Cobles del Sant Enterrament

COPLAS DEL SANT ENTERRO Y SEPULCRE DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST.

El Sant Enterrament. Catedral de Còrdova.
Foto: Josep Maria.

Nostras culpas detestant
vos dihem ab gran fervor:
Misericordia, Senyor,
per lo vostre Enterro sant.

Quant en la Creu espirá
vostra santa Humanitat,
vostra Anima ab magestat
fins als Inferns devallá;
mes en la Creu sanguejant
quedá lo Cos ¡qué dolor!
...
Vostre Enterro y Sepultura
ab viva fé contemplám,
y á Vos per ells suplicám
nos doneu gracia y ventura,
fins que mort santa logrant
disfrutém de etern honor.

De cor las culpas plorant
clamam á Vos ab fervor:
Misericordia Senyor
per lo vostre Enterro sant.Comentaris