divendres, 23 de febrer de 2018

Pregària dels casats

PREGÀRIA DELS CASATS PER AGRAIR EL SANT MATRIMONI. DEMANANT AL SENYOR LA FIDELITAT PER MEDIACIÓ DE MARIA.

Tapís de la Sagrada Família.
Can Caballé de Sant Julià de Ramis (Gironès).

- Tots dos en veu alta:

Gràcies, Senyor, per haver-nos cridat al Sagrament del matrimoni en aquesta hora de la Història de l'Església. Les circumstàncies actuals ens exigeixen, més que mai, la santedat.

Concediu-nos, Senyor, Instituïdor del Sagrament del Matrimoni, que, com diu el Concili Vaticà II formem una Comunitat de Fe, d'Amor i de Vida.

Comptem amb la vostra gràcia que esperem obtenir per mitjà de la pregària familiar i amb la recepció de la Divina Eucaristia —que significa i construeix la unitat— i amb la pràctica de les virtuts domèstiques que volem exercitar constantment.

Us demanem que ens ajudeu a ser FIDELS l'un a l'altre en aquesta Hora perillosa de la nostra existència. La fidelitat que Vós Jesús teniu constantment a la Vostra esposa —l'Església—, feu que sigui la nostra!

Beneïu-nos, Senyor! Ajudeu-nos a pujar cristianament els nostres fills. Tant de bo que algun d'ell sentís la vostra veu per a consagrar-se al servei de l'Església!

Feu que la nostra Casa sigui una casa oberta, cristiana, fecunda, educadora i santa!!!

Us ho demanem per mediació de Maria, la vostra i nostra Mare, Reina del matrimoni i de la Família cristiana. Amén.


.

Goigs a l'apòstol Sant Jaume. Fadrell, a Castelló de la Plana.

GOIGS EN HONOR DE SANT JAUME DE FADRELL. PROTECTOR DE L'ENCOMANDA I TITOLAR DE L'ERMITA A ELL DEDICADA AL TERME DE CASTELLÓ.

Sant Jaume apòstol
Foto: mariocalvo
Puix que Vós sou el model
on es mira el nostre amor:
Sigueu, Jaume, des del Cel,
nostre sagrat protector.

Quan Déu busca entre la gent
aquells qui el vullguen seguir,
Vós no dubteu d'oferir
vostre treball al moment,
i ho feu amorosament,
sense buscar cap favor.
...
Vostra ermita és hui dins l'horta
la que toca cada dia
quan ens arriba el migdia
un so de Déu, que ens conhorta.
Sempre sou oberta porta
pel qui té vida interior.
...Ermita de Sant Jaume de Fadrell.
Foto extreta de la web elcami.cat


Celebració de Sant Jaume a l'ermita. Any 2014.
Foto: castellonenfiestas.com.
Retaule de Sant Jaume.
Foto i més informació: Emitas y Santuarios de la C. Valenciana.
Interior de l'ermita. Foto: Jesus Hermo.


dijous, 22 de febrer de 2018

Pregària per les vocacions. Oració de sant Joan Pau II.

El Papa sant Joan Pau II ordenant
un nou sacerdot.
Senyor Jesús!,
Pastor de les nostres ànimes,
que continues cridant amb la teva mirada d'amor a tantes i tants joves que viuen enmig de les dificultats del món d'avui, obre les seves ments per escoltar entre tantes veus que ressonen al voltant, la teva veu inconfusible, suau i potent, que també avui repeteix: "Vine i segueix-me".

Mou el cor de la nostra joventut a la generositat i fes-la sensible a les esperances dels germans que demanen solidaritat i pau, veritat i amor.
Orienta el cor dels joves vers la radicalitat evangèlica capaç de revelar a l'home modern les immenses riqueses de la teva caritat.

Crida'ls amb la teva bondat, per atreure'ls cap a Tu!
Pren-los amb la teva dolçor, per acollir-los en Tu!
Envia'ls amb la teva veritat, per conservar-los en Tu!
Amén.

.

Goigs a sant Hermenegild, rei i màrtir.

GOIGS EN LLAHOR DEL GLORIÓS ESPANYOL S HERMENEGILDO REY Y MÁRTIR. SE CELEBRA SA FESTA Á 13 DE ABRIL.

Sant Hermenegild
Ja que un trono desprecieu
Per gosar de millor vida:
La nostra oració rendida,
Hermenegildo, escolteu.

En molt rich palau nasquereu
De gran fausto rodejat,
Y de solio ja assegurat
Desde aquell moment tinguereu;
No obstant del tot l'oblideu
Veyent que 'l Senyor vos crida.
...
Així per vos l'heretjia
Rebé un cop lo mes formal,
Quant atacareu lo mal
Qu' en Espanya introduhía;
Y ab vostre zel ja deixeu
L'arrianisme sens eixida.


dimecres, 21 de febrer de 2018

Oració dels pares i mestres pels alumnes a l'escola.

Jesús i els nens. Passió de Cervera.
Foto: Carme Bonet.

Diví Salvador,
que us asseguéreu
amb els Mestres de la Llei,
us confiem els nostres fills
mentre estan a l'escola.

Infoneu en ells l'esperit de saviesa,
obriu la seva intel·ligència
a fi que us coneguin cada dia més
i aprenguin els coneixements que necessiten
per a la vida terrena i eterna.

Atorgueu-los les virtuts
de l'obediència i diligència.
Que apreciïn i estimin
els seus mestres i companys,
i que dia rere dia, creixin com Vós,
en edat, saviesa i gràcia,
davant de Déu i davant dels homes.
Amén.


.

Goigs a Jesús Natzarè (en castellà). València.

GOZOS A JESUS NAZARENO, REY DE LA PAZ, QUE SE VENERA EN EL CONVENTO DE SANTA URSOLA, RELIGIOSAS AGUSTINAS DE LA CIUDAD DE VALENCIA.

Jesús Natzarè portant la Creu.
Catedral de Còrdova.
Si eclipsó el furor humano
de ese rostro el son sereno:
Piedad, Jesus Nazareno,
Rey de la Paz, soberano.

Por restaurar del pecado
la pérdida lamentable,
y hacernos comunicable
la gloria de vuestro estado,
siendo inmortal è increado,
os vestisteis velo humano.
...
Vuestra Imagen ultrajada
la recogió piedad fina,
y à este Convento se inclina
el dexarla colocada:
donde se mira obsequiada
con zelo y fervor christiano.
...


Església del Convent de Santa Úrsula a València.
Foto i més informació: jdiezarnal.com


dimarts, 20 de febrer de 2018

Goigs al Sant Drap. Sant Mateu de Montnegre a Quart (Gironès, Girona).

COBLAS EN HONOR DEL SANT DRAP, QUE SE VENERA EN LA IGLESIA DE S. MATHEU DE MONT-NEGRE DEL BISBAT DE GIRONA.

El Sant Drap correspon a una relíquia
del Llençol que van fer servir per a
baixar Jesús de la Creu i per a
cobrir-lo després.
També és venerat a Tossa de Mar.
De la Sacra Humanitat
Lo Sant Drap tocá el tresor
Fruits de tanta Pietat
Logria lo pecador.

En lo Ventre de María
La Redempsió comensá;
Mes aqui se consumá,
Donant de aquella Alba el día,
Salut de aquella alegria,
En la mort del Redemptor.
...
Esta Reliquia Sagrada
Se guarda en un reliquiari
Com en un suntuos Sacrari,
Per ser de molts venerada,
Y frequentment visitada,
En honor del Salvador.
...
Puig la Divina Bondat
Nos dispensa tal honor,
Fruits de tanta Pietat
Logria lo pecador.


Església de Sant Mateu de Montnegre.
Foto: EstudiFGH.
Foto: Josep Maria.


dilluns, 19 de febrer de 2018

Poema de les Hores de la Passió del Senyor

RELLOTJE DE HORAS MENTALS EN LAS QUALS POT LO CRISTIÁ MEDITAR EN CADA HORA UN PAS DE LA MORT Y PASSIÓ DE CRISTO SENYOR NOSTRE.

Quadre de la XII estació del Via Crucis
Despedintvos de la Mare
Vos contemplo, gran Senyor,
Y luego vaitj á esplicar
Lo que en Vos se va obrar
En la mort y passió.

A les SIS, lo Salvador,
Del Dijous Sant a la tarde,
Per mostrarnos son amor
Ordena lo Redemptor
La Cena santa y sagrada.

Lo gran amor que'ns portaba
Ab obras lo ha mostrat:
A las SET los peus rentaba
Als Deixebles y ensenyaba
Exemples de humilitat.

A les VUIT nos ha deixat
La prenda mes estimada,
Lo seu Cos sagramentat,
Per sempre sia alabat
A milions de vegadas.

Ab molt gran humilitat
A les NOU Jesus predicaba
Als seus Deixebles amats,
Que'ls tenia alli juntats
Tots assentats á la taula.

Jesús trist y adolorit
A les DEU al Hort entraba,
Ab lo cor tant afligit;
Tant va patí aquella nit
Que sanch y aygua suaba.

A las ONZE ab gran amor,
Un Angel del Cel devalla
Portantli per son favor,
Lo Calzer de passió
Y la Creu santa y sagrada.

A las DOTZE de la nit
Judas ab Vos se abrassaba;
Ab senyal de bon amich
Us va véndrer y trahir
Com als Jueus vos entregaba.

A casa 'l Pontificat
A la UNA vos portaren,
Ahont aquell mal criat
Que Vos habiau curat,
Vos doná una bofetada.

No mereixent tal rigor
Sent vos l'Autor de la vida,
Dos falsos acusadors
Arribaren á las DOS
Per fervos pérdrer la vida.

O que grandíssim rigor,
Jesús, á las TRES passareu
En mitg de aquells malfactors
Que feyan burla de Vos,
Donantvos fortas punyadas.

A las QUATRE vos va negar
Pere, que tant estimaveu:
Quan lo Gall hagué cantat
Vehentlo de Vos apartat,
Senyor, molt prest lo mirareu.

Vostres oidos sagrats
A las CINCH varen oir,
Quan aquells Jueus malvats
Cridaban tots ajuntats;
Prest habíau de morir.

A las SIS á Pons Pilat
Cruelment vos aportaren;
Alli foreu preguntat
Ahont habíau ensenyat
La lley que Vos predicaveu.

A las SET ab crueltat
A Herodes vos portaren,
Ahont foreu interrogat:
Paraula no habéu tornat
De lo que éll vos preguntaba.

A las VUIT ab crit alsat
Altre vegada os lligaren
Tornantvos á Pons Pilat,
Habentvos tant maltractat
Pel camí la vil canalla.

A las NOU molt fort é ingrat
Cinch mil assots vos donaren,
En la columna lligat
Per pagar nostres pecats,
Senyor, la sanch derramareu,

Lo vostre santissim Cap
A las DEU lo coronaren,
Ecce Homo os han mostrat,
Escarnit, bofetejat,
Sentencia de mort vos daren.

A las ONZE os carregaren
Lo sant Arbre de la Creu,
Per los carrers lo portareu
Y vostre Mare encontrareu,
Que fou un dolor cruel.

Los dolors molt redoblats
A les DOTZE vos donaren;
Quan las mans y peus sagrats
En la Creu foren clavats
Vostre cos enarbolaren.

A  la UNA vos donaren
La veguda mes cruel
Donantvos fel y vinagre;
Com es cosas tant amarga,
Non voleu vos, Rey del cel.

A les DOS habéu parlat
Ab la dolorosa Mare
Quan per Fill li habéu dat
A San Joan molt estimat,
Que al peu de la Creu estaba.

Estant en la Creu estés
A las TRES horas finareu
Dient: Consummatum est,
Se acabaren molt prest,
Lo esperit á Deu donareu.

A las QUATRE Jesús clavat
Pendent en la Creu estaba,
Quan arribant un soldat,
Sens amor ni pietat
Vos doná una llansada.

Lo vostre santissim Cos
A las CINCH de la Creu baixar
Sent un cos tant maltractat,
Als brassos lo han posat
De la dolorosa Mare.

A las SIS varen portar
Ab gran amor y ternura,
Lo cos de Cristo sagrat,
Posantlo depositat
A dintre la sepultura.

O Mare de pietat!
O gran dolor de Maria!
O Mare de soledat!
En totas necessitats
Socorréu á aquell que os crida.