dissabte, 31 de març de 2018

Goigs a Santa Maria de Vallvanera. Castell d'Aro (Baix Empordà, Girona)

Verge i Mare amorosida,
generosa mitjancera:
Amorosiu-nos la vida
Estrella de Vallvanera.

Des del cim de la carena
que domina la vall clara,
sou la llum pura i serena
que de pau els cors amara.
Viu farell de goig sens mida
pel que creu i pel que espera:
Amorosiu-nos...

De la Rioixa vinguda,
i, a la nostra Vall plantada,
per tothom ha estat volguda
vostra imatge a la contrada,
A San Cugat acollida
amb joiosa fe sincera:
Amorosiu-nos...
...
Castell d'Aro, pairalia,
i Fanals, i Romanyà
ofrenaren s'alegria
-fosa en bronze- al campanar.
Pel batall que encara ens crida
amb sa veu més riolera:
Amorosiu-nos...

Impremta Viader - Sant Feliu
Mare de Déu de Vallvanera. Foto: Josep Maria.
Ermita nova de la Mare de Déu de Vallvanera, al Golf d'Aro.
Foto: Josep Maria.

Ermita de Vallvanera vella, al Mas Vallvanera, al costat de l'ermita nova.


Goigs a la Mare de Déu dels Desemparats. Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN LLAHOR DE NTRA. SRA. DELS DESAMPARATS QUAL IMATGE SE VENERA EN L'ALTAR DE SANT VICENTS DE LA PARROQUIAL ESGLÉSIA DE STA. MARÍA DEL MAR DE BARCELONA. Any 1924.

Puix per vostres grans bondats
tots temps ne rebèm penyora:
Siàu nostra protectora,
Verge dels Desamparats.

Lo món en plena foscor,
l'humanitat desvalguda,
havia l'esma perduda
per tornà a son Criador.
Mes a Vos ha contemplat
los raigs de sa bella aurora.
...
Santa María del Mar
vos hostatja en sa capella,
perque Vos siàu l'estrella
d'esta parròquia sens par.
Los fills d'aquests vehinats
vos pregan de cor, Senyora.


Interior de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Foto: PMRMaeyaert


divendres, 30 de març de 2018

Goigs a santa Helena. Catedral de Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DE LA GLORIOSA SANTA HELENA, EMPERADRIU AUGUSTA, VENERADA EN LA SEVA CAPELLA DE LA CATEDRAL DE BARCELONA.

Santa Helena de Constantinoble

Puix sortosa trobadora
de sa Creu us féu Jesús,
qui us aclami protectora
no es veurà jamai confús.

Perquè fóreu diligent
a cercar l'eterna vida
Déu magnànim us ha ungida
d'un mirífic valiment.
Si el seu mèrit no desflora
dels divins favors l'abús.
...
Al Calvari era colgat
el tresor que cobejàveu,
i excavar-hi disposàveu
amb el zel més abrandat.
Car vulguéreu sens demora
la Creu veure ja dessús.
...

Falta la continuació dels goigs a la part de darrera del full

Capella de sant Gabriel i santa Helena a la Catedral de Barcelona.
Foto: Zarateman.

dijous, 29 de març de 2018

Cant de Pasqua: Oh Crist Jesús ressuscitat


1. En Vós exulten tots els àngels,
de llum el món heu inundat;
plena és la terra d'alegria:
Vós l'heu rentada del pecat.
En Vós exulten tots els àngels,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

2. La fosca nit heu fet enrera,
la mort per sempre heu derrotat.
La Redempció tan esperada
s'ha fet en Vós realitat.
La fosca nit heu fet enrera,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

3. Vostre triomf ens renovella,
de l'home vell som deslliurats.
Ressuscitant el tercer dia
en homes nous ens heu tornat.
Vostre triomf ens renovella,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

4. En Vós l'amor vencia l'odi
i el dol en glòria heu transformat.
Mort i fracàs per obra vostra
vida i victòria s'han tornat.
En Vós l'amor vencia l'odi,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

5. Sigueu present enmig dels homes,
de l'esclavatge feu-nos francs.
I enrobustiu-nos l'esperança
del gran triomf tan desitjat.
Sigueu present enmig dels homes,
oh, Crist Jesús ressuscitat.

6. Sigui la pau sempre amb nosaltres,
la pau que Vós heu predicat,
la pau dels homes i dels pobles,
feta de llum i veritat.
Sigui la pau sempre amb nosaltres,
oh, Crist Jesús ressuscitat

7. Que us puguem veure cara a cara
quan de la mort haurem triomfat,
i que a la fi dels nostres dies
de vostra llum fruïm l'esclat.
Que us puguem veure cara a cara,
oh, Crist Jesús ressuscitat

                               R. F. i C.

dimecres, 28 de març de 2018

Goigs al Pas "Vetlleu i pregueu" de la Setmana Santa de Tarragona. (Tarragonès, Tarragona)

GOIGS A LLOANÇA DEL MISTERI DE LA PASSIÓ DEL SENYOR QUE L'ASSOCIACIÓ LA SALLE DE TARRAGONA VENERA I ACOMPANYA EN EL PAS "VETLLEU I PREGUEU"

Déu totpoderós, feu que, els qui defallim per
la nostra feblesa, trobem la força en la Passió
del vostre Fill unigènit.
Puig vetlleu la nit que digna
vostra Sang rega el conreu,
acolliu-nos, Crist benigne,
al pas del "Vetlleu i oreu".

El canyar és fulla de bronze,
quan Jesús passa el Cedró;
mireu com l'Anyell s'enfonsa
en la selva del Lleó;
nou David, molt més insigne,
pel combat i pel trofeu.
...
"Trista està l'ànima meva,
au! vetlleu", diu dolençós;
Faç del Pare, que no es lleva!,
au!, fes Pere aquell redós,
que volies, fidedigne,
al Tabor parar a l'Hereu.
...
Revenia, en triple onada,
del Déu Tri el Clam humanat;
refusat, en regolfada,
torna a l'alta soledat.
La Salle, amb el pas, consigna
nau i tron a vostra Veu.

Obriu pas, que el pas s'atansa
al pas de la processó,
ben desperta l'esperança
fins al Dia del Senyor.
D'aquest pas, que en sóc indigne,
qui pogués morir al repeu!

Puig regueu, amb Sang tan digna,
de La Salle el bon conreu,
acolliu-nos, Crist benigne,
al pas del "Vetlleu i oreu".


Al darrere dels Goigs es documenta aquest interessant Pas, únic en aquest gènere encara avui dins la iconografia de la setmana santa arreu. 
El Pas "Vetlleu i pregueu" de Claudi Rius (1943) i del que es fa càrrec l'Associació La Salle

Des que els Germans de les Escoles Cristianes (La Salle) s'establiren a Tarragona al 1906, sempre han tingut una important participació en la Setmana Santa de Tarragona.
Residència del Col·legi La Salle de Tarragona

Goigs a sant Saturi. Sant Feliu de Codines (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS A LLAOR DEL GLORIOS ANACORETA SANT SATURI QUE ES VENERA A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT FELIU DE CODINES DEL BISBAT DE BARCELONA.
Sant Saturi

Puix en el Cel elevat;
sou amb Déu tan poderós;
siau el nostre advocat,
Sant Saturi gloriós.

A Sòria, ciutat il·lustre,
nobilíssim i lleial,
nasquéreu de sang reial
donant-li vós un nou llustre:
Ja que Déu vos ha creat
tan noble i tan generós.
...
Un rector de Sant Feliu
que amb vostre nom s'honorava
fa dos segles restaurava
vostre culte primitiu.
A vós, de nou, han clamat
peraires i teixidors.


Església parroquial de Sant Feliu de Codines.
Foto: Enric.

dimarts, 27 de març de 2018

Cant de Pasqua: El Crist Senyor ressuscità, Al·leluia.


Al·leluia, al·leluia, al·leluia.

1. El Crist Senyor Ressuscità!
Vencé la mort, i és gloriós.
El seu triomf volem cantar.
Al·leluia.

2. Les santes dones van venir
fins al sepulcre del Senyor
el cos de Crist volent ungir.
Al·leluia.

3. La nova un àngel va donar:
"Per què el cerqueu ací, entre els morts?
Tal com digué, ressuscità!"

4. Quan els deixebles ho han sabut,
Joan i Pere ja hi fan cap,
i el sant sepulcre troben buit.

5. A Magdalena es presentà
i ella Jesús reconeixent
als peus del Mestre es va llançar.

6. Ara als apòstols aplegats
es fa present i els diu: "Sóc jo.
Mireu les mans i els peus marcats."

7. Tomàs no hi era i no ho cregué
fins que el va veure amb els seus ulls.
"Senyor i Déu meu!" llavors digué.

8. La benaurança prometé
als qui creuran amb cega fe.
"Senyor i Déu meu!" diguem també.

9. Els dos deixebles d'Emaús
en la fracció del pa també
van reconèixer el Crist Jesús.

10. Cantem amb joia el Salvador
que vida nova ens ha donat.
Donem tots gràcies al Senyor!

Lletra de R. F. i C.Jesús ressuscitat s'apareix
a Maria Magdalena

Partitura en una altra tonalitat.
Clica sobre la partitura per a veure-la més gran.


.

dilluns, 26 de març de 2018

Goigs a sant Valentí. Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIOS SACERDOT, Y MARTIR S. VALENTI, QUES' VENÉRA EN LA IGLESIA DE SANT PERE PART FORÀNA DE LA VILA DE TARRÀSSA EN LO BISBÁT DE BARCELONA*.
* Actualment Bisbat de Terrassa.

Sant Valentí de Roma

Puix, que Deu vos distingì,

valènt tant ab ell tot dia:
valgans vostra Valentía,
valent Martir Valentì.

En la gran Roma nasquereu,
y ja quant vos batejaren,
nom de valent vos donaren,
y à tal nom corresponguereu;
pues Jesus valor sens fi
ab sa gracia u's infundía.
...
Si en aquella Part-Foràna
Roma u's feu Tëple ab gran art,
en esta Forána Part
de Tarràssa molt ufana
Capella seu's erigì
en Sant Pere ab Confraria

La vostra Reliquia insigne,
que de Roma fou portada,
en son Altar collocàda
se mira ab culto molt digne;
la venerám tots aquì
ab Professò en vostre dia.
...


Església de Sant Pere de Terrassa.
Foto: PMRMaeyaert.
Retaule de Sant Valentí a l'església de Sant Pere de Terrassa.
Foto: Enric.


diumenge, 25 de març de 2018

Goigs a sants Aciscle i Victòria. Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona).

GOIGS DELS GLORIOSOS MÀRTIRS SANT ACISCLE I SANTA VICTÒRIA, VENERATS EN EL SEU SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT DE SABADELL.

Sant Iscle i santa Victòria

En aquest lloc pietosament
se us venera amb gran amor,
doneu sempre amorosament
als fidels devots vostres favors.

Del sofriment molt desitjosos
eren Iscle i Victòria,
per arribar a la glòria
avançaven molt fervorosos,
vencent obstacles agudament
del cruel tirà plens de valor.
...
De Sabadell en sou protectors
davant la Divina Trinitat,
del Pare i del Fill encarnat
i de l'Esperit Sant consolador.
Amb vosaltres també animats
a Ells lloem oferint el cor.

Quan ací tots devotament
us venerem amb immens amor,
doneu sempre amorosament
als fidels devots vostre favor.


Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Sabadell.
Foto: Ernest Mercadé.


dissabte, 24 de març de 2018

Goigs al Sant Enterrament i Sepulcre de Nostre Senyor Jesucrist

ESTAMPATS EN RECORDANÇA DEL VIATGE QUE FÉU AL ROSSELLÓ LA PARRÒQUIA DE SANT FELIU DE BARCELONA, PER ASSISTIR ALS SOLEMNES ACTES DE SETMANA SANTA, I EN HOMENATGE A L'IL·LUSTRE ARXICONFRARIA DE LA SANG DE PERPINYÀ. ANY DEL SENYOR 1960.


En vostra amor confiant
per salvar-nos de l'error:
Pietat tingueu Senyor,
pel vostre enterrament sant.

Llavors que vau expirar,
clavat de la Creu al cim,
la vostra ànima a l'abim
tenebrós es va mostrar.
Mentres, al fust sanguejant,
restava el cos, oh dolor!
...
Mes quan s'escaigué el moment
pels Sants Llibres ja predit,
el sepulcre amb inoït 
esclat obre el Déu vivent.
Crist es mostra triomfant,
entre místic resplendor.
...
divendres, 23 de març de 2018

Imatge de Sant Roc a Vilamòs (Vall d'Aran)

L’Associació "Es Paums" ha organitzat una campanya de micromecenatge per tal de recaptar fons per a entronitzar una imatge de Sant Roc a l’església de Vilamòs (Vall d'Aran).

En aquest bloc hi ha una entrada amb els Goigs de Sant Roc de Vilamòs:
https://algunsgoigs.blogspot.com.es/2017/07/goigs-sant-roc-en-aranes-vilamos-vall.html

Em demanen si puc posar en el bloc aquesta petició i ho faig amb molt de gust.Ja s’hi pot col·laborar clicant a https://www.totsuma.cat/1609Goigs a sant Galderic. Ulldemolins (Priorat, Tarragona).

GOIGS A SANT GALDERIC, PATRÓ DELS PAGESOS CATALANS, VENERAT A ULLDEMOLINS, ARQUEBISBAT DE TARRAGONA. LA SEVA FESTA, EL 16 D'OCTUBRE.

Sant Galderic

Puix que Déu son poder mostra,
Galderic, amb els seus sants:
beneïu la terra nostra
i els pagesos catalans!

Per model Jesús preníeu
en la vostra joventut.
Cada solc que vós obríeu,
un camí amb nova virtut.
Amb el sol que us brilla al rostre
feu madurs els fruits tardans.
...
A tot mal declarant guerra,
amb constància i anhel,
conreant la nostra terra,
vós sabéreu guanyar el cel.
Gent d'arreu als peus se us posa
deslliurada de tirans.


Imatge de Sant Galderic al pla de l'església d'Ulldemolins.
Foto: Bestiasonica.
Església parroquial de Sant Jaume d'Ulldemolins.
Foto: Bestiasonica.

Himne a Sant Josep Oriol. Ermita de Bell-lloch, Palamós (Baix Empordà, Girona)

Tot lo mon vostra gloria pregona,
Sant Joseph, miracler catalá.
Os festeja la gran Barcelona
Os aclama lo Baix Ampurdá
Siau vos nostre consol
Gloriós Sant Joseph Oriol.Imatge de Sant Josep Oriol a l'Església de
Santa Maria del Pi (Barcelona)

Sant Josep Oriol és honorat en l'ermita de Palamós de la Mare de Déu de Bell-lloch, on hi va residir el 1675.


Història de l'ermita de Bell-lloch, de la devoció a
la Mare de Déu de Bell-lloc i de Sant Josep Oriol, qui va residir
a l'ermita l'any 1675.


dijous, 22 de març de 2018

Cants per a les estacions del Via Crucis

Tornada per a cada estació:
Per vostra Passió sagrada,
adorable Redemptor,
perdoneu altra vegada
a aquest pobre pecador.

I - Jesús és sentenciat a mort. Melodia primera.

Jesús, víctima escollida,
és condemnat a la mort;
per donar-me eterna vida
Ell sofreix tan trista sort.

II - Jesús porta la creu al coll. Melodia segona.


Jesucrist la Creu pesada
porta al coll per amor meu;
jo mateix li he carregada
en pecar contra mon Déu!

III - Jesús cau per primera vegada a terra. Melodia tercera.

Jesús per volta primera
cau de cansament rendit;
sa Creu tornaré lleugera
si a sos peus caic penedit.

IV - Jesús troba la seva Santíssima Mare. Melodia segona.

Al carrer de l'Amargura
Mare i Fill s'han contemplat;
mira bé, vil criatura,
quin martiri els has causat!

V - El Cireneu ajuda Jesús a portar la Creu. Melodia primera.

A Jesús li dóna ajuda
de mal grat el Cireneu;
per mes culpes merescuda,
no voldré portar ma creu?

VI - La Verònica eixuga la cara a Jesús. Melodia tercera.

Verònica, compassiva,
eixuga aquell front sagrat
de la sang, pols i saliva
amb què jo l'he profanat.

VII - Jesús cau per segona vegada a terra. Melodia segona.

Com la Creu és tan pesada,
defallit cau novament;
cau Jesús cada vegada
que jo trenco un manament.

VIII - Jesús aconsola les dones de Jerusalem. Melodia tercera.

Jesús a plorar convida
a les filles de Judà;
si ploro ma mala vida,
Jesús m'aconsolarà.

IX - Jesús cau per tercera vegada a terra. Melodia primera.

Jesús, tercera vegada
sense forces ha caigut.
Ai!, que cara l'ha pagada
ma obstinada ingratitud.

X - Despullen Jesús i li donen fel i vinagre. Melodia tercera.

Arrenquen les vestidures
a l'Anyell immaculat;
oh faltes meves impures:
vosaltres l'heu despullat.

XI - Jesús és clavat a la creu. Melodia primera.

Amb furientes martellades
és Jesús clavat en Creu;
jo sóc qui les hi ha donades
amb mes ofenses a Déu!

XII - Jesús mor en la Creu. Melodia tercera.

Després de llarga agonia,
el Bon Jesús ha expirat;
davant seu, ¿no ploraria
el gran crim d'haver pecat?

XIII - Jesús és davallat de la Creu. Melodia segona.

Rep Maria amb amargura
el Cos del son Fill diví;
amb ma vida tan impura
jo he sigut el seu botxí.

XIV - Jesús col·locat en el sepulcre. Melodia primera.

Dins el sepulcre reposa
el Cos del meu Redemptor;
agraït, damunt la llosa
voldria morir d'amor.

Melodia segona per a les estacions II - IV - VII - XIII
Melodia tercera per a les estacions III - VI - VIII - X - XII

Tornada de cada estació i melodia primera per a les
estacions I - V - IX - XI - XIV

Via Crucis que cada Divendres Sant surt a les 11 del matí de la parròquia de Salitja fins arribar a la de Sant Dalmai
Fotos corresponents al 29 de març de 2013