Cobles a la Mare de Déu del Mont que es canten en temps de Camilleres. Sous-Albanyà (Alt Empordà, Girona)

Deixeu el llit noies
i eixiu al balcó
a escoltar els himnes
de Resurrecció:
Puix que'l bon Jesús 
ha ressuscitat,
dau-nos recompensa
per nostre cantar.


Mare de Déu del Mont
Fotos: Josep Maria.


Comentaris