Goigs a la Mare de Déu de la Soledat. Igualada (Anoia, Barcelona)

GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT D'IGUALADA, QUE ES VENERA A LA PARRÒQUIA TITULAR.


Puix en veure-us desolada,
nostre cor s'ha trasbalsat:
Consoleu nostra Igualada,
Verge de la Soledat.

En humil i freda cova,
coneguda dels pastors,
vostre Fill el tast ja troba
d'una vida de dolors.
Plora i riu, a la vegada,
vostre cor, en veure'l nat.
...
Quan freda sepultura
rebé el cos de Jesucrist,
vostre cor, ple d'amargura,
sentí un dol que el feu més trist.
Mare trista i endolada
que ploreu el Fill amat.
...
La Parròquia que us venera
i que us té per titular,
confiada creu i espera
que vetlleu per cada llar.
Guardeu sempre la ramada
dels bons fills que heu adoptat.

Puix amb l'ànima apenada
vostre dol hem contemplat:
Consoleu nostra Igualada,
Verge de la Soledat.Església de la Mare de Déu de la Soledat d'Igualada
Foto: Pedro Salcedo i Vaz


Comentaris