dilluns, 18 de febrer de 2013

Goigs a la preciosa Sang de Nostre Senyor Jesucrist

Contemplem-la amb gran amor
cada dia, una vegada
adorem la sang amada
de Jesús, nostre Senyor.

Per nosaltres, set vegades
Jesucrist escampa sang
no les tinguem oblidades
puix fou generós i franc
agraïm-li amb gran amor
puix per nos, Ell l'ha donada.
Adorem...

Donà per amor de tots
en la Circumcisió
orant en l'Hort, amb assots
i en la Coronació
despullant-lo, i amb amor
sent clavat i en la llançada
Adorem...

Aprés de cumplerts vuit dies
que lo bon Jesús fou nat
sent ver Déu i ver Messies
volgué ser circumcidat
i la Sang, amb gran dolor
ixqué primera vegada
Adorem...

Jesús pregant dintre l'Hort,
sentí mortal agonia
contemplant la seva mort
i'ls turments que passaria
fins a terra és arribada
la seva Sang en suor
Adorem...

Fou despullat i lligat
en un pilar el Senyor
i horriblement assotat
com a lladre i malfactor
de Sang n'era un brollador
que la terra n'ha regada
Adorem...

Coronaren-lo amb corona
d'espines, amb deshonor
del seu Cap a sa Persona
la Sang corria amb dolor
la cara del meu Senyor
¿qui l'ha tan desfigurada?
Adorem...

Tenint la roba apegada
a sa carn per la suor,
aquella turba malvada
que una pedra té per cor,
el despulla i amb dolor
Triduu de lloances al cap d'any
1927-1928 pel que es van editar
aquests goigs.
ix la Sang altra vegada
Adorem...

Mans i peus li foradaren
on sentí molt gran dolor
a Jesús el cos clavaren
i a Maria'l tendre cor
qui ha mostrada més amor
del que Jesús ha mostrada
Adorem...

Estant ja mort en la Creu
per dar vida al pecador
un soldat, el costat seu
li travessa, obrint-li'l Cor
la Mare senti'l dolor
veient eixir la llançada
Adorem...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada