dimecres, 31 de gener de 2018

Goigs a sant Blai. Santa Susanna de l'Abellar de Baix, a Sallent (Bages, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DEL GLORIÓS BISBE Y MÁRTIR SANT BLAY. Any 1869.

Sant Blai
Martir y Bisbe sagrat
contra tots mals protector:
Siau Sant Blay advocat
á qui os reclama de cor.

Las virtuts que se observaren
en vostra primera edat
ab just aplauso al bisbat
de Sebaste os elevaren:
y en lloch eminent brillaren
ab més hermós resplandor.
...
La gent de Santa Susanna,
y los pobles mes vehins,
y també circunvehins
venen ab devoció estranya:
moltas poblacions de Espanya
vos invocan ab fervor.

Si en mals de coll hem trobat
en Vos lo remey millór;
siau Sant Blay advocat
á qui os reclama de cor.


Església de Santa Susanna de l'Abellar.
Foto: Scs1978.
Interior. Foto: Romànic Obert.


dimarts, 30 de gener de 2018

Goigs a sant Iscle i santa Victòria, patrons de Bàscara (Alt Empordà, Girona).

GOIGS DELS SNTS. ACISCLE I VICTORIA PATRONS DE LA PARROQUIA DE BASCARA DEL BISBAT DE GIRONA.

Sant Iscle i santa Victòria
Màrtirs, patrons benaurats
que goseu d'Eterna Glòria,
O sants Aciscle i Victòria
sigueu nostres advocats.

D'Espanya sou naturals,
puig a Còrdova us criàreu;
la Fe del Crist professàreu,
que és font de bens eternals;
joves, ja ben esforçats,
del món n'aborriu l'escòria.
...
Els fills de Bàscara us tenen
en el Cel per protectors;
del Rei Etern seguidors,
a vostre presència vénen,
i en llurs ànimes s'encenen
ardideses de creuats.

Lliris amb sang esmaltats,
flors del verger de la Glòria,
Gloriós Aciscle i Victòria
sigueu nostres advocats.


Església parroquial de Sant Iscle de Bàscara
Foto: Josep Maria

Santa Victòria i sant Iscle a l'església de Bàscara
Foto. Josep Maria


dilluns, 29 de gener de 2018

Goigs del Sant Patriarca Abraham

GOIGS DEL SANT PATRIARCA ABRAHÁM, PARE DELS CREYÉNTS, LA MEMORIA DEL QUAL CELEBRA LA IGLESIA EN LO DIA 9 DE OCTUBRE. Any 1886.

Sant Patriarca Abraham

Del Fill de Deu encarnat
soca ó tronch dels ascendents:
Abraham pare dels creyents
avivéu nostra pietat.

Foreu vos, fill de Taré
nat en Ur poble caldeu,
just y temerós de Déu,
home de heròica fé,
vivint en un país plé
de idolátrica maldat.
...
Puig pare de nostra fé
sou vos, com nos diu Sant Pau,
si la impietat se complau
en atacarla sens fré,
feu que cumplim ab dalé
tot lo que Déu ha manat.

Ja que fill vostre es nombrat
Jesus per lo Evangelista:
Preguéu perque de sa vista
gosém en la eternitat.Goigs a sant Patrici (en castellà)

El bisbe sant Patrici
GOZOS AL GLORIOSO S. PATRICIO OBISPO DE ESCOCIA, PRIMADO DE IRLANDA, EN 17 MARZO.


Pues á reynos del error
les dás del infierno indicio;
Logranos el ser, Patricio, 
temerosos al Señor.

En triburnia de Bretaña
naces de Padres honrados,
cuyos rasgos exaltados
son por tu virtud estraña:
Pues es inmortal tu hazaña
en la lid del Salvador.
...
El gran Pontifice manda,
viendo tu zelo acendrado,
elegirte por Primado
de la desgraciada Irlanda.
Pues su dureza se ablanda,
con tu Fé, gracia, y fervor.
...


Vitrall amb la imatge de Sant Patrici. Foto: ajbear.

diumenge, 28 de gener de 2018

Goigs a sant Paulí de Nola

Sant Paulí de Nola

"Una viuda vos vingué,
que tenia un fill esclau,
y no tenint vos ab que
sa persona li donau;
en la esclavitut restau
per mitigar son dolor"
.

GOIGS DEL GLORIOS SANT PAULI, CONFESSOR Y BISBE DE NOLA. Any 1680.

Llum del secular estàt,
de la Iglesia bon Pastor,
siau lo nostre advocat
Paulí Bisbe, y Confessor.

Foreu de llinatge noble,
y ab senyora igual casat,
los dos ab esperit doble
fereu vot de castedat:
y volent mudar lo estat
als Pobres dau lo tresor.

Del Pare sant Agustí
la Regla prest abraçareu,
en Barcelona ab cor fi
Sacerdot vos ordenareu;
y tres Convents fabricareu
en Cathalunya ab valor.
...
En lo Cel, puix fou pujat
a gosar del Criador,
vullau ser nostre advocat
Paulí Bisbe, y Confessor.dissabte, 27 de gener de 2018

Goigs a sant Sebastià (en castellà). Arres de Jos (Vall d'Aran, Lleida).

GOZOS DEL GLORIOSO SAN SEBASTIÁN DE ARRES.

Sant Sebastià, sovint associat en la
devoció popular a Sant Fabià.
Pues de Dios sois tan amado
como los que en el cielo están.
Queráis ser nuestro abogado
glorioso Sant Sebastián.

Pues de Dios sois tan amado
Grande amigo y bien visto
Por lo que habéis sufrido
Por la fe en Jesucristo
Caballero ennoblecido
Muy ilustre capitán.
...
Los de la parroquia de Arres
Por vuestra intercesión
Fueron libres de la peste
Y de toda maldición,
Por esto no olvidaran
Un tan singular favor.
...
Cant dels Gòis a Sant Sebastià

Església de Sant Fabià d'Arres de Jos. Sant Fabià (Papa i màrtir) i Sant Sebastià (màrtir) es celebren el mateix dia 20 de gener i sovint reben culte conjuntament en la devoció popular.
Foto: Pedraferit.
Altar de l'església amb les imatges de Sant Sebastià i Sant Fabià.
Imatge extreta d'un video de The Golden Saxo.


* Agraeixo a Tonho Castet l'aportació dels materials per a realitzar aquesta entrada del bloc. 

.

Goigs a la Mare de Déu de la Salut. Castelló de la Plana.

GOIGS A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DE LA FONT DE LA SALUT QUE ES VENERA A LA SEUA ERMITA, CAMÍ DEL DESERT, TERME DE CASTELLÓ.

Mare de Déu de la Salut

Al devot que en vós confia
i al sofrent que a vós acut,
escolteu, Santa Maria,
de la Font de la Salut.

Des d'aquest vostre ermitatge
atraieu el bon romeu;
que se'n puge en romiatge
i per vós se'n puge a Déu.
Feu planera tota via
i enfortiu el decaigut.

Hort tancat, Font segellada
Que lloà l'Espérit Sant,
no us tanqueu a la mirada
del romeu que ve, implorant.
Dolç repòs, deu d'ambrosia
que refà el delit perdut.
...Ermita de la Font de la Salut, prop de Benicàssim.
Foto i més informació: Ermitas y Santuarios de la C. Valenciana.


divendres, 26 de gener de 2018

Goigs a santa Cristina, patrona de l'Armentera (Alt Empordà, Girona).

GOIGS A LLAOR DE SANTA CRISTINA VERGE I MÀRTIR PATRONA DE L'ARMENTERA. LA SEVA FESTA EL 24 DE JULIOL. COMMEMORACIÓ DEL VOT EL 28 DE SETEMBRE.

Santa Cristina verge i màrtir

Puix al cel teniu estada
i al costat de Déu seieu,
Cristina, nostra advocada
ara i tothora sigueu.
...
Que si una ermita us bastien
als sorrals del Fluvià,
les aigües, que un jorn creixien,
la varen enderrocar.
I ara bella i coronada
en nostra església us veieu.
...
De Sant Pere i L'Armentera
plagui-us vetllar els sembrats,
feu la mesura sencera
en el granar dels seus blats,
la pau sempre desitjada
en nostres llars conserveu.
...


Església parroquial de Sant Martí de l'Armentera.
Foto: Pere prlpz.


dijous, 25 de gener de 2018

Goigs a sant Pau. Quarantella (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS DEL GLORIOS APOSTOL SANT PAU, VENERAT EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT MARSAL DE CORANTELLA (QUARANTELLA)

Sant Pau apòstol
Puig que en alta gerarquía
sòu dignament exàltat;
siáu nostre amparo y guía,
sant Pau, apóstol sagrat.

Quant vos a Damasco anareu,
a cristians conquistar,
per lo camí encontrareu
al qui'ns té tots de salvar:
Vehent vostra valentía,
del caball vos ha llansat.
...
Del poble de Sant Marsal
vos sòu lo gran Protector
siguent d'ell lo defensor
y en tota calamitat
com de peste y altres mals
havent-vos sempre invocat.

Puig contra tot mal de espalma
sòu singular advocat;
siáu nostre amparo y guía,
sant Pau, apóstol sagrat.


Sant Marçal de Quarantella
Foto: Josep Maria

Parròquia de sant Marçal de Quarantella (Corantella)
Foto: Rostoll.cat

Goigs a sant Pere. Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS DEL GLORIÓS PRÍNCEP DELS APÒSTOLS QUE ES VENERA A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT PERE DE VILAMAJOR.

Sant Pere apòstol
Puix sou príncep de l'Església
i les claus del cel teniu,
sant Pere, deu-nos la glòria
en el cel que posseïu.

En el col·legi sagrat
us cridava el Redemptor.
Deixeu les xarxes de grat
perquè Déu us tocà el cor.
Vós seguíreu el Senyor
amb un amor intensiu.
...
Ja que els veïns de Sant Pere
us tenen per advocat
i en tot treball i fatiga
sempre els heu ben conhortat,
guanyeu-los la sanitat
de Jesús, fill de Déu viu.

Puix que esteu ben enlairat
en el cel que posseïu,
obriu-nos-el de bon grat
amb les claus que vós teniu.


Imatge de sant Pere després de la restauració. Juny 2018.
Foto: Facebook de la restauradora.

Església parroquial de Sant Pere de Vilamajor.
Foto: josepramong


dimecres, 24 de gener de 2018

Goigs a sant Genís. Patró de Taradell (Osona, Barcelona).

GOIGS A LLOANÇA DEL GLORIÓS MÀRTIR SANT GENÍS D'ARLES, PATRÓ DE LA PARRÒQUIA DE TARADELL, BISBAT DE VIC.

Sant Genís d'Arle

Estel pur que els cors llumena
amb divina resplendor:
Deu-nos sempre pau serena
Sant Genís, nostre Patró.

Fou Arles, ciutat francesa,
vostre bressol i recer,
on la vostra jovenesa
hi florí al segle tercer,
amb un ritme que destrena
vius anhels d'aimar el Senyor.
...
Va estenent-se vostra fama
pels prodigis que heu obrat,
i és arreu que se us proclama
martre (màrtir) insigne i advocat;
Taradell també us nomena
divinal Intercessor.
...
Vós que haveu la vida plena
somrient prop del Senyor:
Deu-nos sempre pau serena
Sant Genís, nostre Patró.
Agraeixo a mn. Andreu Figueras l'aportació d'aquests Goigs

Església parroquial de Sant Genís de Taradell.
Foto: Enric.


dimarts, 23 de gener de 2018

Goigs a sant Pompili Maria Pirrotti, escolapi. Vilanova i la Geltrú (Garraf, Barcelona).

Sant Pompili Maria Pirrotti
La seva festa: 9 d'abril.
GOIGS A LLAOR DE SANT POMPILI MARIA PIRROTTI, ESCOLAPI. Any 1935.

Estel de l'Escola Pia,
guiador de joventut.
Oh Sant Pompili Maria,
expandiu gentil virtut.

Montecalvo, flor boscana,
de vinyars tota esplendent,
radiant llum sobirana,
breçolà ton naixement.
Honor i fe excel·liria
al ramell d'antic escut.
...
Com Calassanç agermana
pregon sabê i pietat,
la doctrina cristiana
al poble diu, aflamat,
i amb el do de profecia
sou flairós d'excelsitud.
...

Goigs editats en motiu de les festes pompilianes celebrades el febrer de 1935, l'any següent de la seva canonització.

Escola Pia de Vilanova i la Geltrú, o Col·legi Samà.
Rambla de Salvador Samà, 114-116.
Foto: Cornelia Bohl.

dilluns, 22 de gener de 2018

Goigs a Sant Vicenç. Vilobí d'Onyar (La Selva, Girona)

Sant Vicenç, una devoció antiga a Vilobí i avui poc coneguda

Vencedor de los torments
puix nom, y fets vos aclaman,
socorreu als queus reclaman
Glorios Martyr Sant Vicens.
...
Lligada una mola al coll
sent lo cos al mar tirat
luego à la arena es tornat
à despit del Tirá foll:
ab quel deixa triumfat
en tot los quatre elements.

Te la Iglesia de Vilovi
de aquest Martyr sagrat ossos,
y de molts altres Sants Cossos,
als quals veneran alli:
tot lo Poble fervorosos
com à Patrons eminens.

Per est Sant, y sos companys
los de Vilovi esperam
ser deslliurats de la fam,
pesta, guerra, y altres danys
y que del Terme cullam
tots los fruyts, comats, y plens.

Apartau las malaltias
de la gent, y bestiar:
los nubols apedregar
no deixeu en nits, y dias,
de cucas les revessias:
desterran boyras, y vents
socorreu als quens reclaman
Glorios Martyr Sant Vicens.

Ja que en lo Cel parabiens
gosau per tantas victorias:
à las sempiternas glorias
traslladau vostres servents,
socorrent als queus reclaman
Glorios Martir Sant Vicens.


Si cliqueu aquesta imatge, uns goigs pràcticament iguals es troben a Montfullà (Gironès)

Vilobí d'Onyar, amb la seva església parroquial
dedicada a Sant Esteve