dissabte, 30 de juny de 2012

Goigs a la Mare de Déu de Montserrat

Mare de Déu de Montserrat
De Perla del Principàt,
Maria, teniu lo honor:
O Verge de Montserràt
guiau à Vos nostre cor.
...
Habitan tretze Hermitans
la Montanya à Deu lloan;
y aqueix lloch santificant
Ignasi, y Nolasco Sants:
entre'ls quals ve Calasans
del Monestir per honor.
...
Cathalunya en especial,
ò Verge, es de Vos amada,
servint de Concha envejada
à Perla tan Celestial:
Tot Cathalà ab cor leal
aprecia tan rich tresor.

Girau vostre Rostro, amàt,
Maria, à tot pecador;
O Verge de Montserràt
guiau à Vos nostre cor.


Devoció a la Mare de Déu de Montserrat al Prat de Llobregat
Foto d'Àngela Llop

divendres, 29 de juny de 2012

Goigs a sant Enric, emperador

Sant Enric
La seva festa és el 13 de juliol (abans
era el 15 de juliol)
Plens de goig i d'alegria
Cantem avuy de tot cor:
Siau sempre nostra guia
Sant Enrich emperador.
...
Essent Princep de Baviera
De virtuts foreu exemple
Y en lo palau y en lo temple
Vostre esprit lo mateix era:
Sempre devot sempre sant
En la esglesia y en la cort
Siau sempre...
...
Puix que gran fou vostra gloria
En vencer sempre 'ls infeels
Alcansaunos desde 'ls cels
Ahont gosau vostra victoria
Contra l'infern valentia
E incontrastable valor.
Siau sempre...Sant Enric emperador

dijous, 28 de juny de 2012

Tristesa (Joaquim Ruyra)

¿Per què tombes el cap
al vent de la tristesa
com un canyer, que es torç
al buf de l'huracà?
Aixeca els ulls al Déu
amat de ta infantesa
i amb un ardent esforç
empara't de sa mà.

Si no pots obtenir sa gràcia salvadora,
ets perdut. El món és mar fosca i traïdora.

Oh Déu totpoderós,
on Déu fidel i amable,
deixat de vostra mà
no puc ésser feliç.
No hi ha fora de Vós
cap esperança estable.
Vós sou mon Paradís.

Oh cor, torna a la fe, que mata la tristesa,
i canta amb viu transport el Déu de ta infantesa.

.

dimecres, 27 de juny de 2012

Goigs a la Mare de Déu de Loreto, Llardecans (Segrià, Lleida)

Mare de Déu de Loreto
Celestial Emperadora
Verge Sagrada Maria:
Amparaunos nit y dia
de Loreto gran Señora.

Es Loreto, ó gran Princesa!
casa de vostra morada,
ahont foreu educada
en gran virtut y puresa:
allá fou vostra fe pia
de grans ditxas precursora.
...
Casa Santa de Loreto!
Lloch de Angels y Serafins!
aquí venen Peregrins
á pregar en son apreto;
tot mal aqui se alivía;
vos sou la Consoladora.
...
En esta hermosa Capella
del Poble de Llardacans
en sos mals troba descans
lo Devot queus prega en ella
de febres y malaltia
curau al qui vos implora.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera.

Mare de Déu de Loreto de Llardecans
Detall de la Mare de Déu de Loreto de Llardecans
Mare de Déu de Loreto de Llardecans
al Camí dels Degotalls de Montserrat

dimarts, 26 de juny de 2012

Goigs a sant Jordi

Sant Jordi
Puix en nostre Principat
lo unich Patró sou vos:
siau lo nostre advocat
Jordi martyr gloriós.

Cavaller sou elegit
de llinatge d valor,
com demostrà vostre pit
devant del Emperador;
que à tots los faels ab rigor
destinava mort atrós.

Vençut un dragó terrestre
al infernal envestiu,
y per pelear mes destre
la vostra vida aborriu:
la riqueza repartiu
entre pobres amorós.
...
A vostres peus arrib+a
sa muller la Emperatris
à Jesus Deu adorà
ab cor contrit, y macis:
com lo Tirà tal sentis
manà degollarla ab vos.

Puix en lo Cel sou pujat
à gozar lo etern repòs,
favoriu est Principat
Jordi martyr gloriós.
Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera


dilluns, 25 de juny de 2012

Goigs a Sant Aleix

Sant Aleix sota l'escala
Més informació de sant Aleix
Vostra gran humilitat
Vos ha fet del cel hereu;
Aleix benaventurat
Per nosaltres advoqueu.
...
Junt á la porta del temple
Les almoynes demanaveu
Y á tothom edificaveu
Ab lo vostre bon eczemple:
Un bon prevere ha observat
Que sou temorós de Deu.
...
Lo criat tot mal content
Un lloch escur vos senyala
Dessota la gran escala,
Tractantvos molt durament:
Disset anys aquí heu passat
Fentne penitencia greu.
...
Dels grans fets de vostra vida
Tothom conserva memoria,
Vostra portentosa historia
Es popular y llegida:
Alcançau l'Eternitat
Als molts devots que conteu.


Monument a sant Aleix (amb l'escala)
a l'església de sant Bonifaci i sant Aleix (Roma)
Sant Aleix, a l'església de sant Joan de Valls (Alt Camp)

diumenge, 24 de juny de 2012

Goigs a la Mare de Déu de Font-Romeu (Cerdanya francesa)

Mare de Déu de Font-Romeu
Més informació

O patrona y advocada
De tot lo poble de Dèu,
Ohiunos, Verge Sagrada,
Maria de Font-Romeu!

En una freda montanya
Del terme de Odelló,
En la terra de Cerdanya,
Als confins de Rosselló
Vos de tots sou venerada,
Com digna Mare de Déu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

Lo Rey eternal de gloria,
Qui de tot temps vos honrá,
Per fer de vos gran memoria,
Vostra Imatje revelá,
En la montanya nevada
De aquest mont-Pineneu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

Miracle certament gran
Fou quand un toro salvatje,
Prop de la font pasturant,
Descubri la vostra Imatje
Que essent aixi trobada,
Alabaren tots á Dèu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

No s'pot dir quant admirable
Es aquesta Imatje vostra,
Per la virtut saludable
Que en ella se demostra,
Donant salut desitjada
Als malalts que vos voleu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

Naix d'esta Capella Santa,
Al baix de vostre altar,
Una font freda que espanta,
Formant un bany singular,
Que es medecina probada,
Fent suar tant com se deu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

À mes que es bany saludable,
Es també universal,
Essent remey inefable
Pera tot dolor y mal:
Esta virtut elevada
Sovint se proba y se veu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

Als devots d'esta comarca,
Que ab gran devoció,
Vos veneran com á arca
De confederació,
Confiam, Reina exaltada,
Que favor los donaréu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

Los fidels que quiscun dia
Vos venen á visitar,
Suplican, Verge Maria,
Que nol's volgau olvidar,
Y que essent de Dèu amada,
Per ells vos lo reclameu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

O Verge immaculada,
Vos pregam qu'ens ampareu!
Ohiunos, Verge Sagrada,
Maria de Font-Romeu!
Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera.

Santuari de la Mare de Déu de Font-RomeuGoigs amb lletra de Manuel Bertran i Oriola

Mare de Déu de Font-Romeu al Camí dels Degotalls de Montserrat, amb l'última estrofa dels goigs escrits per Manuel Bertran i Oriola.
Foto: Josep Maria


Goig en Déu (Joaquim Ruyra)

Oh, que és feliç l'ànima santa,
que ben sencera a Déu es don,
amb sa bellesa sols s'encanta
i amb ses volences es confon;
i amant, amant
amb amor gran,
fent de Jesús la voluntat
a si mateix s'ha negat!

Suprem consol, gràcia supina,
ésser de Crist completament,
gaudir la seva amor divina,
tenir-lo sempre al cor present.
En sa sublim beatitud
millor plaer
no pot haver
l'àngel amb tota sa virtut.

dissabte, 23 de juny de 2012

Goigs a Santa Tecla. Patrona de Tarragona

GOIGS DE LA GLORIOSA VERGE, Y PROTOMARTYR SANTA TECLA, PATRONA DE LA SANTA IGLESIA METROPOLITANA DE TARRAGONA, PRIMADA DE LAS ESPAÑAS.

Santa Tecla
Puix tant ab Deu poderós
haveu Tecla merescut,
conservaunos la salut
pregant à Jesús per Nos.
...
De tots los desta Ciutat
ab rahò vos sou Patrona,
puix la Seu de Tarragona
te lo vostre bras sagrat;
y puix es tan poderòs,
que li sobra la virtut.

Enterposaulo Senyora
entre nosaltres, y Deu,
que no alce lo bras seu
contra la gent pecadora;
ò Martyr nos dexeu vos
puix lo Poble à vos acut.

Tela Martyr, Verge, y Santa,
la Ciutat de Tarragona,
de la qual vos sou Patrona,
vostra vida ab gran goig canta.


Festes de santa Tecla a Tarragona (Tarragonès, Tarragona)
Festes de santa Tecla
Braç-relicari de santa Tecla, al museu de la Catedral
Santa Tecla

Que Déu beneeixi Catalunya. Beneïu-nos! (Joaquim Ruyra)

Oh Déu de glòria, Déu de pau,
oh l'única riquesa,
és nostre bé ruixim, que ens cau
de vostra gran tendresa.
Sens vostra esplèndida favor,
sense l'escalf de vostra amor
tot és tristor i pobresa.

Senyor, digneu-vos beneir
la nostra Catalunya.
Com pot reviure i reflorir,
si Déu no se n'allunya!
Salveu-la Vós, goriu sos mals.
Que es pugui valdre de la falç,
que encar, morent, empunya.

Benedicció del papa Benet XVI de la Sagrada Familia de Barcelona
(amb més resolució)

dijous, 21 de juny de 2012

Goigs a Santa Maria de Terrassa. Sant Pere de Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona)

En la vostra protecció
Tot Sant Pere se gloría:
Sóu nostra consolació,
Molt pura Verge María.
...
En sa capella tothom,
Desde aquella antigüetat
Que era d'Egara ciutat,
Invocant lo seu sant Nom,
Experimenta que al consol
Es ella lo camí y guia.
...
En fortas tribulacions
Aquest poble se ha trobat:
No obstant ell ha prosperat
Per las vostras proteccions;
Per axó devot implora
Vostre amparo nit y dia.
...
Ni son carinyós amor
De Mare aquí se limita,
Antes al seu Fill imita,
Consolant tot viador,
Que ab confiansa y fervor
A ella la pren per guia.

Perque ab molta devoció
Aquest poble en Vos confia:
Sóu nostra consolació,
Molt pura Verge Maria.


Santa Maria de Terrassa

Santa Maria de Terrassa al Camí dels Degotalls de Montserrat
Foto: Josep Maria

La senyal del cristià: La santa Creu

— Pel senyal de la santa Creu,
dels nostres enemics
deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre.


— En el nom el Pare, i del Fill,

i de l'Esperit Sant. Amén.

Imatges i explicació extreta del Catecisme de la doctrina cristiana de sant Antoni Maria Claret. Any 1850.
...

Del catecisme de Sant Antoni Maria Claret:
(S'ha respectat l'escriptura pròpia de 1850)

Quin és lo senyal del cristiá?
— La santa Creu, perque en ella nos redimí Cristo Senyor nostre, y perque representa los misteris de la santíssima Trinitat, de la Encarnació y Redempció, que son los principals misteris de la fe.

¿Com expressa lo senyal de la creu lo misteri de la santíssima Trinitat?
— Ab las paraulas que proferim quan la fomam; perque quan dihem: en nom, confessam que no hi ha mes que un Dèu; y quan dihem: del Pare, y del Fill, y del Esperit Sant, regoneixem que en Dèu hi ha tres personas.

¿Com expressa lo senyal de la creu lo misteri de la Encarnació?
— Ab las accions que fem y paraulas que dihem al formarla: perque posantnos la ma en lo front dihem: en nom del Pare, y baixantla fins á la cintura dihem: y del Fill. Ab lo que confessam que lo Fill de Dèu baixà del seno del etern Pare á las entranyas de María Verge; y anyadint luego y del Esperit Sant, confessam tambè que aquest misteri se obrá per gracia del Esperit Sant.

¿Com expressa lo senyal de la creu lo misteri de la Redempció?
— Lo expressa en la mateixa creu, que n's recorda que lo Fill de Dèu, fèt home, fou crucificat per nostre amor.

De quántas maneras usám del senyal de la creu?
— De dos: que son, persignar y senyar.

Qué cosa es persignar?
— Fèr tres creus ab lo dit pólser de la ma dreta, una en lo front, altra en la boca y altra en lo pit, dihent: Per los senyal + de la santa Creu, — de nostres + enemics — deslliuraunos, Senyor + Dèu nostre.

Qué cosa es senyar?
— Fèr una creu ab la ma dreta estesa desdel front fins á la cintura, y desdel muscle esquerre fins al dret, dihent: En nom del Pare, y del Fill + y del Esperit Sant. Amen.

Quant nos persignám, ¿per qué fèm la creu en lo front?
— Perque Dèu nos guarde de mals pensaments.

Perque fèm la creu en la boca?
— Perque Dèu nos guarde de malas paraulas.

Perque fèm la creu en lo pit?
— Perque Dèu nos guarde de malas obras.

Per quéns senyám ab la ma dreta?
— Perque la dreta es la principal, y en lo servey de Dèu habem de emplear lo millor.

Per què, quant fèm las creus, comensám per la part esquerra?
— Per significar que, per medi de la creu, habem passat del estat de la culpa al estat de la gracia.

Es convenient que fèm algunas vegadas lo senyal de la creu?
— Sí, pare; per honrar á Jesucrist, per defensarnos dels enemichs, y per tenir acert en nostras obras.

Quánt es convenient quens persignem ó senyem?
— Quant nos llevám, al anar al llit, al eixir de casa, al entrar y eixir de la iglesia, al tenir alguna tentació, antes de menjar y de fèr alguna feyna ú obra.