dilluns, 30 d’abril de 2018

Goigs a santa Maria Magdalena. Pardines (Ripollès, Girona).

GOIGS A LLAOR DE LA GLORIOSA SANTA MAGDALENA, DE LA PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE DE PARDINES.

Santa Maria Magdalena
Pedra molt preciosa
de celestial mena:
Oïu-nos, gloriosa
Santa Magdalena.

En l'edat florida
fóreu pecadora
però convertida
fervent amadora
de gràcia abundosa
se us obrí la vena.
...
En aquesta Baga
devoció us tenen
i en senyal de paga
capella hi mantenen,
perquè amorosa
els traieu de pena.

Puix gràcia abundosa
Jesús us ofrena:
Oïu-nos, gloriosa
Santa Magdalena.


Santa Magdalena de Puigsac, al municipi de Pardines i parròquia de Sant Esteve de Pardines.
Foto extreta del bloc Excursions a dojo.
Foto extreta del bloc orriusteam


diumenge, 29 d’abril de 2018

Goigs a santa Caterina d'Alexandria. Vinyols i els Arcs (Baix Camp, Tarragona).

GOIGS A SANTA CATERINA D'ALEXANDRIA VERGE I MÀRTIR, PATRONA DE VINYOLS I ELS ARCS (BAIX CAMP), ARQUEBISBAT DE TARRAGONA.

Santa Caterina d'Alexandria


Puix de la gràcia divina
sou prodigi encantador:
Verge i Màrtir Caterina,
valeu-nos amb el Senyor.

De Vinyols sou la Patrona
venerada de tothom,
sens haver-hi una persona
que no invoqui vostre nom.
Oh floreta alexandrina,
que gran és la vostra olor!

Tres vegades sortejada
per Patrona vàreu ser:
Bàrbara i Tecla honorada
vostre nom deixen sencer.
A qui tant ens patrocina
aclamem amb tot el cor.
...


Església parroquial de Santa Caterina de Vinyols i els Arcs.
Foto: Sergi Esteve.
Interior de l'església. Foto: revistacambrils.cat


dissabte, 28 d’abril de 2018

Goigs a sant Ambròs de Milà

GOIGS DEL GRAN DOCTOR Y PARE DE LA IGLESIA, SANT AMBRÓS, BISBE DE MILAN Y CONFESSOR, LA FESTA DEL QUAL SE CELEBRA EN LO DIA 7 DE DESEMBRE. Any 1873.

El bisbe sant Ambròs de Milà

Puig fóreu contra l'error
atleta y martell famós:
Avivéu, oh Sant Ambrós,
en la fé nostre fervor.

Del Prefet de Gálias fill,
en Tréveris vos nasquéreu,
mare y dos germans tinguéreu
de santedat tots espill;
ab sa gracia lo Senyor
vos previngué generós.
...
Vostres elocuents sermons
al gran Agustí guanyáren
per la Iglesia, y aterráren
als herétichs esquadrons;
de general del Senyor
vos dáren lo nom gloriós.
...
Pare, Prelat y Doctor,
de virtuts mirall preciós:
Socorreunos Sant Ambrós
en tot treball y dolor.
divendres, 27 d’abril de 2018

Cançó antiga a la Mare de Déu de Montserrat

Montanyas de Monserrat,
Joyas sou de un gran valor;
Puig la Mare del Criador,
Criador celestial,
Pera remey de tot mal
En vosaltres sens ha dat.

Per la gala de María,
De vostre fillet amat,
Preciosa y moreneta
La Verge de Monserrat.
...
Montanyas de Monserrat
Que teniu tan bell tresor;
Vostra pintoresca altura
Tota n'es una font d'or;
Sia lo nom de María
De tot lo mon alabat.


Mare de Deu de Montserrat

La muntanya de Montserrat des del cim de Sant Jeroni. Foto: Josep Maria.

Goigs a la Mare de Déu de Montserrat. Sagrada Aurora...

Ofrena de llànties a la Mare de Déu.
Santuari de Montserrat
Sagrada Aurora del dia
del Sol Divino encarnát:
Daunos amparo Maria
gran Reyna de Monserrát.

La Divina Omnipotencia
elevá aqueixa Montanya;
perque à vostra excellencia
servís de Trono y peanya
perçó sempre tota España
com à Mare os ha honrat.
...
Ser Vos negra, y hermosa
à ningú causa estranyesa,
sent dels Cantars la Esposa,
y Senyora Montanyesa;
dels Serafins sou Princesa
per vostra gran dignitat.
...
Se postra tot Catalunya
à vostras plantas, Senyora,
Vos que per la nit sou Lluna,
y à la matinada Aurora,
suplicantvos à tota hora
lo amparo del Principat.

Catalunya haveu honrát
ab la vostra companyia:
Daunos amparo Maria
gran Reyna de Monserrát.


Goigs a santa Marta. Cullera (Ribera Baixa, València).

GOIGS EN LLOANÇA DE LA GLORIOSA VERGE SANTA MARTA, VENERADA EN LA SEUA ERMITA DE CULLERA.

Santa Marta
Un dragó rabiüt i fort
tan gran virtut l'abatix
i l'aigua que el beneix
li doná al punt la mort:
Triumfant-li d'aqueixa sort
sense coltell ni espasada.
Prega a Déu pels teus devots
Marta deixebla i aimada.

Quan Llatzer el teu germá
el Crist el ressuscitá
el teu cor es despertá
del somni del mon en va
mirant en un cos humá
la vida i la mort vinculada.
...
Castigá l'ofensa greu
que a Déu l'inferí una dona
deixant-la sense la veu
a l'entrar a la humil cova.
I tornant a sa drecera,
verdader penediment,
i plorant-li la grauera
brollá sa veu, en Cullera.

Fón miracle pertinent
de tan bóna advocada.
Prega a Déu pels teus devots
Marta deixebla i aimada.


Ermita de Santa Marta a Cullera.
Es troba a la muntanya de les Raboses. Primerament va ser una gruta natural al voltant de la qual es va erigir l'ermita cap al segle XVI. El sostre és el de la pròpia cova. S'hi havia venerat una imatge de santa Marta que fou malmesa i a vegades es substitueix per una còpia moderna o bé una litografia. Foto: El Puki


dijous, 26 d’abril de 2018

Auca de Montserrat. "Aquí, lector il·lustrat, veuràs l'excursió rodona que feren a Montserrat, uns senyors de Barcelona"


...
Contemplen la dolça cara
de la nostra Reina i Mare.
...
Pastors, en aquell paratge
trobaren la bella imatge.
...
La Mare vetlla pels fills
i aparta tots els perills.
...
Li demanen a Maria
tornar amb salut i alegria.
...


Balada a la Mare de Déu de Montserrat: El Maig de Montserrat. Any 1860.

Gravat de la Mare de Déu de Montserrat

La Mare de Deu
De dalt la montanya,
Dos dias atrás
Cap á la vesprada,
Ab veu divinal
Que als ángels encanta
Adintre del cor
Axís me parlava.

"Qué fas aquí al Bruch
Tan prop de ma casa,
Sens cantarme res
Ni dirme paraula?
- Qué voléu, María,
Qué voléu que fassa,
Vejentme llansat
Tan lluny de ma pátria?

- No ho deyas axís
Quant be me estimavas;
Perque hont era jo,
Allí t' era pátria.
- Jo os estimo molt
Per tot allí ahont vaja;
Ja sabeu que os tinch
Dins mon cor posada;

Pero es mes de maig,
Y m' recordo encara
Dels dias de goig
Que avans disfrutava;
Que aqueig mes sagrat
Barcelona ensalsa
Ab contento gran
Vostras glorias santas,

Y jo retirat
En eixa montanya,
No vos puch honrar
Com acostumava.
- Ah! no anyoris, no,
Funcions de ta pátria,
Que aquí en Montserrat
Sen' fan de mol guapas.

- Se os posan allí
A mils las aranyas,
Que'ls vostres altars
A un cel los comparan.
- Aquí de ple ple
La llum del sol báixa
Als picos serrats,
Als fondos y rampas.

- Vos fan poms de flors
Las noyas galanas,
Vos fan ramellets
Daurats, y garlandas.
- Aquí m' dona olor
Tota flor criada,
Quel' meu Fill plantá
En eixa montanya.

- Y l's cántichs d' amor
Que allí resonaban?
Y l's crits de plaër
Que pura os proclaman?
- Millor los aucells
Alegres mels cántan,
Quant saltan bonichs
Per sobre las brancas.

Y si es dols per ells
Lo víure en montanyas
Quant ho fan per mí,
Perqué á tú te mata?
- Ay Mare! jo faig
Com si no os amava;
Perdó! pro es tan cruel
Ser lluny de la pátria!

Mes Vos ja sabeu
Quel' meu cor vos ama,
Y ab vostre amor sant
mas penas se calman.
- Donchs cántam d' amor
Cansó catalana,
Y celebra el maig
Aquí á la montanya.

- Veniu, catalans,
Veniu á adorarla,
Aquí á Monserrat,
La Verge Sagrada.
Veníuhi contents
Cantantli la Salba,
Puig glorias y amor
María nos guarda.

Miréu nostres pits,
Moreneta ab gracia,
De amor tots inflats
Que ab pressa á Vos marxan;
Y os cántan del maig
Las pompas y galas,
Y ab himnes devots
De amor vos regalan.

Clica a sobre per a veure-ho més gran


Capella de la Santa Cova on fou trobada
la Mare de Déu de Montserrat

Goigs a santa Eulàlia. Viladonja al municipi de Les Llosses (Ripollès, Girona).

GOIGS DE SANTA EULÀLIA DE VILADONJA.

Santa Eulàlia

Un bon àngel us portà
a aquest puig de Viladonja:
feu la nostra fe ben flonja
per saber-nos estimar.

Santa Eulàlia gloriosa
que alegreu tanta quietud:
no ens escatimeu la joia,
feu amable la virtut.

El pretori us empresona
per provar-vos en la fe;
mes, obtús, no se n'adona
que no hi té pas res a fer.
Acompliu total entrega,
i la creu és vostre escut.
...
En aquest destí enlairat,
en l'església tan petita
d'aquest clos arrecerat,
acolliu Eulàlia santa;
i a tot aquell que hi descansa,
doneu-li bona salut.
...


Església parroquial de Santa Eulàlia de Viladonja, al municipi de Les Llosses (Ripollès).
Foto: Scs1978.dimecres, 25 d’abril de 2018

Alguns poemes de Primera Comunió

En moltes parròquies es fan en aquestes dates celebracions de Primera Comunió. Alguns petits poemes de Primera Comunió que he recollit per si serveixen per a fer més solemnes aquestes celebracions...
.

Petitesa sense límits. Poema de Primera Comunió.

Estampa antiga de Primera Comunió

Per primer cop avui entra
el bon Jesús dintre meu.
El meu cor esdevé centre
de la Grandesa de Déu.

Adreço els meus passos tímids
vers Déu, que es va fent petit.
Petitesa sense límits,
cor que tanques l'Infinit!

-mn. Camil Geis-


.

Goigs a sant Bartomeu. Santa Eugènia de Relat a Avinyó (Bages, Barcelona).

GOIGS DE SANT BARTOMEU, APÒSTOL I MÀRTIR COMPATRÓ DE LA PARRÒQUIA DE RELAT, BISBAT DE VICH.

Sant Bartomeu apòstol

La fervent pregària pia
féu per tots a nostre Déu:
No oblideu qui en vós confia
Sant Apòstol Bartomeu.

Quant Jesús sa veu divina
féu oir al pecador
predicant-li la doctrina
que dictava el seu amor,
vós tinguéreu l'alegria
d'estar sempre ben prop seu.
...
Us aclama nit i dia
tot el terme de Relat
que ens lliureu de malaltia,
de tempesta i sequedat;
serviu-nos sempre de guia
en els temps de perill greu.

D'aquest terme nit i dia
protector sempre sigueu:
No oblideu qui en vós confia
Sant Apòstol Bartomeu.


Església de Santa Eugènia de Relat, al municipi d'Avinyó.
Foto: Elmoianes.


dimarts, 24 d’abril de 2018

Goigs a sant Lluc. Gremi de Pintors de Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS SANT LLUC EVANGELISTA. PATRÓ DEL GREMI DE PINTORS DE LA CIUTAT DE TERRASSA.

Sant Lluc, patró del Gremi de Pintors.

Per l'Evangeli sagrat
fer-nos visita amb freqüència:
Sant Lluc Benaventurat,
dels pintors tingueu clemència.

De Llinatge noble i ric
a Antioquia nasquéreu:
tot el temps que fóreu xic
lletres en ella aprenguéreu.
Entre ídols foreu criat,
donant-los Divina essencia.
...
Pintor sou de tants quilats,
que el vostre màgic pinzell
Crist i Maria pintats
ens deixà en retrat molt bell:
Roma sempre ha venerat
l'art vostre, la vostra ciència.
...
El miracle i la cercania
vos han consagrat Altar,
per tal que en ell cada dia
us puguem tots adorar
tenint experimentat
per vós cura en la dolència.
Basílica-Catedral del Sant Esperit de Terrassa
Foto: Enfo