Goigs de la Preciosa Sang de Crist. Piera (Anoia, Barcelona)

GOIGS DE LA PRECIOSA SANCH DE JESUCRIST Á LA PRODIGIOSA IMATGE DEL SANT CRISTO DE PIERA QUE ES CANTAN EN LAS DOMINICAS DE CUARESMA.


La vostra Sanch pura,
Es mon redemtor,
Ditxosa ventura
Per al pecador.

Vostra Sanch sagrada,
Que dins l'hort suareu
Aquella vegada,
Que al etern pregáreu:
Cális de amargura
Causà tal suor.
...
Aygua y sanch donáreu
De la part vital,
Del cor enviareu
Sanch arterial:
Gran descompustura
Per al Redemptor.

Piera, tristura
Tinga, y gran dolor,
Puig dona ventura
La sanch del Senyor.
Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Antiga imatge del Sant Crist de Piera, destruïda el 1936 i posteriorment substituïda per una altra.

Comentaris