17 d'octubre: sant Ignasi d'Antioquia.
18 d'octubre: sant Lluc. 19 d'octubre: Mare de Déu de la Salut de Sabadell.

divendres, 8 de febrer de 2013

Cobles a la Passió de Crist. Església de la Puríssima Sang de Reus (Baix Camp, Tarragona)

COPLAS A LA PASSIO DE NOSTRE REDEMPTOR JESU-CHRIST, QUE DE TEMPS MOLT ANTIC SE CÁNTAN EN LA IGLESIA DE LA PURISSIMA SANC DE LA VILA DE REUS.

Contemplém lo gran valor
de la Sanc tant soberana,
que escampá lo Redemptór
per rémbrer natura humána.

Contemplém quant sonch portát
per ser circuncís, al Temple,
y allí per nostre pecat
començá à dar exémple,
escampánt lo sant cruór
ab vestit de róba plána,
per guarír lo dolor
de la gent, que está insána.
...
Contemplém quant li sonch dada
sens ningúna pietat,
després de mort la llançáda,
en lo seu Sagrát costát;
brollánt ab molt gran vivór
aygua, y sanc, talqual la grána,
de aquesta font de dolsor,
d'ahont tota virtut mána.

Per reparar lo error
del pecat de la mançana,
morí en creu lo Redemptor
per rémbrer natura humána.

Tal com comenta Joan Roig i Montserrat, aquests són dels goigs més antics de Reus. Aquesta és una edició impresa el 1813. Cada estrofa comença amb la paraula invitatòria "Contemplem". 
El Sant Crist de la Sang
El Sant Crist de la Sang
Església de la Puríssima Sang de Reus


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada