diumenge, 30 de setembre de 2012

Goigs a sant Llorenç màrtir, patró de Bescanó (Gironès, Girona)

Sant Llorenç
De Bescanó tot el veïnat
us aclama protector;
Sant Llorenç nostre advocat
siau en la tribulació.

Nascut de gent molt cristiana,
els Sants Oronci i Paciència,
tots fills de la terra Hispana,
d'ells aprenguéreu la ciència
d'avorrir sempre el pecat
i imitar a Nostre Senyor.
...
Per foc i mal de queixal
és aquí cosa sabuda,
invocant amb cor formal
Sant Llorenç ens és ajuda.
En tota necessitat
rebem vostra protecció.

Vostres ulls molt compassius
no els gireu de nostres penes;
si del pecat som captius
arrenqueu-nos les cadenes;
per consol del dissortat
Bescanó us vol per Patró.

Si al Cel havem agraviat
assoliu-nos el perdó;
Sant Llorenç nostre advocat
siau en la tribulació.


Festes de Sant Llorenç de Bescanó
Oficis de Sant Llorenç a la festa de Bescanó
Foto de Pere Magrià
Església parroquial de sant Llorenç de Bescanó

dissabte, 29 de setembre de 2012

Goigs a la Mare de Déu de Montcorb. Riudarenes (La Selva, Girona)

Pues per Vos Deu se apiada
De nostres mals cada dia:
Valeunos, ó Mare pia,
De Moncorp intitulada.

En est feliz lloch Senyora,
De Moncorp de Riudarenas,
Per tots nostres mals, y penas,
Os demostráu protectora:
De divino influxo en guia,
Foreu en est lloch trobada:
Valeunos...
...
En mil buit cents nou: Quant era
De la hostil Impietát
Fins lo Sacrosant violát:
Vostre Client fiel; se accelera
Per librar de acció impía,
A Vostre Imatge Sagrada:
Valeunos...

Dins de Gerona inmortál,
Entre Bombas, y perills
Sou posada: A vostres Fills
Feu ben libres de tot mal;
Y en Maternal Companyia,
La Familia fou salvada
Valeunos...

Qual Arca en Obededón
Sis anys alli estiguereu,
En Casa Manresa; y fereu
Prodigis, quals sab totom,
Fins, que en Pau, com se os debia
Fou vostra Iglesia instaurada:
Valeunos...

En Riudarenas estáu
De Moncorp en la capella:
Y en continua maravella,
Riu de gracias derramau:
Logra en Vos amparo, y guia
La Comarca afortunada:
Valeunos...

Pues en Vos, Mare agraciada,
Tot Riudarenas confia:
Guardaunos, Verge Maria
De Moncorp intitulada.


Ermita de la Mare de Déu de Montcorb
Prop de la Masia Moncorp, de Riudarenes
L'ermita de Montcorb té un característic porxo. Més informació
Foto: Josep Maria

dimecres, 26 de setembre de 2012

Goigs a sant Nicasi, bisbe. El Catllar (Tarragonès, Tarragona)

Sant Nicasi. La seva festa
és el 14 de desembre. Però a
El Catllar també es celebra el
dia 11 d'octubre (sant Nicaset)
per dos esdeveniments importants
que van passar a la vila pel seu favor.
(més informació)
Suplicau á la clemencia
del Etern Deu poderós
Sant Nicasi gloriós
guardeunos de pestilencia.

Bisbe y Martir sou insigne
en Rems del Regne de França
mostrantvos ab tots benigne
ab amor, fé y esperansa
regint lo Bisbat zelós
lo governau ab prudencia.

La gran pesta que hi habia
Vos molt prest la remediáreu
á la humil Verge Maria
y al bon Jesus suplicáreu
que de mal tan contagiós
cessés luego la dolencia.
...
Del Nort una irrupció
d'homens salvatges venint
barbarament afligint
y matant sens compassió
per vostre poble gustós
morireu ab paciencia.

Parròquia de sant Joan d'El Catllar,
on sant Nicasi n'és copatró.
Sant Nicasi,
Mil siscents set y vuitanta
any de proba per l' Catllar
la Llagosta vá assolar
sens deixar sols una planta:
Vos votá molt pressurós
reclamant vostra assistencia.
...
Vullaunos aconsolar
Sant de tanta preeminencia
y de Jesus alcanssar
non s' danye la pestilencia.


Reliquiari de sant Nicasi d'El Catllar en un altar de campanya
Veneració popular de la relíquia de sant Nicasi
en les seves festes i amb la presència de l'Arquebisbe Jaume Pujol
.

Goigs a sant Galderic, patró dels pagesos catalans. Espinalbet (Berguedà, Barcelona)

Sant Vicenç d'Espinalbet

Puix torneu a casa vostra,
Galderic, planter de sants:
Beneïu la pàtria nostra
i els pagesos catalans.

Sou pagès, i amb tota l'honra,
sant pagès del Rosselló,
no tenint mai a deshonra
guanyar el pa que Déu nos do.
Des d'antic que un parenostre
us resem els terrassans.

En devota romeria
hem vingut d'Espinalbet,
blanc ramat que es reunia
a l'encant d'aquest indret.
Cim d'Estela, com se'ns mostra,
guardià d'aquests topants!

Beneïu-nos a mans plenes,
deu-nos feina, deu-nos pau,
endolciu les nostres penes
amb l'esguard d'un cel ben blau.
Dins la nit el vostre rostre
resplendeixi a llums flagrants.

El tresor de la natura
ensenyeu-nos a estimar,
vós que en vàreu tenir cura
amb el zel d'un artesà.
De l'amor és una mostra,
i el poder de Déu, tan grans.

Neus dels Rasos de Peguera,
aigua ura de Tagast,
prats d'eterna primavera,
paradís al nostre abast.
Terra i cel que se'ns anostra
i s'uneix als nostres cants.

Tant si som com no pagesos,
tots som fills d'aquest terreny
que ens ha fet d'amor encesos,
plens de rauxa i plens de seny.
Bell coratge que ens demostra
redimint-nos dels tirans.

Vora el Pi de les Tres Branques,
nostre clam de llibertat,
lamentem les nostres manques
i plorem nostre pecat.
D'aquest poble que se us postra,
feu-ne un poble de germans.

Un sol Pare i un sol sostre
per a tots els berguedans:
Beneïu la pàtria nostra
i els pagesos catalans.

—Lletra de Mn. Climent Forner—


.

dimarts, 25 de setembre de 2012

Himne a la Nit de Nadal. Vespres de la Litúrgia de les Hores

I. 

La nit s'esberla i es torna tan clara,
que els homes veuen Déu nostre Senyor:
el Fill de Déu és el Noi de la Mare,
bressat a l'aire de tendra cançó.
Pobles, veniu, i adorem el Senyor.


Si el Fill de Déu per amor s'encarnava
i home entre els homes es féu com es féu,
ens empeltava una mística saba:
nosaltres som de la raça de Déu.
El Fill de Déu ens ha fet fills de Déu.

Fills en el Fill, cohereus de la glòria,
tots som germans retrobats a Betlem;
en néixer Crist, recomença la història,
i tots nosaltres amb ell renaixem.
Crist en els nostres germans estimem.

Mentre de molsa guarnim el pessebre,
no ens adormim en un somni suau:
màgics estels engoleix la tenebra,
xiulen les bales, sens treva de pau.
Cessin les guerres i regni la pau.

Glòria i honor al Fillet de Maria,
que avui naixia a recer d'un portal;
és el qui neix el mateix que naixia,
que avui naixia del Pare eternal.
Amb pa de goig celebrem el Nadal. Amén.

II.

La llum d'aquesta nit mostra el Misteri
del Déu que s'ha encarnat:
comença avui, Jesús, el vostre imperi
d'amor i veritat.

Pessebre vivent a Sant Guim de la Plana
Del Pare etern en l'esplendor divina
naixeu eternament.
Ja abans del món, el Pare preordina
el vostre adveniment.

La plenitud del temps és arribada,
és ja el voler diví:
baixa del cel la mística rosada
que el món fa reflorir.

Oh santa Nit!, que dins una establia
nascut de nou veié
el Fill de Déu, Fill ara de Maria,
com l'àngel li digué.

Avui, oh Verb de Déu, l'humà llinatge
us lloa venturós,
com fan àngels del cel, que en pobre estatge
us veuen gloriós.

Formós Infant, que us té la Verge en braços:
sou nostre Redemptor!
Per vós el món i el cel nuen els llaços
de pau i de perdó.

Sou Príncep de la pau, i sou el Pare
del segle venidor;
l'Àngel del Gran Consell, i sou encara
de terra i cel Senyor.

A vós, oh Crist, i al Pare la lloança
i a l'Esperit escau.
Per vós al món ja torna la bonança.
Llaor! I als homes, pau. Amén.

dilluns, 24 de setembre de 2012

Goigs al Sant Crist de Salomó (Tarragonès, Tarragona)


Puig cantám vostres llohors
Ab molta devoció:
Socorréu vostres devots,
Sant Christo de Salamó.

En mans de moros malváts
Estaba aquesta figura,
Ultrajada y abatuda,
Causantho nostres pecáts:
Ja, Senyor, aquí postráts
Vos demanám perdó:
Socorréu... 

De aquest Poble un Mercadér
Ab ánsia fervorosa,
Esta perla preciosa;
Vá rescatar de Alger:
Redimit nos heu primér
Del poder de Faraó:
Socorréu...

Ab un moro s' consertá
Dient que li donaría
La plata que pesaría
La Imatge que aqui está,
Ditxós es lo Christiá,
Quen' fa estimació:
Socorreu...

En la balansa posát
Christo Deu Omnipotent
Trenta diners de Argent
Es sols lo que ha pesát:
Restá lo moro admirat,
Y ple de confusió.
Socorréu...

A vista de aquest prodigi,
Lo dit del peu li llevá,
Mes lo vaixell se pará,
Fins unirse al Crucifixi,
Encara algun resquisi
Si veu de la incisió,
Socorréu...

Arribá ab felicitát
En aquest poble ditxós,
Lo Retrato preciós
De Christo Deu encarnát:
Aqui está per Advocát,
Per qui l' tinga per Patró.
Socorréu...

No hi ha may necessitát
Que Vos no socorregáu,
Al afligit consoláu,
Al malalt dau sanitat:
Del Cel haveu devallat,
per nostra protecció.
Socorréu...

Puig que per los Pecadors
Heu pres Mort y Passió:
Socorréu vostres devots
Sant Christo de Salamó.


Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Els quatre primers diumenges de maig es representa a Salomó el Ball del Sant Crist.
És un Ball Parlat, un espectacle de teatre medieval català declarat Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional.
Més informació d'aquest Ball
Església parroquial de Santa Maria de Salomó
Foto i més informació: poblesdecatalunya

Himne a la Creu. Vexilla Regis

Sant Crist gòtic del s. XIV. Parròquia de Riaza (Segovia)

Els trofeus del Rei avancen
ve el misteri de la creu,
on morí la nostra vida
i amb la mort ens feu vivents.

S'acompleix l'antic oracle
que David profetitzà
quan anunciava als pobles:
Déu en l'arbre regnarà.

Oh creu, única esperança
de retorn al Paradís,
tu la pau amb Déu restaures
que un altre arbre destruí.

Arbre excels que refulgeixes
amb la púrpura del Rei,
regalima per la soca
la sang pura de l'Anyell,

en tes branques madurava
com un fruit al preu del món,
i servires de balança
pel rescat dels pecadors.


En llatí:

Vexilla Regis prodeunt: Fulget Crucis mysterium,
Quae vita mortem pertulit, Et morte vitam protulit.
Quae vulnerata lanceae Mucrone diro, criminum
Ut nos lavaret sordibus, Manavit unda et sanguine.

Impleta sunt quae concinit David fideli carmine,
Dicendo nationibus: Regnavit a ligno Deus.
Arbor decora et fulgida, ornata Regis purpura,
Electa digno stipite tam sancta membra tangere.

Beata, cuius brachiis Pretium pependit saeculi:
Statera facta corporis, tulitque praedam tartari.
O Crux ave, spes unica, hoc Passionis tempore!
Piis adauge gratiam, reisque dele crimina.

Te, fons salutis Trinitas, collaudet omnis spiritus:
Quibus Crucis victoriam largiris, adde praemium. Amen.


Oració al Sant Crist. Vilella Alta (Priorat, Tarragona)

El Sant Crist de Vilella Alta
segle XIV. i es troba al museu
diocesà de Tarragona
El Sant Crist de Vilella Alta
al bell gòtic encastat,
el gran Preu que té el pecat,
el seu gest solemne exalta.

Fresc, encara té a la galta,
aquell bes falsificat
de l'amic esgarriat
que, a tot temps, ai las!, no falta.

La Creu Santa ens dóna Vida,
dons i joia sense mida.
És la clau el nostre anhel
que la porta, obrí, del Cel!

Sigui'ns, Crist, per ressorgir:
Veritat, Vida i Camí!

Josep Ma. Ferré i Castelló
Rector Emèrit de la Vilella Alta


diumenge, 23 de setembre de 2012

Goigs a la Mare de Déu de Bell-lloc. Santa Coloma de Queralt (La Conca de Barberà, Tarragona)

Santa Maria de Bell-lloc a Santa Coloma de Queralt

Us cantem, Verge Maria,
llum del dia, estel primer:
De Belloc, Senyora pia,
augmenteu la nostra Fe.

Nostra terra colomina
una joia l'ha enriquit;
una flor d'olor divina
amb perfums tot ho ha endolcit;
l'aspra terra que hi havia
s'ha tornat un ric verger.
De Belloc, Senyora pia,
augmenteu la nostra Fe.
...
Nostres comtes us portaven
de la guerra llurs trofeus
i ja morts aquí restaven,
sepultats a vostres peus,
i l'humil poble venia
a ofrenar els seus fruits també.
De Belloc, Senyora pia,
augmenteu la nostra Fe.
...
Puigi al Cel la melodia
com el fum de l'encenser.
De Belloc, Senyora pia,
augmenteu la nostra Fe.


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera.

Santuari de Santa Maria de Bell-lloc. Foto d'Àngela Llop
Església romànica del segle XIV molt ben conservada i restaurada.
Antigament va ser un convent mercedari del que només en queda
l'església. Dins hi ha el sepulcre dels comtes de Queralt.

La imatge actual és del segle XIV, però no té res a veure amb l'original ni amb la
posterior que hi havia abans de la guerra de 1936, de la Mare de Déu de la Mercè.
Interior del santuari de la Mare de Déu de Bell-lloc
a Santa Coloma de Queralt.

Santa Maria de Bell-lloc
Foto: Àngela Llop

dissabte, 22 de setembre de 2012

Goigs a la Mare de Déu del Remei. Mafet (L'Urgell, Lleida)

Mare de Déu del Remei.
Mafet la té per patrona i celebra la seva festa major el segon diumenge d'octubre en honor seu.

Reina la més agraciada,
us invoquem, Mare pia.
Siau nostre empar i guia,
Verge del Remei Sagrada.

Des que Déu en Vós trobà
claustre de perfecció
li robàreu l'afecció
i per Mare us destinà;
aconseguint ser exaltada
a tan alta jerarquia.
...
Foren tan grans els favors
que Mafet en Vós trobà
que, agraït, us col·locà
al mig de l'altar major;
de llavors per Advocada
us aclama amb alegria.
...
De febres les més malignes
aquest poble deslliuràreu
i la salut li donàreu
sempre i quan d'ella fou digne;
per xò Vós tan aclamada
sou en tota malaltia.
...
Als pagesos i malalts
que per Patrona us veneren,
que sempre de Vós esperen
ajuda en els seus treballs,
remeieu-los, Mare amada,
consoleu-los cada dia.

Feu que en el cel, oh Senyora,
tinguem vostra companyia.
Siau nostre empar i guia,
Verge del Remei Sagrada.


Església de sant Llorenç de Mafet


Himne a la Sagrada Família (de la Litúrgia de les Hores)


Tu, que vas distret pel món,
mira bé aquesta casa:
Déu hi és tan natural,
que ningú no se n'adona.

Llar humil de Natzaret,
honorable fusteria,
Déu infant que hi va creixent,
i corona de silenci.

Casolana excelsitud,
divinal empetitir-se;
de les cristianes llars
fonament, arrel i exemple.

Glòria al Pare i al Fill
i a l'Esperit de vida,
com en el començament,
ara i per tots els segles. Amén.


.

dijous, 20 de setembre de 2012

Goigs a sant Quirze i santa Julita. Lloret de Mar (La Selva, Girona)

Sants Quirze i Julita

O Martyrs de gran valía
socorreu als pecadors,
ohiunos Santa Julita,
y Sant Quirse gloriós.

Lo martyri que pasareu
digne es de gran llahor,
puix en ell may vos cansareu
patint per lo Redemptor:
al qual donareu la vida
prenent martyri los dos.

Sou Julita molt ditxosa
per tenir un tan bon Fill,
que sufrí mort rigurosa
sent de la Fé gran espill:
tres anys solament tenia
quant morí martyr ab Vos.
...
Los dons vostres son tant grans
que may cosa habeu negát,
diganho los molts Infants,
que la llet han alcançat:
las Mares se han deslliurat
del part per medi de Vos.

Los qui de cor vos suplican
fruyt de Benedicció,
llur voluntat prest sacian
per vostra intercessió:
y majorment si visitan
al Santuari de Vos
en lo Terme de Llorét
queus venera fervorós.

Puix Vos Quirse, y Julita
estáu en etern repós,
suplicáu per quius suplica,
y ohiu nostres clamors.Es diu que és l'ermita més antiga de Lloret. Al segle IX
hauria estat destruïda pels àrabs i al segle X reedificada. Es troba prop
del cementiri. Actualment és adaptada a les celebracions ortodoxes
que molts veïns provinents de països de l'Est practiquen.
Foto: Josep Maria


dimecres, 19 de setembre de 2012

Himne a la Creu, de la Litúrgia de les Hores

Creuer davant l'Ermita de San Juan. Riaza (Segovia).

Creu de Crist,
arbre de vida.
Creu de Crist,
de sang tenyida.
Creu de Crist,
pau i combat.

Creu de Crist,
mort i victòria.
Creu de Crist,
camí de glòria.
Creu de Crist,
que ens ha salvat. 
Amén.

.

dimarts, 18 de setembre de 2012

Els vuit Dolors de la Mare de Déu. Devoció popular que es canta collint olives. Bellpuig (L'Urgell, Lleida)

Qui va ser Arquebisbe de Tarragona, l'Excm. i Rvdm. Doctor Josep Pont i Gol, recordava la gran devoció que tenia la seva mare a aquests Vuit Dolors.

Mare de Déu dels Dolors
—Contemplem els vuit dolors
que per vostre Fill sentíeu.
—Contemplem-los nit i dia
a honra i glòria del Senyor.
—Quins assots tan rigorosos
sofríreu pels pecadors!
Perdoneu les nostres culpes,
misericòrdia, Senyor!

El primer fou gran dolor
—Simeó els profetitzà—
per un coltell de dolor
vostre cor han traspassat,
puix com Déu ens ha donat
Fruit del ventre de Maria.
—Contemplem... - Pare Nostre...
...
El vuitè i el principal
fou quan l'enterràreu sola,
deixàreu la sepultura
i us en tornàreu a casa,
que aquella malvada gent
fa guàrdia de nit i dia.
—Contemplem... - Pare Nostre...

Per aquests vuit grans dolors
Senyora vos supliquem:
—Que nosaltres pecadors
a Déu conversos lloem.
—Davant de Déu i Maria
a dalt del cel ens vegem.
—Per aquests vuit grans dolors
direm tres Avemaries.
—I per l'hora de la mort,
i per aquelles espines.
(Es diu tres vegades l'"Ave Maria")
...
Qui molt contempla aquests versos
fins a l'hora de la fi,
la Verge prou li eixirà
tres dies ans de morir;
li dirà: fill meu, confessa't,
vindràs en ma companyia.
—Contemplem... -Pare Nostre...
...


Mare de Déu de la Pietat (s. XVI-XVII)
Església parroquial de Riaza (Segovia)

dilluns, 17 de setembre de 2012

Goigs a santa Caterina de Siena. Basílica de sant Feliu de Girona (Gironès, Girona).

Santa Caterina de Siena (1347-1380), verge, és venerada com a Patrona d'Itàlia, Doctora de l'Església des del 1970 i com a copatrona d'Europa des de 1999.

Santa Caterina de Siena

Pues del mes crítich favór
Deu lo despaig vos confía:
Feu quel Devót, que en Vos fia,
móri en gracia del Senyor.

Si Sena antigua Ciutat
sér vos doná, y sobrenom,
molta mes fama, y mes nom
á Sena Vos havéu dat:
Bernardino aqueix honor
ab Franch, y Ambrós aprecía.
Feu quel...
...
Llíbres doctíssims dictáu;
Grans Embaixadas cumplíu;
en paus los Regnes uníu;
á Roma 'l Papa tornáu:
Sou dels Cismátichs terror;
y atropelláu l' Heretgía.
Feu quel...
...
Válgans, pues, Verge Gloriosa,
vostra Imátge Sacro-Santa,
per tenír una mort santa,
suáu, contrita, y ditxosa:
Válgans alli vostre amór
en la postréra agonía.
Feu quel...

O Maripósa de amor!
Imán de Christo, y María!
Feu quel Devót, que en Vos fia,
móri en gracia del Senyor.


Caterina rebent els estigmes.
Giovanni di Bartolo (s. XV). Avinyó
Sepulcre de la Santa a Santa Maria sopra Minerva (Roma)
Basílica de sant Feliu de Girona (Gironès, Girona)
A Girona hi ha el Convent de Santa Caterina de Siena,
també anomenat "Les Beates" fundades el 1699
pel pare Francisco Mirosa. Inicialment es van situar
a les "Beates Velles", prop de Sant Doménec, al carrer
Portal Nou. Després, al 1820, es van traslladar a la plaça de
La Mercè, prop de la muralla.
Santa Caterina de Siena