Cobles al Sant Sepulcre. Capella d'Olèrdola (Alt Penedès, Barcelona).

COBLES AL SANT SEPULCRE DE LA HERMITA DE SANT MIQUEL DERDOL, BISBAT DE BARCELONA*.
*Actualment és del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.


Bon Jesus, qui per nosaltres
cruels torments heu passát:
Socorréu als qui visitan
vostre Sepulcre sagrát.

Vostre Cos circuncidáreu
sols per cumplir à la Lley,
y aquí fou hont primer dáreu
Sanch pera nostre remey:
Puix del Mon la esclavitut
alcansá la llibertát.
...
Dels Perdons, è Indulgencias
concedíts, com ja sabém,
dels Preláts en est Sepulcre,
feu que tots participém:
Perque de aquesta manera
gosém lo fi desitját.

Puix per borrar nostra culpa
tants torments havéu passát:
Socorréu als qui visitan
vostre Sepulcre sagrát.

Font: Biblioteca de Catalunya

La Capella del Sant Sepulcre és l’única església romànica de planta circular dedicada al Sant Sepulcre que es conserva a Catalunya.
Foto: plantacentral.wixsite.com

Una comunitat de cavallers de l’orde del Sant Sepulcre creà aquí un priorat a mitjan del segle XI. La presència d’aquests cavallers, meitat monjos i meitat soldats, responia a l’esperit de croada contra l’Islam. El Penedès, terra de frontera, reclamà la seva presència per protegir i consolidar el territori cristià.  Es tracta d’un temple rústec, de planta circular, cobert per una cúpula semiesfèrica i amb un absis semicircular a llevant. El 1954 sota l’arrebossat modern s’hi descobriren fragments de pintures murals de tècnica primitiva, popular i rural, amb una empremta autòctona que fa més excepcional aquesta església. La Salvació, sembla ser la temàtica central del mural, tot i que hi ha figures humanes i altres composicions indeterminades.
Àngela Llop va realitzar algunes fotos d'aquestes pintures murals que pots veure clicant aquí.

Foto i més informació: monestirs.cat


Comentaris

Publica un comentari a l'entrada