divendres, 31 d’octubre de 2014

Goigs a la Mare de Déu de Gràcia. Santa Margarida de Montbui (Anoia, Barcelona)

GOIGS A LLAOR DE NTRA. SRA. DE GRÀCIA VENERADA EN L'ERMITA DE LA TOSSA, DE STA. MARGARIDA DE MONTBUI.


Puix del místic Sol
Vós foreu l'Aurora.
De Gràcia Senyora
doneu-nos consol.

Aquesta muntanya
de Montbui Queralt,
de la Marca-Espanya
n'era termenal
i de la gent mora
terrible control.
...
Des del tossal vostre,
guaita secular,
tota la gent nostra
volgueu Vós guardar.
De la vida en l'hora
de pondre's el sol.

Puix de l'humà estol
sou la guiadora.
De Gràcia Senyora
doneu-nos consol.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

Santa Maria de Gràcia o de la Tossa. Foto: Joan Àngel Frigola
Interior de l'església de la Tossa. Foto: Joan Àngel Frigola
El Santuari de Santa Maria de la Tossa de Montbui, al costat del castell.
Foto: Joan Àngel Frigola
Fotos extretes del bloc "Sortides amb gràcia" de Joan Àngel Frigola


dijous, 30 d’octubre de 2014

Goigs a la Mare de Déu de Tagamanent. Tagamanent (Vallès Oriental, Barcelona)

Antiga imatge de la Mare de Déu de Tagamanent
Foto i més informació: Antonio Mora

Puix cantam ab alegria
vostres goigs devotament;
Siau nostra llum y guia
Verge de Tagamanent.

Antiguament venerada
foreu Verge singular
per patrona, y advocada
de aquest poble, y tutelar,
privá la cruel tiranía,
lo vostre sol resplandent.
...
Y puix sou divina Aurora,
en tots treballs advocada
daunos en la mort la gloria,
y á tots vostre má sagrada;
guardaunos en aquella hora
de aquell Esperit nocent.Església de santa Maria de Tagamanent
Foto: Caminar després dels 50

Oració per dir-se davant de la antiga i trobada imatge de Maria Ssma. que es venera en lo altar major de la parròquia de Tagamanent, bisbat de Vich.

Amorosíssim Jesús, que amb admirable providència haveu disposat que vostra Mare Ssma. fos coneguda i venerada en lo cim de nostres muntanyes i que en ses antigues i devotes imatges trobessin remei i consol en les necessitats presents, concediu-nos la gràcia de que tots los que pugen a visitar-vos en Tagamanent, experimentin los beneficis de sa poderosa intercessió en aquesta vida i tinguin després entrada en lo cel. Amén.dimecres, 29 d’octubre de 2014

Goigs a la Mare de Déu del Lliri. Vilanova de Bellpuig (Pla d'Urgell, Lleida)

Mare de Déu del Lliri

Puig sou Reina del Empiri
i de Vilanova flor;
O Mare de Déu del Lliri
regaleu-nos vostra olor.

Si de Vos la rosa encesa
en retreu la caritat
la blancor de la puresa
us ha el lliri manllevat.
El mostreu perquè se'l miri
ben contrit el pecador.
...
Est retaula és gran Senyora
joia d'art de bona llei
el pastor i rei hi adora,
vostre Fill, Pastor i Rei.
Esgranant-hi el dolç saltiri
el goig sant ens ompla el cor.
...
Flor del cel; podrem venir-hi
a cantar els goig a chor?
O Mare de Déu del Lliri
regaleu-nos vostra olor.


Retaule de la Mare de Déu del Lliri (s. XV)
Foto i més informació: Pobles de Catalunya
Església de Sant Pere a Vilanova de Bellpuig
Foto i més informació: Conèixer Catalunya

dimarts, 28 d’octubre de 2014

Goigs a la Mare de Déu de les Neus o de Perauba. Sant Martí de Canals (Pallars Jussà, Lleida)

Mare de Déu de les Neus o de Perauba,
patrona de Sant Martí de Canals

Puig d'entre tanta espesura
En aquest lloc sou colocada
Siau nostra Intersesora
Verge i Santa de Perauba.

Un pagés de San Martí
Resaba sas oracions
Cuant estaba en la llaurada
Entre altres devosions
Lo Rosari us presentaba
Cada dia una vegada.

S'en vingué a San Martí
I fou per voler de Deu
En Perauba un Imatge
S'es trobada prop el Castell
Es de la Mare de Deu
Anemi tots a buscarla.
...
De San Martí sou Patrona
Mare de Deu Excelent.
A tots los qui us reclamen
Ajudeulos promtament
Vulgueu nos Emperadora
En la Patria Sobirana.
...


Església de Sant Martí de Canals on es venera la Mare de Déu de Perauba o de Les Neus.
Foto: Ajuntament Conca de Dalt

dilluns, 27 d’octubre de 2014

Goigs a sant Pau. Sant Pau de la Guàrdia, a El Bruc (Anoia, Barcelona)

Sant Pau
Puig en alta (Heretgia*) Jerarquia
Sou dignament exalsat:
Siau nostre amparo y guia,
Sant Pau Apostol sagrat.

Cuant anaveu á Damasco
Per Cristians conquistar
Per lo cami encontrareu
Al quins te tots de salvar:
Y vent vostra valentía
Del cavall vos ha llansat.
...
Pues sou nostre protector
Y singular advocat,
Als que os han reclamat
Donau perfeta salut:
Pues en Deu sou tan volgut
Com Apostol singular.

Puig contra tot mal de espalma
Sou singular advocat:
Siau nostre amparo y guia
Sant Pau Apostol sagrat.

* Una grossa errada, que converteix a sant Pau en un heretge. Altres goigs del sant ens indiquen que hauria de posar "Jerarquia".

Església del petit poble de Sant Pau de la Guàrdia, al municipi d'El Bruc. S'hi celebren les festes el primer diumenge de maig.
Foto: Pedro Salcedo i Vaz
Sant Pau de la Guàrdia
Foto: Pallares

diumenge, 26 d’octubre de 2014

Goigs a sant Nazari. Ermita a Sant Andreu de la Vola, de Sant Pere de Torelló (Osona, Barcelona)

GOIGS DE S. NAZARI, MTR. QUE ES CANTEN EN LA SEVA CAPELLA DE LES MUNTANYES EN LA PARROQUIA DE ST. ANDREU DE LA VOLA, BISBAT DE VIC.

Sant Nazari de Milà, màrtir

Puix de Déu sou tan amat
que per Vós ens fa favors:
Sigueu-nos sempre advocat
Sant Nazari, gloriós.

De Roma fou ciutadà
vostre pare essent infidel
anomenat Africà,
el qual us crià amb recel,
de la Mare que us ha donat
del Cel el camí sortós.
...
En la muntanya frondosa
de Sant Andreu de La Vola,
a vostra capella formosa
tot bon fidel s'hi aconsola;
i en tota necessitat
troba remei el xacrós.

Puix de Déu sou tan amat
i a tots feu molts grans favors:
Sigueu-nos sempre advocat
Sant Nazari, gloriós.


Ermita de Sant Nazari
Foto: singlesbarcelona
Ruta de senderisme al voltant de sant Nazari
Foto: Bellmunt

dissabte, 25 d’octubre de 2014

Goigs a sant Onofre. Palau-Saverdera (Alt Empordà, Girona)

GOIGS DEL GLORIÓS REY PENITENT, Y MONARCA DE LOS ANACORETAS S. ONOFRE CONFESOR. QUES VENERA EN LA SUA CAPELLA EN LO TERME DE PALAU SABARDERA, EN LA MONTANYA DE S. SALVADOR DE RODA, BISBÁT DE GERONA.

Sant Onofre, anacoreta

Puix sou Sant Onofre estát
de vida Santa, y estreta,
Rey, Abát, Anacoreta,
siáu de tots Advocát.

Foreu fill de Theodoro
que va Regnar en Ungria,
ab prudencia, y gran decoro
tot lo que en vos lluhia:
Tant que al fill del Rey Profeta
sou per Savi comparát.
...
Per donarvos tot al Cel
al desert prest retiráu,
y al mateix punt Sant Rafel
per vostra guia trobáu:
Y com culumna, y cometa
lo Esperit Sant se ha mostrát.
...
Puix en tot temps, y edát
fereu vida molt perfeta:
Rey, Abát, Anacoreta
siáu de tots Advocát.
Ermita de sant Onofre a Palau-Saverdera. L'aplec és el segon diumenge de maig.
Foto: ACNA, S.L.
Interior de l'ermita de sant Onofre
Fotos i més informació: Pobles de Catalunya


Pregària a Santa Teresa de Jesús

Santa Teresa de Jesús

Santa Mare Teresa de Jesús!
tu et vas posar totalment al servei de l'amor:
ensenya'ns a avançar amb determinació i fidelitat
pel camí de la pregària interior,
amb l'atenció posada en el Senyor Déu Trinitat,
sempre present en el més íntim del nostre ésser.

Enforteix en nosaltres el fonament
de la veritable humilitat,
d'un renovat despreniment,
de l'amor fratern incondicional,
a l'escola de Maria, la nostra Mare.

Comunica'ns el teu ardent amor apostòlic a l'Església.
Que Jesús sigui la nostra alegria,
la nostra esperança i el nostre dinamisme,
la font inesgotable
de la més profunda intimitat.

Beneeix la nostra gran família carmelitana,
ensenya'ns a pregar de tot cor amb tu:
«Vostra sóc, Senyor, he nascut per a Vós,
què maneu fer de mi?»
Amén.

Pàgina del V Centenari de Santa Teresa de Jesús
.

divendres, 24 d’octubre de 2014

Goigs a la Mare de Déu de Gràcia. Senterada (Pallars Jussà, Lleida)

Mare de Déu de Gràcia
Puig de Gracia sou dotada
y ensalzada
A Reyna y Emperadora:
Feunos gracia gran Senyora.

En Gracia vos conceberen
quan cregueren
Al Archángel Sant Grabiel
Vostres pares sent ja vells,
puig conegueren
Que l'enviaba Deu del cel;
Y partintse promptament
ells dos se veren
Al Temple tots en un hora.
...
En los llochs de Senterada
venerada
Sereu, sempre, gran Senyora,
Puig que sou nostra Advocada
molt amada;
Siauho en aquella hora
De la mort, que es apretada
y angustiada
Per la gent que es pecadora.

Puig per Gracia sou honrada
y venerada,
Y tot lo mon vos adora:
Feunos gracia, gran Senyora.


Església i poble de Senterada
Foto: Gustau Erill i Pinyot

dijous, 23 d’octubre de 2014

Goigs a la Mare de Déu del Pla. Biosca (Segarra, Lleida)

Mare de Déu del Pla, a Biosca.

Puig Déu vos ha exaltada,
en el lloc ahont Ell Està:
Cantarem, agraciada,
vostres goigs Verge del Plà.

El primer Verge Sagrada,
fou la Anunciació,
quant vos vingué la embaixada
de la Encarnació,
que de la mes alta esfera
Gabriel vos aportà;
possats els genolls en terra
humilment vos saludà.
...
Puig els tresors de Déu nostre
els teniu en vostra mà,
feune part al Poble vostre
excel·lent Verge del Plà:
puig sou de gràcia plena
i Déu en Vós s'encarnà;
lliuraunos de les cadenes
que el pecat nos causà.
...
Siau nostra Protectora
Verge Sagrada del Plà.


Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Església de Sant Pelegrí o de la Mare de Déu del Pla
Foto i més informació: Catalunya Medieval

Uns altres goigs, amb lletra de Manuel Esquer:


Altar de la Mare de Déu del Pla
Foto i més informació: Conèixer Catalunya
Delejant del cel les joies
ara als peus del vostre altar,
us cantem les vostres glòries,
tots, Verge Santa del Pla.

Cada dia una poncella
brostarà del vostre cor;
Biosca serà, Maria,
un roserar ben flairós:
cada fill de vostra terra,
un joiell del vostre altar,
i a redós de vostra ermita
sempre una fronda esclatant.

És alcàsser de Biosca
l'esglesiola on regneu Vós,
de nostres terres defensa,
i del cel el baldelló;
és vostra imatge l'anella,
que al vostre cor va trucant,
cada pic de les pregàries
en el cel va ressonant.

És llecorosa la terra,
amb tants afanys i dolors,
és una farga de penes,
tota ella una vall de plors;
quan el llindar d'aquest temple
amb gran joia hem travessat,
contemplant la vostra imatge
un altre món va brillant.

Els angelets de la glòria,
canteu-li tots a munions,
davalleu del cel joiosos,
estreneu-hi més cançons;
refileu-li, caderneres,
veniu a niar, pardals,
que és Mare de tots i Reina
la Mare de Déu del Pla.

L'àngel porta una avinença
entre el cel i el nostre món;
Deu vol fer misericòrdia,
i ha escollit el vostre cor;
us cantarà ses lloances
davant vós aletejant,
i us dirà que sou sa Mare
si us plau a vós d'acceptar.

Enrastelleu cada dia
fills de Biosca, més llaors
a la que és Reina i és Mare,
Senyora dels nostres cors;
des d'aquest joliu alcàsser,
tots al cel afitorant,
a l'Alcàsser de la glòria
arribarem bo i cantant.

Delejant del cel les joies
ara als peus del vostre altar,
us cantem les vostres glòries
tots, Verge Santa del Pla.