Cobles o Goigs a Jesucrist Majestat. Beget (Ripollès, Girona)


En Baget sou assentada
per la Santa Trinitat:
Socorreu al qui us reclama
Santíssima Majestat.
...
O districte de Baget
et deus tenir per ditxós
més de cinc-cents anys que adores
la Imatge de més valor;
de tot et deslliurarà
si t'apartes del pecat: Socorreu...

Mireu com està clavat
el bon Jesús a la creu,
prop d'un lladre condemnat
el bon Dimes al costat seu,
perdó demana a Déu
per a véncer al pecat: Socorreu...

Sou capità de la glòria,
i dels pecadors rescat:
Dels devots tingueu memòria
Santíssima Majestat.

Edició del 1741. Font: Biblioteca de Catalunya.

Edició de 1745. Font: Biblioteca de Catalunya.Font: Manel

Parròquia de Sant Cristòfol de Beget

Crist Majestat de BegetComentaris