Goigs al sant Sepulcre de Crist. Antiga església de Santa Caterina de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS AL SANT SEPULCRE DE CHRISTO SENYOR NOSTRE, QUES CANTAN EN LA IGLESIA DE STA. CATARINA V. Y M. DEL ORDE DE PREDICADORS DE BARCELONA.


Puix al Sepulcre, Senyor,
vos posá vostre amor gran:
En vostre Sepulcre Sant
tenim, bon Jesus, lo cor.

Despues de una mort cruel
vostra fineza' us enterra,
y estáu difunt entre terra,
perque l'home puje al Cel:
Abatentvos, Redemptor,
lo Cel nos anáu guanyant.
...
Ab una fé verdadera
vostre Sepulcre gloriós
visitarém, pues á Vos
vos compláu sobre manera:
Ab Vos volém, Salvador,
ser sepultats entre tant.

Font: Biblioteca de Catalunya

Font: Biblioteca de Catalunya

Claustre, convent i església de Santa Caterina on actualment hi ha el Mercat de Santa Caterina de Barcelona. Gravat de la primera meitat del segle XIX extret de la web monestirs.cat on hi ha més informació.


Comentaris