Cobles al Santíssim Nasareno. Església de sant Francesc de Reus (Baix Camp, Tarragona)


Volent, Senyor, dirigirvos
al calvari ab gran amor,
ditxós qui sabrá seguirvos
Nasareno Redemptór.

Gran felicitat la mia,
si à mi mateix se negarme,
també ma creu carregarme,
prenentvos, Deu meu, per guia:
en la passió cada día
me sou un bon director,
...
Molt resignát emprenguéreu
lo llarch camí del calvari,
ab lo propi vestuari
y la creu al coll lo féreu:
dárnos exemple volguéreu
de un sufriment lo major.
...
Nasareno molt amable,
als que aquí vos venerám,
y tan en vos confiám
assistiunos favorable:
vostra imatge respectable
adoram ab tot fervor,
...
Vull amárvos, y servirvos
bon Jesús ab tot lo cor,
Ditxós qui sabrá seguirvos
Nasareno Redemptor.Sant Francesc de Reus

Comentaris