15 d'octubre: Santa Teresa de Jesús.
16 d'octubre: sant Galderic. 17 d'octubre: sant Ignasi d'Antioquia. 18 d'octubre: sant Lluc. 19 d'octubre: Mare de Déu de la Salut de Sabadell.

diumenge, 10 de febrer de 2013

Cobles a Crist crucificat. Reus (Baix Camp, Tarragona) i Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

COBLAS PIADOSAS, EN LAS QUALS SE DEMANA PERDÓ Á CHRISTO NOSTRE SENYOR CRUCIFICAT.

Crist de la Sang de Reus
Digam tots ab gran dolor
á Jesus en Creu clavat:
misericordia, Senyor:
perdonaunos tot pecat.

Mirém en un pal clavada
de Deu Home la escluptura
tant feament aborrada
que apenas te figura:
tal efecte, pecador,
has tu en un Deu causat,

Mirém en lo Cap Sagrat
agudas puntas marinas
quel tenen atormentat
per ser tant malas espinas:
tal Corona de dolor
nostre mal pensar ha dat,

Mirém ab dos claus passadas
aquellas Mans Divinals,
pagant las nostras herradas
de tots los tocaments mals:
per tots passos, pecador,
es també de Peus clavát,

Ab dolor, y amargura
contemplém al Rey del Cel
despullat en la Creu dura
sens tenir un pobre vel:
tal pobresa, y deshonor
causa nostra vanitat,

Aquella amarga beguda,
que gustá lo Salvador
patint una set aguda
en son Cos ab gran ardor:
brindis de tant mal sabor
per nostra gala fou dat,

En aqueix dur pal, mon Deu,
nostras culpas vos clavaren,
ellas ab torment molt greu
lo vostre Cos dessengraren:
convertint de la blancor
en coral tot liquidad,

Estesos teniu los brassos
en aqueixa Creu Sagrada,
perque deixan nostres llasos
nos doneu una abrassada:
ó dolsura, y amor
de un Deu enamorat,

De Cap moriu inclinat,
lo meu be, y vida mia,
mirant ab gran pietat
á la part ahont es Maria:
ó que fletxas de dolor
á la Mare han traspassat,

En aqueix vostre Pit Sacro
mirém clara obertura
de nostras culpas lavacro
manant sanch y aygua pura:
entrém allí sens temor,
puig està tant franquejat,

Los mérits de tants dolors
que en aqueix Sant pal sufríreu
sian nostres valedors
ab la sanch que Vos vertíreu:
eficás tingan valor,
y no reste defraudar;

Puig de tots sou Salvador,
y tant vos havem costat:
misericordia, Senyor,
perdonau nostre pecat.


Edició de Barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada