23 d'abril: sant Jordi.
24 d'abril: sant Pere Ermengol. 25 d'abril: sant Marc. 26 d'abril: Mare de Déu del Bon Consell. 27 d'abril: Mare de Déu de Montserrat.

diumenge, 31 de juliol de 2011

Goigs a la Creu de Montanyans. Parròquia de sant Marçal de Castellet (Alt Penedès, Barcelona)

Bon Jesús, que oberts els braços
ens veieu ací passar,
feu que en tot el nostre obrar
seguim sempre els vostres passos.
El creuer davant l'ermita de Montanyans

Creuer de Montanyans

Detall del creuer

Ermita de la Mare de Déu de Montanyans.
Fotos: Josep Maria

divendres, 29 de juliol de 2011

Goigs antics a la Mare de Déu de Queralt. Reial Santuari de Berga (Berguedà, Barcelona)

ANTICS GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE QUERALT

Celestial Emperadora
Del cel i terra aclamada:
Verge de Queralt sagrada,
Sieu nostra protectora.
...
De llagosta i pestilència
La comarca deslliuràreu,
A Berga salut donàreu
Sols amb la vostra presència;
D'ella sereu venerada
Per única defensora:
Verge de Queralt sagrada,
Sieu nostra protectora.

Mare de Déu de Queralt
Foto de Josep Pallarès
Mare de Déu de Queralt al Camí dels Degotalls de Montserrat

dimecres, 27 de juliol de 2011

dilluns, 25 de juliol de 2011

Goigs a la Mare de Déu del Remei del Mas-Vila. Sant Esteve de Cervelló (Baix Llobregat, Barcelona)

Prendats de vostras ternuras,
Venim clamant á porfía;
Regau nostres cors, Maria,
Font de remey y dulsuras.
...
Es testimoni constant
De aquest vostre aculliment
Del Mas-Vila la present
Heretat, la que invocant
Vostre socorro, al instant
Eixí de sas apreturas.
...
De nosaltres invocada
Amparau esta heretat
De Cervelló y del veinat
Als pobres quant reclamada,
Aplacant la ma indignada
Del Senyor de las alturas.
Goigs a la Mare de Déu de la Cacera (en castellà). Convent de Santa Caterina (Barcelona)

Norte de gran resplandor
de la tierra y mar Estrella,
Virgen de la Caza bella
alumbrad al pecador.diumenge, 24 de juliol de 2011

Goigs a la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar (Maresme, Barcelona)

Mare de Déu de la Misericòrdia
de Canet de Mar.
Patrona del Maresme
Cantem ab goig singular
tots units amb gran concordia
Mare de Misericordia
vullaunos sempre ajudar.
...
Al afligit navegant
que os reclama nit i dia,
siauli sempre ajudant
Sagrada Verge Maria,
de infiels lo vullau guardá
essent sempre sa custodia,
Mare de Misericordia.

Los de Canet son dichosos
en tenir tal advocada
curau malts i febrosos
guardaulos de pedregada,
guerra, pesta y mal passar,
y daunos a tots la gloria,
Mare de Misericordia.

Quan sens haja de acabar
esta vida transitoria.
Mare de Misericordia
vullaunos sempre ajudar.Els altres goigs de la Misericòrdia de Canet de Mar:

Verge puix títol goseu
i nom d'amor i concòrdia,
amb ulls de misericòrdia,
vostres fills, Mare, mireu.
...
Misericòrdia trobà
Canet en Vós piadosa
quan vostra mà poderosa
de peste i fam la guardà,
i en sequedat, li donà
pluja abundant i suau.

Votà Canet fer cremar
devant de Vós nit i dia
una llàntia, o Mare pia,
i vostra festa guardar.
Per Patrona us va aclamar,
i ser tal manifesteu.
...
Efecte molt singular
de misericòrdia sia
ser dels tristos alegria,
als malalts salud donar,
als afligits consolar,
i a tots de pecat guardeu.

Vostres ulls gireu Senyora,
puix són misericordiosos,
envers els nostres plorosos
en tot perill i a tota hora;
de misericòrdia autora
en vida i mort sigueu.


Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de MarDibuix del Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet

 La Mare de Déu de la Misericòrdia en el Camí dels Degotalls de Montserratdissabte, 23 de juliol de 2011

Goigs a la Mare de Déu de la Cinta. Catedral de Tortosa (Baix Ebre, Tarragona)

Mare de Déu de la Cinta, de Tortosa
La vostra Cinta sagrada
ens té el cor tendrament pres.
Mare, estrenyeu la llaçada,
que no es desfaci mai més.
...
És Tortosa un bell exemple
d'agraïment marià:
per pagar-nos sols un temple
una Cinta nos donà
que Ella, que l'ha fabricada,
sap quant val i de què és.
...
"Pren esta Cinta —amorosa
a un sant capellà, li diu—;
jo la regalo a Tortosa
pel gran amor que em teniu".
Finesa tan regalada
no hi ha al món, poble al que es fes.
...
Ja que la Cinta sagrada
tan a gust mos té el cor pres,
Mare, estrenyeu la llaçada,
que no es desfaci mai més.Edició d'aquests Goigs feta per l'Antoni Sàbat Aguilera

Mare de Déu de la Cinta
al Camí dels Degotalls de Montserrat

dijous, 21 de juliol de 2011

La pràctica de la comunió espiritual

La Comunió espiritual és l'oració amb la que desitgem rebre a Jesús fora de la comunió sagramental.
Hi ha moltes fòrmules de comunió espiritual...


  • COMUNIÓ ESPIRITUAL DE SANT ALFONS MARIA DE LIGORI:

Crec Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos en la meva ànima. I ja que ara no puc rebre-us sacramentalment  veniu almenys espiritualment dins el meu cor. Com si ja haguéssiu vingut, us abraço i m'uneixo tot jo amb Vós; no permeteu que ja mai em separi de Vós.
Jesús, el meu bé, el meu dolç amor: feriu, inflameu aquest meu cor perquè sigui sempre tot ardent per Vós.


  • COMUNIÓ ESPIRITUAL BREU:
Bon Jesús, us crec present en el Santíssim Sagrament, us estimo i us desitjo. Veniu al meu cor. Jo us abraço; no us separeu ja mai de mi!


  • COMUNIÓ ESPIRITUAL QUE FEIA SERVIR SANT JOSEPMARIA:
Jo voldria, Senyor, rebre-us amb aquella puresa, humilitat i devoció amb que us va rebre la vostra Santíssima Mare, amb l'esperit i fervor dels sants.  • ORACIÓ PER LA VISITA AL SANTÍSSIM DE SANT ALFONS MARIA DE LIGORI:

Senyor meu Jesucrist, qui per l'amor que teniu als homes, us esteu nit i dia en aquest Sagrament ple de pietat i amor, esperant, convidant i acollint tots aquells que vénen a visitar-vos: crec que esteu present en el Sagrament de l'Altar. Us adoro des de l'abisme del meu no-res i us dono gràcies per totes les mercès que m'haveu fetes, especialment d'haver-vos donat Vós mateix en aquest Sagrament, d'haver-me assenyalada per Advocada meva la vostra Mare Santíssima i haver-me atret a visitar-vos en aquesta església. Adoro ara el vostre Cor santíssim i faig intenció d'adorar-lo per aquest tres fins: el primer, en acció de gràcies per aquest gran benefici; el segon, per rescabalar-vos de totes les injúries que haveu rebudes de tots els vostres enemics en aquest Sagrament; i l'altra intenció és adorar-vos amb aquesta visita en tots els llocs de la terra en els quals esteu sacramentalment i sou més abandonat i menys reverenciat. Em dol d'haver ofès tantes vegades la vostra divina bondat en la meva vida passada. Proposo amb la vostra divina gràcia no ofendre-us més d'aquí endavant; i ara, per més que sigui miserable, em consagro totalment a Vós, renuncio i dono a Vós tota la meva voluntat, els meus afectes i desigs i totes les meves coses. D'avui endavant feu el que vulgueu de mi i de les coses meves. Vull solament i us demano el vostre sant amor, la perseverança final i el compliment perfet de la vostra voluntat. Us recomano les ànimes del Purgatori, especialment les més devotes del Santíssim Sagrament i de Maria Santíssima. Us recomano també tots els pobres pecadors. Finalment, Salvador meu amadíssim, uneixo tots els meus afectes amb els del vostre Cor amorosíssim, i així units els ofereixo al vostre Pare etern i li prego en nom vostre que pel vostre amor els accepti i escolti. Amén.

diumenge, 17 de juliol de 2011

Goigs a Sants Llucià i Marcià. Quintanes, de Masies de Voltregà (Osona, Barcelona)

Sants Llucià i Marcià
Porta principal del Mas Quintanes
Puix vostres fets son grandiosos,
Sants Gloriosos:
teniu-nos de vostra mà
Llucià i Marcià.
...
De Quintanas que us venera
gran senyera
siau de sos habitants;
us tenim per capitans
en la carrera
invictes i triomfants;
conduï-nos victoriosos
Sants Gloriosos.

En aquests temps rigorosos,
Sants Gloriosos:
teniu-nos de vostra mà
Llucià i Marcià.


Sants Llucià i Marcià, a la Capella del Mas Quintanes

La capella dels Sants Màrtirs a Quintanes.
Quintanes és una Escola de Formació Professional

La cova dels sants Màrtirs en la finca de Quintanes i la llegenda que l'envolta...


Representació dels sants màrtirs en aquesta Cova
Cova dels sants Màrtirs en la finca de Quintanes

Segons sembla aquests sants van ser martiritzats en la persecució de Deci al segle III. Eren germans i vivien a la regió de la Nicomèdia.
Algunes tradicions vigatanes, degut a la possessió de reliquies d'aquests màrtirs, situen als sants per la zona de Vic. Una d'aquestes tradicions diu que van viure amagats en aquesta cova i que els pastors els hi portaven menjar.
Més informació d'aquests sants a la wikipedia