dilluns, 31 de març de 2014

Goigs al Sant Crist de Balaguer (en castellà). Balaguer (La Noguera, Lleida)

GOZOS DEL SANTO CRISTO DE BALAGUER, DE SU FORMACION Y VENIDA A ESTA CIUDAD.


Pues teneis todo el poder
De Dios Padre en vuestra mano:
Crucifijo soberano,
Venidnos á socorrer.

Vos sois la imágen primera,
Que de nuestro Redentor
Nicodémus con primor
Sacó á luz en esta esfera:
Un ángel guió su mano;
Pareceis al mismo sér.
...
Entrando por Ebro y Segre,
Os subís contra corriente,
Y os parais á nuestro frente
Con tres antorchas alegre:
Corre el pobre y ciudadano
Por ver si os puede atraer.
...
Solo en esta fiel ciudad,
Sin duda para su abono,
Eligió fijar su trono
Vuestra real Majestad:
El extranjero y paisano
Os visitan con placer.


El Sant Crist de Balaguer
Foto: Àngela Llop
El Sant Crist de Balaguer
Santuari del Sant Crist de Balaguer

Càntic de Primera Comunió

Estampa antiga de Primera Comunió

Tan petit que és el cor nostre,
i el bon Déu hi podrà entrar?
Tan petit que és el cor nostre,
tan petit i tan migrat!

Oh, Jesús, feu-nos ben dignes
de la vostra Majestat.

El pecat dels primers pares
tots els homes feia esclaus.
Per què l'alta reialesa
veniu, ara, a empresonar?

Oh, Jesús, feu-nos ben dignes
de la vostra Majestat.

La Carn vostra es fa, des d'ara,
carn del nostre cor d'infant.
Oh, Miracle dels miracles
que, l'Amor, d'amor creà.

Oh, Jesús, feu-nos ben dignes
de la vostra Majestat.

-de mn. Camil Geis-

.

diumenge, 30 de març de 2014

Cobles del Sant Crist de Ponts. Ponts (La Noguera, Lleida)

COBLAS DEL SAN CHRISTO, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA COLEGIATA DE LA VILA DE PONS.

Patro nostre, y Crucifici
Á quius crida socorreu:
Puig estau posat en Creu
Per lo cumu benefici.

Sou de esta Vila advocat
Desde l' dia en que vingué
Y pel Segre amunt rompé
L'antich retrato Sagrat;
Lo nou es un cert indici
De que quedarvos voleu.

Per una suma desgracia
Vostre Imatge se cremá;
Y en son lloch se colocá
La nova per vostra gracia;
Señalant en est ofici
Lo amor quens profesau.
...
Cristians al Crucifici
En los treballs prest correu;
Puig está posat en Creu
Per lo cumu benefici.


Col·legiata romànica de Sant Pere de Ponts
Foto: iagordino

Possessor de Déu. Poema eucarístic de mn. Camil Geis

Estampa antiga de Primera Comunió

Possessor de Déu:
Déu amb mi i a casa.
Junt amb Ell, cor meu,
ara ets Flama i Brasa.

Sou meu, justament,
perquè jo us prenia
en el Sagrament
de l'Eucaristia.


dissabte, 29 de març de 2014

Goigs a la Mare de Déu de la Pietat. Pont Major (Gironès, Girona)

Puig que sou nostra Advocada
y Patrona singular;
Verge y Mare de Pietat
vullaunos sempre ajudar.

Lo carrer del Pont Major
lo vostre amparo sagrat,
junt ab lo de Sarriá
sempre han experimentat:
persó en sas necessitats
no cessarán de clamar...
...
Estos dos Carrers publícan
vostre favor singular,
oferintvos moltas Missas
y fentvos ciris cremar:
devoció en la que viurán
per sempre Vos obligar...

Puig que per vostra bondat
alegres podém cantar;
Verge y Mare de Pietat
vullaunos sempre ajudar.


Església Parroquial de la Pietat de Pont Major.
Foto: Josep Maria
Relleu de la Pietat sobre la porta de l'església
Foto: Josep Maria

Himne a Jesús Crucificat


Rei dels segles immortal,
que, amb la mort, la mort vencéreu,
impereu des de la creu,
Rei, Escut, Arma i Bandera.

Oh, Jesús, vida ens doneu
amb la mort mateixa!
Aparteu-nos del pecat
que la mort engendra.
Veritat, Vida i Camí
de la Vida Eterna.

Rei dels segles immortal,
que, amb la mort, la mort vencéreu,
impereu des de la creu,
Rei, Escut, Arma i Bandera.

-de mn. Camil Geis-

.

divendres, 28 de març de 2014

Goigs al Sant Crist. Cabrera d'Anoia (Anoia, Barcelona)

GOIGS DEL SANT CRISTO DE LA DITCHA Y SALVADOR DEL GÉNERO HUMÁ, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT SALVADOR DE CABRERA DEL PANADÉS.

Digam tots ab gran dolor
á Jesus en Creu clavát;
Misericordia Senyor
perdonau nostre pecát.

Mireu en un pal posada
de Deu home la escultura,
tant feament aborrada,
que apenas te figura:
Tal afecte pecador
has á ton Deu causát.
...
Los devots que vos veneran
de Cabrera poble fiel,
feu bon Jesus que nos vejian
baix lo poder de Luzbel:
Socorreulos per favor
en totas necessitats.

Puix de tots sou Salvador,
y tant vos habem costát;
Misericordia Senyor
perdonau nostre pecát.

En el temps de la Segona República, Cabrera d'Anoia es va anomenar Cabrera del Penedès, tal com ho diuen aquests Goigs.
Església de sant Salvador, al costat del Castell de Cabrera d'Anoia.
Foto: Albert Esteves
A l'antiga església romànica, al segle XVIII se li van afegir dues capelles, la de Sant Isidre i la del Sant Crist (pagada per Josep Móra i Pons i la seva muller M. Paula Móra i Dolcet que hi foren enterrats. Més informació a Festacatalunya.cat...
L'altar barroc del Sant Crist va ser destruït i cremat l'any 1936.

.

Pregària a Sant Lluís Gonçaga

-Poema de mn. Camil Geis, en el segon centenari de la seva canonització (any 1926)-
Sant Lluís Gonçaga

Sobre els jardins que el sol de juny morfulla,
floreix el vostre lliri, Sant Lluís:
és una ala d'arcàngel cada fulla,
i, cada flor, un estel del Paradís.

Floreix cada any, amb fulles renovades,
i, cada any, és fragant de nova olor;
no l'esfloren ni vents, ni maltempsades,
ni la pàtina en solla la blancor.

Com esbart de colomes voladores,
ronden el lliri els cors dels jovençans.
Obriu les blanques flors, acollidores,
flors d'oasi, en el món, refrigerants.

Arran de les grans festes centenàries,
el vostre lliri enfonsi més la rel
en les feixes del segle solitàries,
i el seu perfum fressi el camí del Cel.

Lliri florit entre barders d'espines,
guariu els cors que sagnen, perforats;
sembreu les vostres gràcies divines
damunt els esperits esmirriats.

I, en arribar l'hora suprema nostra
del traspàs a l'Etern, oh, Sant Lluís,
amb el màgic secret del lliri vostre,
obriu-nos el cancell del Paradís.

.

dijous, 27 de març de 2014

Goigs al Sant Crist de Piera. Piera (Anoia, Barcelona)

GOIGS TIERNOS QUE SE CANTAN EN TEMPS DE PREGARIAS Á LA MOLT PORTENTOSA Y COMPASIVA IMATGE DEL S. CRISTO DE PIERA.

Digam tots ab gran dolor
A Jesús en creu clavat:
Socorreunos Redemptor
En nostra necessitat.

Cuant la Justicia Divina
Estaba molt irritada,
Del tot la deixá aplacada
Nostra fé tant pura y viva:
Puig per nostre gran amor
Foreu vos crucificat.
...
Los dos anys que no plogué
En tot aquest territori
Postranse al propiciatori
Abundant pluja vingué
Traent la Imatje de Deu
Se acaba la sequedat.
...
Per l' Imatje Sacrosanta
Que esta Vila de Piera
En tot temps ama y venera
Ab fé y devoció tanta,
No la tracteu ab rigor
Deuli pluja en sequetat.
...
Misericordia Senyor
Deu de eterna magestat:
Socorreunos Redemptor
En nostre necessitat.Antiga imatge del Sant Crist de Piera

dimecres, 26 de març de 2014

Goigs a sant Pancraç, venerat a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona (Barcelonès, Barcelona)

GOIGS A SANT PANCRAS, QUES CANTAN EN SA CAPELLA, ERIGIDA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL MAR.


Puix en Vos sempre ha trobàt
Advocàt la devociò;
Pancrás benaventurát,
valgans vostra protecció.

En Frigia Patria lograreu,
que honrá vostra fortalesa,
de vostres Pares Noblesa,
y Sanch Illustre heredareu:
Tenint en la tendre edat
de Gentils, la educació.
...
Vos aclaman singular
los Miracles, que havéu fet,
perçò en sa Iglesia us admet
Santa Maria del Mar:
Aqui à implorar la pietát
vostra, acut la devociò.
...


Basílica de Santa Maria del Mar
Foto: Túrelio

Himne a Sant Joan Bosco

Sant Joan Bosco a la plaça de Montserrat. Foto: Josep Maria.

De pastor de les contrades
del Piamont, Déu us fa
pastor d'ànimes i pobles,
llaurador del camp sagrat.

Sant Joan Bosco, guieu-nos
per les dreceres 
de la Virtut i del Treball.

Sota el vostre sant guiatge,
van florir les belles arts;
els oficis s'ennobliren;
no pesaven els treballs.

Evangelitzeu els pobres
i doneu la mà als infants.
La pedagogia vostra
és: exemple i caritat.

Sojornàreu a Girona
unes hores immortals.
El record hi perdurava;
les petjades hi heu deixat.

Catalunya besa encara
la claror del vostre pas.
Coronàreu Barcelona
amb un temple al Cor Sagrat.

-de mn. Camil Geis-


.

dimarts, 25 de març de 2014

Goigs del Sant Crist d'Igualada. Igualada (Anoia, Barcelona)

GOIGS DE LA MILAGROSA IMATGE DEL SANT CHRISTO DE IGUALADA (1733)

Puix en vostra Sanch Sagrada
logrant la dicha, y favor:
venera vostre Suor
esta Vila de Igualada.

Peregrina esta figura,
que nostre afecte venera,
en los misteris primera,
y en los favors, que assegura;
copia la mes avivada
de Vos nostre Redemptor.
...
Posant lo llavi innocent
los Devots, queus adoraren;
vostra Imatge reparàren
suar Sanch molt vivament,
en ells quedant estampada
la senyal ab viu color.

Per los poros Sanch vertida
en carmí Celestial,
dona molt segur senyal
de una efigie adolorida;
frequent la Plebe admirada;
mostra senyas de dolor.
...


Sant Crist d'Igualada
Més informació

Himne a Sant Josep de Calassanç

Sant Josep de Calassanç.
Plaça del Monestir de Montserrat.

Al vostre altar deixem l'ofrena
del nostre cor, petits i grans,
i de fervor tot ell s'emplena,
oh, Sant Josep de Calassanç!

A Montserrat, en romiatge,
visiteu la Mare de Déu:
li demaneu un bon guiatge;
quin millor guiatge que el seu!

A Roma, en hores paoroses,
assistiu, seguint Sant Camil,
les pobres multituds febroses,
amb amor ardent i febril.

Us guanya el cor la minyonia;
dirigiu amb zel el jovent.
El vostre pas l'Escola Pia
continua fent pervivent.

Al vostre altar deixem l'ofena
del nostre cor, petits i grans,
i de fervor tot ell s'emplena,
oh, Sant Josep de Calassanç!

-poema de mn. Camil Geis-


Sant Josep de Calassanç
Fundador de les Escoles Pies
Vitrall a Montserrat dedicat a sant Josep de Calassanç
Foto: Josep Maria

dilluns, 24 de març de 2014

Goigs a la Mare de Déu de Colobor. Àger (La Noguera, Lleida)

GOIGS EN ALABANÇA DE NOSTRA SENYORA DE COLOBOR, COL·LOCADA EN LA MUNTANYA DE MONTSEC, PATRONA DE LA VILA I VALL D'ÀGER.

Mare de Déu de Colobor

Ací al mig de l'altar
somriu encar la Verge
i al braç, el Fill xamós
també joiós somreia.
Vostres goigs Verge maria
cantarem dàunos favor:
Siau nostre amparo i guia
Maria de Colobor.

Lo primer goig Verge Santa
fou quant lo Angel Gabriel
vingué a vostra casa santa
devallant de allà del Cel,
dient-vos Ave Maria
ab devoció i amor.
...
En lo mig de esta Montanya
descansen los caminants,
i ab devoció estranya
venen, pleguen les mans,
recollint-se nit i dia
quant fa gran fred ó calor.
...
La Vila de Ager honrada
vos té feta esta Capella,
ahont quant està cansada,
ve a descansar en ella,
tots ab molta alegria
vos reclamen de bon cor.Ermita de Colobor
A més de la Mare de Déu de Colobor, antigament també hi havia una imatge de sant Roc, venerat com a patró dels pastors d'aquesta Vall. També va ser un hostal i refugi dels excursionistes i caminants.
Foto: Madteam.net

* Informacions, imatge de la Mare de Déu i dels Goigs, extretes del llibre "Devocions Marianes Populars: La Noguera" de Joan Bellmunt i Figueras.

Lloança a sant IsidreCeràmica de sant Isidre
Escola Camp Joliu, de l'Arboç

Sant Isidre Llaurador,
us lloarem la destresa
d'estrenu treballador
del ram de la gent pagesa.

I molt més el viure sant,
seguint dels "Goigs" la lloança:
"Rompéreu el Cel orant,
que és una nova llaurança".

Llaurança, promissió
de collita assaonada,
que en les feixes del Senyor
la fruita no cau follada.

-de mn. Camil Geis-

diumenge, 23 de març de 2014

Goigs a la Mare de Déu del Carme. Sant Dalmai (La Selva, Girona)

Puig del Cel sou gran Senyora,
Com a tal de tots honrada,
Siau nostra Protectora,
Del Carme Verge sagrada.

Quant veu lo Profeta Elias
Lo núvol misteriós,
Amb lo do de profecia
Que gosaba molt honrós,
Conegué que en ell ja Vos
Estabau significada.
...
De Vos rebé Sant Simon
Lo sagrat Escapulari
Que's mirat en tot lo mon
Com a ric reliquiari,
Com a prenda molt amable,
De gracias tota adornada.
...


En la festa de la Mare de Déu del Carme del 1954, l'11 de juliol, van ser beneïdes les noves campanes de la parròquia de Sant Dalmai. En la imatge següent, a la part de darrera del recordatori, es donen més detalls.

Retaule de l'església parroquial de Sant Dalmai. El sant Joan de l'esquerre, tal com diu l'anterior recordatori, es va beneir el mateix dia que les campanes.

L'església i el poble de Sant Dalmai, vist des de prop el Mas Bes de Salitja
Foto: Josep Maria

Assumpta. Poema marià de mn. Camil Geis

Mare de Déu del retaule principal de l'església de Sant Pere Màrtir de Les Escaldes (Andorra).

Que bé, que bé us escau,
humil Verge Maria,
amb blanc fent joc, el blau
amb què l'Art us vestia!

Celeste Flor, per Vós
les flors treuen florida.
Jo us veig de llurs blavors
ornada i revestida.

De l'etern Port, el Far;
blavors de l'aigua blava,
al blau mantell, el mar
també us encomanava.

I un jorn, pujada al Cel,
amb gran triomf, Maria,
el firmament un vel
de blau també us teixia.

La nostra il·lusió
fos sempre un ver transsumpte
d'un blau d'Assumpció,
Maria, Verge Assumpta!

.

dissabte, 22 de març de 2014

Goigs a sant Domènec de Guzmán

GOIGS DE NOSTRE PARE SANT DOMINGO


Ab gran goig y alegria
cantarem vostres llahors:
Sant Domingo llum y guia
dels Frares Predicadors.
...
La doctrina que ensenyaveu,
obraveu perfectament,
y ab lo zel que predicaveu
convertireu molta gent;
curant tota malaltia,
febres, frets y altres dolors.
...
Puig lo mon en vos confia,
ohiu llurs suspirs y plors:
Sant Domingo llum y guia
dels Frares Predicadors.


Goigs a sant Domènec, extrets de la Mediateca de Montpellier


Sant Domènec de Guzmán, fundador de l'Orde dels Predicadors (els Dominics)