Goigs al Sant Crist de la Sang. Basílica de la Mare de Déu del Pi de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

El Sant Crist de la Sang (s. XVI), també conegut com "el Sant Cristo Gros", destruït en l'incendi de la persecució religiosa del 1936. 
Més informació del Crist i de l'Arxiconfraria a viquipèdia...

GOIGS A LA DEVOTÍSSIMA IMATGE DEL SANT CRIST DE LA SANCH VENERADA EN SA CAPELLA DE LA BASÍLICA DE NTRA. SRA. DEL PI.

¡Vos, Jesus, en creu clavat
per salvar al pecador!
Misericòrdia, Senyor,
pietat, bon Jesús, pietat.

Ahir ab palmes rebía
tot lo poble al bon Jesús,
y entre dos lladres confús
avuy està en la agonía.
A Jesús crucificat
digàm tots ab gran tristor.

L'any de gràcia mil trescents
y quaranta dos corría
quan esta Arxiconfraría
fundaren grans penitents.
Ells volían de bon grat
patir per son Redemptor.
...
Puix del Cel havèu baxat
per a sernos Redemptor:
Misericòrdia, Senyor,
pietat, bon Jesús, pietat.Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

"Afectos fervorosos" al Crist de la Sang (en castellà). Any 1859.

Casa de la Congregació de la Puríssima Sang al costat de la Basílica del Pi de Barcelona. Foto: Enfo.

Imatge actual del Sant Crist a la Capella de la Basílica del Pi (any 1940).

Comentaris