Temps Pasqual: Reina del Cel, alegreu-vos, Al·leluia!...
25 d'abril: Sant Marc evangelista.
27 d'abril: Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya.

dimarts, 25 d’abril de 2017

A la Reina de Catalunya, la Mare de Déu de Montserrat (de Mn. Cinto Verdaguer)

Des d'eixes altes cimes, que gran és l'estrellada,
Verge de Montserrat!
És lo mantell esplèndid de Reina coronada
de nostre Principat.


Cobriu-l'en com amb l'ala de vostra providència,
puix sou son àngel bo;
cobriu ses tres germanes caríssimes, València,
Mallorca i Aragó.

Donau abric a Espanya, la malmenada Espanya
que ahir abrigava el món,
i avui és com lo cedre que veu en la muntanya
descoronar son front.

Més gran és que l'Europa, més gran és que la terra
lo vostre mantell blau,
a aquell que s'hi sopluja i a aquell que se'n desterra
dau-los abric si us plau.

Goigs a la Mare de Déu de Confaló. Palma (Mallorca).

Ab pura devociò
servigam de bona gana,
à Maria soberana
Patrona del Confalò.

Puys tenim tan bona guia
segurs porém caminar,
que ab el favor de Maria
tot be se pot esperar:
De Deu alcansa perdó
el qui de cor lo demana.
...
Fent oració contrits
aquells vertaders devots
guañen merits infinits
qui dona esperansa à tots:
De Paterna salvaciò
apres de esta vida humana.


Església de Santa Eulàlia de Palma, on es venera (o venerava) la Mare de Déu de Confaló (o de Gonfaló). Foto: Rafael Ortega Díaz.


dilluns, 24 d’abril de 2017

Goigs a santa Cecília. Les Serres a Sant Martí de Llémena (Gironès, Girona).

GOIGS DE LA GLORIOSA SANTA CECILIA QUE SE VENERA EN LO LLOCH DE LAS SERRAS.

Santa Cecília
Cantarém devotament
vostres goigs Cecilia Santa,
Puig de Deu omnipotent
alcansareu gracia tanta.

De pares gentils nasquereu
en Roma, Cecilia bella,
batisma y gracia rebereu
de virtuts sens maravella,
prenent aquell Sagrament
que al dimoni tan espanta.
...
Es vostra santa Iglesia
en lo lloch dit de las Serras
hont venen á visitarvos
molts devots per maravellas;
lograulos, Cecilia bella,
la salut tan desitjada.

Visitém devotament
la Reliquia de esta Santa,
Puig de Deu omnipotent
alcansareu gracia tanta.


Santa Cecília de les Serres, al municipi de Sant Martí de Llémena.
Foto: Josep Maria.
Santa Cecília a l'església de Les Serres. Foto: Josep Maria.
Foto: Josep Maria.
Dibuix de Ramon Prior Canales


diumenge, 23 d’abril de 2017

Cobles a la Mare de Déu del Puig (en castellà). El Puig de Santa Maria (Horta Nord, València).

A LA VIRGEN VENERADA EN EL PUCHE DE VALENCIA, DÀ EL AMOR, Y REVERENCIA LA AVE MARIA GLOSSADA. Esta Santa Imagen tiene especial Abogacia contra las tempestades de truenos, y rayos. Impresso este año 1737.

Mare de Déu del Puig.
Patrona del Regne de València.
Causa de nuestra alegria,
Arca de paz, y consuelo,
Bendigante tierra, y Cielo,
Y Dios te salve, Maria.

No es de admirar tu eficacia;
Quando sola sin exemplo,
Virgen Madre, de Dios Templo,
Y llena eres de gracia.
...
Desde el Puig soys nuestra guia,
Donde en la primer Campana
Dexò la piedad Christiana
Gravado: Santa Maria.
...
Los que humildes à Vos llamen,
Logren la dicha, y consuelo
De veros allà en el Cielo
Por todos los siglos. Amen.


Imatge de la Mare de Déu del Puig. El Puig de Santa Maria.
Foto: Josep Maria.
Monestir del Puig.
Foto: Espencat.

dissabte, 22 d’abril de 2017

Virolai a la Mare de Déu de Montserrat. Turó de Puigsagordi. Balenyà i Centelles (Osona, Barcelona).

VIROLAI A LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT VENERADA EN LA SEVA CAPELLETA DE BOSC DEL CIM DEL TURÓ DE PUIGSAGORDI EN EL TERME DE LA PARRÒQUIA DE CENTELLES, BISBAT DE VIC.

Mare de Déu de Montserrat que el dia
1 de maig, dia de l'aplec, es venera
en la capelleta del Puigsagordi.
Foto: bloc fullcentelles
* Tot i que el turó Puigsagordi està en el terme de Balenyà, és reivindicat pels de Centelles.

Rosa d'Abril, Morena de la serra,
de Montserrat estel;
il·lumineu la catalana terra,
guieu-nos cap al Cel.

Amb serra d'or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau;
Reina del Cel que els serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.

Alba naixent d'estrelles coronada,
Ciutat de Déu que somnià David,
als vostres peus la lluna s'és posada,
el sol sos raigs us dóna per vestit.
...

Capelleta de la Mare de Déu de Montserrat al Puigsagordi.
Foto: manescal
Vídeo d'Enric Noguer amb imatges del Puigsagordi en el 48è aplec del 2013.


divendres, 21 d’abril de 2017

Goigs a santa Victòria, màrtir. Sant Martí de Maldà a Sant Martí de Riucorb (Urgell, Lleida).

GOIGS EN HONRA, Y ALABANSA DE SANTA VICTORIA MARTYR, QUE'S VENÉRA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANT MARTÍ PROP MALDÀ, ARQUEBISBÁT DE TARRAGONA, AHONT DESCANSA SON SAGRÁT COS. Any 1786.

Santa Victòria màrtir
Per nostre amparo, y consól
Ab Deu reynáu en la Gloria.
De tots mals, y enemichs
Guardaunos Santa Victoria.

Allá, quant la Idolatría
mes cruelment dominava,
Y à tots casi sepultava
En las sombras, que espargía,
Vostra gracia, y valentía
Se feu al Mon mes notoria.
...
Per especial providencia
Desde Roma ahont patí
Vostre Cos à Sant Martí
Traslladá la Omnipoténcia;
Aqui la Beneficencia
Se ostenta propiciatoria.
...
Perque ab vostra intercessió
Pugám conseguir la Gloria,
De tots mals, y enemichs
Guardaunos Santa Victoria.


Campanar de l'església parroquial de Sant Martí de Maldà, al municipi de Sant Martí de Riucorb.
Foto: Chixoy
Porta de l'església. Foto: Àngela Llop


dijous, 20 d’abril de 2017

Goigs a la Mare de Déu del Déu vos guard. Catedral de Girona (Gironès, Girona).

GOIGS A LLAOR DE LA VERGE DEL DEU VOS GUARD DE L'ESGLÉSIA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE GIRONA.

Mare de Déu del Déu vos guard
Us lloem amb alegria
del matí fins cap al tard.
Benaurada sou, Maria,
Mare Verge. Déu vos guard.

Ens doneu la benvinguda
a enfilar pujada amunt
i, amb la mà, la bona ajuda,
cos i esperit sempre a punt
a escalar el cim, l'harmonia
de la llum de vostre esguard.

La pujada ens esperona
amb vós assolir amb bon peu
la miranda de Girona
al llindar de nostre Seu.
Amb el Fill ens feu de guia
i escampeu olor de nard.
...
De vós prenem fesomia
i sou el nostre reguard.
Benaurada sou, Maria,
Mare Verge. Déu vos guard.

Lletra de mn. Pere Ribot i música de Joan M. Aragonés.

Mare de Déu del Déu vos guard, al centre de la façana de la Catedral de Girona.
Foto: Javier García Canals.
El moment de la instal·lació de la imatge l'any 1962.
Escultura feta per Jaume Busquets.
Foto: sgdap.girona.cat


Façana i escales de la Catedral de Girona.
Foto: Georges Jansoone

dimecres, 19 d’abril de 2017

Goigs a sant Marc evangelista (any 1720).

Sant Marc evangelista
Puix estau gozànt de Deu
en la Gloria Celestial;
siau nostre intercessor
Evangelista Sant March.
...
Als Christians consolareu,
quant l'Evangeli escriguereu;
en èll escrit nos deixàreu
lo que ab Sant Pere aprenguereu;
lloat, manànt, que en la Iglesia
se llegis, sa authoritat.
...
Evangelista, y Apostol
fins aqui vos demostrareu;
però pera major gloria,
la Sanch per Christo escampareu:
Fent que fos en lo martyri,
lo triunfo coronat.
...
Puix à vostres prechs se inclina,
la Divina Magestàt;
siau nostre intercessor
Evangelista Sant March.dimarts, 18 d’abril de 2017

Goigs a la Mare de Déu del Bosc. Bosc de Moragues a Valls (Alt Camp, Tarragona).

GOIGS DE NOSTRA MARE SANTÍSSIMA LA VERGE MARIA QUE ES VENERA EN LA CAPELLA DEL BOSC MORAGAS DE VALLS.

Mare de Déu del Bosc, que correspon
a una Mare de Déu de la Presentació
o de la Candela.
Ermitana dels Moragues,
guarda, Mare, el bon costum.
tu que a casa mai no apagues
l'ametller, caliu de llum.

La Verge del Bosc exalta,
de la mar fins als turons,
Valls del Camp, a la Terra Alta
les teves oracions.

No perds de vista la mar
perquè l'esguard hi rumbegi;
i la brisa en duu l'arpegi
a la Verge que n'és far.

En terra de licorella,
marges secs de garrofer;
la Verge de la capella
esbargeix tot el terrer.

Són graons per arribar-hi
feixes d'olivera i pi;
fas les denes del rosari
dels mateixos grans que el vi.

A les vinyes i a les feixes
amb somrís de lligabosc
beneeix les seves deixes
la Mare de Déu del Bosc.Façana de Bosc de Moragues (o bé Bosc de Moragas). Correspon a una casa d'estiueig des de començaments del segle XIX.
Foto: Gramuntmoragas.

A la viquipèdia hi trobem aquesta explicació de la capella de la casa:

La capella és una construcció afegida amb posterioritat i va ser consagrada el dia de Sant Jaume de 1806. Va ser construïda pel mateix mestre d’obres de la casa, Pau Forès. Té una façana clàssica de gran simplicitat amb pilastres i frontó que emmarquen la porta en arc de mig punt amb un òcul a la part superior i un remat de coberta amb frontó corbat. L’interior té una decoració senzilla amb paraments enguixats i pintures que imiten el marbre i la fusta. L’altar té una petita fornícula emmarcada per columnes i capitells, que acull una imatge de la Verge Maria (la Mare de Déu de la Presentació o de la Candela). L’actual és una còpia exacta de l’original cremada durant la guerra civil, realitzada el 1940 per l’escultor Joan Matamala i Flotats. El frontis superior hi ha una imatge en alt relleu de Sant Jaume de guix policromat, obra de l’escultor local Peremateu (Joan Baptista Mateu). Sant Jaume corresponia a Jaume Dot, pare de Rosa Dot i Prat. Malauradament el 1972 van desaparèixer dues imatges laterals del mateix escultor que representaven a Sant Josep i Sant Fidel, patrons de la família. A la part posterior de la capella hi ha una petita sagristia que té interès per la volta d’aresta. La històrica devoció familiar a la Mare de Déu es traduí en la creació d’uns goigs a la Verge del Bosc, amb lletra de J.M. Lopez Picó i música de Mn. Francesc Balldelló.A la Mare de Déu: Reina del Cel (Per al temps Pasqual)

Reina del cel, alegreu-vos.
- Al·leluia.
Puix el que meresquéreu portar.
- Al·leluia.
Ressuscità, tal com digué.
- Al·leluia.
Pregueu a Déu per nosaltres.
- Al·leluia.
Exulteu i alegreu-vos, Verge Maria.
- Al·leluia.
Perquè de debò ha ressuscitat el Senyor.
-Al·leluia.
Preguem: O Déu que us heu dignat alegrar el món amb la resurrecció del nostre Senyor Jesucrist, Fill vostre, concediu-nos, us preguem, que per mitjà de la seva Mare, la Verge Maria, assolim els goigs de la vida eterna. Amén.En llatí: Regina Cæli

V./ Regína cæli, lætáre; allelúia.
R./ Quia quem meruísti, portáre; allelúia.
V./ Resurréxit sicut díxit; allelúia.
R./ Ora pro nobis Deum; allelúia.
V./ Gáude et lætáre, Virgo María; allelúia.
R./ Quia surréxit Dóminus vere; allelúia.

Orémus: Deus, qui per resurrectiónem Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi mundum lætificáre dignátus es, præsta quæsumus, ut per eius Genitrícem Vírginem Maríam perpétuæ capíamus gaudia vitæ. Per Chrístum Dóminum nóstrum. Amen.
dilluns, 17 d’abril de 2017

Goigs a sant Martí. Dosquers, a Maià de Montcal (Garrotxa, Girona).

GOIGS A LLAOR DE SANT MARTÍ DE DOSQUERS.

Sant Martí
Bella flor del camp d'Hongria,
si Dosquers us escollí.
Valga'ns sempre i lloat sia
a tothora Sant Martí.

Amb gran goig, oh poble, canta
del teu Sant la gran mercè;
ell florí com una planta
amb l'aroma de la Fe;
de Dosquers la Senyoria
vulgueu sempre presidir.
...
Celebrem la vostra festa
pel novembre, quan pel món
neix la fred i la congesta
revesteix de blanc el Mont.
Venim de la rodalia
a l'aplec del Pa i del Vi.
...
De Dosquers que us té per guia
no us en moveu, pelegrí!
Valga'ns sempre i lloat sia
a tothora Sant Martí.


Església de Sant Martí de Dosquers a Maià de Montcal.
Foto: Josep Maria.


diumenge, 16 d’abril de 2017

Goigs de Pasqua (en castellà).

La Resurrecció de Crist.
Fragment d'un retaule de
Pere Mates al Museu Diocesà
de Girona (s. XVI).
COPLAS NUEVAS PARA CANTARSE EN EL DIA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN.

Ya que hemos contemplado,
buen Jesús, tu amarga muerte,
y ya vemos, feliz suerte,
que resucitais triunfal.

En el dia del Juicio,
los que esta práctica hacemos
haced que resucitemos,
en tu gloria celestial.

Cristianos el tiempo ha llegado:
y el Sol sale con gran resplandor,
triunfante ha resucitado,
y glorioso nuestro Redentor.
...
Este día nos maravillamos,
se convierte en gozo la aflicción,
alleluya, alleluya cantemos
celebrando la Resurrección.dissabte, 15 d’abril de 2017

Goigs a la Mare de Déu de la Soledat. Castelló de la Plana.

GOIGS EN LLAORS DE LA MARE DE DÉU DE LA SOLEDAT VENERADA PEL BRAÇ DE LA LLAURANÇA DE LA MOLT IL·LUSTRE CONFRARIA DE LA PURÍSSIMA SANG DE CASTELLÓ A LA SEUA CAPELLA DEL CARRER MAJOR.

Puix que sou tota bondat
i amor que en Déu tot ho fia:
Amb Vós volem, oh Maria,
compartir la soledat.

Soledat de jove esposa
que es veu fructificació
i que sent l'Anunciació
com flor i espines de rosa.
Vostre cor sacrificat
és la llum que ens du el nou dia.
...
Soledat quan del Calvari
el porteu a soterrar
i el deixeu, mort, reposar
embolicat al sudari.
Vostre cor enamorat,
quin adéu amarg sentia!

Soledat feta emparança
que de l'alt del cel ens guia
als que en esta Confraria
som dels Braç de la Llaurança.
Vostre cor tinga pietat
de qui us prega, Mare pia.
...
Puix que Castelló ha trobat
en Vós l'amor que somnia;
Amb Vós volem, oh Maria,
compartir la soledat.Església de la Puríssima Sang de Castelló de la Plana.
Foto: Google Maps.


divendres, 14 d’abril de 2017

Goigs al Sant Crist del Mont Calvari (en valencià i castellà). Petrer (Vinalopó Mitjà, Alacant).

Sant Crist del Mont Calvari de Petrer
O inefable Redemtor
Que estau en eix Santuari,
Doneunos grasia y favor
Cristo del Monte Calvari.

Consedeunos que pugam
Contemplar ab devosió
Vostra sagrada pasió,
En nostres cors la escrigam,
Y puix del nostre adversari
Sou imortal triunfador.
...
Espirareu en la creu
De amor del home abrassat,
Y obrint vostron sant costat
Aigua y sanc eixir se veu:
O Santissim Rellicari!
Porta del cel superior!
...
Als que fan de vos memoria
En aqueste Santuari
Colocaulos en la gloria
Cristo del Monte Calvari.

Oh inefable Redentor
Que estás en ese Santuario,
Dános tu gracia y favor
Cristo del Monte Calvario.
...Es celebra la festa del Sant Crist a finals de juny amb el trasllat en processó del Sant Crist fins a l'església de Sant Bartomeu.

Ermita del Sant Crist del Mont Calvari, en un petit turó dins de la població,
darrera l'ermita de Sant Bonifaci.
Interior de l'ermita amb el Sant Crist.
Veure foto esfèrica de l'interior...