Goigs de la Preciosíssima Sang de Jesucrist. Perpinyà (Rosselló, França).

COBLAS EN ALABANSA DEL AMOR AB QUE JESU-CHRIST ESCAMPÁ SA PRECIOSÍSSIMA SANCH: LA CONFRARIA DE LA QUAL ES INSTITUHIDA Y FONDADA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANT JAUME DE LA VILA DE PERPINYA. Any 1806.

Penó de la Confraria de la Sang de Perpinyà.
Foto: Finoskov

Contempla, mortal, lo amor
Compungit esta vegada,
Per la sanch que ha derramada
Jesus nostre Redemptor.

Antes de sa edad cumplida,
(En tots mals divi confort)
Per donar á tú la vida,
Ha volgut patir la mort;
Mira lo infinit valor,
De sa passió sagrada.
...
Del Calvari tantas penas
Serán glorias del Thabor,
Mortal, si ta vida esmenas
Per premi de ton amor:
Offereixli donchs ton cor,
Ab voluntat resignada.

Considera lo dolor,
Y la pena llastimada,
De la sanch que ha derramada
Jesus nostre Redemptor.


Font: Universitat de Perpinyà.


La Processó de la Sang (o de la Sanch) es fa durant el Divendres Sant de la Setmana Santa. Històricament es feia servir un barret punxegut distintiu i una màscara de roba per protegir la identitat dels presos (de la revenja dels agreujats) que anaven a la celebració anual de la seva ciutat. Actualment es fa una llarga processó en silenci de persones vestides de negre tocant el tambor seguint una persona amb roba vermella que branda una campaneta.
Se n'encarrega de la celebració la confraria de la Sanch (Preciosa Sang del Senyor) fundada l'11 d'octubre de 1416 en l'església de Sant Jaume de Perpinyà, després de la predicació del frare dominic Vicenç Ferrer. Arran de la incorporació de la Catalunya del Nord a França pel Tractat dels Pirineus fou prohibida per ser considerada barroca i espanyola. Tanmateix, es va continuar celebrant extramurs durant un segle.
A Perpinyà s'ha revifat la seva pràctica d'ençà 1950 gràcies als esforços del folklorista Josep Deloncle.

Processó de la Sanch a Perpinyà. Foto: Sylenius.

Campanar de l'església de Sant Jaume del Puig de Perpinyà. Aquesta església és el punt de partida, el Divendres Sant, de la processó dels misteris (Processó de la Sanch).
Foto: Vinckie.

Capella de la Sanch a l'església de Sant Jaume de Perpinyà.
Foto: Finokov.


Comentaris