Cobles de les Santes Espines. Santpedor (Bages, Barcelona)

Jesús coronat d'espines

Oh glorioses espines
instruments de Passió,
al qui us té devoció,
en tot mal sou medecines.

Estant en gran agonia,
Jesús, Salvador del món,
deslliurar-nos del pregon
de l'infern, a tots volia:
i lligat amb la cadena
cruelment fou assotat
i d'espines coronat,
perquè sentís major pena.

Sis mil sis-cents i seixanta
i sis assots Ell patí:
les Espines, que sentí,
foren dues i setanta:
les quals, en forma rodona,
del cap delicat i blanc
li tragueren molta sang,
estant en una corona.

El Sagrat Cap travessaren
del benigne Redemptor,
i per dar-li més dolor,
fins al cervell penetraren:
els ministres de justícia
així l'han aturmentat
a casa de Ponç Pilat,
executant sa malícia.

Aprés foren escampades
per diverses parts del món;
i les dues que aquí són
de Roma foren portades;
que per voluntat divina
ens les portaren d'allí,
la primera, un pelegrí,
i l'altra una pelegrina.

Fent la prova les llançaren
en un molt ardent braser
de dintre d'un encenser,
mes en l'aire s'aturaren;
i essent la cosa provada,
un devotíssim Rector,
sense sentir cap dolor,
la mà se n'ha travessada.

En aquesta vida trista,
per la sua gran virtut,
els malalts cobren salut
i els cecs recobren la vista;
els temporals s'espargeixen
de l'entorn de Sampedor;
el valor d'un tal tresor
grans i xics el reconeixen.

Corona d'or és donada
als reis, per fer-los honor;
mes a Crist, per deshonor,
d'espines li fou posada.
El que feren per deshonra
a Jesús aquells malvats,
això tots els batejats
ho tenim a molt gran honra.

Oh glorioses espines, 
quan algú té aflicció,
li sou consolació
i en sos mals sou medecines!Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de CatalunyaComentaris