Goigs a la Preciosa Sang de Jesucrist (en castellà). Antic Hospital de Santa Creu de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DE LA PRECIOSISSIMA SANCH DE JESU-CHRIST DEL HOSPITAL GENERAL PER TOTS ELS SEUS DEVOTS, Y BENEFACTORS.


Pues que soys mi Redemptor,
y viene mi alma llorosa;
por vuestra Sangre preciosa
Misericordia, Señor.

Muchas veces liberal,
distes sangre al cruel baldón,
siendo su primer raudal
allá en la Circuncision:
Por ese primer dolor
perdonad mi vida ociosa.
...
Desde este Trono sagrado,
en ese sacro Hospital,
nos franqueays con agrado
el remedio universal:
Por lo que, con grande amor
os dice mi alma gozosa.
...


L'Hospital de la Santa Creu fou, entre 1401 i 1926, l'hospital general de la ciutat de Barcelona, instal·lat en un edifici gòtic del segle XV. Es va crear amb la finalitat de reunir en un sol edifici els diferents hospitals que hi havia a la ciutat.
L'antic hospital, traslladat el 1930 a l'edifici bastit per l'arquitecte Domènech i Montaner a l'Eixample, fou adquirit per l'Ajuntament de Barcelona el 1921. D'aleshores ençà és ocupat per la Biblioteca de Catalunya (1931, oberta el 1940), l'Escola Massana (1935) i l'Escola Universitària de Biblioteconomia i Documentació (1935), mentre que la casa de Convalescència torna a ser des del 1982 seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Foto: Canaan.


Comentaris