Goigs al Sant Crist del Sepulcre. Bell-lloc d'Urgell (Pla d'Urgell, Lleida).

GOIGS A LA VENERANDA Y ANTIGUA IMATGE DEL SANT CRISTO DEL SEPULCRE, QUE ARA REB CULTO EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN MIQUEL DE BELL-LLOCH.


Puig ab sa gracia 'ns convida
vostra inmensa charitat:
Donaunos la eterna vida,
Jesus mort y sepultat.

Vos per l'home 'us humanáreu
baixant del cel al no rés,
y á tothom fent be passáreu;
¿qué 'us restava ja fer més?
Li resta á un amor sens mida
morí en una creu clavat.
...
Si ab viu afecte 'us honraren
de Lleyda en la antigua Seu,
quan á Sant Pau vos baixaren
fervorós culto hi rebeu;
mes tart nostre amor vos crida,
y á Bell-lloch havéu passat.

Com á sa joya mes bella
aquesta parroquia 'us té
sent la mes hermosa estrella
que brilla en son cel seré;
ja que 'us adora agrahida
feune 'l vostre poble amat.
...

Font: Fons Sol-Torres. Universitat de Lleida.
Església parroquial de Sant Miquel de Bell-lloc d'Urgell.
L'antiga església va ser totalment derruïda en la guerra del 1936 i en el seu lloc, l'any 1945, es va començar a construir la present. Foto: CRPU Mascançà


Comentaris