Temps Pasqual: Reina del Cel, alegreu-vos, Al·leluia!...
25 d'abril: Sant Marc evangelista.
27 d'abril: Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya.

dimarts, 25 d’abril de 2017

A la Reina de Catalunya, la Mare de Déu de Montserrat (de Mn. Cinto Verdaguer)

Des d'eixes altes cimes, que gran és l'estrellada,
Verge de Montserrat!
És lo mantell esplèndid de Reina coronada
de nostre Principat.


Cobriu-l'en com amb l'ala de vostra providència,
puix sou son àngel bo;
cobriu ses tres germanes caríssimes, València,
Mallorca i Aragó.

Donau abric a Espanya, la malmenada Espanya
que ahir abrigava el món,
i avui és com lo cedre que veu en la muntanya
descoronar son front.

Més gran és que l'Europa, més gran és que la terra
lo vostre mantell blau,
a aquell que s'hi sopluja i a aquell que se'n desterra
dau-los abric si us plau.

Goigs a la Mare de Déu de Confaló. Palma (Mallorca).

Ab pura devociò
servigam de bona gana,
à Maria soberana
Patrona del Confalò.

Puys tenim tan bona guia
segurs porém caminar,
que ab el favor de Maria
tot be se pot esperar:
De Deu alcansa perdó
el qui de cor lo demana.
...
Fent oració contrits
aquells vertaders devots
guañen merits infinits
qui dona esperansa à tots:
De Paterna salvaciò
apres de esta vida humana.


Església de Santa Eulàlia de Palma, on es venera (o venerava) la Mare de Déu de Confaló (o de Gonfaló). Foto: Rafael Ortega Díaz.


dilluns, 24 d’abril de 2017

Goigs a santa Cecília. Les Serres a Sant Martí de Llémena (Gironès, Girona).

GOIGS DE LA GLORIOSA SANTA CECILIA QUE SE VENERA EN LO LLOCH DE LAS SERRAS.

Santa Cecília
Cantarém devotament
vostres goigs Cecilia Santa,
Puig de Deu omnipotent
alcansareu gracia tanta.

De pares gentils nasquereu
en Roma, Cecilia bella,
batisma y gracia rebereu
de virtuts sens maravella,
prenent aquell Sagrament
que al dimoni tan espanta.
...
Es vostra santa Iglesia
en lo lloch dit de las Serras
hont venen á visitarvos
molts devots per maravellas;
lograulos, Cecilia bella,
la salut tan desitjada.

Visitém devotament
la Reliquia de esta Santa,
Puig de Deu omnipotent
alcansareu gracia tanta.


Santa Cecília de les Serres, al municipi de Sant Martí de Llémena.
Foto: Josep Maria.
Santa Cecília a l'església de Les Serres. Foto: Josep Maria.
Foto: Josep Maria.
Dibuix de Ramon Prior Canales


diumenge, 23 d’abril de 2017

Cobles a la Mare de Déu del Puig (en castellà). El Puig de Santa Maria (Horta Nord, València).

A LA VIRGEN VENERADA EN EL PUCHE DE VALENCIA, DÀ EL AMOR, Y REVERENCIA LA AVE MARIA GLOSSADA. Esta Santa Imagen tiene especial Abogacia contra las tempestades de truenos, y rayos. Impresso este año 1737.

Mare de Déu del Puig.
Patrona del Regne de València.
Causa de nuestra alegria,
Arca de paz, y consuelo,
Bendigante tierra, y Cielo,
Y Dios te salve, Maria.

No es de admirar tu eficacia;
Quando sola sin exemplo,
Virgen Madre, de Dios Templo,
Y llena eres de gracia.
...
Desde el Puig soys nuestra guia,
Donde en la primer Campana
Dexò la piedad Christiana
Gravado: Santa Maria.
...
Los que humildes à Vos llamen,
Logren la dicha, y consuelo
De veros allà en el Cielo
Por todos los siglos. Amen.


Imatge de la Mare de Déu del Puig. El Puig de Santa Maria.
Foto: Josep Maria.
Monestir del Puig.
Foto: Espencat.

dissabte, 22 d’abril de 2017

Virolai a la Mare de Déu de Montserrat. Turó de Puigsagordi. Balenyà i Centelles (Osona, Barcelona).

VIROLAI A LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT VENERADA EN LA SEVA CAPELLETA DE BOSC DEL CIM DEL TURÓ DE PUIGSAGORDI EN EL TERME DE LA PARRÒQUIA DE CENTELLES, BISBAT DE VIC.

Mare de Déu de Montserrat que el dia
1 de maig, dia de l'aplec, es venera
en la capelleta del Puigsagordi.
Foto: bloc fullcentelles
* Tot i que el turó Puigsagordi està en el terme de Balenyà, és reivindicat pels de Centelles.

Rosa d'Abril, Morena de la serra,
de Montserrat estel;
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al Cel.

Amb serra d'or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau;
Reina del Cel que els serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.

Alba naixent d'estrelles coronada,
Ciutat de Déu que somnià David,
als vostres peus la lluna s'és posada,
el sol sos raigs us dóna per vestit.
...

Capelleta de la Mare de Déu de Montserrat al Puigsagordi.
Foto: manescal
Vídeo d'Enric Noguer amb imatges del Puigsagordi en el 48è aplec del 2013.


divendres, 21 d’abril de 2017

Goigs a santa Victòria, màrtir. Sant Martí de Maldà a Sant Martí de Riucorb (Urgell, Lleida).

GOIGS EN HONRA, Y ALABANSA DE SANTA VICTORIA MARTYR, QUE'S VENÉRA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANT MARTÍ PROP MALDÀ, ARQUEBISBÁT DE TARRAGONA, AHONT DESCANSA SON SAGRÁT COS. Any 1786.

Santa Victòria màrtir
Per nostre amparo, y consól
Ab Deu reynáu en la Gloria.
De tots mals, y enemichs
Guardaunos Santa Victoria.

Allá, quant la Idolatría
mes cruelment dominava,
Y à tots casi sepultava
En las sombras, que espargía,
Vostra gracia, y valentía
Se feu al Mon mes notoria.
...
Per especial providencia
Desde Roma ahont patí
Vostre Cos à Sant Martí
Traslladá la Omnipoténcia;
Aqui la Beneficencia
Se ostenta propiciatoria.
...
Perque ab vostra intercessió
Pugám conseguir la Gloria,
De tots mals, y enemichs
Guardaunos Santa Victoria.


Campanar de l'església parroquial de Sant Martí de Maldà, al municipi de Sant Martí de Riucorb.
Foto: Chixoy
Porta de l'església. Foto: Àngela Llop


dijous, 20 d’abril de 2017

Goigs a la Mare de Déu del Déu vos guard. Catedral de Girona (Gironès, Girona).

GOIGS A LLAOR DE LA VERGE DEL DEU VOS GUARD DE L'ESGLÉSIA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE GIRONA.

Mare de Déu del Déu vos guard
Us lloem amb alegria
del matí fins cap al tard.
Benaurada sou, Maria,
Mare Verge. Déu vos guard.

Ens doneu la benvinguda
a enfilar pujada amunt
i, amb la mà, la bona ajuda,
cos i esperit sempre a punt
a escalar el cim, l'harmonia
de la llum de vostre esguard.

La pujada ens esperona
amb vós assolir amb bon peu
la miranda de Girona
al llindar de nostre Seu.
Amb el Fill ens feu de guia
i escampeu olor de nard.
...
De vós prenem fesomia
i sou el nostre reguard.
Benaurada sou, Maria,
Mare Verge. Déu vos guard.

Lletra de mn. Pere Ribot i música de Joan M. Aragonés.

Mare de Déu del Déu vos guard, al centre de la façana de la Catedral de Girona.
Foto: Javier García Canals.
El moment de la instal·lació de la imatge l'any 1962.
Escultura feta per Jaume Busquets.
Foto: sgdap.girona.cat


Façana i escales de la Catedral de Girona.
Foto: Georges Jansoone

dimecres, 19 d’abril de 2017

Goigs a sant Marc evangelista (any 1720).

Sant Marc evangelista
Puix estau gozànt de Deu
en la Gloria Celestial;
siau nostre intercessor
Evangelista Sant March.
...
Als Christians consolareu,
quant l'Evangeli escriguereu;
en èll escrit nos deixàreu
lo que ab Sant Pere aprenguereu;
lloat, manànt, que en la Iglesia
se llegis, sa authoritat.
...
Evangelista, y Apostol
fins aqui vos demostrareu;
però pera major gloria,
la Sanch per Christo escampareu:
Fent que fos en lo martyri,
lo triunfo coronat.
...
Puix à vostres prechs se inclina,
la Divina Magestàt;
siau nostre intercessor
Evangelista Sant March.