Goigs al Santíssim Sagrament. Catedral de Girona (Gironès, Girona).

GOIGS AL SANTISSIM SAGRAMENT QUE ES CANTEN A LA CATEDRAL BASILICA DE GIRONA TOTS ELS TERCERS DIUMENGES, PELS CONFRARES DE LA MINERVA. Fundada el 2 d'abril de l'any 1557.


Cristians, tots de bon grat,
cantem molt devotament:
per sempre sia lloat
el Santíssim Sagrament.

Es aquell Pa divinal
que va devallar del Cel,
al sant ventre Virginal
per medi de Gabriel;
en el qual fou encarnat
nostre Déu Omnipotent.
...
Les terceres Dominiques
exposat en Sacres Ares,
les persones grans i xiques,
juntament amb els Confrares,
diuen amb cor afectat
d'eucarístic sentiment.

Tots amb el cap inclinat,
diguem molt devotament:
Per sempre sia lloat
el Santíssim Sagrament.


Processó amb el Santíssim Sagrament el dia de Corpus a Girona sortint de la Catedral fins a la Basílica de Sant Feliu. Any 2018.

.

Comentaris