diumenge, 27 de maig de 2018

Goigs a la Santíssima Trinitat (en castellà). Sitges (Garraf, Barcelona).

GOZOS AL INEFABLE INCOMPREHENSIBLE Y SIEMPRE ADORABLE MISTERIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD. TRISAGIO Ó DEVOCIÓN A LA SANTISIMA TRINIDAD QUE SE CELEBRA EN LA ERMITA DE SITGES DE ESTE SAGRADO ORIGEN.

La Santíssima Trinitat

Sacra inefable Unidad,
Digna de eterna alabanza,
Dadnos fe, amor y esperanza,
Santisima Trinidad.

Eterno, inmenso Señor,
Inmutable é incomprehensible,
De lo visible é invisible
Omnipotente Criador:
Pues con afectos de amor
Publicamos tal verdad.

Un Dios en Personas tres
Confesar debe el cristiano,
Y que el Hijo se hizo humano
Por nuestro gran interés;
Una en tres Personas es
Sola la Divinidad.
...

Els mateixos Goigs en català

Ermita de la Trinitat de Sitges. Està molt reformada però el seu origen és molt antic.

Ermita de la Trinitat de Sitges.
Fotos: joan ggk

Aplec de la Trinitat a l'ermita, el primer diumenge de juny.
Fotos extretes de visitsitges.com

Ermita preparada per a un casament. Foto: divertimento musica.


dissabte, 26 de maig de 2018

Trisagi Angèlic. Devoció a la Santíssima Trinitat

La Santíssima Trinitat
En el nom del Pare, i del Fill, + i de l'Esperit Sant. Amén.

- Obriu-me els llavis, Senyor.
- I proclamaré la vostra lloança.
- Envieu-me, Senyor, la vostra ajuda.
- No demoreu, Senyor, la vostra vinguda.
- Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant.
- Com era al principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén.

Primera dena:
Primerament diuen tots la deprecació "Sant Déu..."; després alternen el "Parenostre" el sacerdot (o qui dirigeix el rés) i la resta; a continuació, es repeteix nou vegades els versos següents, dient el sacerdot (o qui dirigeix el rés) "A vós la lloança..." i responent tots: "Sant, Sant, ..." Al final s'afegeix el "Glòria".

Sant Déu, Sant Fort, Sant Immortal, apiadeu-vos de nosaltres.
Parenostre...
- A vós la lloança, a vós la glòria, a vós donem gràcies pels segles dels segles, oh Beatíssima Trinitat!
- Sant, Sant, Sant és el Senyor Déu dels exèrcits. Plens estan els cels i la terra de la vostra glòria.
Glòria al Pare, al Fill i a l'Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre, pels segles dels segles. Amén.

Les altres dues denes es diuen de la mateixa manera, començant per les paraules "Sant Déu, Sant Fort..." Al final de l'ultima dena, tots diuen la següent antífona:

A vós, oh Pare ingènit; a vós, Fill unigènit; a vós, Esperit de santedat; un sol Déu en Trinitat de tot cor us confessem, beneïm i lloem; a vós sigui donada eternament reverència i glòria.

- Beneïm el Pare, el Fill i l'Esperit Sant.
- Lloem-lo i enaltim-lo per sempre.

Preguem.
Déu omnipotent i etern, que heu donat als vostres servidors de professar la veritable fe i, així, de conèixer la glòria de la Trinitat eterna i adorar-ne la Unitat, de poder i sobirania; feu que la fermesa d'aquesta nostra fe ens valgui sempre de ser protegits contra tota adversitat. Per Crist Senyor nostre.
- Amén.

Acabada l'oració, tots diuen:

Allibereu-nos, salveu-nos, vivifiqueu-nos, oh Trinitat Beatíssima!Goigs a santa Isabel d'Hongria

GOIGS DE SANTA ISABEL DE UNGRIA, PATRONA DE LA TERCERA ORDE DE PENITENCIA DE LA REGULAR OBSERVANCIA DEL PARE Y PATRIARCA SANT FRANCSCH. Any 1841.

Santa Isabel d'Hongria, patrona
del Tercer Orde Franciscà.
De Ungria llum verdadera,
y Real Infanta ditxosa:
protegiu la Orde tercera,
O Santa Isabel gloriosa.

Antes que al mon fosseu nada,
volgué lo Cel demostrar,
que seriau singular,
y en la gracia assenyalada;
de est modo fou anunciada
vostra vida portentosa.
...
A aquesta Orde Franciscana,
que amant vostre nom pregona,
alcanséu com á Patrona
la llum que de Deu dimana;
guardeula de la llum vana,
mundana, falsa, danyosa.

A tot devot que confia
en vostre amparo y amor,
protegiulo en vida y mort,
O Santa Isabel de Ungria.


divendres, 25 de maig de 2018

Goigs a l'apòstol sant Andreu. Sant Andreu de la Vola, a Sant Pere de Torelló (Osona, Barcelona).

GOIGS EN ALABANÇA DEL GLORIÓS SANT ANDREU QUE ES VENERA EN LA SEVA ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT ANDREU DE LA VOLA, VEÏNAT DE SANT PERE DE TORELLÓ.

Sant Andreu
Fill amat del Creador
cap del seu apostolat
sigueu el nostre advocat
Sant Andreu protector.

És la terra camperola
que en llueix el patrocini
fent honor al vaticini
que s'anomeni La Vola.
Per ella mostra d'amor,
com a Déu heu defensat.

A Betsaida vàreu néixer
bell poble de pescadors,
entre xarxes i clarors
Galilea us veié créixer.
I us corprèn el Redemptor
al moment que us ha mirat.
...
La Vola té el gran honor
de tenir-vos al costat
sigueu el nostre advocat
Sant Andreu protector.


Església parroquial de Sant Andreu de la Vola.
Foto i més informació: Antoni Prat i Puig.


dijous, 24 de maig de 2018

Goigs a Maria Auxiliadora. Torre del Veguer a Sant Pere de Ribes (Garraf, Barcelona)

GOIGS A LLAOR DE MARIA AUXILIADORA, PATRONA DE LA QUADRA DESCORTEY, VENERADA EN LA CAPELLA DE LA TORRE DEL VEGUER. TERME PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE LA GELTRÚ. ONOMÀSTIC EL DIA 24 DE MAIG.

La Mare de Déu
Maria Auxiliadora
Dels mortals Corredemptora,
dins l'ermita en camp joliu,
¡oh Maria Auxiliadora!
vostres devots beneiu.

Vostra constant protecció
a favor dels cristians,
anorreà mahometans
i d'infidels gran munió;
l'Església, deslliuradora
de pagans afavoriu.
...
A la Torre del Veguer,
geltrunenca joia bella,
rica us bastiren Capella
antany, lluminosa amb fe,
de llavors, benefactora,
la contrada protegiu.
...
Flor del Camp encisadora
que expandiu fragant virtut,
¡oh Maria Auxiliadora!
deu-nos fe, pau i salut.


Edició d'aquests Goigs feta per l'Antoni Sàbat Aguilera
La Torre del Veguer, a Sant Pere de Ribes. Casa fortificada d'origen medieval.
Foto: Deosringas
Capella de la Torre del Veguer, amb un retaule presidit per una Pietat.
Més informació d'aquest retaule... 
El 1883, adquireix la finca Josep Ferrer i Vidal, essent els seus descendents els actuals propietaris de la finca. Josep Ferrer i Vidal va realitzar-hi importants reformes, atorgant-li l'aspecte de fortificació que té la casa en l'actualitat: va fer aixecar la torre de planta quadrada, merlets i torres amb espitlleres en els angles seguint l'estil del neoclàssic. En 1896 es va inaugurar una capella dedicada a Maria Auxiliadora, d'estil neogòtic.


Goigs a sant Martí I, Papa i màrtir.

GOIGS DEL GLORIÓS PAPA Y MARTIR S. MARTÍ. LA FESTA DEL CUAL CELEBRA LA IGLESIA EN LO DIA 12 DE NOVEMBRE*.
* Actualment, el 13 d'abril.

Sant Martí I, Papa i màrtir
De la vida en lo camí
contra l'infernal furor
Siau nostre defensor
Papa y Martir Sant Martí.

Todi ciutat de Toscana
per vostra patria tinguereu;
de pares nobles nasquereu,
per los cuals la lley christiana
ab amor lo mes genuí
fou gravada en vostre cor.
...
En tota necessitat
al devot que vos venera
y en lo vostre amor espera
feu que quedia aconsolat,
deslliuraulo del verí
del infernal tentador.

De la vida en lo camí
al que os pren per protector:
donauli ajuda y favor
Papa y Martir Sant Martí.dimecres, 23 de maig de 2018

Goigs a la Santíssima Trinitat. Parròquia de la Santíssima Trinitat de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT QUE ES CANTEN A LA PARRÒQUIA DEL MATEIX NOM, DE BARCELONA. Any 1997.

La Santíssima Trinitat
Perquè sempre heu estimat
tot aquell qui en vós confia:
Dels creients sou llum i guia,
Santíssima Trinitat.

Pare, Fill i Esperit Sant,
Déu que crea i allibera,
font de vida verdadera
que ja ens va renovellant,
feu que tots puguem un dia
arribar al port desitjat.
...
La Parròquia batejada
amb el vostre mateix nom,
ha acollit, com sap tothom,
molta gent aquí immigrada.
Barcelona prometia,
vós no els heu abandonat.
...
Amb gran goig us hem cantat,
oh Déu Tri, la melodia.
Dels creients sou llum i guia,
Santíssima Trinitat.


Parròquia de la Santíssima Trinitat de Barcelona.
Foto: Google Maps.


dimarts, 22 de maig de 2018

Goigs a santa Quitèria. Sant Martí de Campmajor (Pla de l'Estany, Girona)

Santa Quitèria
Puig gosau de gloria tanta
Verge y Mártir gloriosa:
guardaunos Quiteria Santa
de la rabia furiosa.

Filla de Reys y pagans
foreu; pero vostra gracia
esborra tota desgracia
per amor dels cristians:
del Etern foreu infanta
per ser de son Fill Esposa.
...
De febres y pestilencia
curau, Quiteria també,
al confrare queus fa bé
li llevau tota dolencia:
cualsevol atormentat
del dimoni, ¡ó rara cosa!

Prestament ne son curats
per Quiteria gloriosa,
tots los que son amordats
per animals rabiosos:
y los guardeu de altres mals
donantlos la sort mol bona.

Venera vostra capella
Sant Martí de Campmajor,
celebrant ab gran amor
los favors quels feu en ella:
guardaulos de pedragada,
de sequedat y llagosta.

Puig de Deu sou tant bastanta
de alcansar gracia abundosa:
guardaunos Quiteria Santa
de la rabia furiosa.


Venera vostra capella
Sant Martí de Campmajor
celebrant ab gran amor
los favors los feu en ella;
matant al cá que espanta
ab sa furia rabiosa.
Prestament ne son curats
per Quiteria gloriosa,
tots els que son amordats
per animals rabiosos;
i els guardeu de altres mals
donant-los la sort molt bona.
Aplec de santa Quitèria, al voltant del 22 de maig
Santa Quitèria, amb el gos als seus peus.
Se li demana protecció dels animals rabiosos
Ofrena de coques a santa Quitèria
Parròquia de sant Martí de Campmajor on es venera també
a santa Quitèria
Porta de sant Martí de Campmajor, que com és
tradicional en totes les església de sant Martí està
adornada amb moltes ferradures
Sant Martí de Campmajor