Goigs a la Mare de Déu de la Soledat. Perpinyà (Rosselló, França).

COBLES DE NOSTRA SENYORA DE LA SOLEDAT, PER SA CONFRARÍA, INSTITUIDA Y FUNDADA EN LA IGLESIA COLLEGIATA DE LA REAL, DE LA FIDELISSIMA VILA DE PERPINYÀ.

La Processó de "la Sanch" de Perpinyà. La Mare de Déu de la Soledat, Mater dolorosa pregant davant del Crist jacent, personifica la solitud mística de la mare i la creient davant del misteri de la Crucifixió. Foto: artistes-occitanie.fr

Sola á vos Deu concebéreu,
Essent sola sens pecat,
Y sola sens ell vos véreu,
Verge de la Soledat.

En Soledat retirada,
Estaveu Verge Maria,
Quant de la alta Hierarquía
L'Angel portá la Embaxada,
Y sola quant vos volguéreu
Fonch en vos Deu encarnat,
Y sola sens ell vos véreu
Verge de la Soledat.
...
Dada á Jesus Sepultura;
Quaranta horas apartada,
Estiguéreu, Verge pura,
Devant la Creu genollada,
Qui dirá quant llastimada
Fins que fonch resussitat,
Estiguéreu vos sagrada,
Verge de la Soledat.

Socorréu-nos puix que véreu
A Jesus resussitat,
Per lo dolor que tinguéreu,
Verge de la Soledat.


L'Església de Nostra Senyora de la Real està al casc antic de la ciutat de Perpinyà.
Foto: Christophe Trinquier

Església de Santa Maria la Real de Perpinyà, on hi ha la capella de la Soledat.
Foto: stan_nö


Comentaris