dijous, 31 de maig de 2012

Oració del matí a la Mare de Déu de Montserrat

Mare de Déu de Montserrat

Dolcíssima Mare meva, Verge de Montserrat, al donar-vos el bon dia us demano de tot cor, que la vostra gràcia i protecció gloriosa m'acompanyi sempre més.
Vetlleu per a mi i els meus dia i nit, allunyeu-me de les ocasions perilloses, porteu-me sempre pel bon camí, feu-me cast, humil i dòcil, complidor dels meus deures i generós amb els altres. Ompliu el meu cor d'amor a Déu, en vostres mans deixo, oh Mare meva! el meu esdevenir en aquest món. No desitjo una altra cosa que saber la voluntat de Déu per complir-la dignament.
Així sia.

.

dimecres, 30 de maig de 2012

Goigs a sant Agustí. Escola Pia de Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona)

De l'Església Doctor
inflamat d'amor diví,
Sigueu nostre Protector,
gloriós Sant Agustí.
...
Paleseu gran saviesa
quan parleu als cristians
i teniu clara justesa
amb la ploma en vostres mans.
En molts llibres Sant Autor
vostre pensament florí.
...
Sobre aquesta Escola Pia
vostres ulls poseu clements,
ella sempre en vós confia
i en els vostres valiments;
puix tenint-vos per Patró
vostres petges vol seguir.
Els origens de l'església de Sant Agustí, a l'Escola Pia de Sabadell
Església de sant Agustí a l'Escola Pia de Sabadell

Cant a la Mare de Déu del Carrer. Sant Jaume de Salt (Gironès, Girona)

A Vós Verge Maria
la rosa més formosa del roser
us preguem que ens guieu per la vida
Mare de Déu del Carrer.

Tota pulcra sou Maria
sens pecat original,
Reina i Senyora dels àngels
i del món lluminar.
Sou camí, sou la ruta
que ens porta cap el Senyor.
No ens oblideu oh Maria,
doneu-nos el vostre amor.

Música i lletra: Josep M. Abad

Mare de Déu del Carrer
a la parròquia de sant Jaume de Salt

Oració per la Santa Església i pels sacerdots (de Faustina Kowalska)

Oh Jesús meu, us prego per tota l'Església:
concediu-li l'amor i la llum del vostre Esperit
i doneu poder a les paraules dels sacerdots
perquè els cors endurits
s'ablaneixin i tornin a vós, Senyor.

Senyor, doneu-nos sacerdots sants;
Vós mateix conserveu-los en la santedat.
Oh Diví i Summe Sacerdot,
que el poder de la vostra misericòrdia
els acompanyi arreu
i els protegeixi de les trampes i paranys del dimoni,
que s'estan estenent incessantment per les ànimes dels sacerdots.

Que el poder de la vostra misericòrdia,
oh Senyor, destrueixi i faci fracassar
tot allò que pugui entelar la santedat dels sacerdots,
ja que vós ho podeu tot.

Oh estimadíssim Jesús meu,
us prego pel triomf de l'Església,
per la benedicció per al Sant Pare i per a tot el clergat,
per la gràcia de la conversió dels pecadors empedreïts.

Us demano, Jesús,
una benedicció especial i llum per als sacerdots.
davant els quals em confessaré durant tota la meva vida.

Oració extreta de la "Carta als sacerdots" de la Congregació per al Clergat en motiu de la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, el 15 de juny de 2012.

dilluns, 28 de maig de 2012

Goigs a la Mare de Déu dels Torrents. Vimbodí (Conca de Barberà, Tarragona)

GOIGS A LA MARE DE DÉU DELS TORRENTS, VENERADA EN SA FORMOSA ERMITA, SITUADA EN EL TERME I PROP DE LA VILA DE VIMBODÍ.

Mare de Déu dels Torrents

Voltada d'estels, Senyora,
damunt dels núvols i els vents,
vetlleu-nos sempre, a tothora,
Mare de Déu dels Torrents.
...
Sota el Coll Roig de la via
de Poblet a Vimbodí
fóreu descoberta un dia
entre els canyars del camí;
com a Mare encisadora
que surt a veure els seus nens.

La Verge dû el Fill als braços
i el Fill en porta un colom,
de Jesús els dolços llaços
els captius nosaltres som.
Del gran Poblet sou l'aurora,
de Vimbodí sou l'avenç.

Del vostre cor ple de roses
surt el torrent caudalós
de les gràcies més formoses
per justos i pecadors.
Del ponent fins a l'aurora
cantem un càntic immens.
...
Del Torrent de vostres gràcies
digneu-vos assadollà'ns;
lliureu-nos de les desgràcies,
guardeu els nostres infants.
Sigueu la consoladora
de tots els vostres servents.Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera.
Creu de terme prop de l'ermita
Ofrena de l'Escola de Futbol de Vimbodí
Ermita dels Torrents de Vimbodí

Mare de Déu dels Torrents de Vimbodí

L'ajut de Déu (de Joaquim Ruyra)

Ajudeu-me, l'hora apressa,
no em deixeu pas defallir;
el meu cor de batre cessa,
he sentit la mort venir.

Sols en Vós tinc confiança,
sou ma única esperança,
Crist, ma llum i mon camí,
Crist, ma vida sense fi.

Vós, amor inexhaurible,
l'enemic haveu vençut.
Heu patit de mort horrible
per guanyar-me la salut.

Vostra amor em ressuscita;
vostre mèrit m'aprofita
i m'aixeca amb son ajut
a eternal beatitud.

.

Volem a Déu (Cant dels creients), de Mn. Cinto Verdaguer

Volem a Déu en nostra casa,
al Déu d'amor i caritat;
de tot lo bé sa llei es basa,
on no hi ha Déu, sols hi ha maldat.

Maria, oh dolça Mare,
oïu nostre clamor:
Volem a Déu que és nostre pare,
volem a Déu que és nostre amor.

De Jesucrist la santa Imatge
sia el capçal de nostre llit,
sia la llum de nostre estatge,
lo medalló de nostre pit.

Regne Jesús dintre l'escola,
regne Jesús en l'hospital,
lo Déu que ensenya i aconsola,
l'amic del pobre i del malalt.

L'invocaran los nostres llavis
d'aquesta vida en los perills:
volem que el Déu de nostres avis
sia també el de nostres fills.

De Jesucrist seguim l'exemple,
qui de Josep en l'obrador,
de nostra fe bastint lo temple
trenta anys va ser treballador.

Volem a Déu en la familia,
per qui de cor l'estima aquí;
aquesta vida és la vigília
d'altra millor que no té fi.

Volem a Déu en nostra terra,
Reina gentil de Montserrat,
ferma com és la vostra serra,
n'és més la fe del Principat.

Música de Ll. Romeu, prev.


diumenge, 27 de maig de 2012

Goigs a l'Assumpció de la Mare de Déu. Catedral de Girona (Gironès, Girona).

L'Assumpció de la Mare de Déu
Titular de la Catedral
Més informació d'aquesta festa
per Pep Vila (UdG)
Deu-nos goig en tota pena
i allunyeu-nos tot mal greu,
vós que de gràcia plena
sou, Verge i Mare de Déu.

Llum del sol que resplendia
vesta us era i ric mantell,
i la lluna fou, Maria,
dels peus vostres l'escambell.
Guia ens sou clara i serena
en tot tràngol i en tot freu,
vós que de gràcia plena
sou, Verge i Mare de Déu.
...
La Catedral de Girona,
quan pugeu al paradís,
us honra i us diu Patrona.
I el bisbat de sant Narcís
per vós avui s'enllumena,
dels vostres favors coben
vós que de gràcia plena
sou, Verge i Mare de Déu.


Llit de la Mare de Déu, davant del qual es canta la Salve
el dia de l'Assumpció de la Mare de Déu
En la Capella de l'Esperança. Lluís Bonifaç (1775)
Catedral de Girona (Gironès, Girona)

Sant Feliu i la Catedral de Girona des de La Devesa. Foto: Josep Maria.

Girona amb la Catedral en primer terme des de la Torre Suchet. Foto: Josep Maria.

dissabte, 26 de maig de 2012

Goigs a la Mare de Déu de les Virtuts. L'Albiol (Baix Camp, Tarragona)

Mare de Déu de les Virtuts
L'Albiol (Baix Camp)
De gràcies sou coronada
i enriquida d'atributs.
Siau la nostra advocada,
oh, Verge de les Virtuts!

Que eixa divinal figura,
escondida i sepultada,
fou en aquest lloc trobada,
la Vall d'En Roig ho assegura.
Puix tal família honrada
jamai el nom ha perdut.
...
Els mots devots que proclamen
vostre empar i protecció,
per la vostra intercessió
obtenen tot quan demanen.
Puix és cosa ben provada
que no obtenen els vinguts.
...
Puix dels àngels sou lloada
i d'homes a multituds.
Siau la nostra advocada,
oh, Verge de les Virtuts.


Parròquia de Sant Miquel de l'Albiol, on està ara la imatge
de la Mare de Déu de les Virtuts
Imatge dels Goigs de la Mare de Déu de les Virtuts
Ruïnes de l'antiga ermita de les Virtuts

Càntic de Pentecostès (Joaquim Ruyra)

Núvol de l'Esperit Sant

Cantem la santa llum
i l'alba beneïda
d'aquell esplèndid jorn,
que el cristià no oblida,
quan va baixar del cel
l'ignífer Esperit,
omplint de resplendors
el si de nostra nit.

Cantem amb tal fervor
i amb una veu tan clara
que baixi al nostre crit
el Sant Esperit encara.

Veniu, consolador,
de Vós estem sedents;
deu brasa a nostres pits,
deu llum a nostres ments.

Imatges procedents de la web de la parròquia de Crist Rei de Reus

divendres, 25 de maig de 2012

Goigs a sant Josep de Calassanç. Fundador de l'Escola Pia

Sant Josep de Calasanç
Més detalls a Wikipedia

Amb el cor ple d'alegria
a Vós canten els infants:
Del jovent sou mestre i guia,
Sant Josep de Calasanç.
...
La vostra excelsa Patrona
a Montserrat visiteu,
i bon guiatge Ella us dóna
en la via que cerqueu;
perquè la Verge Maria
és l'estel dels vianants.
...
Per remei de la ignorància,
per consol del dissortat
i per mestre de la infància
el bon Déu us ha triat;
heu fundat l'Escola Pia,
planter de bons cristians.
...
Amb el cor ple d'alegria,
a Vós cantem xics i grans:
Del jovent sou mestre i guia,
Sant Josep de Calasanç.Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera

La darrera comunió de sant Josep de
Calassanç (de Francisco de Goya)
(amb més resolució)
Sant Josep de Calassanç a la plaça
del Monestir de Montserrat.
Obra de Francesc Juventeny Boix.
(amb més resolució)

dijous, 24 de maig de 2012

Goigs de la Mare de Déu del Remei. Arenys de Munt (Maresme, Barcelona)

De tot bé certa advocada,
del Sol etern pura aurora,
siau nostra protectora,
del Remei Mare aclamada.
...
El d'Arenys poble ditxós,
penyora de vostra gràcia,
sempre i amb gran eficàcia
a Vós clama fervorós;
salveu-lo, Mare adorada,
ara i de la mort en l'hora.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera.

Estampa del 1855 de la Mare de Déu del Remei d'Arenys de Munt
Mare de Déu del Remei a Arenys de Munt.
Foto: Conèixer Catalunya
Església parroquial de sant Martí d'Arenys de Munt
A la multisecular invocació de la vila d'Arenys de Munt a St. Martí (11 de novembre), a partir del segle XVII s'hi afegeix la de la Mare de Déu del Remei. L'ermita del Remei de la Casa Jalpí, més tard Gibert, data del segle XV. Des del segle passat, la imatge és venerada també a la Parròquia, amb altar i cambril propi (1846). El segon diumenge de Pasqua es celebra el Vot de Vila. El cambril actual és reconstrucció de l'antic (1942) i la imatge de la Mare de Déu és una talla de Dionís Renart i García (Barcelona 1878-1946).

Mare de Déu del Remei d'Arenys de Munt
al Camí dels Degotalls de Montserrat

Visita espiritual a la Mare de Déu d'Esperança de l'ermita de Cruïlles (Baix Empordà, Girona)

Mare de Déu d'Esperança de Cruïlles

Pel senyal de la santa Creu...
Preguem: Accepteu, Senyor, les ofrenes que us presentem en fer memòria de santa Maria, Mare de Déu; escolteu també les nostres pregàries, amb les quals volem agradar-vos i obtenir sempre l'auxili de la vostra gràcia. Per Crist Senyor nostre. Amén.

Deprecacions:

1. Verge d'Esperança, Vós que amb tant d'amor acolliu els vostres fills que vénen a visitar-vos en aquesta ermita, augmenteu en els nostres cors la fe, l'esperança i la caritat, perquè la nostra vida cristiana sigui cada dia més conforme a la del vostre Fill Jesús i glorifiquem més plenament la Santíssima Trinitat. Avemaria.

2. Verge d'Esperança, Vós que concediu tant favors als devots que vénen a honrar-vos a la vostra presència, ompliu-nos de confiança perquè acudim filialment a Vós en les nostres necessitats del cos i de l'ànima i siguem sembradors de pau i d'alegria en les llars i en el món en què vivim. Avemaria.

3. Verge d'Esperança, Vós que des d'aquesta ermita seguiu els passos dels vostres fills, atorgueu-nos que no ens descoratgem davant les dificultats de la vida diària, sinó que conservem la serenitat i la paciència, i siguem forts i ardorosos en la tasca de desvetllar l'afany de santedat i d'apostolat en els nostres amics i coneguts. Avemaria.

Preguem: Oh Déu, per l'anunci de l'Àngel, la Verge Immaculada rebé en el seu si la vostra Paraula inefable i, plena de l'Esperit Sant, va ser transformada en temple de la divinitat. Feu que, seguint el seu exemple, siguem capaços d'obeir amb senzillesa la vostra voluntat. Per Crist Senyor nostre. Amén.

Santa Maria, esperança nostra, esclava del Senyor i seu de la saviesa.
Pregueu per nosaltres.

Oracions extretes del llibre "Devocions marianes" de Mn. Joan Marqués i Suriñach
Ermita de la Mare de Déu de l'Esperança. Cruïlles
Santa Maria d'Esperança,
Mare de Déu i Mare nostra.
Vós que heu volgut establir la vostra estada
en aquesta acollidora ermita del terme de Cruïlles,
escolteu atentament la nostra pregària
i concediu-nos ben aviat allò que us
demanem amb confiança. (Resar 3 Avemaries)
Interior del Santuari de l'Esperança de Cruïlles
Imatge exterior de la Mare de Déu d'Esperança.