hi conversa, amb dolços mots
i els somriu, el Patriarca.
Resten tots com encisats.
Del Sant lloc, qui se'n mouria!

Han vingut de lluny uns Mags
-hom diria rics Monarques-;
Proveïts duen llurs sacs
de presents en belles arques.
Davant Déu Infant postrats,
tots li reten pleitesia.

Al Pessebre repassem
les lliçons de l'Evangeli.
Que la joia de Betlem
cor endins de tots arreli.
Oh, Pessebres transformats
en vivent Teologia!

Que l'Estel de l'Orient
orienti el nostre viure
i que amb pau indefallent
tot el món pugui conviure.
Bon Nadal! Felicitats
i brillant Epifania!

Lletra de Mn. Camil Geis.Font: bibliogoigs

Clica a la imatge per a
veure-ho més gran