Goigs dels escolans a la Mare de Déu de Montserrat

GOIGS PUERILS QUE EN ALEGRÍA DE LA RESURRECCIÓ DE NOSTRE SENYOR DEDICAN LOS NOYS ESCOLANS Á SA MARE LA VERGE DE MONTSERRAT

Mare de Déu de Montserrat

Patges som de casa vostra,
molta ditxa avem lograt:
Ajudaunos, Mare nostra,
puig aquí nos heu portat.

Ab permís de Vos, Senyora,
aquí tots humils, rendits,
cantarém ab veu sonora
tan los grans com los petits.
Cor y cant en competencia
vaja tot ben afinat.
...
Ja veyeu ab qué alegría
refilám los escolans,
suplicantvos, ¡oh Maria!,
nos logreu etern descans,
y tot quant en nostra vida
ne tinguém necessitat.

Llesta está la cansó vostra
que ab tan gust tots hem cantat:
Ajudaunos, Mare nostra,
puig aquí nos heu portat.Escolania de Montserrat
Clica aquí per accedir als vídeos de Youtube de l'Escolania

La Mare de Déu de Montserrat
i l'Escolania

Comentaris