dissabte, 28 de febrer de 2015

Súpliques a la Mare de Déu de Sasserra. Vallferosa, a Torà (La Segarra, Lleida)

SUPLICAS PER A DEMANAR PLUJA A STA. MARÍA SASSERRA DE VALLFEROSA, BISBAT DE SOLSONA.


Ja que sou tant poderosa,
valgáunos, Santa Maria:
De Sasserra Verge Pia
dáunos pluja copiosa.

Vos teniu molt gran poder
devant dl Omnipotent,
y si voléu, al moment
nostra ditxa podeu fer:
per xó us prega fervorosa
esta gent que'n vos confía.
...
Aigua casi no trovám
per nostras necessitats,
s'assecan camps y plantats,
tot anuncia la fam:
la sequedat horrorosa
se va aumentant cada dia.
...
Ja que Vallferosa en Vos
sa esperanza te posada,
siauli sempre advocada,
prést enviauli socós:
mirantlo doncs carinyosa
retornauli l'alegria.

Sou nostra Mare amorosa,
sagrada Verge Maria:
De Sasserra Verge Pia
dáunos pluja copiosa.


Església de Santa Maria de Sasserra o de Vallferosa
Foto: isibelfotos
L'ermita està enganxada a l'antiga rectoria i la casa dels masovers. Es troba a l'antiga carretera de Torà a Solsona. Foto i més informació: festacatalunya

Poema a la Mare de Déu de Montserrat: Palau formós...

Altar de la Mare de Déu de
Montserrat al Temple del
Tibidabo (Barcelona)
Foto: Josep Maria
Palau formós, que Déu ja contemplava
abans dels temps, pensant en vostre amor,
és Montserrat; del cim de la muntanya
toquem al cel. Ja Déu és tan a prop!

Un dia venturós, vostra muntanya
sentint present un amagat tresor
exultarà; el goig que l'emplenava
farà brollar en els cors un cant d'amor.

Ben alta us col·locàreu, gran Senyora,
per tal d'atalaiar tot l'horitzó;
volíeu albirar la nostra terra
i estar present en tots els nostres cors.

Volíeu que pugéssim freturosos
d'excelsitud, de cel i d'il·lusions;
que no ens sollés la terra amb sa impuresa,
que voleiés l'esperit sobre aquests monts!

Muntanya santa, on el pregar hi és joia,
Serrat sublim, on vós teniu el tron;
qui amb ànsies d'infinit eix mont escala,
per muntâ al cel Vós li serviu de pont.

Els fills d'Otger, l'hereu de nostra terra,
que conquerí eix reialme per a Vós,
serem fidels per sempre a vostra ensenya;
no oblidarem mai més el vostre amor.

Vostres glòries, dolça Mare,
a cor us volem cantar
tots els fills de Catalunya,
Senyora de Montserrat.


— Poema de Manuel Esqué Montseny, C.M.F. —
.

divendres, 27 de febrer de 2015

Goigs a la Mare de Déu de Corbera. Espinalbet, a Castellar del Riu (Berguedà, Barcelona)

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE CORBERA, SITUADA EN LO TERME DE ESPINALBET. (Any 1853).

Mare de Déu de Corbera
Foto: M. Rosa Planell

Puix lo Mon á Vos reclama
per lo alivio de dolor:
De Corbera Verge Santa,
daunos consol i favor.

Fou ditxa, y gran fortuna
del Terme de Espinalbet,
de trobarvos Verge pura,
en la Cova ab lo Fillet;
ahont per nos fou trobada
la major prenda y tresor.
...
Despues que foreu trobada,
lo Terme de Espinalbet
procurá ab tota prestesa
posarvos ab bon condret:
fabricantvos la Capella,
per posar lo seu tresor.
...
Puix del Cel y de la terra
sou vos Senyora y tresor:
De Corbera Verge Santa,
daunos consol y favor.


Santuari de Corbera
Foto: Xavitorra

Cant a l'Assumpció de la Mare de Déu

Assumpció de la Mare de Déu
Perris Fontaines (s. XVI)
Sotabancal del retaule de Sant Feliu
de Girona. Museu Diocesà de Girona.
Benaurada sou, Maria,
Us diem en aquest dia
De la vostra Assumpció;
Avui, Verge consagrada,
Heu pres mística volada
Vers l'eterna mansió. Amén.

Vós sou l'única poncella
Que conté la meravella
Del candor original;
Vostra flaire, l'han sentida
Dalt del cel, i allí se us crida:
O Maria, flor estival.

Fóreu l'arca santa i pura
On prengué mortal figura
Jesucrist, el Redemptor.
Estols d'àngels us escorten
I amb ells cants avui us porten
A la dreta del Senyor.

Vostre cos, seu de puresa,
Com mantell de reialesa,
S'ornà amb llum d'eternitat;
I formosa us en anàreu
Al bell tron que al cel trobàreu,
On Crist serva el fruit preuat.

Del cel Reina se us corona
I a l'honor que Déu us dóna
Ajuntem els nostres cants.
Sigueu sempre, Verge pia,
Dolç conhort i nostra guia
Fins a veure-us triomfants.

Sigui a Vós, O Crist, lloança
Senyor Déu de benaurança
Fruit de Mare virginal;
I a Déu Pare, llum primera,
Qui amb l'Amor d'ambdós impera
Sia glòria immortal. Amén.


* Lletra d'Hildebrand Mª Miret O.S.B. — Música de I.M. Segarra O.S.B.


dijous, 26 de febrer de 2015

Goigs a sant Sebastià. Roses (Alt Empordà, Girona)

GOIGS A LLAOR DE SANT SEBASTIÁ QUE'S CANTEN A LA PARROQUIA DE SANTA MARIA DE ROSES DEL BISBAT DE GIRONA.

Sant Sebastià màrtir
Martir Sant molt singular,
supliquém vostra clemencia:
Volgueu a Jesús pregar
que'ns guardi de pestilencia.
...
Passareu cruels torments,
amb els cuals, segons s'es vist,
convertireu moltes gents,
a la Fe de Jesucrist.
Per ço us ve a suplicar
aquet poble per clemencia.
...
Mariners i pescadors
us invocan en la mar
guielos a segúr port
volguelos sempre ajudar
i si humils a demanar
venen a vostre presencia.

Tot Roses en vos espera
i en vos trova la salut.
Aqui totom us venera
i a vostre presencia acut.
De que en vos pot confiar
ho ensenya la experiencia.Església de Santa Maria de Roses.
Fotos: Parròquia de Santa Maria de Roses

Estació al Santíssim Sagrament. Poema eucarístic.

Sagrari amb el Santíssim

Rendit a vostres plantes,
Jesús, ací em teniu.
Mes ai! tot sol, son tantes
les hores que hi viviu!

Humil jo us adoro,
Jesús Sagramentat,
arrepentit imploro
perdó d'haver pecat.

Desitjo altra vegada
rebre el meu Salvador:
Jesús, una abraçada
jo us dono amb tot el cor.

De dins el Tabernacle,
tan sols per caritat,
Jesús, feu nou miracle
curant mon cor ingrat.

Jesús, dintre el Sagrari
guardeu mon pobre cor,
puix dins vostre santuari
viuré sense temor.

Jesús, amb greu recança,
m'aparto de l'altar;
esperaré amb frisança
sovint poder tornar.

* Lletra de Lluís Mª de Valls, C.O. — Música de Lluís Millet


dimecres, 25 de febrer de 2015

Goigs a sant Lleó el Gran, Papa

GOIGS EN LLAOR DE SANT LLEÓ EL GRAN, PAPA. LA FESTA DEL QUAL ÉS CELEBRADA EL DIA 11 D'ABRIL*.
*Ara el 10 de novembre.

Sant Lleó I El Gran (o el Magne)

Perquè mai no en siguem presa,
ni l'enemic vencedor,
doneu-nos la fortalesa,
o gloriós Sant Lleó.

Jove acòlit, i diaca,
al llindar del segle quint,
vostra figura es destaca
com un astre mai extint.
Tota l'Església és corpresa
de vostre zel i unció.
...
La suprema senyoria
restablíeu del Papat.
L'error i l'odi retia
el poder de la Unitat.
L'autoritat fou represa
pel Vicari del Senyor.

En la nostra humana empresa
de cercar el Crist Salvador,
doneu-nos la fortalesa,
o gloriós Sant Lleó.


Sant Lleó I, en una pintura de Francisco de Herrera el Jove

El Nom de Maria. Poema de Mn. Cinto Verdaguer.

Mare de Déu de Mont-roig (La Segarra)

En veure-us bella — com lliri en poncella
Déu en crear-vos sospira d'amor,
i aquell dolcíssim — sospir de l'Altíssim
és, o Maria, el vostre sant nom.

Que de son cor sou, Maria, l'aimia;
que de son cor sou, Maria, l'amor.

Veus les campanes — per serres i planes
de matí i vespre el diuen al món;
l'Ángel somnia — el nom de Maria,
i amb ell la terra desperta i s'adorm.

Roses que hi viuen — pels marges l'escriuen
les violetes l'escriuen per l'hort;
fins les estrelles — es tornen més belles
d'ençà que el posen del cel en el front.

Al cementiri — vegérem un lliri,
lliri de plata que el duu amb lletres d'or;
troben sa soca — sortint d'una boca
que l'invocava cent voltes al jorn.

Com mareperla — dins flor que s'esberla
també l'estotja mon pit amorós,
Déu m'hi escrivia — el nom de Maria
i ara jo escriure'l voldria pertot.

Ah! si jo fóra — el fill de l'aurora,
lletres faria dels meus cabells d'or;
tot portaria — el nom de Maria,
les flors al llavi, les fulles al cor.

Canteu-lo, aloses, — pinsans i verdoses,
i tu que plores, suau rossinyol,
canteu-li al dia — el nom de Maria
i sentirà ta més bella cançó.

Feu-li, poetes, — un salm d'amoretes
i sonaran vostres lires millor,
i a l'hemisferi — l'angèlic psalteri
repetirà vostre càntic més dolç.


dimarts, 24 de febrer de 2015

Goigs a santa Llúcia. Torrent (Baix Empordà, Girona)

GOIGS DE LA GLORIOSA SANTA LLUCIA, VERGE I MÀRTIR, ELS QUALS ES CANTEN EN LA CAPELLA DE SANT LLOP DE TORRENT, DEL BISBAT DE GIRONA.

Santa Llúcia, verge i màrtir
Puig de Jesús, sou amada
y en lo Cel tan ben quista,
Llúcia Verge sagrada
guardaunos sempre la vista.

Fonc la vostra natalicia
en Cicilia, ont nasquereu,
y desde la puericia
virginitat prometereu,
per la Fé tant esmerada
de Jesús foreu prevista.
...
En vostra santa Capella
a Sant Llop situada,
acuden Santa Donzella
de tota esta encontrada,
prenentvos per Advocada
en aquesta vida trista.

En Venecia trasladada
sou en temps de la conquista,
Llúcia Verge sagrada
guardaunos sempre la vista.


Ermita de Sant Llop de Torrent, on es venera a santa Llúcia
Foto: Marc79
L'aplec de Santa Llúcia a l'ermita de Sant Llop es celebra el diumenge proper al 13 de desembre.
Foto i més informació de l'aplec: Manel Carrera i Escudé

Beneïda i lloada: cant eucarístic.

Llàntia del Santíssim d'un oratori
Beneïda i lloada
sigui l'Hòstia consagrada.
Bon Jesús sagramentat.

Tota la Divina Essència
ha juntat l'Omnipotència
amb la Santa Humanitat:
penyora d'amor sagrada,
tot en l'Hòstia ens ho ha donat.

Quan Jesús morí a la serra
no volgué deixar en la terra
els seus fills en l'orfandat;
amb sa glòria emmantellada
viu en l'Hòstia s'ha quedat.

Mannà sou del que camina,
sol brillant i medecina
del malalt i atribolat;
fruita dolça i regalada,
llavor d'immortalitat.

Si pogués prop del Sagrari
dia i nit sempre habitar-hi
contemplant el meu Amat!
Companyia benaurada
sou en vostra soledat.

Jesús a tots ens convida
a menjar el Pa de vida
que del cel ha davallat;
jo vindré si altra vegada
perdoneu el meu pecat.

Vinguin, Àngels, a vetllar-lo,
les floretes a encensar-lo;
cels i terra, d'un plegat,
cantin himnes, sens parada,
per tota l'eternitat.

Des del fons del Tabernacle
feu, Jesús, altre miracle
transformant mon cor ingrat:
tan sols una flamarada
doneu-me d'amor sagrat.


— Lletra de Ll. Mª de Valls C.O. - Música de Ll. Millet


dilluns, 23 de febrer de 2015

Goigs a la Mare de Déu del Miracle. Riner (Solsonès, Lleida)

GOIGS DE LA MARE DE DÉU DEL MIRACLE EN TEMPS DE SECADA. Any 1931.


Afligits per la sequia
clamem tots ben confiats:
del Miracle Verge pia,
deu-nos pluja pels sembrats.

Quan estava de la pesta
tot el terme castigat,
Vos diguèreu manifesta
a dos nois d'aquest veïnat:
que aquell càstig passaria,
si paraven les maldats.
...
Ja que tot per Vós s'alcança
de Jesús Omnipotent:
"deu-nos pluja!" amb confiança
a Vós clama aquesta gent:
tot el terme així ho confia,
mogut dels favors passats.

Escolteu-nos ¡oh Maria!
no'ns deixeu desamparats:
Del Miracle Verge pia,
deu-nos pluja pels sembrats.


La Verge nena, la Mare de Déu del Miracle
Foto: Conèixer Catalunya

Oració a Maria, de mn. Cinto Verdaguer.

Mare de Déu de Sedó (Segarra)
Museu de la Seu d'Urgell
Dolça Mare del bon Déu,
Rosa del cel la més bella.
Si em déssiu vostra poncella
la plantaria al cor meu.

Doneu-me a Jesús en creu,
que altre amor ja no em convé.
De dia l'estimaré,
el somniaré de nit.
Viuré d'amor en son pit
i en sos braços moriré.


diumenge, 22 de febrer de 2015

Goigs a sant Segimon. Viladrau (Osona, Girona)

GOIGS DEL GLORIÓS REY Y MÁRTIR SANT SAGIMON, QUE SE CANTAN EN LA SUA SANTA CAPELLA EN LA MONTANYA DE MONSENY, BISBAT DE VICH.

Sant Segimon, rei i màrtir
Martir y Rey excel·lent
cantarém vostres llaors:
Siáu de tots advocat
Sant Sagimon gloriós.

Jove de molt poca edat
tant á Deu vàreu amar,
que Pares y Principat
per éll váreu Vos deixar:
en Borgonya foreu nat
Fill de aquell Rey generos.
...
Per vostres grans dignitats
Rey y Mártir excel·lent,
los febrosos y trencats
curán molt lliberalment;
essent per élls invocat,
los lleváu semblants dolors.

Puix del Cel sou coronat
Rey y Mártir preciós:
Siáu de tots advocat
Sant Sagimon gloriós.
Exemplar gentilesa de l'Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Extret del bloc d'Antoni Sàbat Aguilera
Santuari de Sant Segimon
Foto: Jesús Cano Sánchez
Diu una tradició que el lloc on es troba l'ermita hi va fer penitència el jove Segimon
Foto i més informació: santsegimon.com
Santuari de Sant Segimon. En procés de restauració.
Foto: Mauri

Oració al Cor de Jesús


Oh Jesús,
jo vull sens mida 
estimar el vostre cor.
Ai! ditxós si fins la vida 
pogués dar pel vostre amor.

1. Esperançat contemplo la ferida
que en vostre pit obrí llança cruel
son resplendor a entrar-hi em convida
com finestral del gran palau del cel.

2. És vostre Cor un mar d'amor puríssim,
roent fornal d'encesa caritat,
mística font de goig regaladíssim,
nou paradís que al món ha davallat.

3. O Bon Jesús! deixeu-me, com abella,
petonejar la flor del vostre Cor;
llaga d'amor, gentil rosa vermella,
que n'és de dolç xuclar el teu licor!

4. Si com Joan pogués dins el Cenacle
en vostre pit venir-me a recolzar!...
com serafí, davant el tabernacle,
encès d'amor us vull sempre adorar.

5. Diví Pastor, cercant vostres ovelles
—Tinc set, dieu, veniu totes a Mi;
prop de mon Cor sereu com les estrelles
que dalt del cel es veuen relluir—.

6. Ací em teniu, Jesús, amb mes caigudes
pels llargs camins esgarriats del món;
de la virtut les joies he perdudes;
porto gravat el crim en el meu front.

7. Seguia ingrat del Pròdig els mals passos
fent-me, com ell, de vils plaers esclau:
desenganyat, ja torno als vostre braços,
refusareu donar-me el bes de pau?

8. Els vostres claus, espines i corona,
la llança i creu, que vinguin sobre mi!
O Cor pietós! graciosament perdona
al pecador que torna a bon camí.

9. Purifiqueu, Jesús, mos pobres llavis;
brases de foc tireu dins el meu cor
i dia i nit els meus passats agravis
esborraré cantant himnes d'amor.


Lletra: Ll. Mª de Valls C.O.
Música: Lluís Millet.


dissabte, 21 de febrer de 2015

Goigs a la Mare de Déu del Port. Llançà (Alt Empordà, Girona)

Mare de Déu del Port de Llançà
El mantell, Verge sagrada,
per abric vulgueu-nos dar.
Sigueu la nostra Advocada,
Verge del Port de Llançà.

Us donem l'enhorabona,
Verge i Mare del Senyor,
perquè allà on vostre nom sona
se us professa estimació:
i Llançà, on sou venerada,
baix vostra emparança està.
...
Vós sou la segura guia
i el consol dels navegants;
escolteu-los, Verge pia,
en els seus treballs tan grans,
tot calmant la mar irada
per poder-hi navegar.
...
Vostre amor, Verge sagrada,
els cors nostres fa alegrar.
Sigueu la nostra Advocada,
Verge del Port de Llançà.


Música de Pilar Coll i Serrano als presents Goigs


Dexeunos, Verge Sagrada,
ab vostre manto abrigar;
sigau la nostra Advocada,
Verge del Port de Llansá
.
Capella de la Mare de Déu del Port de Llançà
Foto i més informació: Pobles de Catalunya
Processó amb la Mare de Déu.
L'antiga imatge era com la de la il·lustració d'aquests Goigs. Va desaparèixer l'any 1936. Amb el temps es va substituir amb la devoció a la Mare de Déu del Carme. La seva festa és molt popular, al voltant del 16 de juliol.
Foto i més informació: festes.org