Goigs a Jesús Sagramentat en la Primera Comunió

GOIG A LLAOR DEL BON JESÚS SAGRAMENTAT EN LA PRIMERA COMUNIÓ DE LA MEVA FILLA*.
*Primera Comunió d'Anna Maria Lladó i Claveria. 28-V-1954.


Bon Jesús Sagramentat
que us deliu per la infantesa:
la meva ànima és sorpresa
per la vostra Immensitat!
Conserveu-me la bellesa
d'aquest jorn tan esperat!

Pa d'àngels pastat al cel,
font d'amor i font signada,
farina mòlta i passada
entre el desig i l'anhel.
Nodriment i fortalesa
del meu cor enamorat.
...
Oh, Crist transubstanciat,
Realitat de promesa:
si complau ma petitesa
a la vostra Immensitat:
Conserveu-me la bellesa
d'aquest jorn tan esperat!


Comentaris