dijous, 2 d’abril de 2020

Goigs al màrtir sant Sebastià, advocat contra tot mal contagiós.

GOIGS DEL GLORIOS CAVALLER I MÀRTIR SANT SEBASTIÀ ADVOCAT CONTRA PESTILÈNCIA I TOT MAL CONTAGIÓS.

Martiri de sant Sebastià. Pintura de Carles Grassot a l'ermita de Palafrugell.
Imatge i més informació a l'estudi coordinat per Josep Burch.

Màrtir Sant molt singular
supliquem vostra potència:
Vulgueu a Jesús pregar
ens guardi de pestilència.

Vostra Mare és de Milà,
vostre pare de Narbona,
en la Cort de Dioclecià
per Capità us corona;
però Vós per Déu amar
deixeu aquesta dependència.
...
Santuaris i Capelles
els fidels us han alçat,
puix les vostres meravelles
nostre poble han captivat;
ja ningú no pot dubtar
de vostre ajut i assistència.

Tot devot que en Vós confia,
a vostres plantes postrat
sol·licita fervorós
vulgueu ser son advocat;
feu es pugui preservar
de tant mal i tal sentència.

Verge Maria sens par
sobre els sants per excel·lència:
Vostre fill vulgueu pregar
ens guardi de pestilència.

Font: Antoni Prat i Puig

Goigs a Santa Maria. Navarcles (Bages, Barcelona).

GOIGS Á LA MARE DE DEU. PATRONA DE LA PARROQUIA DE NAVARCLES.

Altar Major de Santa Maria de Navarcles.
Retall d'una foto de mossèn Andreu Figueras.

Ja que teniu virtut tanta
en la felis gerarquía:
Ampareu Verge María
al qui acut á vostra planta.

De Jesús immaculada
mare, y la corredemptora
del llinatje que deplora
de Adam la cruel errada:
per vos, Verge sagrada
feu que alcansém llum y guia.
...
La població de Navarcles
que vos celebra patrona,
aparteuli los obstacles
per entrar als tabernacles
de la eterna melodía.

Mare l'infern nons espanta
confiats en vostre valía.
Ampareu Verge María
al qui acut á vostra planta.


Església parroquial de Santa Maria de Navarcles.
Foto: Antonio Ocaña Perez.

dimecres, 1 d’abril de 2020

Goigs a sant Roc

GOIGS EN ALABANSA DE SANT ROCH. ADVOCAT ESPECIAL CONTRA LO CÓLERA - MORBO Y TOTA ALTRA EPIDEMIA.

Imatge de Sant Roc a la seva capella de Sagunt. Foto: Josep Maria.

Puig que contra epidemias
sóu singular advocat:
del cólera preservaunos,
Sant Roch de Deu molt amat.

Montpeller abandonareu
vostra patria y grans béns,
l'Italia atravessáreu
suportant molts grans torments:
contant fins com una ditxa
ser dels homes insultat.
...
Catalunya agrahida
dirá a tots quants vindrán
que á sos fills salvant la vida
mostrau vostre poder gran
contra'l cólera del Assia,
assot del cel enviat.
...
Puig Deu vos ha dat poder
per socórrer l'apestat:
del cólera preservaunos,
Sant Roch de Deu molt amat.


Goigs a la Santa Creu del Castell de Taradell. Taradell (Osona, Barcelona).

GOIGS A LLOANÇA DE LA SANTA CREU DEL CASTELL DE TARADELL (BISBAT DE VIC).

Castell de Taradell on hi havia la capella dedicada a la Santa Creu.
Foto: Elmoianes.

Recordant bocins d'història
del castell que coroneu:
Conduïu-nos a la Glòria,
gloriosa Santa Creu.

Dintre els anys de Reconquesta
el castell es construí
i una ermita amb cants de festa
que Vós vàreu presidir;
guia i llum aclaratòria
de les ànimes sereu.
...
Novament la Creu no alena
al damunt d'aquell rocam
i es veu sola la carena
i és oberta al foc del llamp;
de la Creu s'ha fet memòria
perquè és joia de gran preu.
...
Vós que sou llum i victòria
pel qui en Déu espera i creu:
Conduïu-nos a la Glòria,
gloriosa Santa Creu.


Font: Antoni Prat i Puig

Creu de Can Figueres o "de la torre de Sant Sebastià".
En la festa de la Santa Creu del 3 de maig, tot Taradell pujava al Castell a la Capella de la Santa Creu en processó i des d'allà es beneïa el terme parroquial. Fins i tot derruïda la capella, la processó es continuà celebrant en un pedró aixecat al lloc seu i dita pràctica s'observà fins a final del segle XIX, en què es féu un nou pedró de "Creu de terme" prop el que era la masia de can Figueres. Foto:gencat.cat.


Goigs al Santíssim Sagrament (en castellà). Basílica del Pi de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOZOS AL SANTISIMO SACRAMENTO, QUE CONSAGRAN LOS DEVOTOS DE LA MINERVA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DEL PINO.


Con rendido corazon,
Santísimo Sacramento;
celebre el mayor portento
nuestra humilde devoción.

Luego que Jesus previó,
que su hora se acercaba,
como á los suyos amaba,
tambien al fin los amó:
De su sangre la efusion
les dejó en su testamento.
...
Esta Iglesia venturosa
de los Reyes, que disfruta
de los cultos, que tributa
á esta Institucion piadosa:
De tan santa devocion
logre el mayor incremento.

Recibid la adoracion
ante vuestro acatamiento:
celebre el mayor portento
nuestra humilde devocion.


Custòdia Major. Imatge extreta de la web basilicadelpi.cat.
Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona.
Foto: Josep Renalias.

dimarts, 31 de març de 2020

Goigs a la Mare de Déu del Carme. Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS DE NOSTRA SENYORA DEL MONT DEL CARME QUES VENERA EN SA CAPELLA* DEL IMPERIAL MONASTIR DE SANT CUGAT DEL VALLÉS.
*Crec que actualment aquesta Capella no hi és. Si vaig errat demano que algú em corregeixi.

Mare de Déu del Carme

Els favors, Reina sagrada,
Que hem rebut de vostres mans,
Cantam els Carmelitans
Que sou la nostra advocada.

Lo primer per consolar-nos
Al Mont del Carme en figura
D'un núvol fou, per mostrar-nos
A Elíes, oh gran ventura,
Antes que Vos fossiu nada
Nou cents anys i més avans.
...
Mirau-nos, Reina sagrada,
Desplegau les vostres mans,
Cumpliu les vostres promeses
A tots els Carmelitans,
I sereu sempre alabada,
Com sou ara i des de avans.

Confiam, Reina sagrada,
Del favor de vostres mans:
Cantam els Carmelitans,
Que sou la nostra advocada.


Monestir de Sant Cugat del Vallès. Foto: Josep Renalias.


Goigs al Santíssim Sagrament. Catedral de Girona (Gironès, Girona).

GOIGS AL SANTISSIM SAGRAMENT QUE ES CANTEN A LA CATEDRAL BASILICA DE GIRONA TOTS ELS TERCERS DIUMENGES, PELS CONFRARES DE LA MINERVA. Fundada el 2 d'abril de l'any 1557.


Cristians, tots de bon grat,
cantem molt devotament:
per sempre sia lloat
el Santíssim Sagrament.

Es aquell Pa divinal
que va devallar del Cel,
al sant ventre Virginal
per medi de Gabriel;
en el qual fou encarnat
nostre Déu Omnipotent.
...
Les terceres Dominiques
exposat en Sacres Ares,
les persones grans i xiques,
juntament amb els Confrares,
diuen amb cor afectat
d'eucarístic sentiment.

Tots amb el cap inclinat,
diguem molt devotament:
Per sempre sia lloat
el Santíssim Sagrament.


Processó amb el Santíssim Sagrament el dia de Corpus a Girona sortint de la Catedral fins a la Basílica de Sant Feliu. Any 2018.

.

Goigs a sant Pere i sant Pau. Capella del Castell de Bell-lloc a la Roca del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DELS GLORIOSOS APOSTOLS SANT PERE Y SANT PAU QUE VENERAN EN LA IGLESIA DEL CASTELL DE BELLOCH.

Sant Pere i sant Pau apòstols

Puig que sóu, perque á Deu plau,
dels cristians célich foch:
Siau, sant Pere y sant Pau,
los protectors de Belloch.

Desde remotas edats
sóu de Belloch amadors,
amparant en sos dolors
á tots sos antepassats:
Que aqueixos contorns amau,
ho diuhen per tot lo lloch.

En Gibert, soldat lleal,
De Belloch antecessor,
prová vostre gran amor,
quant matá á lo Cardenal:
Aquí lo cos fret ne jau
del que fou en vida foch.
...


El comte Ramon de Bell-lloc convertí l'antiga torre del castell de Bell-lloc en capella dedicada a sant Pere i sant Pau. Foto: Jordi Xicola.