divendres, 29 de juliol de 2011

Goigs antics a la Mare de Déu de Queralt. Reial Santuari de Berga (Berguedà, Barcelona)

ANTICS GOIGS DE NOSTRA SENYORA DE QUERALT


Celestial Emperadora
Del cel i terra aclamada:
Verge de Queralt sagrada,
Sieu nostra protectora.
...
De llagosta i pestilència
La comarca deslliuràreu,
A Berga salut donàreu
Sols amb la vostra presència;
D'ella sereu venerada
Per única defensora:
Verge de Queralt sagrada,
Sieu nostra protectora.Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.Mare de Déu de Queralt

Mare de Déu de Queralt al Camí dels Degotalls de Montserrat

dilluns, 25 de juliol de 2011

Goigs a la Mare de Déu del Remei del Mas-Vila. Sant Esteve de Cervelló (Baix Llobregat, Barcelona)

Mare de Déu del Remei
Prendats de vostras ternuras,
Venim clamant á porfía;
Regau nostres cors, Maria,
Font de remey y dulsuras.
...
Es testimoni constant
De aquest vostre aculliment
Del Mas-Vila la present
Heretat, la que invocant
Vostre socorro, al instant
Eixí de sas apreturas.
...
De nosaltres invocada
Amparau esta heretat
De Cervelló y del veinat
Als pobres quant reclamada,
Aplacant la ma indignada
Del Senyor de las alturas.Ermita del Remei


Goigs a la Mare de Déu de la Cacera (en castellà). Convent de Santa Caterina (Barcelona)

Norte de gran resplandor
de la tierra y mar Estrella,
Virgen de la Caza bella
alumbrad al pecador.diumenge, 24 de juliol de 2011

Goigs a la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar (Maresme, Barcelona)

Mare de Déu de la Misericòrdia
de Canet de Mar.
Patrona del Maresme

Cantem ab goig singular
tots units amb gran concordia
Mare de Misericordia
vullaunos sempre ajudar.
...
Al afligit navegant
que os reclama nit i dia,
siauli sempre ajudant
Sagrada Verge Maria,
de infiels lo vullau guardá
essent sempre sa custodia,
Mare de Misericordia.

Los de Canet son dichosos
en tenir tal advocada
curau malts i febrosos
guardaulos de pedregada,
guerra, pesta y mal passar,
y daunos a tots la gloria,
Mare de Misericordia.

Quan sens haja de acabar
esta vida transitoria.
Mare de Misericordia
vullaunos sempre ajudar.


Uns altres Goigs a la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar

Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar


Dibuix del Santuari de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet

 La Mare de Déu de la Misericòrdia en el Camí dels Degotalls de Montserratdissabte, 23 de juliol de 2011

Goigs a la Mare de Déu de la Cinta. Catedral de Tortosa (Baix Ebre, Tarragona)

Mare de Déu de la Cinta, de Tortosa
La vostra Cinta sagrada
ens té el cor tendrament pres.
Mare, estrenyeu la llaçada,
que no es desfaci mai més.
...
És Tortosa un bell exemple
d'agraïment marià:
per pagar-nos sols un temple
una Cinta nos donà
que Ella, que l'ha fabricada,
sap quant val i de què és.
...
"Pren esta Cinta —amorosa
a un sant capellà, li diu—;
jo la regalo a Tortosa
pel gran amor que em teniu".
Finesa tan regalada
no hi ha al món, poble al que es fes.
...
Ja que la Cinta sagrada
tan a gust mos té el cor pres,
Mare, estrenyeu la llaçada,
que no es desfaci mai més.

Edició d'aquests Goigs feta per l'Antoni Sàbat Aguilera

Mare de Déu de la Cinta al Camí dels Degotalls de Montserrat

dijous, 21 de juliol de 2011

La pràctica de la comunió espiritual

El Sagrari és el lloc on es guarda l'Eucaristia o Santíssim Sagrament

La Comunió espiritual és l'oració amb la que desitgem rebre a Jesús fora de la comunió sagramental.
Hi ha moltes fórmules de comunió espiritual...

  • COMUNIÓ ESPIRITUAL DE SANT ALFONS MARIA DE LIGORI:

Crec Jesús meu, que esteu en el Santíssim Sagrament. Us estimo sobre totes les coses i voldria tenir-vos en la meva ànima. I ja que ara no puc rebre-us sacramentalment  veniu almenys espiritualment dins el meu cor. Com si ja haguéssiu vingut, us abraço i m'uneixo tot jo amb Vós; no permeteu que ja mai em separi de Vós.
Jesús, el meu bé, el meu dolç amor: feriu, inflameu aquest meu cor perquè sigui sempre tot ardent per Vós.

  • COMUNIÓ ESPIRITUAL BREU:
Bon Jesús, us crec present en el Santíssim Sagrament, us estimo i us desitjo. Veniu al meu cor. Jo us abraço; no us separeu ja mai de mi!

  • COMUNIÓ ESPIRITUAL QUE FEIA SERVIR SANT JOSEPMARIA:
Jo voldria, Senyor, rebre-us amb aquella puresa, humilitat i devoció amb què us va rebre la vostra Santíssima Mare, amb l'esperit i fervor dels sants.

  • ORACIÓ PER LA VISITA AL SANTÍSSIM DE SANT ALFONS MARIA DE LIGORI:
Senyor meu Jesucrist, qui per l'amor que teniu als homes, us esteu nit i dia en aquest Sagrament ple de pietat i amor, esperant, convidant i acollint tots aquells que vénen a visitar-vos: crec que esteu present en el Sagrament de l'Altar. Us adoro des de l'abisme del meu no-res i us dono gràcies per totes les mercès que m'haveu fetes, especialment d'haver-vos donat Vós mateix en aquest Sagrament, d'haver-me assenyalada per Advocada meva la vostra Mare Santíssima i haver-me atret a visitar-vos en aquesta església. Adoro ara el vostre Cor santíssim i faig intenció d'adorar-lo per aquest tres fins: el primer, en acció de gràcies per aquest gran benefici; el segon, per rescabalar-vos de totes les injúries que haveu rebudes de tots els vostres enemics en aquest Sagrament; i l'altra intenció és adorar-vos amb aquesta visita en tots els llocs de la terra en els quals esteu sacramentalment i sou més abandonat i menys reverenciat. Em dol d'haver ofès tantes vegades la vostra divina bondat en la meva vida passada. Proposo amb la vostra divina gràcia no ofendre-us més d'aquí endavant; i ara, per més que sigui miserable, em consagro totalment a Vós, renuncio i dono a Vós tota la meva voluntat, els meus afectes i desigs i totes les meves coses. D'avui endavant feu el que vulgueu de mi i de les coses meves. Vull solament i us demano el vostre sant amor, la perseverança final i el compliment perfet de la vostra voluntat. Us recomano les ànimes del Purgatori, especialment les més devotes del Santíssim Sagrament i de Maria Santíssima. Us recomano també tots els pobres pecadors. Finalment, Salvador meu amadíssim, uneixo tots els meus afectes amb els del vostre Cor amorosíssim, i així units els ofereixo al vostre Pare etern i li prego en nom vostre que pel vostre amor els accepti i escolti. Amén.

La Custòdia o Ostensori, és on es col·loca l'Hòstia, després de consagrada, per a adoració dels fidels d'una manera més vistosa i propera que el Sagrari.
.

divendres, 15 de juliol de 2011

A la Mare de Déu: el Recordeu-vos

Mare de Déu al rebedor d'Aranbide. Lizaso (Navarra).

Recordeu-vos, oh piadosíssima Verge Maria, que mai no s’ha sentit dir que ningú  que hagi implorat la vostra assistència i reclamat el vostre auxili, hagi estat abandonat de vós. Animat amb aquesta confiança, a vós recorro, oh Mare, verge de les verges; i encara que gemint sota el pes dels meus pecats, m’atreveixo a comparèixer davant la vostra presència sobirana. No desoïu, oh Mare de Déu, les meves súpliques; ans escolteu-les i acolliu-les favorablement. Amén.


Història d'aquesta oració. Mn. Joan Marquès, en el llibre "Devocions marianes" escriu que d'aquesta oració també se'n diu l'oració de sant Bernat, perquè aquest Sant la va compondre. Expressa una profunda humilitat i una gran confiança en l'omnipotència suplicant de la Verge Maria. Molts cristians la resen sovint per demanar favors especials, com la conversió d'algun pecador, la fidelitat a la vocació, la perseverança final.dimecres, 13 de juliol de 2011

L'Àngelus, l'oració del migdia

Mare de Déu del Bon Cor. Escola Camp Joliu

- L'Àngel del Senyor anuncià a Maria.
R/ - I concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria…

- Heus ací l'esclava del Senyor.
R/ - Faci's en mi segons la vostra paraula.
Déu vos salve, Maria…

- I el Verb es féu home.
R/ - I habità entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria…

- Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
R/ - Perquè siguem dignes de les promeses de Nostre Senyor Jesucrist.

Preguem.
Infoneu Senyor la vostra gràcia en els nostres cors, i feu que els qui per l'anunci de l'Àngel hem conegut l'Encarnació de Jesucrist, el vostre Fill, siguem conduïts per la seva passió i la seva creu a la glòria de la Resurrecció. Per Crist Senyor nostre. Amén.


Història d'aqueta oració 
(extret del llibre "Devocions marianes" de Mn. Joan Marqués Suriñach): 

Sembla que l'oració de l'Àngel del Senyor -Àngelus- va començar en temps de les Croades. En els segles XI i XII, els cristians que marxaven a reconquerir la Terra Santa, resaven tres avemaries a la Mare de Déu al matí, al migdia i al capvespre. Més tard, al davant de cada avemaria, es van afegir unes jaculatòries que recorden el moment més important de la història, l'Encarnació del Fill de Déu. Així ho fem també ara. En aquestes hores les campanes de les ciutats i dels poblets tocaven -i en molts llocs encara toquen-, invitant la gent a la pregària. Se'n diu el toc de l'"Oració" o de l'"Àngelus". Consisteix en tres campanades pausades abans de cada avemaria i a continuació nou de seguides.

Abans d'arribar a la forma actual, ha evolucionat considerablement. Al segle XIII es va començar resant-lo només al vespre; poc després es va fer també al matí, i al segle XV a França, al migdia. Al segle XVI la pràctica de fer-ho tres vegades al dia es va estendre a tot arreu d'una manera estable. El 20 d'abril de 1742 el papa Benet XIV va establir que durant el temps pasqual l'"Àngel del Senyor" se substituís pel "Reina del Cel". L'any 1815 el papa Pius VII va afegir-hi la recitació de tres "Glòria al Pare" en acció de gràcies pels abundosos dons concedits per la Santíssima Trinitat a la Mare de Déu.

En els nostres dies el costum de resar-lo tres vegades al dia s'ha perdut pràcticament a Catalunya; en canvi s'estén la pràctica de fer-ho a les dotze del migdia. És el moment en què tots els fills de la Verge Maria ens aturem per saludar i dirigir unes "floretes" a la nostra Mare del Cel.


.

A la Mare de Déu: el Sant Rosari

Senyor meu Jesucrist...

V. Sigueu amb nosaltres, Déu nostre.
R. Senyor, veniu a ajudar-nos.
V. Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
R. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amén.

Oferiment. Senyor Déu nostre, dirigiu i encamineu tots els nostres pensaments, paraules i obres a major honra i glòria vostra. I vós, Verge Santíssima, obtingueu-nos del vostre Fill que amb tota atenció i devoció puguem dir el vostre Santíssim Rosari, el qual us oferim per l'exaltació de la santa Fe catòlica, per les nostres necessitats espirituals i temporals, i pel bé i sufragi dels vius i difunts que siguin més del vostre grat i de la nostra principal obligació.
Els misteris que s'han de contemplar el dia d'avui son:

Misteris de Goig (dilluns i dissabte)
1. L'Encarnació del Fill de Déu.
2. La Visitació de Maria Santíssima a la seva cosina santa Elisabet.
3. El Naixement de Nostre Senyor Jesucrist a Betlem.
4. La Presentació de l'Infant Jesús al Temple.
5. El Trobament de l'Infant Jesús al Temple entre els Doctors de la Llei.

Misteris de Llum (dijous)
1. El Baptisme de Jesús en el Jordà.
2. La Presència de Jesús en les Bodes de Canà.
3. L'Anunci del Regne de Déu.
4. La Transfiguració de Jesús en el Tabor.
5. La Institució de l'Eucaristia.

Misteris de Dolor (dimarts i divendres)
1. L'Oració de Jesús a l'Hort de Getsemaní.
2. L'Assotament de Jesús lligat a una columna.
3. La Coronació d'espines.
4. La Pujada de Jesús al Calvari amb la Creu a coll.
5. La Crucifixió i mort de Jesús.

Misteris de Glòria (dimecres i diumenge)
1. La Resurrecció del Senyor.
2. L'Ascensió del Senyor.
3. La Vinguda de l'Esperit Sant en forma de llengües de foc.
4. L'Assumpció de Maria Santíssima en cos i ànima al cel.
5. La Coronació de la Verge Santíssima per Reina i Senyora de cel i terra.

Acció de gràcies.
Infinites gràcies us donem, sobirana Princesa, pels favors que cada dia rebem de la vostra generosa mà; vulgueu, Senyora, tenir-nos ara i sempre sota la vostra protecció i empar, i per més obligar-vos us saludem amb una Salve:

Déu vos salve Reina i Mare...

Avemaria trinitària...

Lletanies
Senyor, tingueu pietat
 Crist, tingueu pietat
 Senyor, tingueu pietat
Crist, oïu-nos
 Crist, escolteu-nos
 Pare celestial, Déu, tingueu pietat de nosaltres.
 Fill, redemptor del món, Déu
 Esperit Sant, Déu
 Santa Trinitat, un sol Déu
Santa Maria, pregueu per nosaltres.
 Santa Mare de Déu
 Santa Verge de les verges
 Mare del Crist
 Mare de l'Església
 Mare de la divina gràcia
 Mare puríssima
 Mare castíssima
 Mare virginal
 Mare sense corrupció
 Mare immaculada
 Mare amable
 Mare admirable
 Mare del bon consell
 Mare del Creador
 Mare del Salvador
 Verge prudentíssima
 Verge venerable
 Verge predicable
 Verge potent
 Verge clement
 Verge fidel
 Mirall de justícia
 Seu de saviesa
 Causa de nostra alegria
 Vas espiritual
 Vas honorable
 Vas insigne de devoció
 Rosa mística
 Torre de David
 Torre de marfil
 Casa daurada
 Arca de l'aliança
 Porta del cel
 Estel del matí
 Salut dels malalts
 Refugi dels pecadors
 Consoladora dels afligits
 Auxili dels cristians
 Reina dels àngels
 Reina dels patriarques
 Reina dels profetes
 Reina dels apòstols
 Reina dels màrtirs
 Reina dels confessors
 Reina de les Verges
 Reina de tots els sants
 Reina concebuda sens pecat original
 Reina al Cel assumpta
 Reina del sacratíssim rosari
 Reina de la família
 Reina de la pau

Anyell de Déu, que esborreu els pecats del món, perdoneu-nos Senyor.
Anyell de Déu, que esborreu els pecats del món, escolteu-nos Senyor.
Anyell de Déu, que esborreu els pecats del món, apiadeu-vos de nosaltres.
 - Pregueu per nosaltres, santa Mare de Déu.
 - Per a que siguem dignes de les promeses de Jesucrist.

Preguem. Concediu Senyor Déu, als vostres servents, que frueixin de perpètua salut en l'ànima i el cos; i per la gloriosa intercessió de la Benaurada sempre Verge Maria, siguin ara alliberats de tristesa, i gaudeixin després l'alegria eterna del cel. Per nostre Senyor Jesucrist. Amén.

----------------


----------------

Cinquè misteri de Glòria.
Oratori d'invitats de Pozoalbero.
Foto: Josep Maria.

Goigs a la Mare de Déu del Vilar de Blanes (La Selva, Girona)

Mare de Déu del Vilar, després de la
coronació canònica de 1955
Ajudeu de nit i dia
els devots del vostre Altar.
Doneu-nos goig i alegria,
Mare de Déu del Vilar.
...
Dels Blanencs i sa comarca
sou la gràcia i sou el nord,
Vós poseu del Crist la marca
en el fons de cada cor.
Mai cap flam se n'extingia
per la fe que en Vós posà.
...


...
Vostre ajut i vostra glòria
diuen centenars d'ex-vots.
Dels Blanencs la noble història
segelleu amb fets devots.
Si la fúria us perseguia,
Vós sou Mare en perdonar.

Us suplica aquesta terra
que la guardeu del pecat,
de fam, de pesta i de guerra,
del llamp i de tempestat.
De tots mals, Verge Maria,
volgueu-nos a tots guardar.

Vostra amorosa mirada
ens faci el viure més clar.
Sigueu la nostra advocada
Mare de Déu del Vilar.
Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera.


Siáunos llántia gloriosa,
en la terra i en la mar:
excelsa Verge amorosa,
Mare de Déu del Vilar.


Siáunos salút y guia
per la Terra, y per la Mar:
de virtuts, Verge Maria,
á tots nos vulláu dotar.Santuari de la Mare de Déu del Vilar
Foto: Josep Maria

Santuari del Vilar de Blanes
Mare de Déu del Vilar, abans de la seva
coronació canònica del 30 de maig de 1955
A la Mare de Déu del Vilar en el camí dels Degotalls (Montserrat)

L'aplec del Vilar de l'any 1954: