23 de gener: Sant Ildefons.
24 de gener: Sant Francesc de Sales. 25 de gener: Conversió de Sant Pau. 27 de gener: Sant Mer.

dissabte, 30 de juny de 2012

Goigs a la Mare de Déu de Montserrat

Mare de Déu de Montserrat
De Perla del Principàt,
Maria, teniu lo honor:
O Verge de Montserràt
guiau à Vos nostre cor.
...
Habitan tretze Hermitans
la Montanya à Deu lloan;
y aqueix lloch santificant
Ignasi, y Nolasco Sants:
entre'ls quals ve Calasans
del Monestir per honor.
...
Cathalunya en especial,
ò Verge, es de Vos amada,
servint de Concha envejada
à Perla tan Celestial:
Tot Cathalà ab cor leal
aprecia tan rich tresor.

Girau vostre Rostro, amàt,
Maria, à tot pecador;
O Verge de Montserràt
guiau à Vos nostre cor.


Devoció a la Mare de Déu de Montserrat al Prat de Llobregat
Foto d'Àngela Llop

divendres, 29 de juny de 2012

Goigs a sant Enric, emperador

Sant Enric
La seva festa és el 13 de juliol (abans
era el 15 de juliol)
Plens de goig i d'alegria
Cantem avuy de tot cor:
Siau sempre nostra guia
Sant Enrich emperador.
...
Essent Princep de Baviera
De virtuts foreu exemple
Y en lo palau y en lo temple
Vostre esprit lo mateix era:
Sempre devot sempre sant
En la esglesia y en la cort
Siau sempre...
...
Puix que gran fou vostra gloria
En vencer sempre 'ls infeels
Alcansaunos desde 'ls cels
Ahont gosau vostra victoria
Contra l'infern valentia
E incontrastable valor.
Siau sempre...


Sant Enric emperador

dijous, 28 de juny de 2012

Tristesa (Joaquim Ruyra)

¿Per què tombes el cap
al vent de la tristesa
com un canyer, que es torç
al buf de l'huracà?
Aixeca els ulls al Déu
amat de ta infantesa
i amb un ardent esforç
empara't de sa mà.

Si no pots obtenir sa gràcia salvadora,
ets perdut. El món és mar fosca i traïdora.

Oh Déu totpoderós,
on Déu fidel i amable,
deixat de vostra mà
no puc ésser feliç.
No hi ha fora de Vós
cap esperança estable.
Vós sou mon Paradís.

Oh cor, torna a la fe, que mata la tristesa,
i canta amb viu transport el Déu de ta infantesa.

.

dimecres, 27 de juny de 2012

Goigs a la Mare de Déu de Loreto, Llardecans (Segrià, Lleida)

Mare de Déu de Loreto
Celestial Emperadora
Verge Sagrada Maria:
Amparaunos nit y dia
de Loreto gran Señora.

Es Loreto, ó gran Princesa!
casa de vostra morada,
ahont foreu educada
en gran virtut y puresa:
allá fou vostra fe pia
de grans ditxas precursora.
...
Casa Santa de Loreto!
Lloch de Angels y Serafins!
aquí venen Peregrins
á pregar en son apreto;
tot mal aqui se alivía;
vos sou la Consoladora.
...
En esta hermosa Capella
del Poble de Llardacans
en sos mals troba descans
lo Devot queus prega en ella
de febres y malaltia
curau al qui vos implora.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera.

Mare de Déu de Loreto de Llardecans
Detall de la Mare de Déu de Loreto de Llardecans
Mare de Déu de Loreto de Llardecans
al Camí dels Degotalls de Montserrat

dimarts, 26 de juny de 2012

Goigs a sant Jordi

Sant Jordi
Puix en nostre Principat
lo unich Patró sou vos:
siau lo nostre advocat
Jordi martyr gloriós.

Cavaller sou elegit
de llinatge d valor,
com demostrà vostre pit
devant del Emperador;
que à tots los faels ab rigor
destinava mort atrós.

Vençut un dragó terrestre
al infernal envestiu,
y per pelear mes destre
la vostra vida aborriu:
la riqueza repartiu
entre pobres amorós.
...
A vostres peus arrib+a
sa muller la Emperatris
à Jesus Deu adorà
ab cor contrit, y macis:
com lo Tirà tal sentis
manà degollarla ab vos.

Puix en lo Cel sou pujat
à gozar lo etern repòs,
favoriu est Principat
Jordi martyr gloriós.dilluns, 25 de juny de 2012

Goigs a Sant Aleix

Sant Aleix sota l'escala
Més informació de sant Aleix
Vostra gran humilitat
Vos ha fet del cel hereu;
Aleix benaventurat
Per nosaltres advoqueu.
...
Junt á la porta del temple
Les almoynes demanaveu
Y á tothom edificaveu
Ab lo vostre bon eczemple:
Un bon prevere ha observat
Que sou temorós de Deu.
...
Lo criat tot mal content
Un lloch escur vos senyala
Dessota la gran escala,
Tractantvos molt durament:
Disset anys aquí heu passat
Fentne penitencia greu.
...
Dels grans fets de vostra vida
Tothom conserva memoria,
Vostra portentosa historia
Es popular y llegida:
Alcançau l'Eternitat
Als molts devots que conteu.


Monument a sant Aleix (amb l'escala)
a l'església de sant Bonifaci i sant Aleix (Roma)
Sant Aleix, a l'església de sant Joan de Valls (Alt Camp)

diumenge, 24 de juny de 2012

Goigs a la Mare de Déu de Font-Romeu (Cerdanya francesa)

Mare de Déu de Font-Romeu
Més informació

O patrona y advocada
De tot lo poble de Dèu,
Ohiunos, Verge Sagrada,
Maria de Font-Romeu!

En una freda montanya
Del terme de Odelló,
En la terra de Cerdanya,
Als confins de Rosselló
Vos de tots sou venerada,
Com digna Mare de Déu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

Lo Rey eternal de gloria,
Qui de tot temps vos honrá,
Per fer de vos gran memoria,
Vostra Imatje revelá,
En la montanya nevada
De aquest mont-Pineneu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

Miracle certament gran
Fou quand un toro salvatje,
Prop de la font pasturant,
Descubri la vostra Imatje
Que essent aixi trobada,
Alabaren tots á Dèu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

No s'pot dir quant admirable
Es aquesta Imatje vostra,
Per la virtut saludable
Que en ella se demostra,
Donant salut desitjada
Als malalts que vos voleu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

Naix d'esta Capella Santa,
Al baix de vostre altar,
Una font freda que espanta,
Formant un bany singular,
Que es medecina probada,
Fent suar tant com se deu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

À mes que es bany saludable,
Es també universal,
Essent remey inefable
Pera tot dolor y mal:
Esta virtut elevada
Sovint se proba y se veu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

Als devots d'esta comarca,
Que ab gran devoció,
Vos veneran com á arca
De confederació,
Confiam, Reina exaltada,
Que favor los donaréu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

Los fidels que quiscun dia
Vos venen á visitar,
Suplican, Verge Maria,
Que nol's volgau olvidar,
Y que essent de Dèu amada,
Per ells vos lo reclameu:
Ohiunos, Verge Sagrada...

O Verge immaculada,
Vos pregam qu'ens ampareu!
Ohiunos, Verge Sagrada,
Maria de Font-Romeu!
Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera.

Santuari de la Mare de Déu de Font-Romeu

Goig en Déu (Joaquim Ruyra)

Oh, que és feliç l'ànima santa,
que ben sencera a Déu es don,
amb sa bellesa sols s'encanta
i amb ses volences es confon;
i amant, amant
amb amor gran,
fent de Jesús la voluntat
a si mateix s'ha negat!

Suprem consol, gràcia supina,
ésser de Crist completament,
gaudir la seva amor divina,
tenir-lo sempre al cor present.
En sa sublim beatitud
millor plaer
no pot haver
l'àngel amb tota sa virtut.

dissabte, 23 de juny de 2012

Goigs a Santa Tecla. Patrona de Tarragona

Santa Tecla
Puix tant ab Deu poderós
haveu Tecla merescut,
conservaunos la salut
pregant à Jesús per Nos.
...
De tots los desta Ciutat
ab rahò vos sou Patrona,
puix la Seu de Tarragona
te lo vostre bras sagrat;
y puix es tan poderòs,
que li sobra la virtut.

Enterposaulo Senyora
entre nosaltres, y Deu,
que no alce lo bras seu
contra la gent pecadora;
ò Martyr nos dexeu vos
puix lo Poble à vos acut.

Tela Martyr, Verge, y Santa,
la Ciutat de Tarragona,
de la qual vos sou Patrona,
vostra vida ab gran goig canta.


Festes de santa Tecla a Tarragona (Tarragonès, Tarragona)
Festes de santa Tecla
Braç-relicari de santa Tecla, al museu de la Catedral
Santa Tecla

Que Déu beneeixi Catalunya. Beneïu-nos! (Joaquim Ruyra)

Oh Déu de glòria, Déu de pau,
oh l'única riquesa,
és nostre bé ruixim, que ens cau
de vostra gran tendresa.
Sens vostra esplèndida favor,
sense l'escalf de vostra amor
tot és tristor i pobresa.

Senyor, digneu-vos beneir
la nostra Catalunya.
Com pot reviure i reflorir,
si Déu no se n'allunya!
Salveu-la Vós, goriu sos mals.
Que es pugui valdre de la falç,
que encar, morent, empunya.

Benedicció del papa Benet XVI de la Sagrada Familia de Barcelona
(amb més resolució)

divendres, 22 de juny de 2012

Cants per a les estacions del Via Crucis

Tornada per a cada estació:
Per vostra Passió sagrada,
adorable Redemptor,
perdoneu altra vegada
a aquest pobre pecador.

I - Jesús és sentenciat a mort. Melodia primera.

Jesús, víctima escollida,
és condemnat a la mort;
per donar-me eterna vida
Ell sofreix tan trista sort.

II - Jesús porta la creu al coll. Melodia segona.


Jesucrist la Creu pesada
porta al coll per amor meu;
jo mateix li he carregada
en pecar contra mon Déu!

III - Jesús cau per primera vegada a terra. Melodia tercera.

Jesús per volta primera
cau de cansament rendit;
sa Creu tornaré lleugera
si a sos peus caic penedit.

IV - Jesús troba la seva Santíssima Mare. Melodia segona.

Al carrer de l'Amargura
Mare i Fill s'han contemplat;
mira bé, vil criatura,
quin martiri els has causat!

V - El Cireneu ajuda Jesús a portar la Creu. Melodia primera.

A Jesús li dóna ajuda
de mal grat el Cireneu;
per mes culpes merescuda,
no voldré portar ma creu?

VI - La Verònica eixuga la cara a Jesús. Melodia tercera.

Verònica, compassiva,
eixuga aquell front sagrat
de la sang, pols i saliva
amb què jo l'he profanat.

VII - Jesús cau per segona vegada a terra. Melodia segona.

Com la Creu és tan pesada,
defallit cau novament;
cau Jesús cada vegada
que jo trenco un manament.

VIII - Jesús aconsola les dones de Jerusalem. Melodia tercera.

Jesús a plorar convida
a les filles de Judà;
si ploro ma mala vida,
Jesús m'aconsolarà.

IX - Jesús cau per tercera vegada a terra. Melodia primera.

Jesús, tercera vegada
sense forces ha caigut.
Ai!, que cara l'ha pagada
ma obstinada ingratitud.

X - Despullen Jesús i li donen fel i vinagre. Melodia tercera.

Arrenquen les vestidures
a l'Anyell immaculat;
oh faltes meves impures:
vosaltres l'heu despullat.

XI - Jesús és clavat a la creu. Melodia primera.

Amb furientes martellades
és Jesús clavat en Creu;
jo sóc qui les hi ha donades
amb mes ofenses a Déu!

XII - Jesús mor en la Creu. Melodia tercera.

Després de llarga agonia,
el Bon Jesús ha expirat;
davant seu, ¿no ploraria
el gran crim d'haver pecat?

XIII - Jesús és davallat de la Creu. Melodia segona.

Rep Maria amb amargura
el Cos del son Fill diví;
amb ma vida tan impura
jo he sigut el seu botxí.

XIV - Jesús col·locat en el sepulcre. Melodia primera.

Dins el sepulcre reposa
el Cos del meu Redemptor;
agraït, damunt la llosa
voldria morir d'amor.

Melodia segona per a les estacions II - IV - VII - XIII
Melodia tercera per a les estacions III - VI - VIII - X - XII

Tornada de cada estació i melodia primera per a les
estacions I - V - IX - XI - XIV

Via Crucis que cada Divendres Sant surt a les 11 del matí de la parròquia de Salitja fins arribar a la de Sant Dalmai
Fotos corresponents al 29 de març de 2013